Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3031
Kurumsal E-Posta hakankizmaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama "Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi!..." (Nicolai TESLA)
Güncelleme11.01.2017 15:42:56

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN KIZMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              : Hakan KIZMAZ

2.  Doğum Tarihi         : 28.10.1984

3.  Unvanı                    : Yardımcı Doçent Dr.

4.  Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

2006

Y.Lisans

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

2009

Doktora

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2015

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi         : Ocak 2016

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.   …

2.   …

 

6.2.  Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

 

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1.       Uğur Erkin Kocamaz, Yılmaz Uyaroğlu, Hakan Kızmaz, (2017). Controlling hyperchaotic Rabinovich system with single state controllers: Comparison of linear feedback, sliding mode and passive control methods. Optik – International Journal Light and Electron Optics, 130, 914-921. ISSN: 0030-4026, DOI: 10.1016/j.ijleo.2016.11.006

2.       Uğur Erkin Kocamaz, Yılmaz Uyaroğlu, Hakan Kızmaz, (2014).  Control of Rabinovich chaotic system using sliding mode control.  International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 28(12), 1413-1421. ISSN: 0890-6327, DOI: 10.1002/acs.2450

3.       Ercan KÖSE, Hakan KIZMAZ, Kadir ABACI, Saadettin AKSOY (2014).  Control of SVC based on sliding mode control method. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 22(3), 605-619., ISSN: 1300-0632

4.       E. Köse, K. Abacı, H. Kızmaz, S. Aksoy, M. A. Yalçın (2013).  Sliding Mode Control Based on Genetic Algorithm WSCC Systems Include of SVC.  Electronics and Electrical Engineering, 19(4), 19-24., ISSN: 1392-1215, DOI: 10.5755/j01.eee.19.4.1580

 

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Hakan KIZMAZ, Saadettin AKSOY (2016). Rotor speed and resistance estimation of induction motor via gradient descent based algorithm with adaptive step size. International Journal of Electrical, Electronics And Data Communication, 4(11), 9-14, ISSN: 2320-2084

2.       Ercan Köse, Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz, Kadir Abacı (2015). The control based on genetic algorithm nonlinear SVC systems. International Journal of Engineering and Advanced Research Technology (IJEART), 1(6), ISSN: 2454-9290

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy, Aydın Mühürcü (2010).  Sliding Mode Control Of Suspended Pendulum. Modern Electric Power Systems (MEPS’10)

2.       Saadettin Aksoy, Aydın Mühürcü, Hakan Kızmaz (2010).  State and Parameter Estimation in Induction Motor Using Extended Kalman Filtering Algorithm. Modern Electric Power Systems (MEPS’10)

3.       Hakan Kizmaz, Saadettin Aksoy (2016), State Estimation of Induction Motor Via Sliding Mode Filter. Proceeding of 48th ISERD International Conference Berlin, Germany, 8th-9th September, 17-22, ISBN: 978-93-82702-15-3,

4.       Hakan Kızmaz, Uğur Erkin Kocamaz, Yılmaz Uyaroğlu (2017), Controlling The Chaotic Motion of Convection Loop With Sliding Mode Control, Proceedings of ISER International Conference, Bucharest, Romania, 24th-25th August, 1-5, ISBN: 978-93-86083-34-0

5.       Ramazan Menak, Saadettin Aksoy, Hakan KIZMAZ “Comparison of experimental  and simulation results of photovoltaic module/array under varying environmental factors” 8International Advanced Technologies Symposium, (IATS’17),19-21 October 2017, Elazığ, Turkey

6.       Ramazan Menak, Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz, “Modeling of effect of FV panel angle to efficiency of panel” International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17), 27-29 October 2017, Bitlis, Turkey

 

Özet metin

7.       Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2012).  State Estimation in Induction Motors via Block-Pulse Functions.  1st International Eurasian Conference on Mamatical Sciences and Application

8.       Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2012).  State Variables Computation Technique Linear Systems Using Block-Pulse Functions.  1st International Eurasian Conference on Mamatical Sciences and Applications, 361-362.

9.       Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2013).  A Simple Approach Estimation of Dynamic State Variable By Using Taylor Series Approximation.  2nd International Eurasian Conference on Mamatical Sciences and Applications, 442-443.

10.   Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2013).  State Variables Computational Technique Linear Systems Laguerre Series Approximation.  2nd International Eurasian Conference on Mamatical Sciences and Applications, 444-445.

11.   Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2014).  State Estimation in Induction Motors Using Taylor Series Approximation.  3rd International Eurasian Conference on Mamatical Science and Applications, 530-531.

12.   Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2014).  State Estimation in Induction Motors via Orthogonal Laguerre Functions.  3rd International Eurasian Conference on Mamatical Science and Applications, 512-513.

13.   Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2015).  A simple state observer design linear dynamic systems using Taylor series approximation.  International Eurasian Conference On Mamatical Sciences And Applications, 306-307.

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   …

2.   …

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2008). Beyaz Peynir Mayalama Prosesinin PLC Tabanlı Otomasyonu.  Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 943-945.

2.       Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2008). Haşlama ve Yoğurma Prosesinin PLC Tabanlı Otomasyonu.  Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 946-948.

 

7.7.  Diğer yayınlar

1. …

2. …

 

8. Projeler

1.   …


9. İdari Görevler

1.   …

2.   …

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.  …

2.…

 

11. Ödüller

1.   …

2.   …

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Elektronik I

 

Optimal Kontrol

4

 

3

2

 

0

71

 

1

İlkbahar

Elektronik II

 

Sinyaller ve Sistemler

 

Haberleşme Sistemleri

 

Kontrol Sistemleri Tasarımı

4

 

3

 

 

3

 

 

3

2

 

0

 

 

0

 

 

0

47

 

102

 

 

66

 

 

1

 

2017-2018

Güz

Elektronik I

 

Lojik Devreler

4

 

3

2

 

2

105

 

106

İlkbahar

Elektronik II

 

Süreç Denetimi

 

Kontrol Lab. II

4

 

3

 

2

2

 

0

 

0

63

 

53

 

39

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

İndüksiyon Motorun Sinirsel Kayma Kipli Gözlemciyiciler ile Parametre ve Durum Kestirimi
Proje No: 2012-50-02-046
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Saadettin AKSOY
Yardımcı Araştırmacılar: Arş. Gör. Hakan KIZMAZ
Proje İçeriği: Proje, indüksiyon motorun gürültülü ölçülen stator akım bileşenlerinin, ölçülemeyen rotor akı bileşenlerinin, rotor hızının, rotor direncinin ve yük momentinin kestirimi için yapay sinir ağları ve kayma kip teorilerinden faydalanılarak kestiriminin gerçekleştirilmesi çalışmasını içermektedir.

EĞİTİM KURSLARI, ÇALIŞTAYLAR VE SERTİFİKALAR

1- Nonlinear Control Systems Workshop, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik&Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü, 27-28 Nisan 2010.

2- Kontrol Sistemleri Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü, 25-27 Temmuz 2011.

SCI VE SCI-E KAPSAMINDA OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Hakan Kızmaz, Uğur Erkin Kocamaz, Yılmaz Uyaroğlu, 2017, Controlling The Chaotic Motion Of Flow In a Thermal Convection Loop With Sliding Mode Control,  International Journal of Advances in Electronics and Computer Science (IJAECS), 4(10), October, ISSN: 2393-2835 


Hakan Kizmaz, Saadettin Aksoy, 2016, Rotor Speed and Resistance Estimation of Induction Motor Via Gradient Descent Based Algorithm With Adaptive Step Size, International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication (IJEEDC), 4(11), November, 9-14, ISSN: 2320-2084


Ercan Köse, Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz, Kadir Abacı (2015). The Control Based on the Genetic Algorithm for Nonlinear SVC Systems. International JOurnal of Engineering and Advanced Research Technology (IJEART), 1(6), 31-38. - ISSN: 2454-9290

SCI ve SCI-E KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Uğur Erkin Kocamaz, Yılmaz Uyaroğlu, Hakan Kızmaz, (2017). Controlling hyperchaotic Rabinovich system with single state controllers: Comparison of linear feedback, sliding mode and passive control methods. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 130, 914-921. ISSN: 0030-4026, DOI: 10.1016/j.ijleo.2016.11.006


Uğur Erkin Kocamaz, Yılmaz Uyaroğlu, Hakan Kızmaz, (2014).  Control of Rabinovich chaotic system using sliding mode control.  International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 28(12), 1413-1421. - ISSN: 0890-6327 - DOI: 10.1002/acs.2450 - Atıf Sayısı: 1


Ercan KÖSE, Hakan KIZMAZ, Kadir ABACI, Saadettin AKSOY (2014).  Control of SVC based on the sliding mode control method. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 22(3), 605-619. - ISSN: 1300-0632 - DOI: 10.3906/elk-1209-8


E. Köse, K. Abacı, H. Kızmaz, S. Aksoy, M. A. Yalçın (2013).  Sliding Mode Control Based on Genetic Algorithm for WSCC Systems Include of SVC.  Electronics and Electrical Engineering, 19(4), 19-24. - ISSN: 1392-1215 - DOI: 10.5755/j01.eee.19.4.1580 - Atıf Sayısı: 1

TEZLER

Doktora Tezi (2015) - İndüksiyon motorun sinirsel kayma kipli gözlemleyiciler ile parametre ve durum kestirimi (Danışman: Saadettin AKSOY)

Yüksek Lisans Tezi (2009) - Asılı sarkacın kayma kipli kontrolü (Danışman: Saadettin AKSOY

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINA BASILAN BİLDİRİLER

TAM METİN

1- Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2008). Beyaz Peynir Mayalama Prosesinin PLC Tabanlı Otomasyonu.  Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 943-945.

2- Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2008). Haşlama ve Yoğurma Prosesinin PLC Tabanlı Otomasyonu.  Türkiye Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 946-948

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

TAM METİN

Hakan Kizmaz, Saadettin Aksoy, 2016, State Estimation of Induction Motor Via Sliding Mode Filter, Proceeding of 48th ISERD International Conference Berlin, Germany, 8th-9th September, 2016, ISBN: 978-93-82702-15-3

Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy, Aydın Mühürcü (2010).  Sliding Mode Control Of Suspended Pendulum.  Modern Electric Power Systems (MEPS’10) 

Saadettin Aksoy, Aydın Mühürcü, Hakan Kızmaz (2010).  State and Parameter Estimation in Induction Motor Using the Extended Kalman Filtering Algorithm. Modern Electric Power Systems (MEPS’10)

 

ÖZET METİN

Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2012).  State Estimation in Induction Motors via Block-Pulse Functions.  1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 340-341.

Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2012).  State Variables Computation Technique for Linear Systems by Using Block-Pulse Functions.  1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , 361-362.

Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2013).  A Simple Approach for Estimation of Dynamic State Variable By Using Taylor Series Approximation.  2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , 442-443.

Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2013).  State Variables Computational Technique for Linear Systems by Laguerre Series Approximation.  2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , 444-445.

Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2014).  State Estimation in Induction Motors by Using Taylor Series Approximation.  3rd International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications , 530-531.

Hakan Kızmaz, Saadettin Aksoy (2014).  State Estimation in Induction Motors via Orthogonal Laguerre Functions.  3rd International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications , 512-513.

Saadettin Aksoy, Hakan Kızmaz (2015).  A simple state observer design for linear dynamic systems by using Taylor series approximation.  International Eurasian Conference On Mathematical Sciences And Applications , 306-307.