Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi
Telefon 0484 223 12 24 (3469) / 3021
Kurumsal E-Posta eakkemik  siirt.edu.tr
E-Posta ebruakkemik  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.02.2017 11:58:11

Yrd.Doç.Dr. EBRU AKKEMİK

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Arıcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Ebru AKKEMIK

Yabancı Dil : İngilizce

Çalışma Alanları: Enzim inhibitörleri, Antioksidan ve Genetik Çalışmalar, 

Uzmanlık: Biyokimya, Enzim Kinetiği, Moleküler Biyoloji  

Yazışma Adresi:

Siirt Üniversitesi, 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 

Gıda Mühendisliği Bölümü,

56100, Siirt


 

Güncelleme : 01.12.2017 10:13:48
Ders Kitabındaki Yayınlar / Bölümler

 

1.      H Budak, Ö.İ Küfrevioğlu, Ş Şahin, H Ceylan, E Akkemik (2011) “Western Blotting”, Applied Molecular Biology Techniques Graduate Summer School Textbook.

2.       Ö.İ Küfrevioğlu, H Budak, O Erdoğan, H Ceylan, E Akkemik (2001) “Blotting Techniques and Genotyping” 25th National Chemistry Congress with International Participation, Erzurum.

 

Ulusal & Uluslararası Projeler

 1. Tedavide Kullanılan Bazı İlaçların İnsan Eritrosit Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfo Glukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No: 108T213. 2008-2009, Bursiyer, Yardımcı Araştırmacı.
 2. Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı İlaç ve Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi. BAP, Proje No: 2011/94 2011-2012, Bursiyer, Yardımcı Araştırmacı.
 3. Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) eritrositlerinden glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı metallerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, TÜBİTAK Proje No: 111T040,2011-2012. Bursiyer, Araştırmacı.
 4. Hipoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı'nda (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon Redüktaz Enzim Gen Ekspresyonu üzerine Olan Etkisi, Enzimin Saflaştırılması, Genin İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonu, TUBITAK, Proje No: 114O366, 2014-Devam Ediyor. Araştırmacı.
 5. Bazı Tavuk dokularından Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, BIBAP, Proje No: BAP-718- 182-2014, 2014-2015. Araştırmacı.
 6. Gıda Katkı Maddesi Olarakta Kullanılan Bazı Fenolik Bileşiklerin Thioredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin In Vitro Şartlarda Araştırlması, SIU BAP, 2015-SİÜMÜH-36, 2015-2016.Yürütücü.
 7. İn Vitro Ve İn Vivo Şartlarda Tiyoredoksin Redüktaz (Trxr) Ve Piruvat Kinaz M2 (Pkm2) Enzim Aktiviteleri Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkisinin İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No: 115Z773, 2015-Devam Ediyor, Yürütücü.
 8. Bal, Bal Tozu, Polen, Propolis ve Arı Sütü Ekstraktlarının Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin İn Vitro Şartlarda Araştırılması,SIU BAP,2016-SİÜFEB-07, 2016-Devam Ediyor, Yürütücü


Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kuzu M, Akkemik E, Comakli V, Ciftci M, Kufrevioglu O.I In Vitro Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase I and II Isozymes Activities from Van Lake Fish (Calcalburnus tarichi) Gill The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya
 2. Taser P, Akkemik E, Ciftci M The Investigation of Inhibitory Effects of Some Metal Ions on Turkey Erythrocyte Carbonic Anhydrase I and II The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya
 3. Adem Ş, Akkemik E, Akşit H, Taşer P, Tüfekçi A.R, Demirtaş İ and Çiftci M In Vitro Effects of some Natural Products on Human Cytosolic hCA I and II The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya
 4. Gulcin İ., Kirecci E., Akkemik E., Topal F. and Hisar O. Su mercimeğinin (Lemna minor L.) Antioksidan, antiradikal, antifungal ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-004.
 5. Akkemik E, Şentürk M, Koçak F.B, Taşer P, Çiftci M. İnsan eritrosit glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-002.
 6. Karaman M, Akkemik E, Çiftci M. İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-46.
 7. Akkemik E, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Safl aştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-048.
 8. Akkemik E, Taser P, Tarancı A, Budak H, Çiftci M. Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-139.
 9. Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö.İ, Çiftci M. Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-168.
 10. Taser P, Akkkemik E, Aydın S, Çiftci M. Glutatyon Redüktaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-19.
 11. Akkemik E, Taser P, Aydın S, Çiftci M. Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-21.
 12. Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftci M. Bazı Metal İyonlarının Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması. Kromatografi 2012, 5-9 Haziran 2012, Tokat, P-19.
 13. Akkemik E, Çiftci M., Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan NADPH-Sitokrom P450 enzimim aktivitesi üzerine bazı Metal İyonlarının etkileirnin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-125.
 14. Akkemik E, Taser P, Aydın S, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon-S-Transferaz Enzim aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-126.
 15. Taser P, Akkemik E., Aydın S, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzim aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-10.
 16. Koçpınar E.F, Budak H, Gönül N, Akkemik E, Oktay M, Eichele G, Tip60 Geninin Glutatyon Redüktaz Gen Ekspresyonu Ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi.XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi (uluslar arası katılımlı) 27-30 Ekim 2013. Kuşadası-Aydın, PS-06 66.
 17. Gönül N, Budak H, Koçpınar E.F, Akkemik E, Eichele G, Tip60’ın Karbonik Anhidraz I Gen Ekspresyonu üzerine etkisinin sirkadian döngü içersinde araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi (uluslar arası katılımlı) 27-30 Ekim 2013 Kuşadası-Aydın, PS-06 41.
 18. Akkemik E, Çiftci M., Hindi Yürek Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2015, 8-10 Nisan 2015 Uşak, PS-23.
 19. Akkemik E, Çiftci M., Hindi Yürek 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2015, 8-10 Nisan 2015 Uşak, PS-24.
 20. Tektaş O, Akkemik E, Baykara H, Bazı Optikçe Aktif İmin Bileşiklerinin hCA-I ve hCA-II Enzim Aktiviteleri üzerine in vitro Etkilerinin Araştırılması ve Gaussian Programıyla Teorik Hesaplamaları 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, 2-5 Haziran 2015, Kars, PS-12.
 21. Aksakal E, Akkemik E, Budak H, Tunç A, ve Günaydın E, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Karaciğer ve Böbrek Dokusundan Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enziminin Karakterizasyon Parametrelerinin Karşılaştırılması, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya, P-HB-1
 22. Akkemik E, Kalelioğlu G, Baykara H, Tektaş O, Özdemir Ö, Alım Z, Doğal Fenolik Bileşiklerle Sentetik Fenolik Bileşiklerin Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin in vitro Şartlarda Karşılaştırılması, 18-19 Aralık 2015, Konya, P-TBB-29
 23. Akkemik E, Özdemir O, Baykara H, Kalelioğlu G, Tektaş O, Alım Z., Investigation of the effect of the natural and synthetic phenolic compounds on Glutathione Reductase enzyme activity under in vitro conditions. International Conferance on Advences in Natural and Aplied Science. ICANAS 2016.21-23 April 2016, Antalya, Turkey, Page 65-66.
 24. Karagözoğlu Y, Çiftci M, Akkemik E,Purification and Some Properties of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase From Chicken Liver2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016) May 17-19,Çanakkale, TURKEY2016. Poster 140.
 25. Aksakal, E., Budak, H., Akkemik, E., Sirkecioğlu, A.N., Tunç, A., Günaydın, E., Silici, S., 2016.  Hipoksik ve Hiperoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Oksidatif Stres Üzerine Transkriptomik Seviyede Etkileri. I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiri, 1-3 Haziran 2016 Samsun, Sayfa: 20.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Gulcin İ*, Kirecci E, Akkemik E, Topal F, Hisar O., 2010. Antioxidant, antibacterial, and anticandidal activities of an aquatic plant: duckweed (Lemna minor L. Lemnaceae)  Turkish Journal of Biology 34 175-188.
 2. Akkemik E, Budak H, and Ciftci M 2010. Effects of some drugs on human erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase: an in vitro study Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 25(6): 871–875
 3. Akkemik E, Budak H, and Ciftci M 2010. Effects of some drugs on human erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase: an in vitro study Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 25(4): 476–479
 4. Akkemik E, Şentürk M, Özgeriş F. B, Taşer P, Çiftci M 2011 In vitro eff ects of some drugs on human erythrocyte glutathione reductase Turkish Journal of Medical Sciences; 41 (2): 235-241
 5. Karaman M, Akkemik E, Budak H, and Ciftci M. 2012 In vitro effects of some drugs on human erythrocyte glutathione reductase Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27(1): 18–23
 6. Sahin A, Senturk M, Akkemik E, Ciftci M 2012. The effects of chemical and radioactive properties of Tl-201 on human erythrocyte glutathione reductase activityNuclear Medicine and Biology 39 161–165
 7. Akkemik E, Taser P, Bayindir A, Budak H and Ciftci M, Purification and characterization of glutathione S-transferase from turkey liver and inhibition effects of some metal ions on enzyme activity environmental toxicology and pharmacology Volume 34, Issue 3, Pages 888–894, 2012.
 8. Comakli V, Akkemik E, Küfrevioglu O.I and Ciftci M. Purification and characterization of glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme from rainbow trout (oncorhynchus mykiss) liver and investigation of the effects of some metal ions on enzyme activity. Toxicology and Industrial Health. Volume 31, Issue 5, Pages 403-411, 2015.
 9. Tektas O, Akkemik E and Baykara H. Investigation of the Effect of Some Optically Active Imine Compounds on the Enzyme Activities of hCA-I and hCA-II under In Vitro Conditions: An Experimental and Theoretical Study. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. Volume 30, Issue 6,  pages 277–286, 2016.