Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon / 3004
Kurumsal E-Posta bekircirak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.02.2014 14:50:57

Yrd.Doç.Dr. BEKİR ÇIRAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Bekir ÇIRAK

Doğum Yeri ve Tarihi: Denizli / 10. 06. 1962

Görevi ve Ünvanı: Mak.Yük.Müh. Dr.

Kurumu: Siirt  Üniversitesi, Müh. veMim. Fak., Makine Müh. Bölümü-Siirt

Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Müh. Fakültesi , MakineMüh. Bölümü, 1987

Yüksek Lisans: Dumlupınar Üniversitesi , Fen Bil. Enst., MakineMüh. A.B.D., 1996

Doktora: Sakarya  Üniversitesi  FenBil. Enst., Makine Müh. A.B.D., 2010

Yabancı Dil: İngilizce- KPDS C düzeyi (62)

Ana Bilim Dalı: Makina Mühendisliği - Makina Teorisi ve Dinamiği

Medeni Durumu: Evli, Beş çocuk

Askerlik: Tamamladı, Kayseri, 1988ÇALIŞTIĞI  KURUMLAR

1-Etibank - K. B.İ. A. Ş. – Murgul-Artvin-Mek.Bakım. Baş. Müh. (Yöneticilik-5yıl)

2-Saray  Bisküvi  Gıda  A.Ş.-Karaman - Bakım Müdürü (Yöneticilik-5yıl)

3-Dumlupınar Üniver.- Simav T.E.F / Müh.Fak. (Öğretim  Görevlisi
 - 6 yıl)

4-Manisa End. Mes. Lisesi (Müdür/ Müdür Yrd. / Mak. Tek. Alanı Uzm. Öğrt
 - 8 yıl)

5-Şırnak Üniv - Müh. Fak., Enerji Sist. Müh. Böl. (Yrd. Doç. Dr.  Dekan Yard. – 3 yıl )

6-Siirt Üniv - Müh. ve Mim. Fak., Mak. Müh. Böl. (Yrd. Doç. Dr. - Halen çalışıyor )


BİLİMSEL ÇALIŞMA ve YAYINLAR LİSTESİ

A.
 Tezler: 

A1-Doktora tezi:
Konu:
 Control with amodel predictive control (MPC) andmodelling  with  artificial  
  neural networks (ANN)  of the wire coating process
 [Tel kaplama prosesinin yapay  
  sinir ağları (YSA) ile modellenmesi veöngörülü kontrol modeli ile kontrolü]-
  Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü /Adapazarı - 2010
 
Danışman:
 Prof. Dr. Recep KOZAN-SakaryaÜniv.Müh.Fak.-Adapazarı

A2-Yüksek Lisanstezi:
Konu :
 Control and programming with Computed Torque Methodsof the robot manipülatör  
  with two joint
 [ İki eklemli  bir  robot  manipülatörünün  HesaplanmışTorkYöntemi   
  ile kontrolü ve  programlanması ] 
- Dumlupınar Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü /  
  Kütahya - 
1996
Danışman:
 Prof. Dr. Soner ALANYALI - OsmangaziÜniv. Müh. Fak.- Eskişehir


B.
 Uluslararası hakemli ( SCI li ve SCI li olmayan)dergilerde yayınlanan makaleler:
B1-Kozan R., Cirak B., “ 
Predictionof The Coating Extrusıon Processes UsingArtificial 
  Neural Network (ANN)  “,Modern Applied  Science Journal, pp. 252 - 271, Jully 2009, 

B2
-Alp D., 
Cirak B.,“ Biofuelsfrommicroalgae and macroalgea “ Energy Education   
  Science and Techonology part A; EnergyScience and Research, 2011, volume issues 28 
  (2), pp: 719-726

B3-Cirak B., “TrajectoryControl with MPC for A Robot Manipülatör Using ANN
 Model ” International Journal Of Modern Engineering Research,pp.75-83, Vol 4, Jully, 2014

B4-Cirak B.,“ 
ExperimentalResults for Concentricity in Wire Coating Processes “ British Journal of Applied Science & Technology, 2014

B5
 CirakB.,“Rheological investigation for coatingquality in the wire coating process 
  International Journal of Advances inEngineering and Management, volume 1,ıssue 2
  Jully, 2014


B6-Cirak B.,“
Development of artificial neural network models toprediction of natural gas 
  consumptıon in Siirt of TurkeyInternational Journal ofInformation Research and 
  Review, volume 1, ıssue 2, August 2014

B7-CirakB., 
Demirtas S., An application ofartificial neuralnetwork for predicting engine 
  torque in a biodiesel engine”
AmericanJournal of Energy Research,volume 1,ıssue 2,
  August, 2014

B8-Cirak B, “Forecastingof solar radiation by
 using artificial neural networks and 
  regression methods for Manisa region in Turkey“ International Journal of Advances in 
  Engineering and Management, volume 1,ıssue 2 August, 2014

B9-
 Cirak B, “ AnAssesment of Wind Energy Potential and ANN Model for Wind Power  
  Prediction in Sirnak 
“Journal Club for Mechanical Engineering (JCME),V-1,I-2,2014

B10-
 Cirak B, “Analysis of Empirical Viscosity Models of Polymer Flowin PVC Extrusion 
  Process”, Advances in IndustrialEngineering and Management, Vol. 3, No. 4, 2014,  
  19-24 ,Printed in the United States ofAmerica
 

B11-
 Cirak B,“Model predictive control for robot manipulators ofpuma type using a neural  
  network model”,
 Internatıonal Journal of Multıdisciplinary Researchand  
  Development, 
Volume 2 Issue 3 Part B, pp.89-93,2015

B12-
 Cirak B,“ In Process Density of HDPE Pipe Material PredictionUsing Artificial Neural  
  Network in a Polymer Extruder”, 
Journalof Multidisciplinary Engineering Science and 
  Technology (JMEST) ISSN: 3159-0040, Vol.2 Issue 3, pp.376-380, March – 2015

B13
 - Cirak B,“UsingArtificial Neural Network for the Analysis of Refrigerating Performance”  
   Engineering and TechnologyVol. 2, No. 4, 2015, pp.178-185. American Associtation  
   Science  and Technology


B14 
- Bekir Cirak, “ Comparisionof MPC and PID Controls of Sirnak Water Supply Network  
  System 
”, International Journal ofScientific Research in Science and Technology  
  ( IJSRST), Print ISSN : 2395-6011, Volume1 Issue 2, pp.28-36, May-June 2015. 

B15-
 Cirak B,“  Control And Modeling Of  Viscosity ForCoating Quality In A Single Screw 
  Extruder”, 
Journal of MultidisciplinaryEngineering Science Studies (JMESS) ISSN: 
  2912-1309 Vol. 1 Issue 2, December - 2015


C.
 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler veProjeler:
C1- 
Çırak B., ” İki eklemli  bir  scara robot  manipülatörünün hesaplanmiş tork yöntemi ile  
   yörünge kontrölü 
”Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 77-91( 2014)

C2
 - ÇırakB., Gürbüz H. Yapaysinir ağları kullanarak dizel motorlarda termal bariyer  
   kaplamanın etkilerinin incelenmesi 
” Nevşehir University Journal of Engineering  
  Sciences, Nevşehir, 
2012

C3
 - Çırak B., “ Kütahyave Çevresinde Jeotermal Enerji Uygulamaları “,1994- Nisan ,  
   Teknik Gelişim Dergisi , İstanbul

C4
 - ÇırakB., “ Metal Canlılar “ ,1995 - Nisan , Teknik Gelişim Dergisi , İstanbul

C5
 - Dicle Kalkınma Ajansının 2011 YılıDoğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında  
   Şırnak Üniversitesi tarafından sunulan“ŞırnakAsfaltının Alternatif Enerji Kaynağı 
 
   Olarak Kullanılması”  projesi

C
ÇırakB., Durukan Z., “ Lazerle kesmenin deneysel analizi ve yapay sinirağları yöntemi 
   ile  modellenmesi” Erzincan Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü Dergisi 1-18 (2014)

C7 - 
Çırak B.,“Plastik Boru Üretimi ProsesindeEkstrüzyon Parametrelerinin Yapay Sinir 
   
Ağları ile Modellenmesi” Dicle Üniversitesi Fen Bil.EnstitüsüDergisi 33- 42(2014)

C8 - 
Çırak B.,“Rüzgar Enerjisi ve Kontrol Sistemleri” WindEnergy Magazine Dergisi REO4//Mayıs-  
  
Temmuz 2015 sayısı, sayfa: 40-44

CÇırak B.,Yoruk A. “ Mekatronikbiliminin öncüsü ismail el - cezeri Vanguard of mechatronıc  
  scıence ısmaıl al-jazarı Siirt Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi| Journal Of  Socıal 
  Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number - Sayı 3

C10Çırak B.,Yoruk A. “Güneş ışığını kontrolederek Hocasının mezarının başucuna yansıtan bilim  
  adamı: İbrahim Hakkı (Hz.),By controlled of thesunlight that reflectived the bedside of the grave of  
  his teacher a scientist: Ibrahim Hakki (Hz.)Siirt Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi | 
   Journal Of  Socıal  Scıences Institute | Year - Yıl2015 | Number - Sayı 4, S:20-38


 

D. İlgi alanları ve araştırmakonuları:

D1-Sistem dinamiği vekontrol
D2-Otomatik kontrol
D3-Makine dinamiği
D4-Robotik (I-II)
D5-Kontrol sistemlerisimülasyonu(Matlab)
D6-Kontrol elemanları veuygulamaları
D7-Yapay sinir ağları
D8-Plastik enjeksiyon veekstrüzyon
D9-Enerji üretim prosesleri vemodelleme

E.
 Diğer yayınlar (Kitap veya Ders notu):

E1-Motorlu Araçlarda Kullanımve Bakım Tekniği ( Çeviri )
E2-Robotik I
E3-Robotik II
E4-Temel Teknik Resim
E5- Temel Teknik ResimUygulamaları
E6- AutoCAD  veUygulamaları
E7- Makina Bilgisi 
E8-Ölçme Tekniği
E9-Makine Elemanları 
E10-CNC  ve Uygulamaları
E11-Solidworks ve Uygulamaları
E12-CAM ( Powermill )Uygulamaları


F.
 Üniversitelerde verdiği Dersler:

F1-Hidrolik ve Pnömatiksistemler
F2-Mühendislik Terminolojisi
F3-Malzeme Teknolojisi
F4-Fabrika İmalat Teknolojisi
F5-Mühendislik Çizimi
F6-Bilgisayar DestekliMühendislik Çizimi
F7-İstatistik
F8-Mühendislikte HesaplamaMethodları
F9-Kontrol Sistemleri
F10-Matlab
F11-Yapay Sinir Ağları
F12-Robotik
F13-Otomatik Kontrol


G. 
Aldığı Sertifika ve kurs belgeleri:
G1-Uzman  Öğretmen belgesi
G2-AutoCAD Kurs KatılımBelgesi-Marmara Üniversitesi
G3-Sürücü Teknikleri ( Motorve Direksiyon Eğitimi ) uzmanı belgesi
G4-Plastik enj. ve eks.işlemleri ve kalıpçılık alanında MEB hizmetiçi eğitimi belgesi
G5-Bilgisayar ve İnternetKullanımıMEB hizmetiçi eğitimi  
G6-Modüler Öğretim Sistemive  Yaygınlaştırma MEB hizmetiçi eğitimi  
G7-ORS Rulman Sanayii –Rulmanlı Yataklar Semineri Katılım Belgesi
G8-Rehberlik ve ÖğretmenEğitimi Semineri Katılım Belgesi

Güncelleme : 10.02.2016 16:01:32