İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta m.nafiarslan  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.08.2017 00:16:00

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET NAFİ ARSLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet Nafi ARSLAN       

2. Doğum Tarihi          : 02/03/1985

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Dicle Üniversitesi

2006

Y. Lisans

 Arap Dili ve Belagatı

Dicle Üniversitesi

2011

Doktora

Arap Dili ve Belagatı

Dicle Üniversitesi

2016

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Nevâdir Kültüründe Nahivciler, Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 2017

            2.  es-Semîn el-Halebî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti, Fsm İlmi Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi , 2017

            3. ed Durru l masûn da Bedel İle İlgili Tartışmalar, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2016

4. Abduh er Râcihî ve et Tatbûku n nahvî Adlı Eseri, Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmî Araştırmaları Dergisi , 2016

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Arap Dilinde Sanatkarane Bir Lügat Türü: Müşeccer, (14.09.2017 -17.09.2017 ) , Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2017

            2. Arap Edebiyatında Makame, (01.12.2016 -03.12.2016 ) , Yayın Yeri:İnternational Engineering science and Education Conference , 2016

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   es Semîn el Halebî nin ed Durru l masûn Adlı Eserinde Merfûât İle İlgili Tartışmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanı, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (2017- )

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Arap Edebiyatı-IV

 

2

0

120

 

2017-2018

Güz

Kelime Bilgisi (sarf)

 

 

Cümle Bilgisi (Nahiv)

 

4

 

 

 

6

0

60

 

 

60

İlkbahar

Kelime Bilgisi (sarf)

 

 

Cümle Bilgisi (Nahiv)

Arap Dili Grameri (sarf-nahiv)

Modern Arap Edebiyatı Metinleri

 

 

4

 

 

6

 

 

 

3

 

 

3

 

 

60

 

 

60

 

 

 

3

 

3

 


Güncelleme : 26.03.2018 14:25:49