Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-6634 / 3254
Kurumsal E-Posta kivancirak  siirt.edu.tr
E-Posta kivancirak  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme08.02.2017 16:15:26

Yrd.Doç.Dr. KIVANÇ İRAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
ÖZ GEÇMİŞ FORMU

 

1.  Adı Soyadı: Kıvanç İRAK

2.   Doğum Tarihi:29.09.1979

3.Unvan:Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu: Doktora

2.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans

Veteriner Fakültesi/Farmakoloji-Toksikoloji A.B.D.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora

Veteriner Fakültesi/Biyokimya A.B.D

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2014

5.                                                                      5. Akademik Unvanlar:

Hakkari Üniversitesi-Öğretim Görevlisi-2011-2014

Hakkari Üniversitesi-Yrd.Doç.Dr.-2014-2015

Siirt Üniversitesi-Yrd.Doç.Dr.2015-Devam Ediyor.

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

-  Çuha Çiçeği Yağının Diabetik Ratlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE YL-035 Yardımcı Araştırıcı,, 2015-2016 (Yüksek Lisans öğrencisi İlyas KOÇ’un 2. Danışmanı)

-  Ratlarda İsoproerenol İle Oluşturulan Miyokard Enfarktüsüne Karşı Kefirin Koruyucu Etkisinin Araştırılması, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE YL-248,  Yardımcı Araştırıcı,, 2014- Devam Ediyor.  (Yüksek Lisans öğrencisi Hikmet YILMAZ’ın 2. Danışmanı

6.2.  Doktora Tezleri

-----

 

7.      Yayınlar

7.1. Uluslararası     hakemli     dergilerde     yayınlanan     makaleler     (SCI     &     SSCI &ArtsandHumanities)

       Türel, İ., Dağoğlu, G., Yılmaz, O., Yarsan, E., Irak, K. , Pharmakokınetıcs Of Long-     Actıng And Conventıonal Formulatıons Of Oxytetracyclıne In Colored Mohaır Goats , İndian Vet. Journal , 82 : 724-727 , 2005.

-      Handan Mert, Nihat Mert and Kivanc Irak. Ascorbic Acid and Heat Stress in Laying Hens.    Journal of Animal and Veterinary Advances 13 (3): 178-180,2014.

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

K. Irak, H. Mert, I. H. Yoruk, I. D. Sogutlu, N. MertDetermination of the level of some vitamin in wheatgrass and grass. Journal of Harmonized Research in Applied Science. 4 (4):2016,145-156. ISSN: 2321-7456 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS)

IRAK KIVANC; MERT NIHAT; MERT HANDAN; COMBA BAHAT; DOGAN INCI; YORUK HAKKI IBRAHIM. The Levels Of Nıtrıte, Nıtrate And Vıtamın D3 In Human Wıth Gastrıc Cancer. Asian Academic Research Journal of 
Multidisciplinary. 3 (6): 2016, 123-131I ISSN: 2319-2801 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

IRAK K; MERT H; SOGUTLU I D; MERT N. CA 19-9, CA 125, CEA, Glucose, Insulın and ACTH Levels In Patıents Wıth Gastrıc Cancer. Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary. 3 (6):2016, 47-54I ISSN:2319-2801 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

Serkan YILDIRIM, Kivanc IRAK, Handan MERT*, Inci DOGAN, Nihat MERT. Serum Biochemical And Histopathological Examinationsof Some Tissues Of Lambs With Muscular Dystrophy In Van. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. Vol. LXII (2):2016, 52-55. ISSN 2065-1295; (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

Inci DOGAN, Handan MERT*, Kivanc IRAK, Nihat MERT. Investigation Of Antioxidant Compounds In Fluorotic Sheep. Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine. Vol. LXII (2):2016, 23-26. ISSN 2065-1295 (ALAN İNDEKSİ:INDEX COPERNICUS).

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedig) basılan Bildiriler

Kivanc Irak, Mert N, Mert H, Dogan I, Comba B1 and Yoruk HI. The levels of nitrite, nitrate and vitamin D3 in human with gastric cancer. Cancer Therapy November 02-04, 2015 Hyderabad, India.-Poster bildiri . (Özeti J Cancer Sci Ther 2015, 7:10. YAYINLANMIŞTIR).

Handan MERT,  Serkan YILDIRIM,  H İbrahim YORUK, Kıvanç IRAK,  Bahat COMBA, Nihat MERT, Nesrullah AYŞİN, Arzu COMBA. Fat Soluble Vitamins in White Muscle Disease. 44th European Muscle Conference September 21-25 2015, Warsaw, Poland.-Poster bildiri. (Özeti J Muscle Res Cell Motil. European Muscle Conference 2015 YAYINLANMIŞTIR).

Kıvanç IRAK, Handan MERT, Nihat MERT, Nesrullah AYSIN, İnci DOGAN, Arzu COMBA. Some Biochemical Parameters in Serum and Tissues of Lamb with White Muscle Disease. 44th European Muscle Conference September 21-25 2015, Warsaw, Poland.-Poster bildiri. (Özeti J Muscle Res Cell Motil. European Muscle Conference 2015 YAYINLANMIŞTIR.

Nihat Mert, Handan Mert, Bahat Comba, Kıvanc Irak, Serkan Yıldırım,  Nesrullah Aysin, Inci Dogan. Collagenase, elastase, leptin, nitrite and nitrate levels and histopathological examinations in lambs with white muscle disease. 44th European Muscle Conference September 21-25 2015, Warsaw, Poland. .-Poster bildiri.(Özeti J Muscle Res Cell Motil. European Muscle Conference 2015 YAYINLANMIŞTIR).

Kivanc Irak, Inci Dogan Sogutlu, Handan Mert and Nihat Mert. CA 19-9, CA 125, CEA, glucose, insulin and ACTH levels in the patients with gastric cancer. Cancer Diagnostics Conference & Expo. June 13-15, 2016 Rome, Italy. POSTER. (Özeti J Cancer Sci Ther 2016, 8:5 YAYINLANMIŞTIR).

Inci DOGAN, Handan MERT, Kivanc IRAK, Nihat MERT. Investigation Of Antioxidant Compounds In Fluorotic Sheep.International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture” 9th 11th June 2016 Bucharest, Romania SÖZEL BİLDİRİ

Serkan YILDIRIM, Kivanc IRAK, Handan MERT, Inci DOGAN, Nihat MERT Serum biochemical and histopathological examinations of some tissues of lambs with muscular dystrophy in Van. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture” 9th 11th June 2016 Bucharest, Romania SÖZEL BİLDİRİ

Nihat MERT, Serkan YILDIRIM, Kıvanç IRAK, İnci DOGAN, Handan MERT. Pathological Examinations Of Some Tisuues Of Lambs With White Muscle Disease. The Conference on Structure and Dynamics of the Sarcomere, 4-6 May, Belgrade, Serbia POSTER.

Bahat Comba, Kıvanç Irak, Nihat Mert, Arzu Comba, Handan Mert. The Effects of Grape Seed Extract on Total Oxidant-Antioxidant Status, DNA Damage and Hematological Parameters in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes. 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016 SÖZEL BİLDİRİ

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

---

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Okan Sarıgöz, Ali Karakuş, Kıvanç İrak. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Electronic Journal of Vocational Colleges,  2(2):1-8, 2012.

Kıvanç IRAK, Orhan YILMAZ. 2000-2004 Yılları Arasında 4 Farklı İldeki Hayvanlarda Görülen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 25 (2), 27-30, 2014.

Mustafa Oğuzhan KAYA, Emrah YERLİKAYA, Mehmet Arif ÖZYACI, Kıvanç İRAK. Bazı Yem Ve Gübre Sanayi Kimyasallarının Hyalurinidaz Üzerine İn Vitro Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31:3 (2016),  399-407.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Türel, İ., G. Dağoğlu ve O. Yılmaz, E. Yarsan ve K. Irak, “ Oksitetrasiklinin Renkli Tiftik Keçilerinde Geleneksel ve Uzun Etkili Formulasyonlarının Farmakokinetiği”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Poster bildiri, S: 131, 2-5 Temmuz 2003, Van

Kıvanç İrak,  Nihat Mert,  Handan Mert, Nesrullah Ayşin. Diyabetli Ratlarda Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Bazı Enzim Ve Metabolitler Üzerine Etkisi. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. -Sözlü Bildiri. (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR)

Nesrulah AYŞİN, Handan MERT,  Nihat MERT, Kıvanç İRAK. Ratlarda Karbontetraklorür İle Oluşturulan Hepatotoksisitede Bazı Biyokimyasal Parametreler Ve Protein Elektroforezi Değişimleri Üzerine Fucoidan’ın Etkisi. -Sözlü Bildiri XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. - (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR).

Ayşe Özge DEMİR, Kıvanç IRAK, Handan MERT, Nihat MERT, Nesrullah AYŞİN, İnci Doğan SÖĞÜTLÜ. Türkiye’nin Güneyinde Yetiştirilen Honamlı Keçileri-1-Serum Mineral Analizleri. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi. Poster Bildiri. (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR

Kıvanç İRAK,  Ayşe Özge DEMİR, Handan MERT, Nihat MERT, Nesrullah AYŞİN, İnci Doğan SÖĞÜTLÜ. Türkiyenin Güneyinde Yetiştirilen Honamlı Keçileri-II-Serum Biyokimyasal Analizleri. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi -Poster Bildiri.  (Özeti Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) YAYINLANMIŞTIR).

Mesut YILMAZ, Handan MERT, Kıvanç İRAK, Remzi ERTEN, Nihat MERT. Ratlarda Gentamisin İle Oluşturulan Nefrotoksisite Üzerine Fucoidan’ın Etkileri. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Kongresi 22-24 Eylül .Bursa

Mustafa Oğuzhan KAYA, Emrah YERLİKAYA, Mehmet Arif ÖZYACI, Kıvanç İRAK. Biyoteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalürinidazı Üzerine İn Vitro Etkilerinin Araştırılması. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Kongresi 22-24 Eylül .Bursa

Özgül GÜLAYDIN, Gülşah AKGÜL, Özgür Yaşar ÇELİK, Kıvanç IRAK, Ali GÜLAYDIN, Kemal GÜRTÜRK. Boer-Kıl Keçisi Melezi Bir Keçide Corynebacterium Pseudotuberculosis İn Neden Olduğu Lenfadenitis Olgusu. XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 30 Ağustos-2 Eylül 2016.

8.      Ulusal & Uluslararası Projeler

Diyabetli Ratlarda Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Bazı Enzim ve Metabolitler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE 083 Yardımcı Araştırıcı,, 2013-2014.

Ratlarda İsoproterenol İle Oluşturulan Miyokard Enfarktüsüne Karşı Kefirin Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE YL-248 Yardımcı Araştırıcı,2015-(devam ediyor).

Kırklarelinde Yetiştirilen Merinos Ve Merinos Melezi Koyunlarda Yapağı Özellikleri İle Yapağıya Ait Mineral Değerler Ve Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesi. Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, ZF-B135 Yardımcı Araştırıcı, 2015-(devam ediyor).

Van ili merkez ilçeye bağlı köylerin ulaşabildiği doğal su kaynaklarının mineral ve kimyasal analizi ile hayvan yetiştirmede doğrudan kullanabilirliğin araştırılması. Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, VF-B250 Yardımcı Araştırıcı, 2015-(devam ediyor).

Çuha Çiçeği Yağının Diabetik Ratlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, Y.Y.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, SBE YL-035 Yardımcı Araştırıcı, 2015- (devam ediyor).

Siirt Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Araştırılması. 2015-SİÜVET-05. Yardımcı Araştırıcı. Başlama/Bitiş:08.05.2015-22.03.2016. Bütçe: 9,621.26

"Siirt Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması" . 2015-SİÜVET-02. Yardımcı Araştırıcı Başlama/Bitiş:05.02.2015-23.12.2016. Bütçe:9,927.16

 9.  İdari Görevler

Dekan Yardımcılığı-Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 2015-2016

Başhekim-Siirt Üniversitesi-Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü. 2015-2016

Yönetim Kurulu Başkanı- Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü. 2015-2016

Danışma Kurulu Başkanı-Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü. 2015-2016

Yönetim Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd. 2015-Devam ediyor.

Danışma Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd.2015-Devam ediyor.

Anabilim Dalı Başkanlığı-Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi.  2015- Devam ediyor

Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı (Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi) 2015- Devam ediyor-Devam ediyor.

Müdür Yardımcılığı- Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi.-2015- Devam ediyor.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyeliği, Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi.-2016- Devam ediyor

Müdür Yardımcılığı, Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi. 2015- Devam ediyor.

Yönetim Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi. 2015- Devam ediyor.

 Fakülte Kurulu Üyeliği- Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 2016-Devam Ediyor.

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikle

Van Veteriner Hekimler Odası

 

 12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Bahar

Biyokimya I

3

2

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

Güz

Biyokimya II

3

4

63

Farmakoloji I

2

2

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 11.03.2017 22:34:20