Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3137
Kurumsal E-Posta mhalil.saglam  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:29:33

Yrd.Doç.Dr. MEHMET HALİL SAĞLAM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

1.      Adı Soyadı: M. Halil SAĞLAM

2.      Doğum Tarihi: 28.02.1972

3.      Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2005

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2016

 

 

 

 

5.      Akademik Unvanlar:

Öğretim Görevlisi (1998-2016)

 Yrd. Doç. Dr. (2016- devam ediyor)

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması,TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

2.      Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

3.       Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

4.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı,  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumunun geliştirilmiş hali)

5.     Aka Gündüz’ün Aşkın Temizi Romanında Hurafe Halk İnançları Hakkında Bazı Tespitler, ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 237-247

6. Batılı Tarihî Romanlarda Muteber  ve  Müslüman Bir Başkarakter: Selahaddin Eyyubî  (Edebiyat ve Tarih Eğitimi İlişkisi Örneği), Akademik Bakış Dergisi Sayı: 62 Temmuz – Ağustos 2017   s. 231-247

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu (2014)

2.    Batılı Tarihî Romanlarda Selahaddin Eyyubî 'nin Üstün Vasıfları, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Atatürk Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (2017)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

3.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

1.      Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

1

Yeni Türk Edebiyatı I

3

 

53

Osmanlıca I

3

 

50

Türk Dili I (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

 

50

2

Yeni Türk Edebiyatı II

3

 

53

Osmanlıca II

3

 

50

Türk Dili II Cümle Bilgisi

3

 

50

Okuma Eğitimi

2

2

50

2015-2016

1

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

3

 

96

Yeni Türk Edebiyatı I

3

 

50

Türk Dili I (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

 

52

Türk Dili Ses Bilgisi

3

 

50

Osmanlıca I

3

 

53

2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

2

 

95

Türk Dili II Cümle Bilgisi

3

 

50

Yeni Türk Edebiyatı II

3

 

50

Osmanlıca II

3

 

53

Güncelleme : 11.09.2017 14:27:11
YAYINLAR


 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi’nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması,TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 1219-1234, ANKARA-TURKEY

2.      Recaizâde Mahmut Ekrem'in Bazı Şiirlerinde Sosyal Temalar ve Vatan Sevgisi Temalı Bülbül Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Çalışması, s., 78-98  International Journal of Languages Education and Teaching-IJLET's 15 Ağustos 2014 

3.       Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları Şiirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Bağlamında Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33: 1307-9581

4.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı,  DÜSBED, S. 15, s.213-219. 2016 (Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumunun geliştirilmiş hali)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Servet-i Fünûn Edebî Hareketine Mensup Şair Sıfatıyla Tanınan Süleyman Nazif’in (1869-1927) Sosyal Sorunlara Karşı Duyarlılığı. Dicle Üniversitesi-Süleyman Nazif Sempozyumu (2014)


3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.      Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'ın "Rübâb Mecmûası Ve Iı. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı" Üzerine Bir İnceleme/Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 39 s.63-75. 2007

3.      II Meşrutiyet Döneminde Türk Basınında Rübab Dergisinin yeri ve Önemi: Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü C.12 S. 21 Haziran 2009


4. Uluslararası atıflar

1.      Ayşe Duygu YAVUZ, Fecri-i Ati’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p. 1449-1459, ANKARA-TURKEY