İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta arahman1977  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.03.2017 16:12:04

Yrd.Doç.Dr. ABDURRAHMAN ECE

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
ABDURRAHMAN ECE                  
YARDIMCI DOÇENT/ASISTANT PROFESSOR DOCTOR            
                             
                             
E-Posta Adresi/E-Mail   : arahman1977@hotmail.com          
Telefon (İş)/Phone (Business) : 0484 2121111              
Telefon (Cep)/Phone (Mobile) : 0536 8665979              
Faks/Fax       : 0484 2542081              
Adres/Adress     : Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi SİİRT      
                             
Öğrenim Bilgisi/Educational Informations                
                             
                             
Doktora/Doctorate     : BAYBURT ÜNİVERSİTESİ          
2016           SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  
                             
            Tez adı: Câbir b. Abdullah ve Hadis Tarihindeki Yeri    
            Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN      
                             
                             
                             
Yüksek Lisans/Postgraduate   : DİCLE ÜNİVERSİTESİ            
2011           SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  
                             
            Tez adı: Ebû Nu’aym el-İsfahanî’nin Peygamber Tasavvuru
            Tez Danışmanı: Prof. Dr. Musa BAĞCI      
                             
                             
                             
Lisans/Undergraduate       ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
2008                            
                             
Görevler/Tasks                        
                             
                             
Yardımcı Doçent/Asistan Professor
(2017)
: SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI)  
                             
Dersler/Lessons                        
                             
                             
Lisans/Undergraduate     Öğrenim Dili Ders Saati          
2016-2017                          
Hadis I             16            
                             
2015-2016                          
Hadis II              8            
                             
Yüksek Lisans/Postgraduate                      
                             
                             
Üniversite Dışı Deneyim/Non-                    
University Experience                      
                             
2013-2017   İlçe Müftüsü/Mufti DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)      
2013     Vaiz/Preacher     DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)      
2010-2013   İmam-Hatip/Imam DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)      
2003-2010   VHKİ/Officer     DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)      
1993-2003   İmam-Hatip/Imam DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, (Kamu)      
                             
Güncelleme : 17.03.2017 07:38:02
ÇALIŞMALARI

·       Yüksek Lisans Tezi

  Ebû Nu’aym el-İsfahanî’nin Peygamber Tasavvuru


·        Doktora Tezi

 Câbir b. Abdullah ve Hadis Tarihindeki Yeri


·        YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALAR:

 “el-Gumârî ve el-Muğîr ale’l-Ehadîsi’l-Mavdû’a fi’l-Cami’i’s-Sağîr Adlı Eseri”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, www.e-sarkiyat.com- ISSN: 1308-9633 Sayı: IV, Kasım 2010. (Makale)