Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 1035
Kurumsal E-Posta burcakaslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.03.2014 10:53:36

Yrd.Doç.Dr. BURÇAK ASLAN ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı
Arıcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Burçak ASLAN ÇELİK

Yrd.Doç.Dr.


DERECE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

Doktora

Atatürk Üniversitesi

Zooloji/Parazitoloji

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Zooloji/Parazitoloji

Lisans

Atatürk Üniversitesi

Biyoloji

Doktora Tezi: ‘Şile Kıyılarından Yakalanan Bazı Teleost Balıkların Endohelmint Faunası’, Atatürk Üniversitesi, 2014.

Yüksek Lisans Tezi: ‘Ağrı İli Murat Nehri ile Erzurum ili Aras Nehrinden Yakalanan Bazı Balıkların Endohelmintlerinin Araştırılması’, Atatürk Üniversitesi, 2009.
Çalıştığı Kurum: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yurtdışı Deneyim: İsveç Lund Üniversitesi, ERASMUS Programı Doktora-2012-2013


Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Üyesi

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2014-

Güncelleme : 12.02.2017 18:00:56
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

-Aslan, B., Oğuz, M.C., Şile Kıyılarından Yakalanan Bazı Teleost Balıkların Endohelmint Faunası. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 05-09 Ekim, 2015, Erzurum.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C.,  “Erzurum Yöresi’nden Yakalanan Rana ridibunda (Ova Kurbağası) ve Bufo viridis (Yeşil Kara Kurbağası)’in Endohelmint Faunası”, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, 47, Samsun, 2013.

-Tepe, Y., Aslan, B., Oğuz, M.C., “Oltu ve Masat Çaylarından Yakalanan Balıkların Endohelmintleri”, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 272, Denizli, 2013.

- Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Tortum Çayı Balıklarında Görülen Endohelmintlerin Araştırılması”, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 271, Denizli, 2013.

-Tepe, Y., Oğuz, M.C., Aslan, B., “Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarından Yakalanan Sarpa salpa (LINNAEUS, 1758)’ların Digenetic Parazitleri”, FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 349-350, Erzurum, 2013.

-Tepe, Y., Aslan, B., Oğuz, M.C., “Porsuk Çayı (Erzurum)’nın Endohelmint Faunası”, FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 197-198, Erzurum, 2013.

Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Rhabdochona denudata (Nematoda)’nın Erzurum Tatlısu Balıklarındaki Yayılışı”, 21. Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1174-1175, İzmir, 2012.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C.,“Kuzgun Baraj Gölünden Yakalanan Balıklarda Rastlanan Endohelmintler”, 21. Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1174, İzmir, 2012.

-Aslan, B., Oğuz, M.C., “Erzurum Yöresi’nde Aras Nehri’nden Yakalanan Cyprinidlerde Görülen Endohelmintlerin Balık Boylarıyla Olan İlişkileri”, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi-Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 308, Kars, 2011.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M.C., “Murat ve Aras Nehirleri’ndeki Bazı Cyprinidlerde Rastlanan Endohelmintler”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 975-976, Denizli, 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

- Oğuz, M.C., Tepe, Y., Belk, M.C., Heckmann, R.A., Aslan, B., Gürgen, M., Bray, R.A., Akgül, Ü., 2015. Metazoan Parasites of Antarctic Fishes. Türkiye Parazitol. Derg.39:174-8.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

-Aslan Çelik, B., Yıldırım, S., Çelik, Ö. Y., İrak, K., Akgül, G., Oestrosis and Some Biochemical Parameters in a Boer x Hair Goat Crossbred. International Congress on Veterinary and Animal Sciences.14-18 Kasım 2016, Belgrad, Sırbistan.

- Çelik, Ö. Y., Sayın İpek, D.N., Aslan Çelik, B., İrak, K., Akgül, G. Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma gondii In Cattle In Siirt Province. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, 25- 29 Ağustos 2016, Saraybosna, Bosna Hersek.

-Mersin, S., Çelik, Ö. Y., Bolacalı, M., Şındak, N., Aslan, B. Research Related To The Use Of The Rapid Test Method For Early Diagnosis of Pregnancy In Cattle As An Alternative To The Ultrasound Technique. 32nd World Veterinary Congress 13-17 Eylül, 2015, İstanbul.

-Aslan, B., Tepe, Y., Oğuz, M. C., “Fauna of Acanthocephala from Freshwater Fish in Erzurum”, New Challenges in Europe Area: Young Scientist’s 1st International Baku Forum, 281-283, 2013,Bakü, Azerbaycan.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

-Oguz, M.C, Amin, O.M., Heckmann,R.A.,Tepe,Y., Johargholizadeh, G., Aslan, B., Malek, M., “The discovery of Neoechinorhynchus zabensis (Acanthocephala:Neoechinorhynchidae) from Cyprinid fishes in Turkey and Iran, with special reference to new morphological features revealed by SEM”, Turkish Journal of Zoology, 36 (6), 759-766 (2012).

- Heckmann, R., Oguz, M.C., Amin, O., Dusen, S., Tepe, Y., Aslan, B., “Host and geographical distribution of Pomphorhynchus spindletrancatus (Acanthocephala: Pomphorhynchidae) in Turkey, with enhanced description from new fish and amphibian hosts using SEM, and histopathological notes”,  Sci Parasitol, 3 (11), 129-139 (2010).