Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon 0 (484) 223 12 24 / 2840
Kurumsal E-Posta arzukocak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme28.11.2015 17:52:34

Yrd.Doç.Dr. ARZU KOÇAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

1. Adı Soyadı: Arzu KOÇAK

2. Doğum Tarihi: 03.02.1982

3. Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Bölümü (Biyometri ve Genetik)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2011

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü (Moleküler Biyoloji)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2015

5. Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi: (2014-2016) Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı.

Yardımcı Doçent: (2016-Devam) Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı.

     6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

6.2. Doktora Tezleri

     7. İdari Görevler

     8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

     9. Ödüller

Güncelleme : 14.02.2017 12:43:28
YAYINLAR VE PROJELER

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

1.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


1.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Sezer, M. ve Koçak, A., 2008. Sexsüel İki Tiplilik (Dimorphisim). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1 (2), 27-36.

2.Sayılı, M., Sezer M., Koçak, A., Gözener, B., 2014. Tokat İli Kentsel Alanda Bıldırcın Ürünleri Tüketim Düzey ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 41-51.

 

1.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Koçak, A. ve Sezer, M., 2009. Kanatlı Hayvan Davranışları. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum. (Poster, Abstract).


1.7. Diğer Yayınlar

1.8. Uluslararası Atıflar

1.9. Diğer Atıflar

 

2. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.Kanser Gelişiminin Serum Lipid Kompozisyonuna Etkisinin Araştırılması. (Tamamlandı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Doktora Tez Projesi, Araştırmacı, 2013-127.

3. Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler için Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

(Lisans)

Güz

Hayvan Histolojisi

2

0

20

Güz

Hayvan Histolojisi Lab.

0

2

19

Bahar

Genetik

3

0

7

 

Bahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

11