Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3053
Kurumsal E-Posta ulkerhakan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.02.2017 18:57:01

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN ÜLKER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hakan ÜLKER

2. Doğum Tarihi          : -

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Gaziantep Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2010

Doktora

Makine Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 10.01.2017

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.       -

6.2. Doktora Tezleri

1.       -

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.       Ulker, H., Baykara, C., Ozsoy, C., 2018. PIL Simulations of an FWUAV under Windy Conditions. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 90(2), 461-470.

2.       Ulker, H., Baykara, C., Ozsoy, C., 2017. Design of MPCs Fixed Wing UAV. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 89(6), 893-901.

3.       Balbay, A., Sahin, O., Ulker, H., 2013. Modeling of Convective Drying Kinetics of Pistachio Kernels inFixed Bed Drying System. Thermal Science, 17(3), 839-846.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Balbay, A., Ulker, H., Sahin, O., 2013. An experimental study on drying of pistacia terebinthus infixed bed dryer. Fluid Dynamics and Materials Processing, 9(1), 1-10.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Kibar, M., Ulker, H., Yilmaz, A., 2017. Çiftlik Hayvanlarında Düşük Maliyetli Sıcaklık Stresi Ölçüm Cihazı Üretimi, V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 51 (Poster).

2.       Balbay, A., Ulker, H., Demirtas, S., Sahin, O., 2014. An Experimental Study onFully Automatic Controlled Irrigating System Using Solar Energy in Siirt, Turkey. SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, Izmir, Turkey.

3.       Sahin, O., Pala, M., Balbay, A., Hansu, F., Ulker, H., 2014. Energy Profile of Siirt. International Conference on Energy and Management (ICEM 2014), Istanbul, Turkey.

4.       Balbay, A., Ulker, H., Sahin, O., 2012. Drying Behaviours of Bittim (Pistacia terebinthus) inFixed Bed Drying System. Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications (ICTEA 2012), Istanbul, Turkey.

5.       Balbay, A., Sahin, O., Ulker, H., 2011. Experimental Investigation of Shelled Pistachio Grown in Siirt Province, Turkey. 6th International Advanced Technologies Symposium, (IATS’11), Elazig, Turkey.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       -

7.7. Diğer yayınlar

1.       -

 

8.Projeler

1.       Araştırmacı - 2013-SİÜMÜH-M3: Siirt İlinde Güneş Enerjili Tarımsal Sulamanın Araştırılması, 29.05.2015.

 

9.İdari Görevler

1.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanlığı (vekaleten), 2017-devam ediyor.

2.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanlığı (vekaleten), 2017-2018.

3.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2017- devam ediyor.

4.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Proje İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2017- devam ediyor.

5.       Siirt Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği, 2017- devam ediyor.

6.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bologna Temsilciliği, 2017- devam ediyor.

7.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Farabi Koordinatörlüğü, 2015- devam ediyor.

8.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Farabi Koordinatörlüğü, 2018-devam ediyor.

9.       Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Farabi Temsilciliği, 2014-2018.

10.   Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Erasmus Temsilciliği, 2014-2018.

11.   Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mevlana Temsilciliği, 2014-2018.

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.       Türkiye Makine Mühendisleri Odası

 

11.Ödüller

1.       -

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-

 

-

-

-

Bahar

Bilgisayar Programlama

2

2

158

 

 

2017-2018

Güz

Makine Mühendisliğine Giriş

2

0

3

Bahar

Statik

 

3

0

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 16.03.2018 15:15:50