Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3123
Kurumsal E-Posta
E-Posta b.ozdemir025  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:23:27

Dr. Öğr. Üyesi BURHANETTİN ÖZDEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Bşk.

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı             : Burhanettin Özdemir

2.  Doğum Tarihi        : 1987

3.  Unvanı                   : Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ilkogretim Matematik Ogretmenligi

Ataturk Üniversitesi

2005-2010

Butunlesik Doktora

Egitimde Olcme ve Degerlendirme

Hacettepe Universitesi

2011-2015

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2016

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

  

 Ozdemir, B., Cakir, O. & Hussain, I. (2018). Prevalence of Nomophobia among University Students: A Comparative Study of Pakistani and Turkish Undergraduate Students. EURASIA Journal of Mamatics, Science and Technology Education.14(4):1519–1532

 

 Ozdemir, B. & Gelbal S., (2014). PISA 2009 Sonuçlarına Göre Öğrenci Başarısını Etkileyen faktörlerin Kanonik Ortak Etki Analizi ile İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2014; 39 (175) 41-57.

 

   6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ozdemir, B. (2017). Equating TIMSS Mamatic Subtests with Nonlinear Equating Methods Using NEAT Design: Circle-Arc Equating Approaches. International Journal of Progressive Education. 2017; 13(2); 116-132, ISSN: 1554-5210.

 

Ozdemir B. & Seef, N. (2017). Examining factors of self-compassion scale with canonical commonality analyses: Syria sample. Eurasian Journal of Educational Research 70 (2017) 19–36.

 

Hussain, I., Cakir, O., Ozdemir, B. & Tahirkheli, S. A. (2017). ting Closer Being Apart: Living in The Age of Inmation and Communication Technologies. New Horizons. 2017; 11(1); 145-160, ISSN: 1992-4399

 

Ozdemir, B. (2016). Comparison of Different Unidimensional-CAT Algorithms Measuring Students’ Language Abilities: Post-hoc Simulation Study. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, eISSN: 2357-1330, 2016; 403-416

 

Ozdemir, B & Gelbal, S., (2015). İçerik Ağırlıklandırmasının Maddeler-Arası Boyutluluk Modeline Dayalı Çok Boyutlu Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Test Yöntemleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2015; 6(2); 365-384

 

Ozdemir, B. (2015). A comparison of IRT-based methods examining differential item functioning in TIMSS 2011 mamatics subtest, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 2075 – 2083.


 

 

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Ozdemir B. & Gelbal S. (2016). Measuring Language Ability of Students with Compensatory Multidimensional CAT: A Post-Hoc Simulation Study. NCME 2016 Annual Meeting Washington, DC. April 7-11. 2016. ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir B. & Seef, N. (2016). Examining factors of self-compassion scale with canonical commonality analyses: Syria sample. III rd International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2016. Mugla, Turkey. May 31- June 3 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir B. & Cakir, O. (2016). Examining Effect of Sharing Experience of Elderly People through Personal E-Blogs on Their Life Satisfaction. III rd International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2016. Mugla, Turkey. May 31- June 3 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir, B. (2015). “Testlet Effect on Different IRT-Based DIF Methods: Bayesian Testlet Response Theory Approach”. Psychometric Society, 80th Annual Meeting of Psychometric Society, IMPS 2015, Beijing, China, July 12th-16th 2015 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir, B. (2015).“Equating TIMSS Mamatic Subtests with Nonlinear Equating Methods Using NEAT Design: Circle-Arc Equating Approaches”. International Congress on Education Future: Issues and Challenges, ICEFIC 2015. Ankara, Turkey, May 13th- 15th 2015 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir, B. (2014).“Measuring Language Ability of Students with CAT: An Application of Post- Hoc Simulation to English Proficiency Test”. The 2014 Computerized Adaptive Testing Summit. IACAT, Princeton, New Jersey, October 8th- 10th 2014 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir, B. (2014). “Examining Testlet Effects In English Proficiency Test: A Bayesian Testlet Response Theory Approach”. Psychometric Society, 79th Annual Meeting of Psychometric Society, IMPS 2014, Madison Wisconsin, July 20nd-26th 2014 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

Ozdemir B. (2013) .“Partitioning Variance into Constituents in Regression Models: Commonality Analysis” Psychometric Society, 78th Annual Meeting of Psychometric Society, IMPS 2013, Arnhem, July 22nd-26th 2013 ( Özet Bildiri-Sözlü Sunum)

 

 

Ozdemir B. & Gelbal S. (2013). “Determining Relatıve Importance of Factor Affecting Students Academic Success Rank-order Scaling Methods” International Conference on New Horizons in Education, INTE 2013, Rome, June 24th-27th 2013 (Tam metin Bildiri-Sözlü Sunum)

 

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ozdemir, B. (2017). Examining Testlet Effects in English Proficiency Test: A Bayesian Testlet Response Theory Approach. Chapter 48. Ed. I. Koleva and G. Duman. Educational Research and Practice, Sofia, St. Kliment Ohridski Unıversity Press.

 

Ozdemir, B. (2014). Partitioning Variance into Constituents in Regression Models: Commonality Analysis. Chapter 25. Ed. R.E Millsap, D. M. Bolt, L. A. van der Ark and W-C Wang. Quantitative Psychology Research, NC: Springer.

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

İnal, H., Yılmaz Kogar, E., & Özdemir, B. (2015). Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Ünitesinin Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeli ile Değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015: 10(2).

 

 6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ozdemir, B. (2014). Random Grup Deseni İle Yapılan Farklı Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Eşitleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. IV. National Congress on Measurement and Statistics in Education and Psychology. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, EPOD,  Ankara, 9-13 Haziran 2014.

Kart, A., Inal,  H. & Ozdemir, B. (2014). Farklı Yapay Sinir Ağı Modelleri İle Yapılan Çoklu Regresyon Analizinin Başarı Yordama Permanslarınının Karşılaştırılması. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, EPOD,  Ankara, 9-13 Haziran 2014.

Ozdemir B. & Yagci E. (2012). Öğretmenlerin İlköğretim Matematik Programı ve Tamsayılar Konusuna İlişkin Görüşleri” II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bolu, 27-29 Eylül 2012

6.7. Çalıştaylar

Ozdemir, B. (2016). Unidimensional and multidimensional Computerized Adaptive Testing with R programming, IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, EPOD,  Antalya, 1-3 Eylül 2016

 

7.         Projeler

 Ozdemir, B. (Araştırmacı)  Eğitim Bilimine Giriş dersinde Vakaya Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi. Bilimsel Araştırma Projesi (03.04.2017-03.04.2018)

8.         İdari Görevler

          2016 /  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı, Siirt Üniversitesi/ Eğitim

 

9.         Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği [EPODDER]

10.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018

Güz

 

2

0

280

Program Geliştirme

2

0

240

Rehberlik

3

0

190

Eğitimin Sosyal ve Felsefi Temelleri (YL)

3

0

5

İlkbahar

Eğitim Psikolojisi

2

0

55

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (YL)

3

0

5

2017

Güz

Program Geliştirme

2

0

90

Özel Eğitim

3

0

200

Eğitimin Sosyal ve Felsefi Temelleri (YL)

3

0

11

İlkbahar

Rehberlik

3

0

150

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (YL)

3

0

11

Eğitim İstatistiği

3

0

11

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Akademik Çalışmalar

EDUCATION:

PhD on MA, Hacettepe University, Department of Measurement and Evaluation in Education,   Graduation date:  July 22nd 2015

 Dissertation title: “Examining the Effect of Item Level Dimensionality Models on Multidimensional Computerized Adaptive Testing”

Dissertation advisor: Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Undergraduate: Ataturk University, Department of Secondary Mathematics Education

WORKING EXPERIENCE

·         Visiting Scholar in University of Illinois at Urbana Champaign. Host: Prof. Dr. Hua Hua Chang (July 15th 2014-April 15th 2015).

  •  Research Assistant in Hacettepe University, Department of Measurement and Evaluation in Education,
  • Attaché of China, 25th Unıversiade Winter Olympics 2011, Erzurum/Turkey. In charge of Delegates from China during the Olympics, January 25-February 6, 2011

PUBLICATIONS

BOOK CHAPTER

Ozdemir, B. (2014). Partitioning Variance into Constituents in Regression Models: Commonality   Analysis. Chapter 25. Ed. R.E Millsap, D. M. Bolt, L. A. van der Ark and W-C Wang. Quantitative Psychology Research, NC: Springer

ARTICLES

Ozdemir, B. (2015). Comparison of Different Unidimensional-CAT Algorithms Measuring Students’ Language Abilities: Post-hoc Simulation Study.  The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, eISSN: 2357-1330, 2016; 403-416

Ozdemir B & Gelbal S., (2015). Examining the Effect of Content Balancing on Multidimensional Computerized Adaptive Testing Based on Between-Item Dimensionality Model. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2015; 6(2); 365-384

Ozdemir, B. (2015). A comparison of IRT-based methods for examining differential item functioning in TIMSS 2011 mathematics subtest, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 2075 – 2083.

Ozdemir B & Gelbal S., (2014). Investigating Factors That Affect Turkish Students’ Academic Success with Canonical Commonality Analysis According to PISA 2009 Results. Education and Science 2014; 39 (175) 41-57.

Ozdemir B., Gelbal S., (2013) “Determining Relatıve Importance of Factor Affecting Students Academic Success by Rank-order Scaling Methods” Proceeding International Conference on New Horizons in Education, INTE 2013, Rome, June 24-27 2013

WORKSHOP

Ozdemir B., Unidimensioanl and multidimensional Computerized Adaptive Testing with R programming, The fifth National Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology. EPOD,2016  Antalya, Turkey, September 1 – 3, 2016

 

CONFERENCE PRESENTATIONS

Ozdemir B. & Gelbal S. (2016). Measuring Language Ability of Students with Compensatory Multidimensional CAT: A Post-Hoc Simulation Study.  NCME 2016 Annual Meeting Washington, DC. April 7-11. 2016

Ozdemir B. & Seef, N. (2016). Examining the factors of self-compassion scale with canonical commonality analyses: Syria sample. III rd International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2016. Mugla, Turkey. May 31- June 3

Ozdemir B. & Cakir, O. (2016). Examining the Effect of Sharing Experience of Elderly People through Personal E-Blogs on Their Life Satisfaction. III rd International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2016. Mugla, Turkey. May 31- June 3

Ozdemir, B. (2015).“Testlet Effect on Different IRT-Based DIF Methods: Bayesian Testlet Response Theory Approach”. Psychometric Society, the 80th Annual Meeting of Psychometric Society, IMPS 2015, Beijing, China, July 12th-16th 2015

 Ozdemir, B. (2015).“Equating TIMSS Mathematic Subtests with Nonlinear Equating Methods Using NEAT Design: Circle-Arc Equating Approaches”. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, ICEFIC 2015. Ankara, Turkey, May 13th- 15th 2015

Ozdemir, B. (2014).“Measuring Language Ability of Students with CAT:  An Application of Post-Hoc Simulation to English Proficiency Test”. The 2014 Computerized Adaptive Testing Summit. IACAT, Princeton, New Jersey, October 8th- 10th 2014

Ozdemir, B. (2014). “Examining Testlet Effects In English Proficiency Test: A Bayesian Testlet Response Theory Approach”. Psychometric Society, the 79th Annual Meeting of Psychometric Society, IMPS 2014, Madison Wisconsin, July 20nd-26th 2014

Ozdemir, B. (2014). “A Comparison of Different Linear And Nonlinear Observed Score Equating Methods Using Random Group Design”. IV. National Congress on Measurement and Statistics in Education and Psychology. EPOD,  Ankara, Turkey, June 9th – June 13th 2014

Ozdemir B. (2013) .“Partitioning Variance into Constituents in Regression Models: Commonality Analysis” Psychometric Society, the 78th Annual Meeting of Psychometric Society, IMPS 2013, Arnhem, July 22nd-26th 2013

Ozdemir B. & Gelbal S. (2013). “Determining Relatıve Importance of Factor Affecting Students Academic Success by Rank-order Scaling Methods” International Conference on New Horizons in Education, INTE 2013, Rome, June 24th-27th 2013

Ozdemir B. & Yagci E., “Teachers Opinion on New Mathematics  Curriculum and Integers Subject  Covered by Program: A Case Study ” II. National Congress on Curriculum And Instruction, Bolu, September 27th-29th 2012

ATTENDED ACADEMIC PROGRAMS

  • “Program of Developing Language Abilities of Academicians”, Organized by the Council of Higher Education, Malta June 13-September 2,  2011.
  • Programing of Academic Exchange, (PAX), Sponsored by National Chung Hsing University 2008-2009 Taichung/ Taiwan,
  •  “American Culture and Languages Program”, Sponsored by the English Language Fellow Program of the U.S. Department of State, November 1, 2004- June 30,2005

LANGUAGES

English: Advanced (received Advanced Certificate from Instıtute of English Language Studies, Malta)

Chinese: İntermediate (took 128 hours Chinese course offered by Language Center of Naitonal Chung Hsing University, Taiwan, 2008-2009)