Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2834
Kurumsal E-Posta gulenozyazici  siirt.edu.tr
E-Posta gulenozyazici  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 11:32:50

Yrd.Doç.Dr. GÜLEN ÖZYAZICI

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & ArtsandHumanities)

1. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., DENGİZ, O., 2011. Determination of Micronutrients in Tea Plantations in The Eastern Black Sea Region, Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol. 6 (22), pp. 5174-5180.

2. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., UYGUR, V., 2013. Asit Topraklarda Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Analizinde Kullanılacak En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 19: 256-267.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.AYDIN TEMEL, F., ARDALI, Y., ÖZYAZICI, G., 2014. Application of Horizantal Subsurface                      Flow Constructed Wetland to Treat Domestic Wastewater. Journal of Selçuk University  Natural and Applied Science, Special Issue (2nd International Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST Conf. 14-17 May, Side,TURKEY), p.890-899.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., 2010. Indıvıdual Resıdence Wastewater Wetland Constructıon In Turkey. Conference on Water Observatıon and Informatıon System for Decısıon Support. 25-29 May. Book of Abstracts, Vol.1. p.277, Ohrid-Macedonia.

2. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR,O and AYDIN, F., 2010. Constructed Wetlands for The Mıddle Black Sea Countrıes: Subsurface Horızantal Systems for Sustaınable Sanıtatıon. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium. 26-28 October. Konya.Turkey.

3. ARDALI,Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR,O and AYDIN, F., 2010. The Integrated Subsurface-Flow Constructed Wetlands In Samsun for The Sanitation of Small Communities: The Case Study, Yörükçal.International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium. 26-28 October. Konya.Turkey.

4. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Soil Productivity of Tea Production Areas in Rize and Artvin Provinces. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”. R.Kizilkaya, C.Gulser, O.Dengiz (eds.), May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Publication Number: 134, pp. 740-748, Samsun, Turkey. 

5. DOK, M., ÖZCAN, C., GÜLER, S., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B. 2013. Response of Sweet Corn Cultivars (Zea mays s.) to Zinc Fertilization and Determination of Appropriate Zinc Doses.  1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition,  01- 03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan.

6. TUNALI,B., ÖZYAZICI, G., PEKŞEN,A., 2016. Changing of Soil Fungal Communities with Organic Fertilization and Different Previous in Organic Capia Pepper Production.27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry. 26-28 September, Bursa.Turkey.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

--

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ESENDAL, E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve ÖZYAZICI, G., 2000. Değişik Azot Dozlarının Samsun Çevresinde Doğal Floradan Toplanan Datura (Datura stramonium L.) Bitkilerinin Önemli Bitkisel Özelliklerine Etkisi. Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry. 24.s.333-339.

2.  KEVSEROĞLU, K., ÇIRAK, C. ÖZYAZICI, G., 2003. A Study on Ontogenetic and Diurnal Variability of Laurel (Laurus nobilis L.) Leaves. Turkish Journal of Field Crops. 8:29-33.

3. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, G., ALPAY, S., 2007. Çarşamba ve Bafra Ovalarında Seralarda Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Beslenme Durumunun Belirlenmesi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22(2):162-170.

4. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2009. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır-Buğday Münavebesinde Bitkilerin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 24(1):21-33.

5. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Some Physical and Chemical Properties of Tea Grown Soils in Rize And Artvin Provinces. Anadolu J. Agric. Sci., 25(2):94-99.

6. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., 2012. Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 27(2):101-109.

7. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., 2012. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.

8. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZER, S. P., KALCIOĞLU, Z., 2014. Kireçleme Materyali Olarak Kullanılan Şeker Sanayi Atığı Şlamın Çay Bitkisinin Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1: 43-54.

9.  ÖZYAZICI, G., 2014. Asit Toprakta Yetişen Fındık (Corylus avellana L.)’ta Kireç ve Şeker Sanayi Atığı Şlamın Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2):176-185

10. TUNALI,B., ÖZYAZICI, G., PEKŞEN,A., 2016. Organik domates yetiştiriciliğinde ön bitki ve organik gübre uygulamalarına bağlı olarak toprak mikobiyotasındaki değişiklikler. Anadolu Tarım Bilim. Derg.31(2):207-2014.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

I. Sunulu Bildiriler

 

1. KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinin Tıbbi Bitki Potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak 1995, s. 162-170. Samsun.

2. ESENDAL. E., K. KEVSEROĞLU, S. AYTAÇ ve G. YALÇINTAŞ., 1995. Azotlu Gübre Dozlarının Çörek otu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.56-57,  Bornova- İzmir.

3. ESENDAL E., K. KEVSEROĞLU ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Aralığının Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Bazı Morfolojik Özellikler ile Meyve Verimine Etkisi. . Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Workshop'u, 25-26 Mayıs, s.58-59,  Bornova- İzmir.

4. KEVSEROĞLU, K. ve ÖZYAZICI, G., 1997. Azotlu Gübre Dozlarının Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkileri Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı,  22-25 Eylül,  s.367-371, Samsun.

5. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, s. 390-398, Şanlıurfa.

6. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, s. 548-553, Konya.

7. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, s. 494-502, Eskişehir. 

8. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, s. 661-665, Hatay.

9. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), s.205, Kızılcıhamam-Ankara.

10. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S., PEKŞEN, A. 2013. Organik Yağlık Biber Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Verim, Beslenme Durumu ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.155-161, Samsun.

11. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., İÇ, S. 2013. Organik Domates Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin Toprakların Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Bildiri Kitabı, s.162-169, Samsun.

12. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O. 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s. 146-156, Tokat.

13. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim, Bildiri Kitabı, s.201-212, Tokat.

 

II. Poster Bildiriler

1. KEVSEROĞLU, K. ve YALÇINTAŞ, G., 1995. Karadeniz Bölgesinde Yaprakları Değerlendirilen Bazı Önemli Tıbbi Bitkileri Yetiştirme İmkanları. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongres, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi,10-11 Ocak, s. 365-373, Samsun.

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2007. Yem veya Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Mısır+Buğday Münavebesinde Topraktaki Fe, Cu, Zn, ve Mn Yarayışlılığına Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler-2, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Endüstri Bitkileri, 25-27 Haziran, s.380-383, Erzurum.

3. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O.,  2009. Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, s. 891-898, Konya. 

4. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., TURAN, A., 2010. Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, s.383-386, Erzurum.

5. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, s.574-577, Erzurum.

6. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., ÜSTÜN, G.Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2011. Samsun İlinde Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Serin İklim Tahılları Bildiriler Kitabı (Poster Bildiriler), Cilt 1, s.319-323, Bursa.

7. AK, K., ÖZYAZICI, G. 2013. Samsun İlinde Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Fındık Zararlılarının Araştırılması. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Bildiri Kitabı, s.316-321, Samsun.

 

7.7. Diğer Yayınlar

-----

7.8. Uluslararası atıflar

----

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Çarşamba Ovasında Arazi Toplulaştırması ve Toprak Tahliline Göre Gübrelemenin Benimsenmesi ile Fındık ve Kavak Alanlarının Genişlemesine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Faktörler (Boyacılı Köyü Örneği) YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Sinop İlinde Köy Hizmetlerinin Toplulaştırma Yatırımlarının Benimsenmesini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Samsun ve Sinop İllerinde Köy Hizmetlerinin Sulama Yatırımlarının Etkin Kullanımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Örgütsel Faktörler, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Samsun İli’nde Sebze Üreticilerinin Kimyasal Girdi Kullanım Durumları, Çevre Bilinci ve Bunun Tarımsal Uygulamalara Yansıması, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası Tarımında Kullanılma Olanakları, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim ve Toprak Özelliklerine Etkisi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Orta Karadeniz Koşullarında Doğal Arıtma Sisteminde Kullanılabilecek Farklı Bitki Türlerinin ve Arıtma Verimlerinin belirlenmesi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Samsun İli’nde Bazı Organik Materyallerin Fındık ve Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanımı, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Kivinin Üretim Girdi Maliyetlerinin Belirlenmesi, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Üretim Sonrası Oluşan Bazı Tarımsal Artıkların Verim ve Toprak Özelliklerine Etkileri, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

  Ülkesel Proje Adı: Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi 

Alt Proje Adı: Ülkesel Mısır Yetiştirme Tekniği Araştırmaları

Proje Adı: Mısırda Mikrobesin Elementi Araştırmaları, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

  Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Tıbbi  ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi (2. Beş Yıllık Dilimi) (TAGEM Projesi), ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

Şeker Sanayi Atığı Şlamın Asit Topraklarda Kireçleme Materyali Olarak Kullanım  Olanaklarının Araştırılması, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL)

Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun Organik Çay Üretiminde Kullanılması, ARAŞTIRMACI, (ULUSAL)

Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, YÜRÜTÜCÜ, (ULUSAL) Devam ediyor