Siirt Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Telefon 0 484 223 1224 / 4061
Kurumsal E-Posta aekinci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme21.03.2013 09:36:55

Yrd.Doç.Dr. ARZU EKİNCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ


ÖZGEÇMİŞ

1.     GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

24/11/2017

ÜNVANI ADI SOYADI

Yrd. Doç. Dr. Arzu EKİNCİ

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş güvenliği ve Sağlığı Bölümü

DOĞUM YILI

1980

TELEFON

(0484) 211 11 11/4061

E-POSTA

aekinci80@gmail.com

 

2.     EĞİTİM

 

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

MEZUNİYET TARİHİ

Lisans

Fizik Bölümü

Dicle Üniversitesi

2002

Y. Lİsans

Atom ve Molekül Fiziği

Dicle Üniversitesi

2006

Doktora

Atom ve Molekül Fiziği

Dicle Üniversitesi

2011

 

3.    AKADEMİK VE MESLEK DENEYİMİ 

KURUM/KURULUŞ

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Siirt Üni. Fen Edebiyat Fakültesi

Siirt

Fizik Bölümü

Araştırma Görevlisi

2010-2014

Siirt Üni. Sağlık Yüksekokulu

Siirt

İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü

Yardımcı doçent

2014-

 

4.    PROJE DENEYİM

PROJE ADI

PROJE TÜRÜ

GÖREV

BİTİŞ

TARİH

N-Benzil-2-İzobütil Aza-15-Crown-5 Eter’in 1H NMR T1 Durulma Zamanları Ölçümüyle Moleküler Hareketlerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Tez Projesi

Araştırmacı

2006

Schiff Bazlarına Farklı İyonların Eklenmesi Durumunda Bağlanma Sabitleri ve Kompleks Sistemin Moleküler Dinamiğinin Saptanması

Doktora Tez Projesi

Araştırmacı

2011

Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Borhidrür de elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı

Araştırma Projesi

Araştırmacı

2015

Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerisinin Modifiye Edilmiş Katalizörlerle  Eletrot Tasarımı

Araştırma Projesi

Yürütücü

2018

Zn2SnO4-CdZnS ve Zn2Sno4-Mn:CdZnS kuantum noktalarının yapısal, optiksel ve fotovoltaik özelliklerinin karşılaştırılıp incelenmesi

Araştırma Projesi

Araştırmacı

2018

5.    YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren ve Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.     Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Asım Balbay & Cafer Saka (2017). Effects of plasma treatment, La content and temperature on the La-Ni-MoB catalysts for hydrogen production from NaBH4 hydrolysis Surface Engineering, ID: 1271764 DOI:10.1080/02670844.2016.1271764

 

2.     Köylü M. Z., Ekinci A., Böyükata M., Temel H. (2016). Dynamic ¹H-NMR Studies of Schiff Base Derivatives, Journal of applied Spectroscopy,Vol:82 No:6, 2016

 

3.     Şahin Ömer, Saka Cafer, Ekinci Arzu, Balbay Asım (2016). Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content,International Journal of  Chemical Reactor Engineering

 

4.     Saka Cafer, Ekinci Arzu, Şahin Ömer, Balbay Asım (2016). Influence of plasma treatment on Ce0.05–Ni–W–B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4, Journal of  the Energy Institute, 89(2016) 190-198

 

5.     Ekinci A., Köylü M.Z., Aşkın M. (2014). “Temperature Dependence Study of Chiral Ether Derivative by 1H NMR Relaxation Time”, Asian Journal of Chemistry, Vol:26, No:7

 

6.     Ekinci A., Şahin Ö., Saka C., Avcı T. (2013).“ The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co-W-B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4.”, Hydrogen Energy, 38, 15295-15301

 

Uluslararası Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 

1.     Aliye Araç, Arzu Ekinci, Şilan Baturay,  Mehmet Zafer Köylü, Investıgatıon Of Chıral Schıff Base And Structure Of Complex Dynamıc Propertıes Of 1 H-NMR,  İntenational Social Sciences and education conferences, INESEC, 19-21 October 2017, Antalya

 

2.     Arzu EKİNCİ, Sabit HOROZ, Ömer ŞAHİN, Synthesis and Characterizations of Pure and La-doped CdS Nanoparticle, ınternatıonal Conference on Applıcatıons in Chemıstry and Chemıcal Engıneerıng, (ICACCHE), October 11-15, 2017 ─ Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

 

 

3.     İzgi Mehmet Sait, Ekinci Arzu, Şahin Ömer, Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co-B Catalyst, I I I İn ternational Turkıc World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST, 26-30 Ekim 2016, Makedonya

 

4.     Ekinci Arzu, Şahin Ömer,İzgi Mehmet Sait, Co-Cu-B Katalizörü Kullanılarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi Ve Pem Yakıt Pili Uygulamaları, 10. Uluslararsı Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'16, 24-26 Ekim 2016, İstanbul

 

 

5.     Aliye Araç, Arzu Ekinci, Mehmet Çolak, Nadir Demirel, Mehmet Zafer Köylu, Molecular Dynamic and Complexation Study of A Chiral Schiff Base Derivative by 400 MHz 1H-NMR. II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015). 13-18 September 2015, Antalya

 

6.     Arzu Ekinci, Mehmet Zafer Köylu, Mustafa Böyükata, Molecular Dynamic Study of A Chiral Schiff Base Derivative Using R1/R2 Ratio Method and Quantum Chemical Investigation for Geometric Properties, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015). 13-18 September 2015, Antalya

 

 

7.     Ekinci A., Köylü M.Z., Böyükata M., Temel H “Investigation of N,N' – Ethylenebis (Salicylideneimine) - 1,9 - Diamino nonane Schiff Base Complexes with different Ions by 1H-NMR Relaxation Time Measurements and Computional Studies” Uluslararası Türk Moleküler Spektroskopi (TURCMOS 2013), 15-20 Eylül 2013, İstanbul.

 

8.     Ekinci A., Köylü M.Z., Böyükata M., Temel H “Investigation of N,N' – Ethylenebis (Salicylideneimine) - 1,8 - Diamino octane Schiff Base Derivative with 1H-NMR and Computational Studies. 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, 09-11 July 2012 in Niğde

 

 

9.     Ekinci A., Köylü M.Z., Temel H.,  “N’N- Bis (Salisiliden)-1,2- Diamino Etan Schiff Baz Türevinin 1H NMR Durulma Zamanlarının Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi” 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011, Bodrum.

 

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

 

1.     Şilan Baturay, Arzu EKİNCİ, M. Zafer KÖYLÜ, Investıgatıon of The Effect on The Relaxatıon Tımes of Albumın Aggregatıon in D2O Solutıons, Bozok Science Workshop 2017, Yozgat, August 23-25, 2017

 

2.     Ekinci A., Şahin Ö., Avcı T., Balbay A., “Mikrodalga İle Aktivitesi Artırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi” IX. Clean Energy Symposium, UTES’13, 25-28 December 2013, Konya

 

3.     Ekinci A., Köylü M.Z., Böyükata M., Temel H “Investigation of N,N' –Ethylenebis (Salicylideneimine) - 1,7 - Diamino Heptane Schiff Base Complexes with Ni(II), Zn(II), Co(II) Ions by 1H-NMR Relaxation Time Measurements and Electronic Structure Analysis’’ 3. Bozok Bilim Çalıştayı: Çekirdekten Biyolojik Moleküllere Yapı ve Dinamik Üzerine Hesaplamalı Çalışma, 17-19 Mayıs 2012, Yozgat.

 

Güncelleme : 28.11.2017 15:42:24