İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2936
Kurumsal E-Posta ahmetbozyigit  siirt.edu.tr
E-Posta abozyigit72  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme13.03.2017 15:01:43

Yrd.Doç.Dr. AHMET BOZYİĞİT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: Ahmet BOZYİĞİT                                     

 Doğum Yeri ve Tarihi: 01/01/1971 Batman

 Unvan: Yrd. Doç. Dr.

 Öğrenim Durumu: Doktora


Derece

Bölüm/Program 

Üniversite

Yıl

Tezin Adı/Thesis Title

Ortaokul

Batman İmam Hatip Ortaokulu

 

1987

 

Lise

Siirt İmam Hatip Lisesi

 

1991

 

Lisans/Undergraduate

İlahiyat Fakültesi/Faculty of Divinity


Ankara Üniversitesi

(Ankara University)

1996

 

Yüksek Lisans/Postgraduate

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (İslâm Felsefesi)

(Departments of Philosophy and Religious Sciences) (Departments of İslamic Philosophy)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

(Ankara University Social Sciences Institute)

2005

Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri

(Akkirmani's Philosophical Views)

Tez Danışmanı/Thesis Advisor: Prof. Dr. Mehmet Bayraktar

Doktora/Doctorate

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (İslâm Felsefesi)

(Departments of Philosophy and Religious Sciences) (Departments of İslamic Philosophy)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

(Ankara University Social Sciences Institute)

2015

İbn Meserre ve Felsefesi

(İbn Masarra and His Philosophy)

Tez Danışmanı/Thesis Advisor: Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan


Çalıştığı Kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokul ve Liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İmam-Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmenliği.

 

 

Güncelleme : 13.03.2017 14:43:19
Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi)

Uluslararası atıflar

Ahmet BOZYİĞİT, Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek LisansTezi)

[ALINTI] XLI. SAYI: Mugammad al-Aqkirmani and his 'Iqdal-La'ali: The Reception of Ibn Sina in Early Modern Ottoman Empire,  Mykhaylo M. Yakubovych, OsmanlıAraştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLI (2013), 197,-217

Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi)

Uluslararasıatıflar

Ahmet BOZYİĞİT, Akkirmanî’nin Felsefi Görüşleri (Yüksek LisansTezi)

[ALINTI] XLII. SAYI: Muhammed Akkirmânî'nin Ta'rîfâtü'l-fünûnve menâkıbü'l-musannifîn Adlı Eserinde Felsefî İlimler Algısı, Hatice Toksöz,Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLII (2013),177-205

Akkirmânînin Felsefî Görüşleri
Yüksek Lisans Tezi
Akkirmânî'nin Felsefî Görüşleri
İbn Meserre ve Felsefesi
Doktora Tezi 
İbn Meserre ve Felsefesi
İbn Meserre, Muhammed İbn Abdillah (883-931) Ibn Masarra, Muhammad Ibn ‘Abd Allah (883-931).

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

AHMET BOZYİĞİT (2016) (Çeviri). İbn Meserre, Muhammed İbn 'Abdillah (883-931)

Ibn Masarra, Muhammad Ibn ‘Abd Allah (883-931). İslâmîAraştırmalar, Cilt/Vol: 27  Sayı/No: 2, 2016.(Yayın No:3128985)

İBN MESERRE’NİN ESERLERİNİN OTANTİKLİĞİ ÜZERİNE

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

AHMET BOZYİĞİT (2015).  İBNMESERRE’NİN ESERLERİNİN OTANTİKLİĞİ

ÜZERİNE SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 2 •SAYI 1 • s. 151-180 (Kontrol No:2577020)

İSLÂM AHLAK ÖĞRETİSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ/ Environmental Consciousness in The Islamic Moral Doctrine
AHMETBOZYİĞİT (2016). İSLÂM AHLAK ÖĞRETİSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ/       Environmental Consciousness in TheIslamic Moral Doctrine,  İLAHİYATFAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 2 • s. 9-23 (Kontrol No: 3130909)
SELAHADDİN EYYUBÎ İLE İŞRAK FELSEFESİNİN KURUCUSU SÜHREVERDÎ EL-MAKTÛL

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

 

AHMET BOZYİĞİT (2016). SELAHADDİN EYYUBÎ İLE İŞRAK FELSEFESİNİN KURUCUSU SÜHREVERDÎ EL-MAKTÛL  (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3130064)