Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Telefon / 3022
Kurumsal E-Posta bulenthallac  siirt.edu.tr
E-Posta bulenthallac  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 15:31:29

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT HALLAÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

15.03.2017

T.C. KİMLİK NO

 

ÜNVANI ADI SOYADI

Yrd. Doç. Dr. Bülent HALLAÇ

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi. Müh.-Mim. Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü

DOĞUM YILI

1977

TELEFON

05435576464

05325437767

E-POSTA

bulenthallac@siirt.edu.tr

 

 

2.EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1999

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi.Gıda Mühendisliği Bölümü

2004

Y. Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD.

2011

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Veteriner Fakültesi. Parazitoloji ABD.

 

 

 

 

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Müh-Mim. Fakültesi.Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.

2013-

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Müh-Mim. Fakültesi.Gıda Mühendisliği Bölümü

Fakülte Kurul Üyesi

2016-

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Müh-Mim. Fakültesi.

Dekan Yardımcısı

2015-2016

 

 

4.ALDIĞI SERTİFİKALAR

TARİH

SERTİFİKA ADI

NERDEN ALDIĞI

11.01.2016

 

 

"Irmeco Marka Soğutmalı İnkübatör ve Etüv, Shimadzu Marka Spektrofotometre, Witeg Marka Homojenizatör, Haier Marka Emniyet Kabini ve Novasina Marka Su Aktivitesi Tayin Cihazlarının kurulumu, bakımı ve kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlanmıştır.

 

İNFO endüstri ve teknik cihazlar

16.01.2015

DIONEX marka HPLC Cihazı semineri

REDOKS LAB. Kimyasal Biyolojik Maddeler ve Lab. Cih. Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

20.02.2015

Thermo Scientific Nicolet IS 10 ve Thermo Scientific Evolution 201 Spektrofotometre Cihazı Semineri

REDOKS LAB. Kimyasal Biyolojik Maddeler ve Lab. Cih. Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

23-25 .06.2014

Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Geliştirme ve Gerçekleştirme Etkinliği

TÜBİTAK-Bitlis Üniversitesi

2008-2011

 

 2013

-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı

-ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP)

-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı İç Tetkikçi Yetiştirme Kursu

-ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP) İç Tetkikçi Yetiştirme Kursu

-Modern Yönetimde Liderlik Eğitimi

İstanbul tetra laboratuvarında 3 günlük mesleki analiz ve teknikleri kurs katılımı.2013- eylül ayı.

-Gaziantep'te ANT teknik laboratuvar hizmetlerinin 1 günlük HPLC kursuna katılım. 

Tmmob Gıda Mühendisleri Odası

2012

-TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı) İş-Kur kapsamında.

 

Van Valiliği

 

 

 

5.PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Siirt İli Yenilik Platformu Projesi

Siirt Valiliği

 

2014

Araştırmacı

Tübitak

 

.Pistacia terebinthus spp  terebenthus  Menengiç  Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

TAGEM

 

2015-2018

Araştırmacı

 

TAGEM/ 15 / AR-GE / 37.

Siirt İlinde Tüketime Sunulan çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi

Siirt Üniversitesi

5997.00

2017

Yürütücü

BAP

2017-SİÜFEB-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

 

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

4

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

 

Diğer Faaliyetler(Eser/sorumluluk/üyelik vb.)

TMMOB Gıda Mühendisleri odası

 

 

 

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

 

 

 

 

7.YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

Isleyici, O., Sancak, Y.C., Hallac, B., Ekici, K. (2006). Presence of Motile Aeromonas ssp. İn Raw Chicken Meats. Indian Veterinary Journal, 83(2): 153-155.

 

 

 

 

 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2007): Van?da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığı. YYÜ Vet. Fak. Derg., 18(1):79-85.

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona (2010).Van  yöresinde evcil güvercinlerde Columbaliva domestica bit enfestasyonları. YYÜ Vet Fak. Derg., ., 21 (1), 69-70.

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona (2010).Van’ın Erciş ilçesinde kene tutunması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden toplanan kenelerin türlere göre dağılımı. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 21 (2), 95-98.

 

 

 

 

Uluslararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B. (2016). An Investigation on The Moisture Sorption of Groundnuts under The Temperature   Humidty Conditions. International congress on natural and engineering sciences..Tetova/MAKEDONYA.

 

 

 

 

8.İDARİ GÖREVLER

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili  (2013-2017)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2014-2016)

Güncelleme : 17.03.2017 11:24:06
Alınan kurs ve sertifikalar:

-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem standardı

-ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP)

-ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem standardı iç tetkikçiyetiştirme kursu

-ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) içtetkikçi yetiştirme kursu

-Modern yönetimde liderlik eğitimi

-TYÇP(toplum yararına çalışma programı) iş-kur kapsamında.

-İstanbul tetra laboratuvarında 3 günlük mesleki analiz ve teknikleri kurs katılımı.2013- eylül ayı.

-Gaziantep'te ANT teknik laboratuvar hizmetlerinin 1 günlük HPLC kursuna katılım. 2013-haziran ayı.

-Tübitak destekli bilimsel proje hazırlama teknikleri kursu. Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Mostar otelde 3 tam gün eğitim.2014-mayıs.

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2007): Van?da Tüketime SunulanBalıklarda Hareketli

Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığı. YYÜ Vet. Fak. Derg.,18(1):79-85.

 

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A. Sona(2010).Van

 yöresinde evcil güvercinlerde Columbaliva domestica bitenfestasyonları. YYÜ Vet Fak.

Derg., ., 21 (1), 69-70.

 

Değer, S., K. Biçek, N. Özdal, A.B. Yılmaz, V. Denizhan, B. Hallaç ve A.Sona

(2010).Van’ın Erciş ilçesinde kene tutunması şikayeti ile sağlıkkuruluşlarına başvuran

kişilerden toplanan kenelerin türlere göre dağılımı. YYÜ. Vet. Fak. Derg.,21 (2), 95-98.

Eğitim Bilgileri

Lisans:                                    Yüzüncü YılÜniversitesi. Ziraat Fakültesi. Gıda Mühendisliği Bölümü.1999 mezunu.

YüksekLisans:                       Yüzüncü Yıl Üniversitesi.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Veteriner Fakültesi. Besin Hijyeni ve TeknolojisiABD. 2004 mezunu.

Doktora:                                 Yüzüncü YılÜniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Veteriner Fakültesi. Parazitoloji ABD.2011 mezunu.

Uzmanlıkalanları:                  Paraziter hastalıklar, hijyenve sanitasyon konular (personel ve işletme), mikrobiyoloji,hayvansal gıda üretim-teknolojisi. et ve et ürünleriteknolojisi. 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Değer S, Biçek K, Özdal N, Bilgin A, Denizhan V, Hallaç B, SonaA. Van yöresinde evcil

güvercinlerde bit enfestasyonları. XVI. Ulusal ParazitolojiKongresi, 1-7 Kasım 2009,

Adana, s.273.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B., Ekici, K. (2005). ÇiğTavuk Etlerinde Hareketli

 Aeromonas TürlerininVarlığı. Gıda Kongresi 2005 Bildiri Kitabı, Poster Bildiriler, Ed:

Elmacı, Y., Göksungur, Y., Yemişçioğlu, F. (19-21 Nisan 2005),Sh: 322-325, Ege

Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,Bornova, İzmir.

 

İşleyici, Ö., Sancak, Y.C., Hallaç, B. (2006). Van’da TüketimeSunulan Balıklarda Hareketli

 Aeromonas TürlerininVarlığı ve Yaygınlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiriler, Ed: Ergün, Ö., Aksu, H.,Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006),

 Sh: 212-218, İstanbulÜniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 Anabilim Dalı, Avcılar,İstanbul.

 

Sancak, Y.C., İşleyici, Ö., Sağun, E., Hallaç, B. (2006). Van’daTüketime Sunulan Bazı Et

 Ürünlerinde L.monocytogenes Varlığı. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri

 Kitabı, Sözlü Bildiriler,Ed: Ergün, Ö., Aksu, H., Çiftçioğlu, G. (18-20 Eylül 2006), Sh: 212-

218, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyenive Teknolojisi Anabilim Dalı,

 Avcılar, İstanbul.

Balbay, A., Camcı, M., Sarıtaş, R., Hallaç, B., "An İnvestigation on The Moiture Sorption of Groundnuts under The Temperature&Humidty Conditions", İnt. Congress on Natural and Engineering Sciences, Abstract Book., 32, Macedonia, (2016)


LİSANS BİTİRME TEZİ
MENENGİÇ YAĞININ IZGARALIK KÖFTELERDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. 2016-2017.
ZİVZİŞK NAR SUYUNUN KEFİR ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2017-2018
proje

-112R003 NOLU TÜBİTAK. SİİRT İLİ YENİLİK PLATFORMU PROJESİNDE DANIŞMAN.TAMAMLANDI.

2017-SİÜFEB-12. SİİRT İLİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ KÖFTELERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. YÜRÜTÜCÜ. TAMAMLANDI.

TAGEM/ 15 / AR-GE / 37.Pistacia terebinthus spp. terebenthus (Menengiç) Yağının Spray Dryer Tekniği ile Mikro-Enkapsülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Farklı Gıda Modellerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması.ARAŞTIRMACI.DEVAM EDİYOR.


SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Isleyici,O., Sancak, Y.C., Hallac, B., Ekici, K. (2006). Presence of Motile Aeromonasssp. İn

RawChicken Meats. Indian Veterinary Journal, 83(2): 153-155.

YÜKSEK LİSANS TEZİ
1.SİİRT İLİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ KÖFTELERİN MİKROBİYOLOJİKMKALİTESİ.2017.TAMAMLANDI
2.DETERMINATION of PREVALENCE and INCIDENCE of Salmonella spp. and Shigella spp. in SOME FOODS in IRAQ/SULAYMANIYAH/QALADZE.2017. TAMAMLANDI.