Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3245
Kurumsal E-Posta mahireakkoyun  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 09:29:36

Yrd.Doç.Dr. MAHİRE BAYRAMOĞLU AKKOYUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN

 Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya ABD.

               

 Eğitim   

Derece

Program / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2001-2005

Yüksek Lisans

Biyokimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Biyokimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2009-2013

 

Akademik Ünvanlar


Unvan

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Arş.Gör.

Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005-2014

Yrd.Doç.Dr.

Veteriner Fakültesi,Temel Bilimler Bölümü

Siirt Üniversitesi

2014-….


Yayınlar


 

Uluslararası   hakemli          dergilerde      yayınlanan     makaleler       (SCI    &         SSCI &ArtsandHumanities)

a)      Kiziltas H., Ekin S., Bayramoglu M.,  Akbas E.,  Oto G., Yildırım S.,  Özgökçe F.(2017). Antioxidant properties of Ferulago angulata and its hepatoprotective effect against N-nitrosodimethylamine-induced oxidative stress in rats Journal Pharmaceutical Biology.55(1):888-897

 

b) Bayramoğlu M.,  Ekin S., Kızıltaş H., Oto G., Susen EA., Özgökçe F. (2016)Antioxidant properties of Rosa pisiformis and Its Protective Effect Aganist Isoproterenol-Induced Oxidative Stress in Rats. Turkish Journal of Biochemistry. 2016. 41(4):232-242.


c)  Ekin S, Uzun Y, Demirel K, Bayramoğlu M, Kızıltaş H. (2015). Chemıcal Composıtıon and Antıoxidant Actıvıty of Two Wild Edible Mushrooms from Turkey. International Journal of Medicinal Mushroom, 2015. 17(12):1179-1188.

 

d)  Oto G, Ekin S, Çelikezen Ç, Yener Z, Tanrıtanır P, Özdemir  H, Yıldırım S, Bayramoğlu M. (2013). Cytoprotectıve Effects Of Borıc Acıd And Coenzyme Q10 Therapy On Induced Pulmonary Fıbrosıs In Response To Intratracheal Admınıstratıon Of Bleomycın In Rats. Fresenius Environmental Bulletin, 2013.22(8):2428-2434. 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

a)      Bayramoğlu Akkoyun M., Ekin S., Kızıltaş H. (2016). Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn. Fruit Extract on Kidney Mineral and Trace Element Levels in Isoproterenol Induced Oxidative Stress in Rats. International Engineering, Science and Education Conference, 1-3 December 2016 Diyarbakır.

b)   Bayramoğlu Akkoyun M., Ekin S. (2016). Trace Element (Fe, Cu, Zn, Mn), Mineral (K, Mg) and Vitamin (A, E) Contents in Salvia kronenburgii Rech.fil. 1stInternational Mediterranean Science and Engineering Congress. 26-28 October.2016 ADANA

c)   Ekin S., Bayramoğlu M., Kızıltaş H., Özgökçe F. (2015). Determination of Vitamin A and E Using the High Perfomance Liquid Chramatography in Medicinal Plants. International Turkic world Conferance on Chemical Sciences and Technologies. 27 October-1  November 2015. Sarajevo- Bosnia- Herzegovia.

d)  Dayangaç A., Akkoyun HT., Aydın S., Bayramoğlu Akkoyun M., Bahşi M., Gürsul C., Akbaş G., Aktaş T., Yılmaz Ö. (2015). Investigation of  Protective  Effects of Astaxanthin on Prevention of Liver and Kidney Tissues Damage in Rats which Exposed to Nicotine.ICCESENT.2015-ANTALYA

e)  Dayangac A.,  Akkoyun HT., Aydın S.,  Bayramoğlu Akkoyun M., Bahşi M.,  Akbaş G., Aktaş T., Yılmaz Ö. (2015). The Investigation of Astaxanthin Effect on Fatty Acid Values in Liver and Kidney Tissues of Rats which Exposed to Nicotine.Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Baltic Physiological Societies. 26 - 29 AUGUST, 2015. KAUNAS, LİTHUANİA

f)     Dalabasmaz S., Konar  N., Coksari  G., Akkoyun HT.,  Bayramoğlu Akkoyun, M., Poyrazoglu E.,  Artık N. (2014). Development Functional Juice by Using Echinacea purpurea Extract Obtained by Supercritical Fluid ExtractionISNFF 14-17 October 2014 İSTANBUL

g)      Ekin S., Uzun Y., Demirel K.,  Bayramoğlu M., Kızıltaş H. (2014) Determination of trace element and mineral levels in edible mushroom Agaricus urinascens and Volvopluteus gloiocephalus. International  Environmental Sciences Semposium. 4-7 June 2014. Van.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

a)  Kızıltaş H., Bayramoğlu Akkoyun  M., Ekin S., Akkoyun HT., Özgökçe F. (2015). Diplotenia Cachrydifolia Boiss. ve Smyrnium Cardifolium Boiss. Bitkilerinin A ve E Vitamini Düzeyleri23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. ÇANAKKALE.

b) Bayramoğlu Akkoyun M., Kızıltaş H., Ekin S., Akkoyun HT., Özgökçe F. (2015). Malabaila Lasiocarpa Boiss. Bitkisinin Vitamin A, Vitamin E ve Bazı İz Element (Cu, Zn, Se, Cr, Co) Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015.Ulusal Kimya Kongresi. ÇANAKKALE.

c) Yiğit Z., Ekin S., Bayramoğlu Akkoyun M., Kızıltaş H., Özgökçe F. (2015).Plantago Major L. Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi, Bazı İz Element (Cu, Zn, Fe, Mn) ve Vitamin C Düzeyleri. 23-28 Ağustos 2015. Ulusal Kimya Kongresi. Çanakkale.

d)      Ekin S., Bayramoğlu Akkoyun M., Kızıltaş H., Oto G. (2014). Protective effect of rosa pisiformis (christ) d. Sosn. fruits on serum mineral and biochemical parameters  isoproterenol-induced oxidative stress in rats. XIMetabolik Sendrom Kongresi. 4-7 Eylül 2014. Bodrum.

e)   Ekin S.,  Kıymaz N., Bayramoğlu M., Kızıltaş H. (2013).  Kafa Travması Uygulanan Ratlarda Deksametazonun İz Element Ve Mineraller Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.

f) Ekin S, Bayramoğlu M., Kızıltaş H., Özgökçe F. (2013). Prangos Pabularıa Ve Torılıs Arvensıs Bitkilerinin Vitamin, Mineral Düzeylerinin Araştırılması. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.

g) Ekin S, Bayramoğlu M, Kızıltaş H, Akkoyun HT. (2013).  Artemisia Taurica Willd. Hedysarum Cappadocicum Boiss’in  Vitamini Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir- 3-6 Eylül 2013.

h)    Ekin S, Bayramoğlu M, Göktaşoğlu A, Özgökçe F, Kızıltaş H. (2012). Crategus Meyeri Pojark Bitkisinin Su ve Etanol Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal Aktiviteleri ve Bazı Vitamin, iz element Düzeylerinin Belirlenmesi. 26. Ulusal Kimya Kongresi. Muğla- 1-6 Ekim 2012.

ı)     Ekin S,  Bayramoğlu  M, Kızıltaş H,  Özgökçe F. (2011) Malabaila  Dasyantha (C. KOCH) Grossh.’nin Metanol Ekstraktının Antioksidan Özelliği, Bazı Vitamin ve İz Element Düzeyleri. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana- 29 Kasım-2 Aralık 2011.

i)     Ekin, S., Bayramoğlu, M., Kızıltaş, H, Özgökçe, F., (2011). Mentha Longifolia(L) Hudson Subsp.Typhodies Harley’in Bazı Vitamin İz Element Düzeyleri ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana - 29 Kasım-2 Aralık 2011.

j)      Ekin S, Kızıltaş H, Bayramoğlu M, Erkoç R. (2011)  Hemodiyalizin Nitrit, Nitrat, Ca , P ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. 23. Ulusal  Biyokimya Kongresi Adana-29 Kasım-2 Aralık 2011.

k)  Oto G, Eki, S,  Çelikezen  Ç, Yener Z, Özdemir  H, Yıldırım S. Bayramoğlu M.,  (2011). İntratrakeal Bleomisin Uygulanan Ratlarda Gelişen Akciğer Fibrozisi Üzerine Borik Asit ve Koenzim Q10 Tedavisinin Sitoprotektif Etkileri. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir- 19-22 Ekim 2011.

l)   Ekin  S, Berber İ,  Oto  G, Levent  A,  Bayramoğlu M. (2011) Plantago Major’unsu ekstraktının 7,12-Dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) uygulanmış ratlarda doku antioksidan enzimleri (SOD ve GSH-Px ) üzerine etkisi.  25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi Erzurum- 27 Haziran - 2 Temmuz 2011.

m)    Candan, F., Bayramoğlu, M., Turgut, H.N.(2011). Salvia KronenburgiiRech.Fill’in Serbest Radikalleri Temizleme Özelliği ve Antihemolitik etkisi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi Erzurum- 27 Haziran - 2 Temmuz 2011

n)       Bayramoğlu M, Candan, F. (2009). Artemisia Taurica  Willd. Bitki Uçucu Yağının Süperoksit Radikalini Temizleme Özelliği  ve Ksantin Oksidaz'a Etkisi23.Ulusal Kimya Kongresi Sivas- 16-20 Haziran 2009.

o)   Bayramoğlu M, Candan F. (2009) Salvia Kronenburgii  Rech.Fil. Bitki  Uçucu Yağının Antioksidan Özellikleri ve Ksantin Oksidaz'a Etkileri. 23.Ulusal Kimya Kongresi Sivas- 16-20 Haziran 2009.

 

 

 

Projeler


Tasks Received in Projects

Proje İsmi

Görev


Başlama 

Bitiş

Quercetinin iskelet kası İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkisi

Araştırmacı

Siirt ÜniversitesiBAP Proje No: 2014-SİÜVET-05   2014  

2014 

2015  

Volvariella speciosa ve Agaricus macrosporus Mantarlarının Antioksidan, Antiradikal Özellikleri ve İz Element (Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd ), Mineral (Mg, Ca, K) Vitamin C düzeylerinin belirlenmesi.

 

Araştırmacı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Proje No: 2013-FEN-B057.

2013

2014

Rosa pisiformis (Christ) D. Sosn Bitkisinin Antioksidan, Antiradikal Aktivitesinin ve Isoproterenol ile Oksidatif Stres Oluşturulan Ratlarda Antioksidan Etkisinin Belirlenmesi.

 

Araştırmacı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi.  Proje No: 2012-FBE- D015.

2012

 2013

Hawthorn (Crataegus meyeri Pojark) Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi, Minor Elementler (Cu,Zn,Fe,Mn,Pb, ve Cd), Major Elementler (Mg, Ca ve K) ve Vitamin C düzeylerinin Araştırılması.

 

Araştırmacı,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi.  Proje No: 2011-FED-B041.

2011

2012.

 

Güncelleme : 22.03.2017 12:14:58