Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon 0484-2121110 / 3023
Kurumsal E-Posta saitizgi  siirt.edu.tr
E-Posta saitizgi  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme07.01.2016 10:25:46

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SAİT İZGİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait İZGİ

2. Unvanı                      : Yrd. Doç. Dr

3. Yazışma Adresi        : Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

                    Kimya Bölümü

Harran Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya ABD

Harran Üniversitesi

2006

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Anorganik Kimya ABD

Kafkas Üniversitesi

2010

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 21.10.2010

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.       GÜVEN RAMAZAN, (2014). “Lityum metaborat dihidratın kristalizasyonunun akışkan yatakta incelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı

 

2.       AVCI HANSU TÜLİN, (2014). Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

3.       ÖDEMİŞ ÖMER, (2016). “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabili Dalı

4.        ONAT ERHAN, (2016). “Farklı Şartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizikokimya Anabilim Dalı

 

5.       Gamze SARAÇOĞLU(2018). “Amonyum Bor Hidrür Hidrolizi İçin Aktif Karbon Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi” Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1.     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1.         Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Ömer Ödemiş, Cafer Saka., Microwave treatment and fluorine addition on Co-B catalyst to improve hydrogen production rate. Materials and Manufacturing Processes, 2018. 33(2): p. 196-201.

2.         Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, Mehmet Sait İzgi., Design and optimization of production parameters boric acid crystals with crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies. Journal of Crystal Growth, 2017. 467: p. 172-180.

3.         Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Cafer Saka, "Hydrogen production from NaBH4 using Co–Cu–B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment. International Journal of Hydrogen Energy, 2016. 41(3): p. 1600-1608.

4.         Ömer Şahin, Mehmet Sait İZGİ, Erhan Onat Cafer Saka., Influence of using of methanol instead of water in preparation of Co–B–TiO2 catalyst hydrogen production NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on Co–B–TiO2 catalyst. International Journal of Hydrogen Energy, 2016. 41(4): p. 2539-2546.

5.         Mehmet Sait İZGİ., Effect of microwave irritated Co-B-Cr catalyst on hydrolysis of sodium borohydride. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2016. 38(17): p. 2590-2597.

6.         Ömer SAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Mustafa KAYA, Cafer SAKA., The effect of microwave irradiation on a Co-b-based catalyst hydrogen generation hydrolysis of NaBH4 solution. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2015. 37(5): p. 462-467.

7.         Fatih Çağlar Çelikezen, Başak Toğar, Fatma Betül Özgeriş., Cytogenetic and oxidative alterations after exposure of cultured human whole blood cells to lithium metaborate dehydrate. Cytotechnology, 2016. 68(4): p. 821-827.

8.         F. Çağlar Çelikezen, Hasan Türkez, Elanur Aydın, Mehmet Sait İZGİ., Potent antioxidant and genotoxic effects of ammonium tetraborate in vitro. Natural Science and Discovery, 2015. 1(2): p. 45-9.

9.         Fatih Çaglar Çelikezen, Hasan Turkez, Basak Togar, Mehmet Sait Izgi., DNA damaging and biochemical effects of potassium tetraborate. EXCLI journal, 2014. 13: p. 446.

10.       Ömer Şahin, Mustafa Özdemir, M. Sait izgi, Halil Demir, A.A.Ceyhan., Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate. Revista De Chimie, 2014. 65(12): p. 1462-1466.

11.       M. Salih Agırtas¸ Mehmet Sait İZGİ, Ilkay Gumus. Designing of new rmo stabile phthalocyanines: synsis, characterization, and rmal studies. Synsis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2012. 42(9): p. 1327-1333.

12.       Ömer SAHIN, Mehmet Sait IZGI, Hacer DOLAS, Mustafa KAYA., Hydrogen production from sodium borohydride fuel cells in presence of electrical field. International Journal of Energy Research, 2010. 34(7): p. 557-567.

13.       M. Salih Ağırtaş, Mehmet Sait İZGİ, Synsis and characterization of new metallophthalocyanines with four phenoxyacetamide units. Journal of Molecular Structure, 2009. 927(1-3): p. 126-128.

14.       Demir H., Sahin Ö.,  İzgi  Mehmet Sait, "Production of granular boron oxide calcination of ammonium tetraborate tetrahydrate. Thermochimica acta, 2006. 445(1): p. 1-6.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (TR Dizin)

1.      Mehmet Sait İZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’in etkisi, Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology, 4/1.

 

2.           Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT Sabit HOROZ, 2017 “Metanol Ortamında Sentezlenen Co-B Katalizörünün Sodyum Borhidrürün Hidrojen Üretimine Etkisi” Journal of Institute of Science, 7(4).

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.                            Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Sabit Horoz “Investigation Of Sodium Borohydride Hydrolysis Of Co-Ni-B Catalyst Developed In Microwave Environment” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

2.                            Mehmet Sait İZGİ, Arzu Ekinci  Ömer ŞAHİN  “Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co-B Catalyst” 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26-30 Ekim, in Skopje.

3.                            Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi için Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-Ti-B Katalizörünün Üretimi ve Geliştirilmesi” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

4.                            Mehmet Sait İzgi ,Halil Demir , Orhan Baytar , Vedat Adıgüzel , Sevilay Demirci “Productıon Of Lıthıum Tetraborate Tetrahydrate By Spray Drıer Method And Determınatıon Of Productıon Condıtıons” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia 

5.                            Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT “Investıgatıon Of Ni-B Catalysts Obtaıned In Dıfferent Solutıons In Hydrolysıs Of Sodıum Borohydrıde” Bozok Science Workshop 2017, Yozgat, August 23-25, 2017

6.                            Arzu Ekinci,  Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi “Co-Cu-B Katalizörü Kullanılarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi ve PEM Yakıt Pili Uygulamaları” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

7.                            Sinan kutluay , Ömer Şahin , A. Abdullah ceyhan , Mehmet Saıt İZGİ  “Evolutıon Of Borıc Acıd Crystal Sıze Dıstrıbutıon And Shape In A Cmsmpr Crystallızer-The Effect Of Resıdence Tıme, Stırrıng Speed, Feed Flow Rate And Amount Of Supersaturatıon” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia 

8.                            Mehmet Sait İZGİ, Seda Tayboga, Omer Sahin, Sabit Horoz, “Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolizine in Presence of Co-Cu-B-F Catalyst in Plasma Medium“ Internatıonal Conference On Energy And Thermal Engıneerıng: Istanbul 2017” scheduled from 25 – 28 April 2017 in Istanbul-Turkey.

9.                            Sevilay Demirci , Vedat Adıgüzel , Ömer Şahin , Mehmet Saıt İZGİ “Solubılıty Behavıor Of Na+, Zn2+/ H2PO2-//H2O Ternary System At Dıfferent Temperatures” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia 

10.                        Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A.Abdullah Ceyhan, Mehmet Sait İZGİ, “The optimization of production parameters borax pentahydrate crystals with crystallization” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 October,2016, Adana.

11.                        Sabit Horoz , Ömer Şahin , Mehmet Saıt İZGİ “Effect Of Chromıum On The Propertıes Of Cadmıum Sulfıde Quantum DotsThe International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia 

12.                        Orhan Baytar, Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminde Fe(0) Katalizörünün Kullanılması” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

13.                        Vedat Adıgüzel , Sevilay Demirci , Ömer Şahin , Mehmet Saıt İZGİ “Solıd-Lıquıd Equılıbrıa (Sle) Of Ternary System NaCl+Zn(H2PO2)2+H2O AT T=(313.15 AND 333.15 K)” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia 

14.                        Orhan Baytar , Sabit Horoz , Mehmet Saıt İZGİ “Investıgatıon Of Kınetıcs Of Sodıum Borohydrıde Hydrolysıs At Dıfferent Temperatures”  The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia 

15.                        Ömer ŞAHİN,  Mehmet Sait İZGİ,   Halil DEMİR, “ Amonyum tetraborat tetra hidrat kalsinasyonundan boroksit üretimi,” III. Uluslararası Bor Sempozyumu 02-04 Kasım Ankara, 2006.

16.                        Ömer ŞAHİN,  Mehmet Sait İZGİ,  Eyyüp Sabri CENNETKUŞU, “ Potasyum tetraborat tetrahidratın kurutulma kinetiğinin incelenmesi,” III. Uluslararası Bor Sempozyumu 02-04 Kasım Ankara, 2006.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.                            Sabit HOROZ, Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN “Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS, and Cd1-xZnxS (x= 0.25) Nanoparticles Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 1, 61-68

2.                            Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, 2017 “Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in Different Solutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride” Electronic Letters on Science & Engineering 13 (2).

3.                            Ömer ŞAHİN , Orhan BAYTAR , Mehmet Sait İZGİ  ve A. Abdullah CEYHAN, “Nİ-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi Ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanilmasi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, Electronic Letters on Science & Engineering 12 (2) Sayfa-3, (2016).

4.                            Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü  Varliğinda Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, Electronic Letters on Science & Engineering 12 (2) Sayfa-8, (2016).

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.              Mehmet Sait Izgi, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, “Plazma ve Mikro Dalga Varliğinda Modifiye Edilen Co-B Katalizörünün NaBH4 Hidrolizine Etkisi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

2.         Ömer Şahin ,Mehmet Sait Izgi, “Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NaBH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

3.           Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli co-b katalizörü varlığında sodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

4.              Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla.

5.                            Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla.

6.                            Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

7.                            Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN,  Hacer DOLAŞSodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin  Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010.

8.                            Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, , Mustafa ÖzdemirSodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisiUlusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

9.                            Mehmet Sait İZGİ, Ahmet Karabulut, Ömer Şahin, Sinan Yapıcı, “Pamuk Yağında Biodizel Üretimine Çeşitli Katalizörlerin Etkisinin Vizkozite ve iletkenlikle Takip edilmesi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

10.                        Faruk Süzergöz, Halil Demir, Mehmet Sait İzgi, Özkan Durmuş, Ömer Şahin “ Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

11.                        Faruk Suzergöz, Şinasi Aslanlı, Mehmet Sait İzgi, Halil Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

12.                        Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Potasyum Borhidrürden Hidrojen Üretiminin İncelenmesi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

13.                        Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimine Çeşitli Faktörlerin Etkisi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

14.                        Ömer ŞAHİN,   E. Sabri CENNETKUŞU, Mehmet Sait İZGİ,  Tamer Bolgaz “Kanola bitkisinden Biodizel Üretimi”. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

15.                        Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ,  Eyüp Sabri CENNETKUŞU, Selahattin KÜÇÜK “Pamuk Yağından Biodizel Üretimi.” VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

16.                        Sahin Ö., Dolaş H., İzgi Mehmet Sait, “Genetik Algoritmanın Katı Hal Bozunma Kinetiğine Uygulanması”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005, 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005.

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Projeler

           

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi

TÜBİTAK

188.400

01.11.2011/01.11.2013

Yürütücü

 

(MAG)

3501

111M299

Sülfirik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde, Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi

ETİ MADEN

1.000.000

17.02.2014-17.02/2016

Araştırmacı

17.02.2014 karar

17.02.2014 karar

Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının belirlenmesi

TÜBİTAK

246.150 TL

15.07.2008/15.07.2010

Bursiyer

MAG (1001)

108M043

Yeni Bir Yöntem Kullanarak, Yüksek Döküm Yoğunluklu Boroksit Üretimi

TÜBİTAK

28.000

01.07.2007/01.07.2008

Bursiyer/Araştırmacı

MAG

107M191

Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

15.000

26.12.2014-30.03.2016

Yürütücü

BEBAP

2014.17

Farklı Sartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri

Varlıgında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin Incelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi

15.000

19.10.2015-04.05.2016

Yürütücü

BEBAP

2015.08

Grafen Oksit Sentezi Ve Grafen Destekli Co-B, Co-Cu-B Destekli Katalizörlerini Kullanarak Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi

Siirt Üniversitesi

6.000

2016-

Araştırmacı

SİÜFEB

2016-SİÜFEB-27

Sodyum Borhidrür Çözeltisinin Hidrolizinden Hidrojen Üretimi İçin Nikel Köpük ve İletken Cam Üzerine TiO2 Destekli Co-W-B, Co-B Katalizörlerinin Üretimi

Siirt Üniversitesi

5.000

2017

Yürütücü

SİÜFEB

2017-SİÜMÜH-68

Co-Cu-B ve Co-Cu-B-F Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrürün Metanolizinden Hidrojen Üretimi- Beklemede

Siirt Üniversitesi

6.000

2017

Araştırmacı

SİÜFEB

 

Amonyum Bor Hidrür Hidrolizi İçin Aktif Karbon Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi, Beklemede- Yürütücü

Siirt Üniversitesi

6.000

2017

Yürütücü

SİÜFEB

 

Borik Asitin Akışkan Yataktan Kalsinasyonu ile Boroksit Üretimi

Harran Üniversitesi

6000

2003-2006

Araştırmacı

HÜBAK

444

Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi

Harran Üniversitesi

3000

2005

Araştırmacı

HÜBAK

714

Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Eğitimi

TUBİTAK

 

 

30.000

Bitlis Eren Üniversitesi

2013

2014 Haziran

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

 

2237

Temel Ve Uygulamali Doğa Bilimlerinde Arastirma Projesi Hazirlama Eğitimi

TUBİTAK

 

 

33.085

Siirt Üniversitesi

2014

2014- Mayıs

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

(Eğitimci)

2237

Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Geliştirme ve Gerçekleştirme Eğitimi

TUBİTAK

 

 

33.250

Bitlis Eren Üniversitesi

2014

2014 Haziran

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

(Eğitimci)

2237

 

 

9.İdari Görevler

1.    2010-2013 Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Müdür Yardımcılığı

2.    2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı

3.    2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

4.    2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi

5.    2014-2016 Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık F. Kimya Mühendisliği Böl. Baş.Yardımcılığı

6.    2016-  Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

7.    2016-  Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı

8.    2016-  Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi

9.    2017-  Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Teşvik Komisyon Üyesi

10. 2017-  Siirt Üniversitesi MMF Proje İzleme Değerlendirme Komisyon Başkanlığı

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Hidrojen Teknolojileri Derneği Üyeliği

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Fizikokimya

 

4

0

6

 

Fizikokimya Lab.

0

2

3

 

Yakıt Teknolojisi

3

0

10

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

4

0

70

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

5

 

Kimyasal teknolojiler

3

0

4

İlkbahar

 

Analitik Kimya

4

0

6

 

 

Analitik Kimya Lab

0

4

4

 

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

4

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

8

 

2017-2018

Güz

Fizikokimya

 

4

0

6

 

Fizikokimya Lab.

0

2

3

 

Yakıt Teknolojisi

3

0

10

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

4

0

70

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

5

İlkbahar

 

Analitik Kimya

4

0

6

 

 

Analitik Kimya Lab

0

4

4

 

 

Reaksiyon Kinetiği

3

0

5

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

8

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ

1-   2010-2013 Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi LaboratuvarMüdür Yardımcılığı

2-   2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı

3-   2013-2014 Bitlis Eren Üniversitesi Fen EdebiyatFakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

4-   2014-2016 Siirt Üniversitesi Mühendislik MimarlıkFakültesi, Kimya Mühendisliği Bölüm Baş. Yardımcılığı

5-   2016-         SiirtÜniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcılığı

Diger dergilerde yayınlanan makaleler
1- Mehmet SaitİZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, 2016. Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’inetkisi, Selcuk University Journal ofEngineering, Science & Technology, 4/1
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1-        Sahin Ö., Dolaş H., İzgi Mehmet Sait, “Genetik Algoritmanın Katı Hal Bozunma Kinetiğine Uygulanması”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005, 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005.

2-  Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ,  Eyüp Sabri CENNETKUŞU, Selahattin KÜÇÜK “Pamuk Yağından Biodizel Üretimi.” VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

3-  Ömer ŞAHİN,   E. Sabri CENNETKUŞU, Mehmet Sait İZGİ,  Tamer Bolgaz “Kanola bitkisinden Biodizel Üretimi”. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 20-24 Mayıs, Isparta, 2006.

4-  Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimine Çeşitli Faktörlerin Etkisi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

5-  Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, “Potasyum Borhidrürden Hidrojen Üretiminin İncelenmesi” II Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008 Ankara

6-  Faruk Suzergöz, Şinasi Aslanlı, Mehmet Sait İzgi, Halil Demir. Biyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ile Bileşiklerdeki Bor Dışındaki Kimyasal Bileşenlerin Verimi Üzerindeki Etkinliğin Karşılaştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

7-  Faruk Süzergöz, Halil Demir, Mehmet Sait İzgi, Özkan Durmuş, Ömer Şahin “ Mikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili Bor Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

10-Mehmet Sait İZGİ, Ahmet Karabulut, Ömer Şahin, Sinan Yapıcı, “Pamuk Yağında Biodizel Üretimine Çeşitli Katalizörlerin Etkisinin Vizkozite ve iletkenlikle Takip edilmesi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

11.Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, , Mustafa ÖzdemirSodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisiUlusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

 

12- Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN,  Hacer DOLAŞSodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin 

Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010.

13. Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

14. Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

15. Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

16. Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli co-b katalizörü varlığında sodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

17. Mehmet Sait Izgi, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, “Plazma ve Mikro Dalga Varliğinda Modifiye Edilen Co-B Katalizörünün NaBH4 Hidrolizine Etkisi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir

 

18. Ömer Şahin ,Mehmet Sait Izgi, “Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NABH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir

19. Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü  Varliğinda Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey

20. Ömer ŞAHİN , Orhan BAYTAR , Mehmet Sait İZGİ  ve A. Abdullah CEYHAN, “Nİ-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi Ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanilmasi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey

 

PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi

TÜBİTAK

188.400

01.11.2011/01.11.2013

Yürütücü

 

(MAG)

3501

111M299

Sülfirik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde, Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi

ETİ MADEN

1.000.000

17.02.2014-17.02/2016

Araştırmacı

17.02.2014 karar

17.02.2014 karar

Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının belirlenmesi

TÜBİTAK

246.150 TL

15.07.2008/15.07.2010

Bursiyer

MAG (1001)

108M043

Yeni Bir Yöntem Kullanarak, Yüksek Döküm Yoğunluklu Boroksit Üretimi

TÜBİTAK

28.000

01.07.2007/01.07.2008

Bursiyer/Araştırmacı

MAG

107M191

Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi, Bitlis Eren Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

15.000

26.12.2014-30.03.2016

Yürütücü

BEBAP

2014.17

Farklı Sartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri

Varlıgında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin Incelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi

15.000

19.10.2015-04.05.2016

Yürütücü

BEBAP

2015.08

Borik Asitin Akışkan Yataktan Kalsinasyonu ile Boroksit Üretimi

Harran Üniversitesi

6000

2003-2006

Araştırmacı

HÜBAK

444

Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Eldesi

Harran Üniversitesi

3000

2005

Araştırmacı

HÜBAK

714

Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Uygulama Eğitimi

TUBİTAK

 

 

30.000

Bitlis Eren Üniversitesi

2013

2014 Haziran

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

 

2237

Temel Ve Uygulamali Doğa Bilimlerinde Arastirma Projesi Hazirlama Eğitimi

TUBİTAK

 

 

33.085

Siirt Üniversitesi

2014

2014- Mayıs

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

(Eğitimci)

2237

Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Geliştirme ve Gerçekleştirme Eğitimi

TUBİTAK

 

 

33.250

Bitlis Eren Üniversitesi

2014

2014 Haziran

 

(Tamamlandı)

TUBİTAK

(Eğitimci)

2237

Researcher ID:G-9773-2016
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1-  Ömer ŞAHİN,  Mehmet Sait İZGİ,  Eyyüp Sabri CENNETKUŞU, “ Potasyum tetraborat tetrahidratın kurutulma kinetiğinin incelenmesi,” III. Uluslararası Bor Sempozyumu 02-04 Kasım Ankara, 2006.

2-  Ömer ŞAHİN,  Mehmet Sait İZGİ,   Halil DEMİR, “ Amonyum tetraborat tetra hidrat kalsinasyonundan boroksit üretimi,” III. Uluslararası Bor Sempozyumu 02-04 Kasım Ankara, 2006.

3-   Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi için Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-Ti-B Katalizörünün Üretimi ve Geliştirilmesi” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

4-   Mehmet Sait İZGİ, Arzu Ekinci  Ömer ŞAHİN  “Production of Hydrogen from Sodium Borohydride Using Plasma Treated Co-B Catalyst” 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26-30 Ekim, in Skopje.

5-        Arzu Ekinci,  Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi “Co-Cu-B Katalizörü Kullanılarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi ve PEM Yakıt Pili Uygulamaları” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

6-        Orhan Baytar, Ömer Şahin, Mehmet Sait İzgi “Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminde Fe(0) Katalizörünün Kullanılması” 10th İnternational Clean Energy Symposium, 24-26 Ekim 2016, İstanbul.

7-        Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A.Abdullah Ceyhan, Mehmet Sait İZGİ, “The optimization of production parameters for borax pentahydrate crystals with the crystallization” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 October,2016, Adana.

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

1.        GÜVEN RAMAZAN, (2014). “Lityum metaborat dihidratın kristalizasyonunun akışkan yatakta incelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı

2.        AVCI HANSU TÜLİN, (2014). Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

3.             ÖDEMİŞ ÖMER, (2014). “Sodyum Bor hidrürden Hidrojen Eldesi İçin Yeni yöntemlerle Uygun Katalizörlerin Üretimi ve Geliştirilmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabili Dalı

4.             ONAT ERHAN, (2014). “Farklı Şartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Bitlis Eren Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizikokimya Anabilim Dalı