İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta m.nafiarslan  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.08.2017 00:16:00

Yrd.Doç.Dr. MEHMET NAFİ ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi


Eğitim Durumu:         

 2012 - 2016                   (DOKTORA) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                                        Temel İslam Bilimleri (Arap Dili Ve Belagatı)

   (Tez Adı: es-Semîn el-Halebî’nin ed-Durru’l-Masûn Adlı Eserinde Merfûât İle İlgili Tartışmalar) 

2009 – 2011                   (YÜKSEK LİSANS) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

                                        Temel İslam Bilimleri (Arap Dili Ve Belagatı)

                                        (Abduh er-Râcihî ve et-Tatbîku’n-Nahvî Adlı Eseri)

2002 – 2006                   (LİSANS) Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                                    

Yabancı Diller:       

                                       Arapça 

                                       İngilizce

Deneyimler:

2017-                              Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

2013 - 2017                    Araş. Gör., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı                          

2008 – 2013                   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı                   

2004 – 2008                   İmam Hatip, Diyanet İşleri Başkanılğı

Yayınlar:

1- es-Semîn el-Halebî’nin ed-Durru’l-masûn Adlı Eserinde Bedel ile İlgili Tartışmalar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 2016.

2- Abduh er-Râcihî ve et-Tatbîku’n-nahvî Adlı Eseri, (e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Sayı:2 (16), Kasım 2016.

3- İlk İslami Dönemde Edebi Tenkit (Çev. Makale) (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XV, Sy. 1, 2013/1)

4- Arap Filolojisinin Dahi İsmi: Halil b. Ahmed (Çev. Makale) (İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 27, 2015-2, ss. 179-188)

5- Sağlık Arapçası (Kitap Tanıtımı)(Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sy. 26, Yıl: 13, Güz 2015/2, ss. 279-281)

Güncelleme : 05.08.2017 00:15:20