Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2802
Kurumsal E-Posta huarslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 11:24:52

Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı

1.       Adı Soyadı: Hüseyin ARSLAN

2.       Doğum Tarihi: 01.01.1968

3.       Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 Lisans 

Tarla Bitkileri  

Dicle Üniversitesi Şanlıurfa   Ziraat Fakültesi 

1992

Yüksek Lisans 

Tarla Bitkileri  

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

1995

Doktora 

Tarla Bitkileri

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

2004

5.       Akademik Unvanlar:  Yrd. Doç. Dr.

6.       Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.         Yüksek Lisans Tezleri

SİİRT İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SUSAM (Sesamum indicum L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

 

6.2.         Doktora Tezleri


9.       İdari Görevler

Dekan Yardımcısı Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi                          2013---

Müdür : GAP Tarımsal Araştırma  Enstitüsü  Müdürlüğü                   2011-2013

Müdür Yardımcısı: GAP Toprak Su Kay.ve Tar. Araşt. Enst. Müd.     2008-2010

Müdür Yardımcısı: GAP Eğitim, Yayım ve Araştırma Merkezi           2007-2008

Bölüm Başkanlığı: GAP Eğitim, Yayım ve Araştırma Merkezi            2002-2007

Öğretim Görevlisi: Harran Üniversitesi Rektörlüğü                            1996-2002 

 

10.   Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.   Ödüller

12.   Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

1.

Biyoyakıt Bitkileri

3

0

4

Nişasta Şeker Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı

3

0

1

Tohumluk Teknolojisi

3

0

1

Tarım Makinaları

2

0

21

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

3

2.

Yağ Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri

3

0

1

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve Islahı

3

0

3

Deneme Tekniği

3

0

2

Araştırma ve Deneme Yöntemleri

2

2

13

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

4

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

5

2016-2017

1.

Biyoyakıt Bitkileri

3

0

5

Nişasta Şeker Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı

3

0

2

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

13

Tarım Makinaları

2

0

14

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

3

 

 

 

 

2.

Yağ Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri

3

0

1

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve Islahı

3

0

1

Deneme Tekniği

3

0

3

Araştırma ve Deneme Yöntemleri

2

2

16

Yağ Bitkileri

1

2

13

Doktora/Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

5

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

6

 

 

Bilimsel Proje Yönetimi

0

3

1Güncelleme : 15.02.2017 11:20:38
Yayınlar ve Projeler

7.       Yayınlar

7.1.  Uluslararası       hakemli          dergilerde      yayınlanan     makaleler      (SCI    &         SSCI  &Arts and Humanities)

Uçak A. B.,Gençoğlan C.,Bağdatlı M.C.,Turan N.,Arslan H.,İnal B., Determınatıon of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics of the Maize Species for Silage (zea mays l.)the First Product Grown under Semi-Arid Climate Conditions,  Fresenius Environmental Bulletin. Page 6053-6068 Volume: 25 No: 12a/2016

7.2.            Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3.            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Hatipoğlu H., Abrak S., Karakuş M., Arslan H., , Gür M.A., Determınıng the Appropriate Planting Time for Peanut (Arachis hypogaea L.) Plant in Conditions of Gap region. VII. International Scientific Agriculture Symposium (AGROSYM) Page 1025-1030 10.7251/AGRENG1607153

7.4.          Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.          Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Arslan H.,Hatipoğlu H., Karakuş M. Şanlıurfa Yöresinde Tarımı Yapılan Susam Genotiplerinden Seçilen Bazı Hatların İkinci Ürün Koşullarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar DergisCilt-1 Sayı: 2 Sayfa 109-116

 

Nacar A. S.,Değirmenci V.,Hatipoğlu H.,Taş M.,Arslan H.,Çıkman A.,Şakak A., Harran Ovası Koşullarında Yazlık Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 149-154

Hatipoğlu H.,Arslan H.,Karakuş M.Köse A., Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sayfa 1-16 Sayı 25-2

7.6.         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Arslan, S., Savrunlu, Z., Vural, T., Arslan, H., Yüksel M., Şelli M.Ş., Badıllı, M., Demir, R., Aydoğdu, M., Çabalar, M. Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maed-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırlması X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı 374-375 24-27 Eylül 2012

Erbil, E., Karakuş, M., Arslan, H,. Hatipoğlu, H. Bazı Şekerpancarı Çeşitlerinin Şanlıurfa Kışlık Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi I.Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu  219-22420-22 Eylül 2012

Karaaslan, D., Hatipoğlu, A., Aytaç, S., Nazlıcan, A.N., Arslan, H., Kocatürk, M., Farklı Soya Hatlarının Diyarbakır Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Kalite Komponentlerinin İrdelenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 864-869 12-15 Eylül 2011

Arslan, H., Güvercin, R.Ş., Hatipoğlu, H., Karakuş, M.Harran Ovasında II.Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağlı Tohumlu Bitkilerin Tarımının Verim ve Verim Unsurları ile Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 876-881 12-15 Eylül 2011

Arslan, H.,  Hatipoğlu, H., Karakuş, M., Gayber, M.Şanlıurfa II. Ürün Koşullarına Uygun Bazı Susam (Sesamum indicum  L.) Hatlarının Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 939-944 12-15 Eylül 2011

Karakuş, M., Arslan, H.,  Hatipoğlu, H., Rastgeldi, U. Harran Ovası Koşullarına Uygun Ana ve İkinci Ürün Bazı Soya (Glycina max. L. Merill.) Hat ve Çeşitlerinin Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1064-1067 12-15 Eylül 2011

Hatipoğlu, H., Baydar, H., Karakuş, M., Arslan, H., Gayber, M. Şanlıurfa Koşullarında Kışlık ve Yazlık Olarak Ekilen Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1155-1158 12-15 Eylül 2011

Karakuş, M., Hatipoğlu, H., Arslan, H.,  Rastgeldi, U. Şanlıurfa Koşullarına Uygun Bazı Patates (Solanum tuberosun L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi II.Cilt/ 1159-1162 12-15 Eylül 2011

Akan, K., Mert, Z.,  Çetin, L.,  İlkhan,A.,  Cömert, H., Arslan,H., Wanyera,R., GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsünce Geliştirilen Bazı Buğday Genotiplerinin UG99 Kara Pas Irkıyla, Lokal Kara Pas ve Sarı Pas Irklarına Karsı Reaksiyonlarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 73-77 09-12 Mayıs 2011

Köse, A., Hatipoğlu, H., Köse,T,F., Arslan,H., Koşar,F,C,.     Karakuş,M., İleri Cıkmıs Aspir Hatlarının Eskisehir ve Sanlıurfa Kosularında Performanslarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 292-299  09-12 Mayıs 2011

Hatipoğlu,H., Arslan,H., Karakuş,M., Gayberi,M.  Sanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çesitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi GAP VI. Tarım kongresi Sayfa 327-337 09-12 Mayıs 2011

Arslan, H., Hatipoğlu, H., Karaaslan, D.,  Karakuş, M. Şanlıurfa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Hatlarının Performanslarının Belirlenmesi 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu  ve Mermecilik Şurası Sayfa 288-292 24-26 Mayıs 2010

Arslan, H., Karaaslan, D.,  Hatipoğlu, H., Şanlıurfa Ana Ürün Koşullarına Uygun Bazı Soya Çeşitlerinin Belirlenmesi 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası 293-297 24-26 Mayıs 2010

Arslan, H., Karaaslan, D.,  Hatipoğlu, H., Sürücü, A. Bazı İleri Soya Fasulyesi Hatlarının Şanlıurfa Koşullarındaki Performansı 1.Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği Sempozyumu ve Mermecilik Şurası Sayfa 318–322 24-26 Mayıs 2010

Arslan, H., Monis, T., İlkhan, A., Karipçin, M.Z., Ünal, A.T., Soylu, M.K. Mayınlı Arazilerde Organik Tarımın Yapılabilirliği 1.GAP Organik Tarım Kongresi Sayfa 979–98117–20 Kasım 2009

Arslan, H., Hatipoğlu, H., İlkhan, A., Karipçin, M. Z. GAP Bölgesinde Kolza (Brassica napus oleifera L.) tarımı 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu Samsun Sayfa 433–438. 28-31 Mayıs 2007

Ali ÜSTÜN, Nevzat AYDIN, Hatice OLGUN, Mehmet HAKAN, Ahmet EREN, Metin BABAOĞLU, Hüseyin ARSLAN Bazı soya çeşitleri arasındaki benzerliklerin discriminant ve cluster analizleri ile belirlenmesi ve çeşitlerin stabiliteleri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (Tarla Bitkileri Islahı) Diyarbakır Sayfa 131–140 13–17 Ekim 2003

Necmi İŞLER, Hüseyin ARSLAN, Mehmet Emin ÇALIŞKAN Şanlıurfa şartlarında şeker pancarında uygun ekim zamanı ve çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun Sayfa 265–268 22–25 Eylül 1997

 

7.7.         Diğer yayınlar

7.8.         Uluslararası atıflar

8.       Ulusal & Uluslararası Projeler

Siirt İli Ekolojik koşullarında, ana ürün soya tarımı için uygun çeşit/hatların belirlenmesi (2014-2016)

Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim Ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2014-2015 Araştırmacaı)

Siirt İkinci Ürün Koşullarında Bazı Susam (Sesamum indicumL.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi (2015-2016)

Şanlıurfa şartlarında şeker pancarında uygun ekim zamanı ve çeşitlerin belirlenmesi üzerine etkisi (Yük. Lisans Tezi) Harran Üniversitesi Yürütücü  1993–1995 Harran Üniversitesi

Harran ovası koşullarında ikinci ürün susam (sesamum indicum L.) tarımında farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi (doktora tezi) Harran Üniversitesi  Yürütücü 2000–2003 Harran Üniversitesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kolza Adaptasyon Projesi GAPEYAM Yürütücü 2003–2004 TAGEM

Soya Adaptasyon Projesi (Şanlıurfa dilimi)  GAPEYAM Yürütücü 2003–2006 TAGEM

Soya Islah Projesi (Şanlıurfa dilimi) GAPTSKTAEM Yürütücü 2003- 2013 TAGEM

Susam Islah Projesi GAPTSKTAEM Yürütücü  2003-2012 TAGEM

İvesi Koyunlarının Süt Veriminin Artırılması Projesi  GAPTSKTAEM Araştırmacı 2009-2013 TAGEM

Şanlıurfa Koşullarında Aspir Ekim Zamanın Belirlenmesi GAPTSKTAEM Araştırmacı 2007–2010TAGEM

Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırılması GAPTAEM Araştırmacı 2011 Karacadağ Kalkınma Ajansı