İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 0000 000 00 00
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama

Dr. Öğr. Üyesi ATIA ADLAN ATIA RAMADAN KARA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : ATİA ADLAN ATİA RAMADAN KARA

2. Doğum Tarihi          : 20.12.1959

3. Unvanı                    : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

4.Öğrenim Durumu    : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İslam bilimleri ve arapça dil lisansı

Amerikan açık öğretim üniversitesi

2002

Y. Lisans

Şeriat masteri

Amerikan açık öğretim üniversitesi

2005

Doktora

İslam bilimleri doktorası

Amerikan açık öğretim üniversitesi

2008

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2016

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  

            2.  

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  islamda rejim sisteminin genel teorisi

            2.  siyasi musibetlerin seriat hukumleri

            3. islam şeriatında insan hakları ve bu hakların üzerine meydana gelen şüpheler

            4. islam siyasi sistemi ve nitelikleri

            5. mali işlerini düzenleyen fıkıh ilkeleri ve çağdaş sistemlerinin yönlendirilmesindeki rolünün ansiklopedisi

            6. şeyhul-islamın sorumluluğunun kaldırılması

            7. islamın kolaylığı insanlara bir delildir

            8. namazın kaybolmasındaki tehlikeli haller

            9. ferdi davet

            10. dr. Usmani’nin siyasete bakışı

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   hz. Ebu bekir’in hutbesi ve siyasi kişiliği

            2.   islam dininde beytul mal

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Arap dili ve edebiyatı

 

24

 

500

İlkbahar

Arap dili ve edebiyatı

Fıkhi kaideler

23

 

400

 

2017-2018

Güz

Arap dili ve edebiyatı

Fıkhi kaideler

20

 

200

İlkbahar

Arap dili ve edebiyatı

Fıkhi kaideler

23

 

200

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45