Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom Molekül Fiziği
Telefon +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 / 2621
Kurumsal E-Posta ahmedoyildirim  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme21.03.2013 09:28:52

Dr. Öğr. Üyesi AHMET YILDIRIM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ahmet Yıldırım

2. Doğum Tarihi          : 1978

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fizik

Bülent Ecevit Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Fizik

Harran Üniversitesi

2007

Doktora

Fizik

Harran Üniversitesi

2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2011

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

                1.   Yildirim, A., Zhang, J., Manzetti, S., & van der Spoel, D. (2016). Binding of Pollutants to Biomolecules: A Simulation Study. Chemical Research in Toxicology, 29(10), 1679-1688.

 

2. Tekpinar, M., Yildirim, A., & Wassenaar, T. A. (2015). Molecular dynamics study of effect of active site protonation on Helicobacter pylori 5′-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase. European Biophysics Journal, 44(8), 685-696.

 

3. Fischer, N. M., van Maaren, P. J., Ditz, J. C., Yildirim, A., & van der Spoel, D. (2015). Properties of organic liquids when simulated with long-range Lennard-Jones interactions. Journal of chemical ory and computation, 11(7), 2938-2944.

 

4. Unan, H., Yildirim, A., & Tekpinar, M. (2015). Opening mechanism of adenylate kinase can vary according to selected molecular dynamics ce field. Journal of computer-aided molecular design, 29(7), 655-665.

 

5. Yildirim, A., Tekpinar, M., & Wassenaar, T. A. (2014). Molecular dynamics investigation of Helicobacter pylori chemotactic protein CheY1 and two mutants. Journal of molecular modeling, 20(4), 2212.

 

6. Koc, H., Yildirim, A., & Deligoz, E. (2012). Ab initio calculations of elastic, electronic, optical, and vibrational properties of PdGa compound under pressure. Chinese Physics B, 21(9), 097102.

 

7. Koc, H., Yildirim, A., Tetik, E., & Deligoz, E. (2012). Ab initio calculation of structural, elastic, electronic, and linear optical properties of ZrPtSi and TiPtSi ternary compounds. Computational Materials Science, 62, 235-242.

 

8. Yildirim, A., Koc, H., & Deligoz, E. (2012). First-principles study of structural, elastic, electronic, optical, and vibrational properties of intermetallic Pd2Ga. Chinese Physics B, 21(3), 037101.

 

9. Yildirim, A., Eroglu, E., & Yilmaz, S. (2011). Investigation of anisotropic rmal conductivity of uniaxial and biaxial Gay–Berne particles with molecular dynamics simulation. Molecular Simulation, 37(14), 1179-1185.

 

10. Yilmaz, S., Melik, H., Angay,  F., Emek, M., & Yildirim, A. (2011). Optical

Properties of Aligned Nematic Liquid Crystals in Electric Field. Journal of Modern Physics, 2(04), 248-255.

 

11. Yilmaz, S., & Yildirim, A. (2009). Numerical Determination of Thermal-Diffusivity Coefficients of Some Nematic Liquid Crystals in Situ. International Journal of Thermophysics, 30(6), 2015.

 

12. Emek, M., Besli, N., Yildirim, A., & Yilmaz, S. (2009). Optical properties of nematic liquid crystal (C21H27NO2S) under AC/DC electric fields. Canadian Journal of Physics, 87(4), 293-298.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ...

2. ...

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Yıldırım Ahmet, Eroglu Erol (2013). Molecular dynamics of an autoantigen in multiple sclerosis. Turkish Physical Society 30th Physics Conference

 

2. Yıldırım Ahmet, Eroglu Erol (2013). Molecular dynamics simulation study on conmational behavior of carbonic anhydrase. Turkish Physical Society 30th Physics Conference

 

3. Eroglu Erol, Yıldırım Ahmet, Kıytak Mehmet (2011). Molecular dynamics simulation study on conmational behavior of neutralizing HIV antibody 2F5 fab fragment in water and methanol. Turkish Physical Society 28th Physics Conference

 

4. Yıldırım Ahmet, Eroglu Erol (2011). Investigation of helicobacter pylori 5'-methylthioadenosine/s-adenosylhomocysteine nucleosidase-ethylene glycol and tris buffer interactions with molecular dynamics simulation. Turkish Physical Society 28th Physics Conference

 

5. Koç Hüsnü, Yıldırım Ahmet (2011). Ab-initio calculation of structural, electronic and optical properties of BiTeI compound. Turkish Physical Society 28th Physics Conference

 

6. Yıldırım Ahmet, Yılmaz Süleyman (2010). Tek Eksenli Gay-Berne Parçacıklarının NPT Moleküler Dinamik Simülasyonuyla Incelenmesi. Turkish Physical Society 27th PhysicsConference

 

7. Yıldırım Ahmet, Yılmaz Süleyman (2010). Moleküler Dinamik Simülasyonuyla Gay-Berne Parçacıklarının Isı Iletim Katsayılarının Hesaplanması. Turkish Physical Society 27th PhysicsConference

 

8. Yıldırım Ahmet, Yılmaz Süleyman (2009). Molecular Alignment of Ferroelectric Liquid CrystalsBy Polyimide Thin Film. 25th European Crystallographic Meeting

 

9. Yıldırım Ahmet, Yılmaz Süleyman (2007). Nematik sıvı kristallerin sonlu farklar yöntemiyle sıcaklık gradyanı ve ısıl yayınım katsayılarının belirlenmesi. Turkish Physical Society 24th Physics Conference

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.  Yıldırım Ahmet, Unan Hülya, Tekpınar Mustafa (2014). Adenilate Kinaz Proteininin Kapalı Konmasyondan Açık Konmasyona Geçisinin Moleküler Dinamik Yöntemi ile Incelenmesi. I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıstayı, (Kontrol No: 1642953)

           

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.  Doktora Projesi, HR.Ü., 2009-916, Araştırma Projesi, Researcher, 2009-2011

            2.  Yüksek Lisans Projesi, HR.Ü., 2005-747, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2005-2009

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Fizik I

4

 

24

Fizik

3

 

34

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

 

4

Atom ve Molekül Fiziği I

3

 

1

Simülasyon Teknikleri I

3

 

1

İlkbahar

Fizik II

4

 

65

Biyofizik

2

 

19

İleri Kuantum Fiziği I

3

 

5

Atom ve Molekül Fiziği II

3

 

1

Simülasyon Teknikleri II

3

 

1

 

2017-2018

Güz

Fizik I

4

 

131

Fizik

3

 

37

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

 

4

Simülasyon Teknikleri I

3

 

1

İlkbahar

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45