Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3244
Kurumsal E-Posta turanakkoyun  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.02.2017 10:40:19

Yrd.Doç.Dr. H.TURAN AKKOYUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZ GEÇMİŞ FORMU

 

1.  Adı Soyadı:H.Turan AKKOYUN

 

2.                                                                                                                                                      Unvan:Yrd.Doç.Dr

 

3.  Öğrenim Durumu:Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2004

Y. Lisans

Biyoloji

Fen Bilimleri Enstitüsü

2005-2007

Doktora

Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2008-2012

4.  Akademik Unvanlar:

         5.1.Yrd. Doç. Dr. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi, 2012-2014

         5.2.Yrd. Doç. Dr. Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD, Siirt Üniversitesi,     20.02.2014-

 

5.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.Yüksek Lisans Tezleri

               6.1.1."Bazal hücreli karsinom hastalarında oksidatif stres ve Antioksidant enzim aktivitelerinin belirlenmesi"2.Danışman(Bitti)Y.Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü.2014

        6.1.2.Rıdvan Esen. Ders Aşamasında.Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.2016.

6.2.Doktora Tezleri

6. Yayınlar

 

    7.1.Uluslararası        hakemli     dergilerde     yayınlanan     makaleler     (SCI     &     SSCI &ArtsandHumanities)

A.1.

AKKOYUN, H. T.,Dostbil, N., Kıran, Ö., 2007. An InvestigationAboutAntimicrobial Activity of Black MustardSeed (BrassicanigraL.). Asian Journal of Chemistry Vol: 19 No: 7. 5533-5536.

A.2.

AKKOYUN, H. T., Dostbil, N., 2007. Antibacterial Activity of Some Species of Umbelliferae. AsianJournal of ChemistryVol: 19 No: 6. 4862-4866.

A.3.

Çayır K, Karadeniz A, Şimşek N, Yıldırım A, Yıldırım S, Karakuş E, Kısa F, Kara A and Akkoyun H. T and Şengül E. The Pomegranate Seed Extract Attenuates Chemotherapy-Induced Acute Nephrotoxicity and Hepatotoxicity in Rats. Journal of Medicinal Food. Online Ahead of Print: May 6, 2011

A.4.

Kaba  M1, Pirinççi N1, Yüksel M .B2, Geçit l1, Güneş M1  , Demir M1, Akkoyun T3, Demir H4. Serum Levels of Trace Elements in Patients with Testicular. Vol. 41 (6): 1101-1107,Internatıonal Braz J Urol November . December, 2015

A.5.

Akkoyun HT & A Karadeniz.Investigation of the protective effect of ellagic acid for preventing kidney injury in rats exposed to nicotine during the fetal period. Biotechnic & Histochemistry. 03 Nov 2015.

A.6.

Gürsul C, Akdemir Ekinci FN, Akkoyun T, Can İ,Gül. M & Gülçin İ. Protective effect of Naringin on experimental hindlimb ischemia/reperfusion injury in rats. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. Published online: 07 Apr 2016. ISSN: 1475-6366 (Print) 1475-6374 (Online)

 

 

    7.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

 

 

 

 

    7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

bildiriler

B.1

Dayangac A1, Akyildiz G1,Akkoyun, H.T.2,  Bahsi M 3,  Aktas T1, Ciftci H 4, Yilmaz O5.The assessment of vitaminsandcholesterolamounts  in  gillandmuscletissues of Clariasgariepinus (Burchell, 1822)  using HPLCPage S29 Europen Bıotechnology Congrres Bratislava,2013, SLOVAKIA

B.2.

Kaba  M1, Pirinççi N1, Yüksel M .B2, Geçit l1, Güneş M1  , Demir M1, Akkoyun T3, Demir H4. Serum Levels of Trace Elements in Patients with Testicular.European Association of Urology EAU 9 th South Eastern European Meeting(SEE) 1-3 November 2013,Thessaloniki,Greece Eur Urol Supp 2013;12;1379

B.3.

Sevim Dalabasmaz 1 Nevzat Konar 2,* Gulay Coksari 3 H.Turan Akkoyun 4 Mahire Bayramoğlu Akkoyun 4 Ender Sinan POYRAZOGLU 5 Nevzat ARTIK 3 Development Functional Juice by Using Echinacea purpurea Extract Obtained by Supercritical Fluid Extraction. ISNFF 14-17 Ekim 2014 İSTANBUL

B.4.

Alpaslan Dayangaç1, H. Turan Akkoyun2, Sevinç Aydın3, Mahire Bayramoğlu Akkoyun4, Muammer Bahşi5,Cebrail Gürsul6, Gülistan Akbaş1, Taylan Aktaş7, Ökkeş Yılmaz8 Investigation of  Protective  Effects of Astaxanthin on Prevention of Liver and Kidney Tissues Damage in Rats which Exposed to Nicotine.ICCESENT.2015-ANTALYA

B.5

Alpaslan Dayangac, H. Turan Akkoyun, Sevinc Aydın, Mahire Bayramoğlu Akkoyun,

Muammer Bahşi, Gulistan Akbaş, Taylan Aktaş, Okkeş Yılmaz.The Investigation of Astaxanthin Effect on Fatty Acid Values in Liver and Kidney Tissues of Rats which Exposed to Nicotine. Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Baltic Physiological Societies. 26 - 29 AUGUST, 2015.KAUNAS, LİTHUANİA

 

B.6

H.Turan Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Ahmet Uyar ,Mahire Bayramoğlu Akkoyun,Halit Demir,  Tuğçe Atçalı , Ömer Faruk Keleş The Protective Effect Of Astaxanthin On Remote Hepatic, Renal, And Cardiac Tissues After Lower Extremity Ischemia-Reperfusion Injury İn Rats . 1st International Mediterranean
Science and Engineering Congress.25-28 Ekim.2016 ADANA

B.7.

H.TuranAkkoyun, AydınŞükrüBengü, MahireBayramoğluAkkoyun, HalitDemir, TuğçeAtçalı.Biochemical Investigation Of Protective Activity Of Astaxanthine On Preventing Kidney Damage Occurred In Rats Aluminum Exposure. International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 December 2016.Diyarbakır.

 

-

 

    7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

-

    7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

D.1.

Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Doğal Ortamlardan İzole Edilen Alkalifilik Toprak Bakterilerinde Plasmid Kodlu Na-Tellurit Dirençliliği ve Transformasyon Olanaklarının Araştırılması Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(1): 47-52

D.2.

Akkoyun, H.T 1,Bayramoğlu, M2, Ekin, S1, Çelebi ,F3 D Vitamini Ve Metabolizmadaki Önemi  Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2014; 9(3): 213-219


        7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E.1

Akkoyun, H. T., Demir, H., Enzim Saflaştırma Basamakları ve AfiniteKromatografisindeSaflaştırmanın Önemi ve Karekterizazyonu ile ilgili Bir Araştırma. XIII. Biyoteknoloji Kongresi.2003.ÇANAKKALE.

E.2.

Akkoyun, H. T.,Demir, H., Enzimin Önemi ve saflaştırma Tekniği Üzerine Bazı biyokimyasal Kinetik çalışmaların değerlendirilmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi,2003. ÇANAKKALE.

E.3.

Akkoyun, H. T., Demir, H., Çelik, İ., Çimen, Ç., İnsan Eritrositlerinden Katalaz Enziminin saflaştırılması ve Rat Eritrositlerinden Katalaz Enzimi Aktivitesi Üzerinde Bazı İlaç ve Antibiyotiklerin (in vivo) İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi,2004. ADANA.

E.4.

Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Boynukara, Z., Bazı Bitkilerin Antibakterial Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 18. Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran. 2006. Kuşadası/AYDIN

E.5.

Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Boynukara, Z., Kerevizin (Apiumgraveolensis L.) Antibakterial Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 18. Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran. 2006. Kuşadası/AYDIN

E.6.

Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Boynukara, Z., Van İlinde Tuzlanarak Muhafaza Edilen Büyükbaş(Sığır) Hayvan Derisinde Halofililk Bakteri izolasyonu ve Kollogenaz Enzim Aktivitesinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 18. Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran. 2006.Kuşadası/AYDIN

E.7

Akkoyun, H. T.,.,Özdemir A , Demir, H. Dostbil, N, Aktaş, N., Affinite Kromatografisi Kullanılarak Lakkaz Enziminin Saflaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi. Fen Edebiyat  Fakültesi, Kimya Bölümü. VI. Ulusal Kromatografi Kongresi. 28-30 Haziran,2006. İZMİR.

E.8

Çayır K, Karadeniz A, Şimşek N, Yıldırım A, Yıldırım S, Karakuş E f, Kara A, Akkoyun, H. T, “Nar Çekirdeği Ekstresinin Ratlarda Kemoterapi İle İndüklenen Akut Nefrotoksisite Ve Hepatotoksisiteye Karşı Koruyucu Etkisi”, P-205, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, ESKİŞEHİR.

E.9

Akdemir F, N, E 1, Gürsul C 2, Akkoyun, H. T3,, Can İ 4, Gülçin İ 5 Gül M6 Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Naringin'in Koruyucu Etkinliği 39.Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14 Eylül 2013,ANKARA.

E.10

Akdemir F, N, E 1, Gürsul C 2, Akkoyun, H. T,3 Can İ 4, Gülçin İ 5 Gül M6 Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Silymarin'in Koruyucu Etkinliği 39.Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14 Eylül 2013.ANKARA.

E.11

Gürsul C 1, Akdemir F, N, E2, Akkoyun, H. T,3 Can İ 4, Nacar T 5, Gül M5 Sıçanlarda  Deneysel Oluşturulan Alt Ekstremiteİskemi-Reperfüzyon Hasarında Leflunomid’in Koruyucu Etkinliği ,39.Ulusal Fizyoloji Kongresi,10-14 Eylül 2013,ANKARA.

E.12

Akyıldız Ga, DayangaçAa, Akkoyun, H.Tb, Bahşi Mc, Aktaş Ta, Yılmaz Öd, Clariasgariepinus (Burchell,1822) Türünün Solungaç Dokusundaki Yağ Asit Kompozisyonlarının Doğal Yaşam Ortamlarında ve Atmosferik Oksijen Kullanımı Esnasında Gaz Kromatografik (GC) Analizinin Değerlendirilmesi. Kromatografi Kongresi 19-22 haziran 2013 BURSA.

E.13

Ekin S, Bayramoğlu M, Kızıltaş H, Akkoyun, H. T, Artemisia Taurıca Willd. Ve Hedysorum Cappadocıcum  Boiss. Bitkilerinin Bazı Mineral Ve Vitamin Düzeylerinin Belirlenmesi 25. Ulusal Biyokimya Kongresi. 3-6 Eylül 2013 İZMİR.

E.14

Sevinç Aydın 1, H.Turan Akkoyun2, Mahire Bayramoğlu Akkoyun2, Alpaslan Dayangaç3, Muammer Bahşi4, Ökkeş Yılmaz5, Gülistan Akbaş3, Taylan Aktaş3    Nikotine Maruz Kalan Sıçanların Bazı Dokularında Astaksantinin Mda Ve Gsh-Gssg Miktarları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

 

E.15

H.Turan Akkoyun1, Mahire Bayramoğlu Akkoyun1, Aydın Şükrü Bengü2, Sevinç Aydın3, M.Ceyhun Birinci4, Tuğçe Atçalı5 Quercetin  Uygulanan  Ratlarda  Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Bazı İz Element (Demir, Bakır, Çinko) Düzeyleri. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

E.16

H.Turan Akkoyun1, Alpaslan Dayangaç2, Sevinç Aydın3,Mahire Bayramoğlu Akkoyun1, Ökkeş Yılmaz4, Muammer Bahşi5,Gülistan Akbaş2, Taylan Aktaş2,Cebrail Gürsul6 Astaksantinin Nikotin Uygulanmış Sıçanların Bazı Dokularında Protein Ve Vitamin Miktarları Üzerine Etkisi. 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/AFYON.2015

E.17

Mahire Bayramoğlu Akkoyun1, Sevinç Aydın2,H.Turan Akkoyun1, Aydın Şükrü BENGÜ3, Tuğçe ATÇALI4 ,M.Ceyhun Birinci5 Ratlarda Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Akciğer Hasarında ( Demir, Bakır, Çinko) Düzeylerinin İncelenmesi. . 28-31 Ağustos Ulusal Zooloji Kongresi/Afyon.2015

E.18

Hatice Kızıltaş, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Diplotenia Cachrydifolia Boiss. ve Smyrnium Cardifolium Boiss. Bitkilerinin A ve E Vitamini Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale.

E.19

Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Hatice Kızıltaş, Suat Ekin, H.Turan Akkoyun, Fevzi Özgökçe. Malabaila Lasiocarpa Boiss. Bitkisinin Vitamin A, Vitamin E ve Bazı İz Element (Cu, Zn, Se, Cr, Co) Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015.Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale.

E.20

Akkoyun H.T, Bengü A.Ş, Akkoyun Mahire, Demir H,  Atçalı T , Aydın S,.( 2016).Ratlarda Alt Ekstremiteİskemi- Reperfüzyon Hasarında Serum Fe, Mg, Mn, Zn, Pb, Cd, Co, Cu Düzeyleri Üzerine Quercetinin Etkisi . Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi.26-29 Aralık.2016.KONYA,Sözlü Bildiri.

E.21

Akkoyun M., Bengü, A. Ş., Akkoyun H.T, Atçalı.T.,(2016).TheEffect of Astaxanthin on Serum Fe, Zn, Cu, and on Some Fatty Acids in Aluminium-ExposedRats Mahire Bayramoğlu Akkoyun Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi.26-29 Aralık.2016.KONYA,Sözlü Bildiri.

E.22

Aydın,S, Yapar K, Akkoyun H.T., Akkoyun M, Bengü A.Ş.(2016).Deneysel Alt Ekstremiteİskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulmuş Ratların Kas ve Kan Dokularında Ellagic Asit’in Bazı İz Elementler Üzerine Etkileri . Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi.26-29 Aralık.2016.KONYA,Sözlü Bildiri.

 

        7.7.Diğer yayınlar

         

        7.8.Uluslararası atıflar

 

1.       Akkoyun, H. T.,Dostbil, N., Kıran, Ö., An Investigation About Antimicrobial Activity of Black Mustard Seed (Brassicanigra L.). AsianJournal of ChemistryVol: 19 No: 7. 5533-5536. 2007. Times Cited:2

2.       AKKOYUN, H. T., Dostbil, N., 2007. Antibacterial Activity of Some Species of Umbelliferae. AsianJournal of ChemistryVol: 19 No: 6. 4862-4866..Times Cited:2

3.       Çayır K, Karadeniz A, Şimşek N, Yıldırım A, Yıldırım S, Karakuş E, Kısa F, Kara A and Akkoyun H. T and Şengül E. ThePomegranateSeedExtractAttenuatesChemotherapy-InducedAcuteNephrotoxicityandHepatotoxicity in Rats. Journal of MedicinalFood. Online Ahead of Print: May 6, 2011 Times Cited:25

 

7. Ulusal & Uluslararası Projeler

8.1.Nikotine Maruz Kalan Sıçanlarda Oluşan Karaciğer ve Böbrek doku Hasarının Engellenmesinde astaksantinin  Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi BAP Proje No:PYO-SAG.4001.13.001 Proje Yardımcı Yürütücüsü,2013 Başlangıç tarihi:27.03.2013 bitiş tarihi:27.03.2015 Bütçe:12.000.000 tl

8.2. Quercetinin iskelet kası İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkisi Siirt Üniversitesi BAP Proje No: 2014-SİÜVET-05   Proje Yürütücüsü,2014   Başlangıç tarihi: 05-11-2014   bitiş tarihi:  15-10-2015   Bütçe:10.000.000 tl

 

 

 

8. İdari Görevler

ÜNVAN

KURUM

Göreve Baş. YIL

Görev Bitiş Tarihi

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başkanı

Ahi Evran Üniversitesi

11.09.2012

17.02.2014

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ahi Evran Üniversitesi

2012

17.02.2014

Fakülte Kurulu Üyeliği

Ahi Evran Üniversitesi

2013

17.02.2014

Erasmus Koordinatörlüğü

Ahi Evran Üniversitesi

2013

2014

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

10.04.2014

-----------

Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

17.04.2014

08.10.2014

Erasmus Koordinatörlüğü

Siirt Üniversitesi

 

09.10.2014

 

9.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

10.  Ödüller

Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü 2007*

Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü 2012*

 

11.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

Kredi

ACTS

 

 

 

 

 

 

2012-2013

 

 

 

 

Güz

Sağlık Hizmetleri İlk Ve Acil Yardım N.ö.PRM 101-Anatomi

2

0

2

2

52

Sağlık Hizmetleri İlk Ve Acil Yardım i.ö.PRM-101 Anatomi

2

0

2

2

43

Sağlık Hizmetleri İlk Ve Acil Yardım N.ö.PRM-103 Fizyoloji

2

0

2

2

47

Sağlık Hizmetleri İlk Ve Acil Yardım i.ö.PRM-103 Fizyoloji

2

0

2

2

45

Sağlık HizmetleriTDS-101 N.ö.Anatomi

2

0

2

3

67

Sağlık HizmetleriTDS-101İ.ö.Anatomi

2

0

2

3

53

Sağlık Hizmetleri YB-105 N.ö.Anatomi

2

2

3

2

51

Eğitim Fak.Türkçe Öğretmenliği A 213241-Bilgisayar 1

2

2

3

4

29

Eğitim Fak.Türkçe Öğretmenliği B 213241-Bilgisayar 1

2

2

3

4

29

Eğitim Fak.PDR Öğretmenliği A 311241-Bilgisayar 1

2

2

3

4

36

Eğitim Fak. PDR Öğretmenliği B 311241-Bilgisayar 1

2

2

3

4

39

 

İlkbahar

Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü ENF-102 Temel Bilgisayar Bilimleri

2

2

3

4

4

BESYO- ENF-202 Spor Yöneticiliği

2

2

3

3

32

BESYO- 514211- Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği

2

2

3

4

25

BESYO-514211-Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği

2

2

3

4

32

 

 

2013-2014

Güz

BES-215 Beslenme İlkeleri Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1

0

1

2

71

EBE-117 Histoloji-Embriyoloji Sağlık Yo. - Ebelik

2

0

2

2

46

Muh-127 Seçmeli: Ofis Programları-I Çiçekdağı Myo. - Muh.Ver.Uyg.

2

1

3

3

25

Muh-127 Seçmeli: Ofis Programları-I Çiçekdağı Myo. - Muh.Ver.Uyg.İ.Ö

2

1

3

3

5

Muh-207 Seçmeli: Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Çiçekdağı Myo. - Muh.Ver.Uyg.

2

1

3

4

49

Muh-207 Seçmeli: Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Çiçekdağı Myo. - Muh.Ver.Uyg.İ.Ö

2

1

3

4

10

 

Prm-205 Farmakoloji Sağlık Hizm. Myo. - İlkacilyardımİö

4

0

4

2

29

 

Tds-109  On Parmak Yazım Teknikleri-I Sağlık Hizm. Myo. - Tıbbidok.Sekret.

1

2

2

4

48

 

Tds-109  On Parmak Yazım Teknikleri-I Sağlık Hizm. Myo. - Tıbbidok.Sekret.İ.Ö

1

2

2

4

39

 

Tds-211  On Parmak Yazım Teknikleri-III Sağlık Hizm. Myo. - Tıbbidok.Sekret.

1

2

2

2

48

 

Tds-211  On Parmak Yazım Teknikleri-III Sağlık Hizm. Myo. - Tıbbidok.Sekretİ.Ö.

1

2

2

2

39

 

YB-213 Fiziksel RehabilitasyonSAĞLIK HİZM. MYO. - Yaşlıbakımı

2

2

3

3

37

2014-2015

Güz

Veteriner Fakültesi Medikal Biyoloji

1

0

 

 

 

 

2014-2015

Bahar

Veteriner Fakültesi Fizyoloji I

3

2

4

4

41

2015-2016

Güz

Veteriner Fakültesi Fizyoloji II

3

2

4

5

36

2016-2017

Güz

Veteriner Fizyoloji II

3

2

4

5

66

2016-2017

Güz

Medikal Biyoloji

3

2

1

3

66

2016-2017

Güz

Sağlık Hizmetleri İAY.Fizyoloji(İ.Ö.)

3

0

3

3

37

2016-2017

Güz

Sağlık Hizmetleri İAY Anatomi

2

0

2

3

73

2016-2017

Güz

Sağlık Hizmetleri İAY Anatomi(İ.Ö.)

2

0

2

3

51

2016-2017

Bahar

Veteriner Fizyoloji I

3

2

4

4

 

 

 

Güncelleme : 15.03.2017 10:57:52