İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212 11 11 / 2938
Kurumsal E-Posta ibrahimbarca  siirt.edu.tr
E-Posta bureyha2008  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.05.2016 20:52:59

Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BARCA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

          

 

E-Posta Adresi : bureyha2008@gmail.com       

Telefon (İş) : 0484 212 11 11/ Dahili 2938            

Adres  : Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı Kezer Yerleşkesi Siirt/Merkez          

                                                                                          

                                                                                                         ÖĞRENİM BİLGİSİ 

Doktora: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı 2012-2016.                                              

Tez Adı: Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî (911/1506) ve Medine Tarihiyle İlgili “Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri Dâri’l-Mustafâ” Adlı Eseri,   (2016). 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ              

Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı  2011-2012.                                                          

Tez Adı: İslam Kurumları Tarihi Açısından Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. el-Habîb el-Mâverdî el-Basrî’nin (364-450/974-1058) Kavânînü’l-vizâre ve siyâsetü’l-mülk Adlı Eseri, 2012.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kasım ŞULUL                           

Lisans : Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 2003-2007.                                                

 

GÖREVLER

                                                                                             

Yardımcı Doçent: Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı 2016.

Öğretim Görevlisi: Siirt Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Anabilim Dalı 2013.  

                                           

Üniversite Dışı Deneyim:

 

1. 2007-2013  Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik, (Kamu).   

 


Güncelleme : 04.01.2018 11:44:59
Çalışmalar


ESERLER 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. “Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak eş-Şâmî’nin Sübülü'l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 2014, 1(24), s. 1-31.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. “Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri”, Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu Bildiriler, Beyan Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, c. 2, s. 235-252.

2. “İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği”, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri, Ankara, 2016, c.1, s. 268-280.

3. “Eyyûbîler Devrinde Harrân”,  I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu,  Şanlıurfa, 2017, s. 78-90.

4. “Geçmişin Hakikat Âleminden İnternetin Sanal Âlemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları”, Uluslararası Sanal Âlemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu Özetler Kitabı, el- Mustafa Tercüme ve Yayıncılık Merkezi, Kum,  2017, s. 71.

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

1. “es-Semhûdî ve Medine Tarihi”, Siyer Yayınları, İstanbul, 2016.

2. “Ey Oğul”, Tercüme, Beyan Yayınları, İstanbul, 2014.

3. Bilge Yöneticinin El Kitabı Edebü’l-Vezir, Tercüme ve İnceleme, Klasik Yayınları, İstanbul, 2014. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

1. “Rasûlüllâh'ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri”, Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2017, (1), s. 107-137.

2. “Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 2015, 2 (1), s. 33-65.

3. “Medine Tarihçisi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî’nin (v . 911/1506) Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Şanlıurfa, 2014, (32), s. 50-77.