Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Telefon (0484) 212-1111 / 2502
Kurumsal E-Posta ad_alkan  siirt.edu.tr
E-Posta ad_alkan  siirt.edu.tr
Web
Açıklama
Güncelleme29.11.2017 09:43:11

Yrd.Doç.Dr. ADNAN ALKAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı V.

Lisans

Coğrafya Öğretmenliği

Marmara Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Fiziki Coğrafya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2008

Doktora

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Atatürk Üniversitesi

2013

Güncelleme : 17.02.2017 13:49:50
Akademik Çalışmalar

            -

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Bitlis Şehrinde Taş Ustalığı ve Geleneksel Kent Mimarisine Etkisi, Turkish Studıes, Cilt 10, sayı:6, 2015

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Potansiyel Bir Jeoturizm Alanı: Van Gölü Batısı, Türkiye Coğrafyacılar Derneği, Uluslararası Coğrafya Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara

Siirt Şehrinde Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçların Mekânsal Analizi, GEOMED The 4’th International Geography Symposium, 23-26 Mayıs 2016, Kemer/Antalya

Midyat Şehrinde İnanç ve Etnik Grupların Mekansal Analizi,

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Adnan Alkan & Cengiz Kanık - The Spatial Analysis Of Ethnic And Faith Groups In The City of Midyat, History, Literature and Society: Selected Articles Edited by William Sayers & Zeki Tastan, 272- 280, 2016, London.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bitlis Şehrinde Taş Ustalığı ve Geleneksel Kent Mimarisine Etkisi, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt, 20, Sayı:33, 2015