İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212 11 11 / 2938
Kurumsal E-Posta ibrahimbarca  siirt.edu.tr
E-Posta bureyha2008  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.05.2016 20:52:59

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM BARCA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İbrahim BARCA

2. Doğum Tarihi          : 01/09/1977

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Dicle

2007

Y. Lisans

 İslam Tarihi

Harran

2012

Doktora

 İslam Tarihi

Harran

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 16/06/2016

 

6. Yayınlar

6. 1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. “Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak eş-Şâmî’nin Sübülü'l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 1 (24), s. 1-31, (2014).

6. 2 . Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.“Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri”, Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu Bildirileri, Beyan Yayınları, İstanbul, 2017, c. 2, s. 235-252.

 

             2.“İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği”,  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri, Ankara, 2016, c.1, s. 268-280.

 

            3.“Eyyûbîler Devrinde Harrân”, I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu Bildiriler Kitabı,  Şanlıurfa Harran, 2017,  s. 78-90.

 

            4.“Geçmişin Hakikat Âleminden İnternetin Sanal Âlemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları”, Uluslararası Sanal Âlemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu Özetler Kitabı, el- Mustafa Tercüme ve Yayıncılık Merkezi, Kum, 2017, s.71.

 

6. 3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

         1.“Rasûlüllâh’ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri” Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1, (2017).

        2.“Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 2 (1), 33-65, (2015).

                       

        3.“Medine Tarihçisi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî’nin (v. 911/1506) Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (32), Şanlıurfa, 50-77, (2014).

 

        4.“Şehir ve Bölge Konulu Klasik İslam Eserleri”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 4 (1) (2017).

 

 

 

6.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tanıtım Yazıları

           1.“Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu” Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 3 (2),  s. 177-190  (2016).

           2.“Fitne-Kardeşlerin Savaşı” Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 3 (1),   s. 173-177,  (2016).

           3.“el-Gıyâsî/Gıyâsü’l-Ümem Fî İltiyâsi’z-Zulem (İslam’da Başkanlık Sistemi)”Siirt Üniversitesi İlahiyat   Fakültesi Dergisi, Siirt, 4 (1) (2017).

 

6.5. Diğer yayınlar

            1.“es-Semhûdî ve Medine Tarihi”, Siyer Yayınları, İstanbul, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 280, ISBN: 9786059283663, Türkçe (Bilimsel Kitap), (2016).

             2.“Ey Oğul”, Beyan Yayınları, İstanbul, Basım sayısı: 4, Sayfa Sayısı 111, ISBN: 978-975-473-567-3, Türkçe (Kitap Tercümesi), (2014).

            3.“Bilge Yöneticinin El Kitabı Edebü’l-Vezir”, Klasik Yayınları, İstanbul, Editör: Özgür KAVAK, Mustafa DEMİRAY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-5245-31-3, Türkçe (Kitap Tercümesi), (2014).

 

 

7. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  İslam Tarihçileri Derneği

           

 

 

8. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

1-Siyer

2-İslam Tarihi II

3-Osmanlı Türkçesi

 

24

 

420

İlkbahar

1-İslam Medeniyeti Tarihi

2-İslam Tarihi I

3-Türk İslam Sanatları Tarihi

 

26

 

520

 

2017-2018

Güz

1-Siyer

2-İslam Tarihi II

3-Osmanlı Türkçesi

 

 

24

 

410

 

İlkbahar

 

1-İslam Medeniyeti Tarihi

2-İslam Tarihi I

3-Türk İslam Sanatları Tarihi

 

 

 

26

 

540

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Çalışmalar


ESERLER 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. “Çeviri Eleştiriciliğine Uygulamalı Bir Örnek Olarak eş-Şâmî’nin Sübülü'l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd Adlı Eserinin Türkçe Çevirisinin Eleştirisi”, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul, 2014, 1(24), s. 1-31.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. “Selâhaddîn Eyyübî’nin Beraber Yaşama Dair Algısı ve Bu Yöndeki Pratikleri”, Uluslararası Selâhaddîn Eyyûbî Sempozyumu Bildiriler, Beyan Yayınları, İstanbul, Aralık 2017, c. 2, s. 235-252.

2. “İslam Şehir ve Bölge Tarihi ile Coğrafya Eserlerinde Coğrafi Bölümlendirmeler ve Yerleşim Birim Adları: Şanlıurfa Örneği”, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri, Ankara, 2016, c.1, s. 268-280.

3. “Eyyûbîler Devrinde Harrân”,  I. Uluslararası  İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu,  Şanlıurfa, 2017, s. 78-90.

4. “Geçmişin Hakikat Âleminden İnternetin Sanal Âlemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları”, Uluslararası Sanal Âlemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu Özetler Kitabı, el-Mustafa Tercüme ve Yayıncılık Merkezi, Kum, 2017, s. 71.

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

1. “es-Semhûdî ve Medine Tarihi”, Siyer Yayınları, İstanbul, 2016.

2. “Ey Oğul”, Tercüme, Beyan Yayınları, İstanbul, 2014.

3. Bilge Yöneticinin El Kitabı Edebü’l-Vezir, Tercüme ve İnceleme, Klasik Yayınları, İstanbul, 2014. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

1. “Rasûlüllâh'ın Medine’sine Dair Klasik Tarih Eserleri”, Siyer Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2017, (1), s. 107-137.

2. “Klasik İslam Siyaset Kurumu ve Literatürüne Genel Bir Bakış”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Siirt, 2015, 2 (1), s. 33-65.

3. “Medine Tarihçisi Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî’nin (v . 911/1506) Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Şanlıurfa, 2014, (32), s. 50-77.