İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (9048) 421-2111 / 2935
Kurumsal E-Posta ilyaserpay  siirt.edu.tr
E-Posta ilyaserpay  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.02.2017 14:30:33

Yrd.Doç.Dr. İLYAS ERPAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı


  1. Adı Soyadı :İlyas ERPAY
  2. DoğumTarihi :01.10.1977
  3. Unvanı :  Yrd. Doç. Dr.
  4. Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans

Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi

2005

Doktora

Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi

2015  1. Akademik Unvanlar:  Yrd. Doç. Dr. 

Siirt Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,
Din Bilimleri Anabilim Dalı
    

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Religious Education in the Religion-State Relations after Independence of Kazakhstan, Asian Social Science, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 10, No. 9; 2014, P. 108-114.

Some Aspects of the Monitoring of Ethnic Relations and Religious Situation in the Republic of Kazakhstan, World Applied Sciences Journal 29 (9); 2014, P. 1208-1212.

A Problem Of Religion Study Teaching In An Independent Kazakhstan, Procedia - Social and Behavioral Sciences 141 ( 2014 ) P. 352 – 356

Form of study of historical psychology - the secret letters writing phenomenon, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 114, 21 February 2014, P. 663–666

  7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yakaleler

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Edige Destanı’ndaki Dini İnanç Unsurları Üzerine Bir İnceleme, «Er Edige Jane Altın Orda Memeleketi Tusundağı Biyler İnstitutınıg Mağızdılığı», attı Xalıkaralık Gılmi-Teoriyalık Konferentsya  MaterialdarıTürkistan Kalası, 25 Karaşa 2011. 320-323 bb.

Отношения между религией и государством в обществе, “Koja Axmet Yasavi Murası men İliminig Zertteliv Meselesi” attı IV Xalıkaralık Ğılımi-Tejiribelik Konferentsya MaterialdarıTürkistan Kalası, 4-5 Karaşa 2012. 81-85 bb.

Kazakistan’daki Yüksek Öğretim Kurumlarında Din Eğitimi (Ahmet Yesevi Üniversitesi Örneği), 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi / 10 – 16 Haziran. Istanbul. 2013. S.39-46.

 Kazakstan Respublikasındağı Din Sayasatınığ Evolyutsyası (Kazakistan Cumhuriyetindeki Din Siyasetinin Gelişim Evreleri), V. Xalıkaralık Türkologiya Kongresi “Medeni Ikpaldastık jane Örkeniyetter Birliği” Jiynağı, 19-20 Sevir 2013, Türkistan. 812-816 bb.

 Ahmet Yesevi’nin Divani Hikmet’tinde Pedagojik Unsurlar ve Din Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Uluslarası Ahmet Yesevi Sempozyumu, Aralık 2016, İstanbul. 618-632 s.

Тәуeлciз Қaзaқcтaн республикасындағы дін саясаты және дiни бiлiм бері мәселелері (1991-2013 жж), «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы және түркілік ислам өркениетінің құндылықтары: Қарабура әулиенің тағлымы мен өнегесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 3 маусым 2016 жыл. 127-133 bb.

7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Memlekettik Biylik Jane Din: Zayırlılık Ustanımı (Laiklik İlkesi Işığında Din ve Devlet İlişkisi), Abay Atındağı Kazak Ulttuk Pedagogikalık Üniversitetinin Xabarşısı, 1 (36), 2013, Almatı. 124-129 bb.

Формирования Отношений Между Религией и Государством в Казахстанском Обществе, Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая, 2 (37), 2013, Алматы. C. 166-172.

 Kazakstandağı Din Men Memeleket Arasındağı Baylanıstarına Tarixi Şolıv (Tarihi Açıdan Kazakistan’ın Din ile Devlet İlişkisi ), El-Farabi Atındağı Kazak Ulttık Üniversiteti KazUV Xabarşısı, №1 (72) Almatı «Kazak Üniversiteti» 2014. 107-113 bb.

Казахстанская модель религиозного образования,  Вестник Государственного университета имени Шакарима, № 1 (65) 2014 года. С. 109-114.

Kazakstandağı Din Sayasatı: Javınger Ateizmnen Dini Tağattılıkka Deyin, (Kazakistan’da Din Siyaseti: Savaşçı Ateizmden Dini Hoşgörüye ), L.N. Gumilev Atındağı EUY Xabarşısı Gılmi Jurnalı № 3 (100) 2014 j. 230-234 bb.

 

 7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kupiyaxat Jazv Kubılısı Tarix Psixologiyasınığ Zerttev Nısanı (Tarih Psikolojisinde Gizli Belgeleri Araştırma Yöntemleri), “Özbekali Janibek Okuvları 2014” attı V Respublikalık Ğılmi Tejribelik Konferentsya Materialdarı, Türkistan, 5 Navrız 2014. 162-167 bb.

Sosyolojik Bir Algı Olarak Din, “Destürli jane Zamanavi Kazakstan Etnologiyası” attı El-Farabi Atındağı KazUY-dıg 80 Jıldığına jane A.B. Kalıştığ 60 Jıldığına Arnalgan Gılımi Konferentsya Materialdarı, Almatı, 29 Navruz 2014. 345-348 bb.

Kazakstandağı Dini Bilim men Din Sayasatı Tarixınığ Edisnaması (Kazakistan’daki Din Eğitimi ile Din Siyaseti Tarihinin  Metodolojisi), L.N.Gumilev atındağı EUY “ Zamanavi Pedagog Mamandardı Dayarkavdığ Özekti Meseleleri”   attı Pedagogika Ğılımdarınığ Doktorı Professor Kadişa Kadırkızı Şalğınbaevanığ 60 Jıldık Mereytoyına Arnalgan Resbublikalık Ğılımş-Tejiribelik Konferentsiya Materialdarı, 1 Karaşa, 2014 Jıl I Bölim. 124-128 bb.

Dini Bilim Berv Tarixın Okıtv Edistemesin Jetildirv (Din Eğitim Tarihi Öğretiminde Metodoloji Geliştirme ), L.N.Gumilev atındağı EUY “ Zamanavi Pedagog Mamandardı Dayarkavdığ Özekti Meseleleri”   attı Pedagogika Ğılımdarınığ Doktorı Professor Kadişa Kadırkızı Şalğınbaevanığ 60 Jıldık Mereytoyına Arnalgan Resbublikalık Ğılımş-Tejiribelik Konferentsiya Materialdarı, 1 Karaşa, 2014 Jıl II Bölim. 184-188 bb.

Joğarı Bilim Berivde Bolaşak Dintanıv Mamandarın Dayarlav Meseleleri (Yükseköğretim Kurumlarında Din Uzmanları Yetiştirmedeki Problemler) , L.N.Gumilev atındağı EUY “ Zamanavi Pedagog Mamandardı Dayarkavdığ Özekti Meseleleri”   attı Pedagogika Ğılımdarınığ Doktorı Professor Kadişa Kadırkızı Şalğınbaevanığ 60 Jıldık Mereytoyına Arnalgan Resbublikalık Ğılımş-Tejiribelik Konferentsiya Materialdarı, 1 Karaşa, 2014 Jıl II Bölim. 189-193 bb.

7.7. Diğer Yayınlar

Kazakistan’da Din Eğitimi ve Din Siyasetinin Tarihi (Kitap, Dili Kazakça), Ahmet Yesevi Üniversitesi Matbaası, Türkistan, 2015.

7.8. Uluslararası Atıflar

Ualikhan Abdibekov, Dauren Zhakebayev, Oksana Karuna, Yekaterina Moisseyeva, Integration of Science, Education and Industry in the Republic of Kazakhstan in the Context of the Development of New Educational Programs, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6, 2015.

Atıf Yapılan Eser: A problem of religion study teaching in an independent Kazakhstan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 352-356.

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

  12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yılı

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 

 

 

 

Bahar

Din Eğitimi

8

 

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

Bahar

Din Eğitimi

İslam Eğitim Tarihi

10

 8

 

 

 

 

Güncelleme : 09.02.2017 15:44:22
SCI & SSCI &ArtsandHumanities
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)