İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212 11 11 / 2938
Kurumsal E-Posta ibrahimbarca  siirt.edu.tr
E-Posta bureyha2008  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.05.2016 20:52:59

Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BARCA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

          

 

E-Posta Adresi : bureyha2008@gmail.com       

Telefon (İş) : 0484 212 11 11/ Dahili 2938            

Adres  : Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı Kezer Yerleşkesi Siirt/Merkez          

                                                                                          

                                                                                                         ÖĞRENİM BİLGİSİ 

Doktora: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı / Türk İslam Tarihi Bilim Dalı 2012-2016.                                              

Tez Adı: Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medine Tarihiyle İlgili “Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri Dâri’l-Mustafâ” Adlı Eseri,   (2016). 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ              

Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı 2011-2012.                                                          

Tez Adı: İslam Kurumları Tarihi Açısından Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. el-Habîb el-Mâverdî el-Basrî’nin (364-450/974-1058) Kavânînü’l-vizâre ve siyâsetü’l-mülk Adlı Eseri, 2012.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kasım ŞULUL                           

Lisans : Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 2003-2007.                                                

 

GÖREVLER

                                                                                             

Yardımcı Doçent: Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı 2016.

Öğretim Görevlisi: Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Anabilim Dalı 2013.  

                                           

Üniversite Dışı Deneyim:

 

1. 2007-2013  Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik, (Kamu).   

 


Güncelleme : 16.03.2017 21:16:19
Çalışmalar


ESERLER 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. İbrahim BARCA (2014). Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak eş-Şâmî’nin Sübülü'l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 1(24), 1-31. (Yayın No: 148533)  

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. İbrahim BARCA (2016). Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri, , Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu, Siirt, (Yayın No: 3207197).

                                              

2. İbrahim BARCA (2016). İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği, Uluslararası I. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, 1, 268-280. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2608966).   

 

3. İbrahim BARCA (2017).  Eyyûbîler Devrinde Harrân,  I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu. 

                              

 

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

                       

1. İbrahim BARCA (2016), es-Semhûdî ve Medine Tarihi, Siyer Yayınları, İstanbul, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 280, ISBN: 9786059283663, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2903207).

2. İbrahim BARCA (2014), Ey Oğul, Beyan Yayınları, İstanbul, Basım sayısı: 2, Sayfa Sayısı 111, ISBN: 978-975-473-567-3, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 148555).        

3. İbrahim BARCA (2014) Bilge Yöneticinin El Kitabı Edebü’l-Vezir,  Klasik Yayınları, İsyanbul, Editör: Özgür KAVAK, Mustafa DEMİRAY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-5245-31-3, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1994830).                          

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

1. İbrahim BARCA (2017). Rasûlüllâh'ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri, Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1 (Kontrol No: 3255344) 

                                                          

2. İbrahim BARCA (2015). Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 2 (1), 33-65. (Kontrol No: 1994541).

                                  

3. İbrahim BARCA (2014) Medine Tarihçisi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî’nin (v . 911/1506) Hayatı ve Eserleri, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (32), Şanlıurfa, 50-77. (Kontrol No: 1995571)