İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212 11 11 / 2938
Kurumsal E-Posta ibrahimbarca  siirt.edu.tr
E-Posta bureyha2008  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.05.2016 20:52:59

Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BARCA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

          

 

E-Posta Adresi : bureyha2008@gmail.com       

Telefon (İş) : 0484 212 11 11/ Dahili 2938            

Adres  : Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı Kezer Yerleşkesi Siirt/Merkez          

                                                                                          

                                                                                                         ÖĞRENİM BİLGİSİ 

Doktora: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı / Türk İslam Tarihi Bilim Dalı 2012-2016.                                              

Tez Adı: Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medine Tarihiyle İlgili “Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri Dâri’l-Mustafâ” Adlı Eseri,   (2016). 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ              

Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı 2011-2012.                                                          

Tez Adı: İslam Kurumları Tarihi Açısından Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. el-Habîb el-Mâverdî el-Basrî’nin (364-450/974-1058) Kavânînü’l-vizâre ve siyâsetü’l-mülk Adlı Eseri, 2012.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kasım ŞULUL                           

Lisans : Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 2003-2007.                                                

 

GÖREVLER

                                                                                             

Yardımcı Doçent: Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı 2016.

Öğretim Görevlisi: Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Anabilim Dalı 2013.  

                                           

Üniversite Dışı Deneyim:

 

1. 2007-2013  Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik, (Kamu).   

 


Güncelleme : 16.03.2017 21:16:19
Çalışmalar


ESERLER 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. “Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak eş-Şâmî’nin Sübülü'l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 2014, 1(24), s. 1-31.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. “Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri”, Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016.

2. “İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği”, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri, Ankara, 2016, c.1, s. 268-280.

3. “Eyyûbîler Devrinde Harrân”,  I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu, 2017.

4. “Geçmişin Hakikat Âleminden İnternetin Sanal Âlemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları”, Uluslararası Sanal Âlemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu Özetler Kitabı, Kum, el- Mustafa Tercüme ve Yayıncılık Merkezi, 2017, s.71.

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

1. “es-Semhûdî ve Medine Tarihi”, Siyer Yayınları, İstanbul, 2016.

2. “Ey Oğul”, Tercüme, Beyan Yayınları, İstanbul, 2014.

3. Bilge Yöneticinin El Kitabı Edebü’l-Vezir, Tercüme ve İnceleme, Klasik Yayınları, İstanbul, 2014. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

1. “Rasûlüllâh'ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri”, Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2017, (1), 107-137.

2. “Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 2015, 2 (1), 33-65.

3. “Medine Tarihçisi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî’nin (v . 911/1506) Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Şanlıurfa, 2014, (32), 50-77.