Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4053
Kurumsal E-Posta hasankaragecili  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 15:02:33

Yrd.Doç.Dr. HASAN KARAGEÇİLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Öz Geçmiş Formu

1. Adı Soyadı: Hasan KARAGEÇİLİ            

2. Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1996

Y. Lisans

Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2005

Doktora

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2012


3. İş Deneyimi:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1999-2013

Yar.Doç.Dr.

Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

2013-


4. Tezler

Yüksek Lisans Tez: Hemoglobin ve nitrit-bağımlı tirozin nitrasyonu.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kamer KILINÇ

Doktora Tez: Kök Hücre Transplantasyonu Hastalarında Serum Demir Parametreleri ile Paraoksonaz, Arilesteraz ve Oksidatif Stres Belirteçlerinin İlişkisinin İncelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hatice PAŞAOĞLU

5. Akademik Unvanlar: Yrd. Doç. Dr.

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Karageçili H, Pasaoglu H, Sucak GT, Suyani E. Analyzing the Correlation of  Serum Iron Parameters with Paraoxanase, Arylesterase and Oxidative Stress Markers in Stem Cell Transplantation Patients. Biochem Physiol (2015) 4: 169. doi: 10.4172/2168-9652.1000169

- Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Purification and Characterization of Carbonic Anyhdrase Enzyme from The Siirt Mohair Goat Kidney Tissue and Investigation of Some Biochemical Properties  Erzincan Univ J Sci Tech 9 Special Issue I, 2016, 1-9.

6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Yerlikaya E, Karageçili H, Aydin R.Z. The investigation of the some body parameters of obese and (obese+diabetes) patients with using bioelectrical impedance analysis techniques AIP Conf. Proc. 1726, 020098 (2016); 10.1063/1.4945924

- Karageçili H, Yerlikaya E, Ruken A.Z. Analyzing the some biochemical parameters of diabetes mellitus and obese patients who applied to Siirt State Hospital endocrine polyclinic and their prevalence AIP Conf. Proc. 1726, 020101 (2016); 10.1063/1.4945927

-Karageçili H, Paşaoğlu H, Sucak G.T, Suyanı E. Analyzıng The Correlatıon Of Serum Iron Parameters Wıth Paraoxanase,  Arylesterase And Oxıdatıve Stres Markers In Stem Cell Transplantatıon Patıents. Poster Abstracts – IFCC WorldLab Istanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-4049 Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014.

-Bazı taze meyve sularının antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı Tübitak- Gazi Üniversitesi 28 Ocak-4 Şubat 2013 Antalya (sözel bildiri)

6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Karageçili H, Kılınç K. Hemoglobin and Nitrite Dependent Tyrosine Nitration. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences. 2017; 6(1): 46 – 57.

6.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015 ÇANAKKALE

Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve İnhibisyon Çalışmaları 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015 ÇANAKKALE

Kaya, M.O., İrak, K., Yerlikaya, E, Karageçili, H., Mersin S. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısıyla Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. 17. Ulusal Kromatografi Kongresi. 20-22 Eylül 2017. Çorum.

7. Ulusal & Uluslararası Projeler

Benign Neoplazm ve Malign Neoplazm Tanısı Alan Hastalarda Neoplazm Prevalansının Araştırılması ve Bazı Biyokimyasal Serum Seviyelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-66. Yürütücü. (Devam Ediyor)

Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜVET-41.Araştırmacı. (Sonuç Raporu Yazım Aşamasında)

Beta Talasemi Majör ve Beta Talasemi Minör Bireylerde Bazı Biyokimyasal ve Hormonal Serum Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-76. Araştırmacı.  (Devam Ediyor)

-BAP:Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda Diabetes Mellitus prevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi ( Yürütücü)

-BAP:Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı  Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Araştırıcı)

Venüs sinekkapanı bitkisinde mekanik, elektrik ve salisilik asit etkisinin    incelenmesi Tübitak 4006 No’lu Bilim Fuarı Ayrancı Anadolu Lisesi Ankara 2013 (Proje yürütücüsü) .

-Kök Hücre Transplantasyonu Hastalarında Serum Demir Parametreleri ile Paraoksonaz, Arilesteraz ve Oksidatif Stres Belirteçlerinin İlişkisinin İncelenmesi (Araştırıcı) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010

8. İdari Görevler

Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2015-

Sağlık Yüksekokulu Mevlana Değişim Programı Kordinatörlüğü 2014-

Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği 2014- 

Sağlık Yüksekokul Erasmus Kordinatörlüğü 20013- 

9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

     2016

Güz

Biyokimya

Farmakoloji

Fizyoloji


2

2

2

0

0

0

60

110

110

İlkbahar

Fizyoloji

Etik

Araştırma Teknikleri

2

2

3

0

0

0

110

60

60

 

 

 

 

       2017

Güz

Biyokimya

Farmakoloji

Fizyoloji


2

2

4


0

0

0


30

130

30

İlkbahar

Fizyoloji

Mesleki İngilizce

Histoloji

Etik 

2

3


2

2

0

0


0

0

20

60


120

60

Güncelleme : 23.11.2017 17:13:48