Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon 0484-2121110 / 3023
Kurumsal E-Posta saitizgi  siirt.edu.tr
E-Posta saitizgi  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme07.01.2016 10:25:46

Yrd.Doç.Dr. MEHMET SAİT İZGİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ

1-   2010-2013 Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi LaboratuvarMüdür Yardımcılığı

2-   2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı

3-   2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

4-   2014-2016 Siirt Üniversitesi Mühendislik MimarlıkFakültesi, Kimya Mühendisliği Bölüm Baş. Yardımcılığı

5-   2016-         SiirtÜniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı

Diger dergilerde yayınlanan makaleler
1- Mehmet SaitİZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’inetkisi, Selcuk University Journal ofEngineering, Science & Technology, 4/1
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1-        Sahin Ö., Dolaş H., İzgi Mehmet Sait, “Genetik Algoritmanın Katı Hal Bozunma Kinetiğine Uygulanması”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005, 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005.

2-  Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ,  Eyüp Sabri CENNETKUŞU, Selahattin KÜÇÜK “Pamuk Yağından Biodizel Üretimi.” VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

3-  Ömer ŞAHİN,   E. Sabri CENNETKUŞU, Mehmet Sait İZGİ,  Tamer Bolgaz “Kanola bitkisinden Biodizel Üretimi”. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

4-  Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimine Çeşitli Faktörlerin Etkisi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

5-  Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Potasyum Borhidrürden Hidrojen Üretiminin İncelenmesi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

6-  Faruk Suzergöz, Şinasi Aslanlı, Mehmet Sait İzgi, Halil Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

7-  Faruk Süzergöz, Halil Demir, Mehmet Sait İzgi, Özkan Durmuş, Ömer Şahin “ Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

10-Mehmet Sait İZGİ, Ahmet Karabulut, Ömer Şahin, Sinan Yapıcı, “Pamuk Yağında Biodizel Üretimine Çeşitli Katalizörlerin Etkisinin Vizkozite ve iletkenlikle Takip edilmesi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

11.Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, , Mustafa ÖzdemirSodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisiUlusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

 

12- Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN,  Hacer DOLAŞSodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin 

Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010.

13. Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

14. Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

15. Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

16. Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli co-b katalizörü varlığında sodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

17. Mehmet Sait Izgi, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, “Plazma ve Mikro Dalga Varliğinda Modifiye Edilen Co-B Katalizörünün NaBH4 Hidrolizine Etkisi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir

 

18. Ömer Şahin ,Mehmet Sait Izgi, “Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NABH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir

19. Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü  Varliğinda Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey

20. Ömer ŞAHİN , Orhan BAYTAR , Mehmet Sait İZGİ  ve A. Abdullah CEYHAN, “Nİ-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi Ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanilmasi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey

 

PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi

TÜBİTAK

188.400

01.11.2011/01.11.2013

Yürütücü

 

(MAG)

3501

111M299

Sülfirik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde, Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi

ETİ MADEN

1.000.000

17.02.2014-17.02/2016

Araştırmacı

17.02.2014 karar

17.02.2014 karar

Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının belirlenmesi

TÜBİTAK

246.150 TL

15.07.2008/15.07.2010

Bursiyer

MAG (1001)

108M043

Yeni Bir Yöntem Kullanarak, Yüksek Döküm Yoğunluklu Boroksit Üretimi

TÜBİTAK

28.000

01.07.2007/01.07.2008

Bursiyer/Araştırmacı

MAG

107M191

Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

15.000

26.12.2014-30.03.2016

Yürütücü

BEBAP

2014.17

Farklı Sartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri

Varlıgında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin Incelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi

15.000

19.10.2015-04.05.2016

Yürütücü

BEBAP

2015.08

Borik Asitin Akışkan Yataktan Kalsinasyonu ile Boroksit Üretimi

Harran Üniversitesi

6000

2003-2006

Araştırmacı

HÜBAK

444

Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi

Harran Üniversitesi

3000

2005

Araştırmacı

HÜBAK

714

Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Eğitimi

TUBİTAK

 

 

30.000

Bitlis Eren Üniversitesi

2013

2014 Haziran

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

 

2237

Temel Ve Uygulamali Doğa Bilimlerinde Arastirma Projesi Hazirlama Eğitimi

TUBİTAK

 

 

33.085

Siirt Üniversitesi

2014

2014- Mayıs

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

(Eğitimci)

2237

Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Geliştirme ve Gerçekleştirme Eğitimi

TUBİTAK

 

 

33.250

Bitlis Eren Üniversitesi

2014

2014 Haziran

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

(Eğitimci)

2237

Researcher ID:G-9773-2016
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1-  Ömer ŞAHİN,  Mehmet Sait İZGİ,  Eyyüp Sabri CENNETKUŞU, “ Potasyum tetraborat tetrahidratın kurutulma kinetiğinin incelenmesi,” III. Uluslararası Bor Sempozyumu 02-04 Kasım Ankara, 2006.

2-  Ömer ŞAHİN,  Mehmet Sait İZGİ,   Halil DEMİR, “ Amonyum tetraborat tetra hidrat kalsinasyonundan boroksit üretimi,” III. Uluslararası Bor Sempozyumu 02-04 Kasım Ankara, 2006.

3-   Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi için Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-Ti-B Katalizörünün Üretimi ve Geliştirilmesi” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

4-   Mehmet Sait İZGİ, Arzu Ekinci  Ömer ŞAHİN  “Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co-B Catalyst” 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26-30 Ekim, in Skopje.

5-        Arzu Ekinci,  Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi “Co-Cu-B Katalizörü Kullanılarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi ve PEM Yakıt Pili Uygulamaları” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

6-        Orhan Baytar, Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminde Fe(0) Katalizörünün Kullanılması” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

7-        Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A.Abdullah Ceyhan, Mehmet Sait İZGİ, “The optimization of production parameters for borax pentahydrate crystals with the crystallization” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 October,2016, Adana.

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

1.        GÜVEN RAMAZAN, (2014). “Lityum metaborat dihidratın kristalizasyonunun akışkan yatakta incelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı

2.        AVCI HANSU TÜLİN, (2014). Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

3.             ÖDEMİŞ ÖMER, (2014). “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabili Dalı

4.             ONAT ERHAN, (2014). “Farklı Şartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizikokimya Anabilim Dalı