Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4054
Kurumsal E-Posta emrahyerlikaya  siirt.edu.tr
E-Posta emrahyerlikaya  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 14:56:52

Yrd.Doç.Dr. EMRAH YERLİKAYA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Siirt Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Siirt Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ FORMUÖDr


. Mustafa KAHYAOĞLU


1. Adı Soyadı             : Emrah YERLİKAYA

2. Unvan                     : Yrd.Doç.Dr.
3. Öğrenim Durumu   : Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2003-2008

Y. Lisans

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2003-2008

Doktora

Biyokimya

Atatürk Üniversitesi

2008-2012


 5. Akademik Unvanlar:


Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 05/07/2013


Doçentlik Tarihi                      :


Profesörlük Tarihi                  :


 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


6.1. Yüksek Lisans Tezleri


Yakup ZARİÇ. Yüksek Lisans Tezi: İnci Kefali Balığının (Chalcalburnus tarichi) Bazı Dokularından Glatutyon S-Transferaz (GST) Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin ve Pestisitlerin Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Ortak Danışman: Yrd.Doç.Dr.Emrah YERLİKAYA, Devam Ediyor.


6.2. Doktora Tezleri


7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)


 

7.1.1

Ceyhun, S.B., Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D. Purification and characterization of carbonic anhydrase from the teleost fish Dicentrarchus labrax (European Seabass) liver and toxicological effects of metals on enzyme activity. Environmental Toxicology and Pharmacology. 32 (1), 69-74, 2011. (49 Atıf)

7.1.2.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Liver and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 27 (6), 795-799, 2012. (3 Atıf)

7.1.3.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T. Heavy metal ion inhibition studies of human, sheep and fish α-carbonic anhydrases. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (2), 278-282, 2013. (30 Atıf)

7.1.4.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D. Influence of pesticides on the pH regulatory enzyme, carbonic anhydrase, from European Seabass liver and bovine erythrocytes. Environmental Toxicology and Pharmacology. 34 (2), 218-222, 2012. (8 Atıf)

7.1.5.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. Purification of Glutathione S-transferase Isoenzymes from tumor and non-tumor Human Stomach and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzymes Activities. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

7.1.6.

Demirdag, R., Comakli, V., Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6-phosphate Dehydrogenase and 6-phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (1), 43-47, 2015.  (3 Atıf)

7.1.7.

Demirdag, R., Comakli, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Senturk, M. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmo trutta labrax) and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (3), 123-128, 2015. (2 Atıf)

7.1.8.

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdag, R., Senturk, M. Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzyme by using SUMO Fusion Partner and Examining the Effects of Antitumor Drugs. Turkish Journal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015. (3 Atıf)


 


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


7.2.1.

Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. Inhibition Effects of Some Sulfonamides on Alfa-Carbonic Anhydrase from European seabass (Dicentrachus labrax). Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 39 (2), 139-144, 2011.

7.2.2.

Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Purification and Characterization of a-Carbonic Anhydrase II From Sheep Liver and Examining the Inhibition Effect of Kanamycin on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 40 (2), 133-138, 2012.

7.2.3.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Purification of Human Cancerous Colon CA Isoenzymes and Inhibitory Effects of Some Analgesics on Enzyme Activity. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 40 (2), 127-132, 2012.

7.2.4.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Effects of some heavy metals on the activities of carbonic anhydrase enzymes from tumorous and non-tumorous human stomach. Eastern Anatolian Journal of Science. I, (I), 25-28, 2015.

7.2.5.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R. Kaya, M.O. Purification and Characterization of Carbonic Anyhdrase Enzyme from the Siirt Mohaır Goat Kıdney Tissue and Investigation of Some Biochemical Properties. Erzincan University Journal of Science and Technology. 9(2),1-9, 2016.

7.2.6.

Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Ozyazıcı, M.A., Irak, K. In vitro effects of some forage industry chemicals on hyaluronidase. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 31(3), 399-407, 2016.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


7.3.1.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Yüreğinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz II Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.2.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. İnsan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve 6-Fosfoglukonat Dehidrogenez Enzimleri Üzerine Nifedipin İlacının Etkisi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.3.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Levrek (Dicentrachus labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Sülfonamidlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.4.

Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2011. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrachus labrax) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-02 Temmuz 2011. Erzurum.

7.3.5.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2011. Purification of glutathione S-transferases from human colon cancer tissue and inhibition effects of some metal ions. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

7.3.6.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M.,Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I. 2011. The Effects of Some Drugs on Human Erythrocyte Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase and 6-Phosphogluconate Dehydrogenase Enzymes. International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST 2011). 31 Ekim-04 Kasım 2011. Kuşadası/Aydın

7.3.7.

Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Preparation of Homogenates from Non-Tumor and Tumor Human Stomach and Investigation of the Inhibitory Effects of Some Antibiotics on CA Enzymes’ Activities. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.8.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.,Gundogdu C. 2012. Inhibitory Effects of Some Sulfanilamide on CA Enzymes’ Activities from Non-Tumor and Tumor Human Stomach. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.9.

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I. 2012. Purification of Carbonic Anhydrase IV Isozyme from Sheep Kidney Tissue and Investigation of the Inhibitory Effects of Some Antibiotics on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.10.

Atasever, A., Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I.2012. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Lung and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. The 9 th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA). 11-15 Nisan 2012. Kundu/Antalya

7.3.11.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Aydın, R.Z. 2016. The investigation of the some body parameters of obese and (obese+diabetes) patients with using bioelectrical impedance analysis techniques.International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya.

7.3.12.

Karageçili, H., Yerlikaya, E., Aydın R.Z. 2016. Analyzing the some biochemical parameters of diabetes mellitus and obese patients who applied to Siirt State Hospital endocrine polyclinic and their prevalence.International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21-23 Nisan 2016. Belek, Antalya.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


-


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


-


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


7.6.1.

Yerlikaya, E., Senturk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2010. Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrarchus Labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 6.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Aksaray.

7.6.2.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Erdem, D., Şentürk, M.,  Küfrevioğlu, Ö.İ., İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Nifedipin İlacının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi  Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

7.6.3.

Yerlikaya, E., Şentürk, M., Ceyhun, S.B., Erdogan, O., Küfrevioğlu, Ö.İ. Levrek (Dicentrarchus Labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, I- ve N3- Anyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kromatografi  Kongresi. 16-19 Haziran 2010. Erzurum.

7.6.4.

Yerlikaya, E., Senturk, M., Ciftci, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Gökkuşağı Alabalık Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.5.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Koyun Böbrek Dokusundan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. Kromatografi 2011 Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.6.

Yerlikaya, E., Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Koyun Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kanamisinin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.7.

Demirdağ, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., 2011. Koyun Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan CA II İzoenzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.8.

Yerlikaya, E., Demirdağ, R., Erdogan, O., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., 2011. Kanser İlişkili Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin İnsan Pankreas Dokusundan Klonlanması. 11.Ulusal Kromatografi Kongresi. 07-10 Eylül 2011. Diyarbakır.

7.6.9.

Yerlikaya, E., Demirdag, R.,Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. 2013. Bazı Analjezik İlaçların Tümörlü ve Tümörsüz İnsan Midelerindeki Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi. 19-22 Haziran 2013. Bursa.

7.6.10.

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdağ, R., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I.. 2013. Rekombinant DNA Teknolojisi Kullanılarak İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Üretilmesi ve Bazı Antitümör İlaçlara Karşı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 Kongresi. 19-22 Haziran 2013. Bursa.

7.6.11.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu ve İnhibisyon Çalışmaları. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

7.6.12.

Yerlikaya, E., Karageçili, H., Demirdağ, R., Kaya, M.O. 2015. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. 27.Ulusal Kimya Kongresi. 23-28 Ağustos 2015. Çanakkale.

7.6.13.

Kaya, M.O., Yerlikaya, E., Özyazıcı, M.A., İrak, K. Biyoteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalüronidaz Üzerine In Vitro Etkilerinin Araştırılması. 8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 22-24 Eylül 2016. Bursa.


 


7.7. Diğer yayınlar


7.7.1.

Erdoğan, O., Beydemir, Ş., Özdemir, H., Watabe, S., Çiltaş, A.,Ekinci, D., Şentürk, M., Yerlikaya, E., Demirdağ, R., (2011) "Rekombinant DNA Teknoloji ile Protein Üretimi”, Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı. Aktif Yayınevi. ISBN 978-975-8986-82-8. pp 83-96.


 


7.8. Uluslararası atıflar


Ceyhun, S.B., Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D. Purification and characterization of carbonic anhydrase from the teleost fish Dicentrarchus labrax (European Seabass) liver and toxicological effects of metals on enzyme activity. Environmental Toxicology and Pharmacology. 32 (1), 69-74, 2011. (49 Atıf)

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Liver and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 27 (6), 795-799, 2012. (3 Atıf)

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T. Heavy metal ion inhibition studies of human, sheep and fish α-carbonic anhydrases. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (2), 278-282, 2013. (30 Atıf)

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D. Influence of pesticides on the pH regulatory enzyme, carbonic anhydrase, from European Seabass liver and bovine erythrocytes. Environmental Toxicology and Pharmacology. 34 (2), 218-222, 2012. (8 Atıf)

Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. Purification of Glutathione S-transferase Isoenzymes from tumor and non-tumor Human Stomach and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzymes Activities. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 28 (5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

Demirdag, R., Comakli, V., Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6-phosphate Dehydrogenase and 6-phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (1), 43-47, 2015.  (3 Atıf)

Demirdag, R., Comakli, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Senturk, M. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmo trutta labrax) and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (3), 123-128, 2015. (2 Atıf)

Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdag, R., Senturk, M. Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzyme by using SUMO Fusion Partner and Examining the Effects of Antitumor Drugs. Turkish Journal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015. (3 Atıf)


 


8. Ulusal & Uluslararası Projeler


 

8.1.

İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011/95.Araştırmacı.

8.2.

Sıçan (Rattus norvegicus) Beyninden Asetilkolin Esteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/172.Araştırmacı.

8.3.

İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/155.Araştırmacı.

8.4.

Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Sülfonamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/MYO-02 Araştırmacı.

8.5.

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-SİÜVET-03.Araştırmacı.

8.6.

Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda Diabetes Mellitus prevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-03. Araştırmacı.

8.7.

Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-02.Yürütücü.


 


 


9. İdari Görevler


9.1.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (27.06.2014-Halen)

9.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (27.06.2014-Halen)

9.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-Halen)

9.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

9.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-Halen)

9.6.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

9.7.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

9.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği (08.01.2016-Halen)

9.9.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

9.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı (20.08.2014-Halen)

9.11.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu Başkanlığı (03.09.2014-11.11.2016)

9.12.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (02.09.2014-04.12.2014)

9.13.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-Halen)

9.14.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (10.01.2015-Halen)

9.15.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (15/07/2015-15/10/2015)

9.16.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

9.17.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

9.18.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

9.19.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen)

9.20.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen).


10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler


11. Ödüller


12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu


doldurunuz.


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

Güz

 

 

Biyokimya

  

   6

 

    90

 

Temel Beslenme

  

   6

 

    90

 

 

Bahar

 

Araştırma Yöntemleri

  

   9

 

 

    90

 

Konuşma ve Sunum Çalışması

1

2

55

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

Güz

 

 

 

Biyokimya

 

    8

 

 

    140

 

Hastalıklarda Beslenme

 

    2

 

 

     35

 

 

 

Bahar

 

 

Temel Beslenme

14

 

280

Araştırma Yöntemleri

3

 

21

Beceri Geliştirme ve Grup Çalışması

6

 

120


 


 


 


Güncelleme : 17.03.2017 14:55:51
Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

1.

İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011/95.Araştırmacı.

2.

Sıçan (Rattus norvegicus) Beyninden Asetilkolin Esteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/172.Araştırmacı.

3.

İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/155.Araştırmacı.

4.

Ağrı Dağı Alabalığının Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Sülfonamidlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012/MYO-02 Araştırmacı.

5.

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-SİÜVET-03.Araştırmacı.

6.

Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran ve Obezite Tanısı Alan Hastalarda Diabetes Mellitus  Prevalansının Araştırılması ve Bölgenin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanıp,  Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-03. Araştırmacı.

7.

Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-SİÜSYO-02.Yürütücü.


Hakemlikler
1.

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology.

2.

Turkish Journal of Biology.

3.

E-Journal of Chemistry.

4.

Cellular and Molecular Biology

5.

Journal of Aquatic Animal Health.

6.

Archiv der Pharmazie - Chemistry in Life Science

7.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

8.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.


İdari Görevler

İ.1.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (27.06.2014-Halen)

İ.2.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (27.06.2014-Halen)

İ.3.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-Halen)

İ.4.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Staj Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

İ.5.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı (07.10.2013-Halen)

İ.6.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.7.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (23.10.2013-23.10.2016)

İ.8.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği (08.01.2016-Halen)

İ.9.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (17.02.2015-Halen)

İ.10.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı (20.08.2014-Halen)

İ.11.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu Başkanlığı (03.09.2014-11.11.2016)

İ.12.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı (02.09.2014-04.12.2014)

İ.13.

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (04.12.2014-Halen)

İ.14.

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (10.01.2015-Halen)

İ.15.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (15/07/2015-15/10/2015)

İ.16.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.17.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.18.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı (15/07/2015-15/10/2015)

İ.19.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen)

İ.20.

Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (14.01.2016-Halen).


Özgeçmiş

           Dr. Emrah YERLİKAYA'nın, 8 adet SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 6 adet SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 12 adet Uluslararası Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını ve 13 adet Ulusal Katılımlı Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını bulunmaktadır. Yayınları şu ana kadar (13/03/2017) 101 atıf almıştır. Ayrıca Dr. Emrah YERLİKAYA’nın, araştırmacı olarak çalıştığı 6 adet ve yürütücü olarak çalıştığı 1 adet olmak üzere toplam 7 adet bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

           Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Emrah YERLİKAYA,  halen Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yayınları

   A) SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ;

A.1. Ceyhun, S.B., Senturk, M., Yerlikaya, E., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., Ekinci, D., “Purification and characterization of carbonic anhydrase from the teleost fish Dicentrarchus labrax (European Seabass) liver and toxicological effects of metals on enzyme activity”. Environmental Toxicology and Pharmacology, 32, 69-74, 2011. (49 Atıf)

A.2. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., “Purification of Carbonic Anhydrase-II from Sheep Liver and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzyme Activity”. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27 (6), 795-799, 2012. (2 Atıf)

A.3. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Senturk, M., Kufrevioglu, O.I., Supuran, C.T., “Heavy metal ion inhibition studies of human, sheep and fish α-carbonic anhydrases”. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28 (2), 278-282, 2013. (30 Atıf)    

A.4. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Aksakal, E., Kufrevioglu, O.I., Ekinci D, “Influence of pesticides on the pH regulatory enzyme, carbonic anhydrase, from European Seabass liver and bovine erythrocytes”,  Environmental Toxicology and Pharmacology, 34 (2), 218-222, 2012. (7 Atıf)

A.5. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I., Gundogdu C. “Purification of Glutathione S-transferase Isoenzymes from tumor and non-tumor Human Stomach and Inhibitory Effects of Some Heavy Metals on Enzymes Activities”. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28 (5), 911-915, 2013. (1 Atıf)

A.6. Demirdag, R., Comakli, V., Ozkaya, A., Sahin, Z., Dag, U., Yerlikaya, E., Kuzu, M. Examination of Changes in Enzyme Activities of Erythrocyte Glucose 6-phosphate Dehydrogenase and 6-phosphogluconate Dehydrogenase in Rats Given Naringenin and Lead Acetate. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (1), 43-47, 2015.(2 Atıf)

A.7.Demirdag, R., Comakli, V., Kuzu, M., Yerlikaya, E., Senturk, M. Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Ağrı Balık Lake Trout Gill (Salmo trutta labrax) and Effects of Sulfonamides on Enzyme Activity. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 29 (3), 123-128, 2015.(1 Atıf)

A.8. Yerlikaya, E., Erdogan, O., Demirdag, R., Senturk, M. Kufrevioglu, O.I. Expression of hCA IX Isoenzyme by using SUMO Fusion Partner and Examining the Effects of Antitumor Drugs. Turkish Journal of Biochemistry. 40 (4), 334-342, 2015.(3 Atıf)

B) SCI, SSCI, AHCI indeksleri haricindeki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ; 

B.1. Erdem, D., Yerlikaya, E., Ceyhun, S.B., Demirdag, R., Senturk, M., Erdogan, O., Kufrevioglu, O.I., “Inhibition Effects of Some Sulfonamides on Alfa-Carbonic Anhydrase from European seabass (Dicentrachus labrax)”. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 39 (2), 139-144, 2011.

B.2. Comakli, V., Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I., “Purification and Characterization of α-Carbonic Anhydrase II From Sheep Liver and Examining the Inhibition Effect of Kanamycin on Enzyme Activity”. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 40 (2), 133-138, 2012.  

B.3. Demirdag, R., Yerlikaya, E., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. “Purification of Human Cancerous Colon CA Isoenzymes and Inhibitory Effects of Some Analgesics on Enzyme Activity”,  Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 40 (2), 127-132, 2012.

B.4. Yerlikaya, E., Demirdag, R., Kufrevioglu, O.I. Gundogdu C. Effects of some heavy metals on the activities of carbonic anhydrase enzymes from tumorous and non-tumorous human stomach. Eastern Anatolian Journal of Science. I, (I), 25-28, 2015.

B.5. Yerlikaya,E., Karageçili, H, Demirdag R, Kaya, M.O. Purification and Characterizationof Carbonic Anyhdrase Enzyme from the Siirt Mohaır Goat Kıdney Tissue andInvestigation of Some Biochemical Properties. Erzincan University Journal of Science and Technology. 9(2),1-9, 2016.

B.6. Kaya, M.O.,Yerlikaya, E.,Ozyazıcı, M.A.,Irak,K.In vitro effects of some forage industry chemicals on hyaluronidase. AnadoluJournal of Agricultural Sciences. 31(3), 399-407, 2016.