Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2820
Kurumsal E-Posta doganarslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 16:07:50

Yrd.Doç.Dr. DOĞAN ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Mustafa KAHYAOĞLU

1.       Adı Soyadı: Doğan ARSLAN

2.       Doğum Tarihi: 20.11.1973

3.       Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lise

Tarım

Malatya Ziraat Meslek Lisesi

1991

 Lisans 

Tarla Bitkileri  

Harran Üniversitesi   Ziraat Fakültesi 

1996

Yüksek Lisans 

Tarla Bitkileri  

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

2003

Doktora 

Tarla Bitkileri  

Ege Üniversitesi   Fen Bilimleri Enstitüsü  

2012

5.       Akademik Unvanlar:  Yrd. Doç. Dr.

6.       Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.         Yüksek Lisans Tezleri

6.2.         Doktora Tezleri


7.       İdari Görevler

8.   Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

9.   Ödüller

 

 

 

 

10.   Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

1.

Alkaloit Bitkileri

3

 

3

Uçucu Yağ Bitkileri

3

 

5

Tıbbi ve Aromatik Bit. Etken Maddeler, Elde Edilme ve Analiz Yöntemleri

3

 

3

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

3

Tarım Ekonomisi

2

 

15

Tıbbi Bitkiler

1

3

13

2.

Boya Bitkileri

3

 

2

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Kullanım, Değerlendirilme ve Standardizasyon

3

 

1

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yetiştirme Teknikleri

3

 

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Tarla Bitkilerine Giriş

3

 

10

Tarla bitkileri

3

 

4

2016-2017

1.

Alkaloit Bitkileri

3

 

 

Uçucu Yağ Bitkileri

3

 

 

Tıbbi ve Aromatik Bit. Etken Maddeler, Elde Edilme ve Analiz Yöntemleri

3

 

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

 

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

 

Tarım Ekonomisi

2

 

 

Tıbbi Bitkiler

1

3

 

Boya Bitkileri

2

 

 

 

 

Tohumsuz Bitkiler

2

 

41

 

 

Tohumsuz Bitkiler Lab.

 

2

41

 

Güncelleme : 14.02.2017 15:30:37
Yayınlar ve Projeler

1.       Yayınlar

1.1.         Uluslararası    hakemli          dergilerde      yayınlanan     makaleler      (SCI    &         SSCI

&ArtsandHumanities)

1.2.         Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.3.              Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Effect of Different Doses of NAA (0, 125, 250, 500 and 1000 ppm) on Mountain Thyme (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) Rooting. VII International Scientific Agriculture Symposium ?Agrosym 2016

Foreign Trade of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants April. 2013

Effect of Different Sowing Dates and Row Spacings on Yield and Quality Characteristics OF Chamomile (Matricaria recutita L.) Cultivars ın Yalova/Turkey Ecological Conditions1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 2013

Effect of Different Planting Size and Cutting Numbers on Drog Leave and Essential Oil Yield in Lemon Verbana (Lippia citriodora Kunth.). I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs in Antalya, Turkey (29 April-04 May 2007).

1.4.         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.5.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Farklı Azot Dozlarının Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi , 3. Ulusal Gübre Kongresi , 2004

Marmara Bölgesi İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) Popülâsyonlarının Verim Ve Kalite Özellikleri, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

Türkiye Tarımı İçin Yeni Bir Tür: Mayıs (Tıbbi) Papatyası (Matricaria recutita. L.), , Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2011

Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşitlerinde Farklı Agronomik Uygulamaların Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, , Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 2013

Farklı Ekim Zamanlarının ve Sıra Arası Mesafelerinin Bir Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşidi Olan Bodegold'da Bazı Verim Öğelerine Etkisi, , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2012

Ülkemizdeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Tüketici Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği Açısından Risk Değerlendirilmesi, II. Tıbbi VE Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova

Bazı Lavanta (Lavandula X intermedia Emeric Ex Loisel.) Çeşitlerinin Isparta Koşullarındaki Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi , II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 23-25 Eylül 2014 Yalova

1.6.         Diğer yayınlar

1.7.         Uluslararası atıflar

2.       Ulusal & Uluslararası Projeler

Yalova Ekolojik Koşullarında Mayıs Papatyası (Matricaria recutita L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanları ve Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi (TAGEM PROJESİ)

Lavanta Türlerinde Adaptasyon Çalışmaları (TAGEM PROJESİ) 

Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon Açıklıklarında Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Olarak Yetiştiriciliğinin Araştırılması (TAGEM PROJESİ)

Dondurma Üretiminde Kullanılan Orkidelere Alternatif Olan Konyak Bitkisinde (Amorphophallus konjac) Adaptasyon Çalışmaları (TAGEM PROJESİ)

Siirt Üniversitesi Kezer Kampüs Alanında Bulunan Kekik ve Kantaron Türlerinin Morfolojilerinin ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi (BAP)

 

Farklı Sulama Uygulamalarında Lavanta ve Mayıs Papatyasının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Sonuçların Ekonomik Analizi (BAP)

Bazı Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Siirt İlinde Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi (GAP Projesi)