Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2836
Kurumsal E-Posta firatpala  siirt.edu.tr
E-Posta firatpala  gmail.com
Açıklama
Güncelleme11.02.2017 11:31:44

Yrd.Doç.Dr. FIRAT PALA

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

A

1.      Adı Soyadı: Fırat PALA

2.      Doğum Tarihi: 01.01.1980

3.      Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Bölümü

Dicle Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Tarla Bitkileri ABD

Çukurova Üniversitesi

2006

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Bitki Koruma ABD

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2014

5.      Akademik Unvanlar:

 1. Yardımcı Doçentlik, 2015

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

-

6.2. Doktora Tezleri

-

7. İdari Görevler

-

8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Türkiye Herboloji Derneği, 2016

9. Ödüller

-

10. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Sonbahar

Bitki Koruma

3

0

9

İlkbahar

Bitki Koruma II

3

0

9

Güncelleme : 13.02.2017 14:47:30
Yayınlar ve Projeler

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 • Kızıl S., Pala F., Özgüven, M., Khawar, K.M., 2009, Cultural possibilities of some economically important geophytes under semi-arid ecological conditions of the South-east Anatolia, Turkey, Research on Crop, 10: 8, 366-373.

1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • M. H., Aydın, F., Pala, C., Kaplan, 2016. Potato Tuber Sprout Rot Caused by Fusarium sambucinum in Turkey, Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59(1): 189-193, Bucharest.

1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Pala F., Mennan H., 2016. Pamukta Yabancı Ot Kontrolü için Ekim Öncesi Herbisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, s.856.

1.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

1.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Pala F., Mennan H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarında Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Türlerinin Trifluraline Dayanıklılığının Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi (Turkish Journal of Weed Science), 17(1-2): 1-8.
 • Pala F., Mennan H., 2016. Siirt İli Pamuk Ekim Alanlarında Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin e Dayanıklılığının Araştırılması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3: 55-63.
 • Pala F., Mennan H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarında Bulunan Horoz ibiği (Amaranthus spp.) Türlerinin Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 139-48.

1.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kızıl, S., PalaF., 2009. Ekonomik Öneme Sahip Bazı Soğanlı Bitkilerin Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri s: 33-38, Hatay.
1.7. Diğer yayınlar 

-

1.8. Uluslararası atıflar

-

1.9. Diğer atıflar

-

2. Ulusal & Uluslararası Projeler

 • Ülkesel canavar otu (Orobanche spp.) projesi, TÜBİTAK (1007-Kamu), 15.08.2006 – 15.08.2010, Araştırmacı/Uzman
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında trifluraline dayanıklı Amaranthus retroflexus L. biyotiplerinin saptanması, TÜBİTAK (1002-Hızlı Destek), 01.05.2008 – 01.01.2009, Bursiyer
 • Çeltik ekim alanlarında sorun olan önemli bazı yabancı otların genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi ve ALS-ACCase inhibitörü herbisitlere dayanıklı biyotiplerinin moleküler ve bioassay yöntemlerle saptanması, TÜBİTAK (1001- Araştırma), 01.01.2009 – 01.01.2012, Bursiyer
 • Sürdürülebilir antepfıstığı (Pistacia vera L.) üretiminde farklı tür örtücü bitkilerin yabancı ot ve bazı toprak kökenli patojenlerin kontrolüne etkisi, TÜBİTAK (3501-Kariyer Geliştirme), 2017-1, Başvuru Onaylı, Yürütücü