Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 2878
Kurumsal E-Posta meryem.salman  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme06.12.2017 10:56:11

Yrd.Doç.Dr. MERYEM SALMAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi


Unvan:Yrd.Doç.Dr.

 

 Öğrenim Durumu:Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

 Lisans

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

 

1990

 

Yüksek Lisans

 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

1994

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

 

2001

Lisans

Anadolu Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü

Anadolu Üniversitesi

2017

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Salman, M. ve Bayraktar, M., “The Use Of Human Resources of Women in Turkey”, Journal of Consumer Studies and Home Economics, 21(4):387-399, (1997)

2..Bayraktar, M. ve Salman, M., “The Impact of Family Life on Work Efficiency: A Study of Employed Women From Different Occupational Statuses in a Metropolitan Area in Turkey”, International Journal Of Consumer Studies, 27 (1): 80-86, (2003)

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan Bildiriler

1.Bayraktar, M., Y. Özkan. M. Salman, “Does Consumer Education Change Competencies and Attitudes of Consumer”, An Exploratory Study on Women in Rural Areas in Turkey, Consumer Education, An International Dimension, XIX. International Consumer Studies and Home Economics, Research Conference, Belfast, Ireland, Journal of Consumer Studies and Home Economics. 23(3):197-206. 2-4 September, (1999)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Bayraktar,M. ve Salman,M., Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri ve Konuta İlişkin Değerleri, Standart Dergisi, 33 (387): 40-45, (1994)

2.Bayraktar,M., Babekoğlu,Y. ve Salman,M., Tüketicilerin Fast-Food Restoran Tercihlerini Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1400, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:780, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, (1995)

3.Salman,M., İnsan Kaynakları ve Ailede İnsan Kaynaklarının Önemi, Ekonomide Birikim.1(1):48-49, (1995)

4.Bayraktar,M., Babekoğlu,Y. ve Salman,M., Sürdürülebilir Tüketim, Standart Dergisi, 35(412): 152-154, (1996)

5.Kalınkara,V., ve Salman,M., Evle İlgili İşlerde Çalışma Yöntemlerinin ve Ortam Koşullarının İyileştirilmesi: İş Kolaylaştırma, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, (4):55-68, (1996)

6.Salman,M., ve Bayraktar,M., Kadınların İnsan Kaynaklarını Kullanma Durumları ve Bu Kaynakları Sınırlayan Faktörler, Ka De Fe, 21(2):19-21, (1997)

7.Kalınkara,V., ve Salman, M., Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılığa Yönelik Tutumları, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 1(2):76-91, (2001)

8.Salman,M. Kırsal Alandaki Kadınlara Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Önemi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik, Karınca Dergisi, Sayı:803(Kasım):7-21, (2003)

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Salman,M., Farklı Meslek Grubundaki Yetişkin ve Yaşlıların Yaşlı Bakımına İlişkin Görüşleri: Odak Grup Toplantıları, II.Ulusal Yaşlılık Kongresi,09-12 Nisan, Denizli, (2003)

2.Salman,M., Gençlerin Yaşlı ve Yaşlılığa Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. I. Ulusal Yaşlılık Kongresi,10-11 Ekim, Ankara, (2001)

3.Kalınkara,V.,Salman,M.,Dönmez,M.,Arpacı,F., Mutfak Tasarımının Ergonomik Boyutu ve Kullanıcıların Tasarıma Yönelik Bilgi Düzeyleri, Milli Prodüktivite Merkezi, 8. Ergonomi Kongresi, İzmir, (2001)

4.Kalınkara,V., Salman, M., Özmete, E., Arpacı, F., Üreticilerin Mutfak Donanımına İlişkin Bilgi Düzeyleri: Ergonomik Yaklaşım, Milli Prodüktivite Merkezi, 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs, Ankara, (1998)

75.Hasipek,S.,Aktaş,N.,Bayraktar,M.,Salman,M.,Bayındıroğlu,A.,Çetinsoy,S.,Kırsal Kesimdeki Kadının Eğitimi, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak, Ankara, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: (26) 1301-1317, (1995)

6.Gönen, E.,Kalınkara,V.,Salman,M., Tüketicileri Enerji Tasarrufuna Yöneltmede Bazı Yaklaşımlar, Enerji 93, Enerji Tasarrufu Semineri, 21-22

 Diğer yayınlar

Paneller;

1.Salman,M., “Ev Ekonomisi Eğitiminde Yeni Hedefler, Yeni Yaklaşımlar”, Kırsal Kalkınmada Kadın Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, 21 Mart, Ankara, (2003)

2.Salman,M., “15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü”, Kırsal Alandaki Kadınlara Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Önemi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 15 Ekim, Ankara, (2003)

Seminerler:

1.Salman,M., Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri ve Konuta İlişkin Değerleri, (1992)

2.Salman,M., İş ve Aile Yaşamı Etkileşimi, (1994)

3.Salman,M., İnsan Kaynaklarının Gelişiminde Aile Yaşamı Eğitiminin Önemi, (1995)

Radyo Konuşmaları:

1.Aile Bütçesi ve Gelirin Etkin Kullanımı, Radyo Anki, (1994)

2.Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri, TRT-1, (1995)

3.Ailelerin Yaşam Dönemlerine Göre Konut İhtiyacı, TRT-1, (1995)

4.İş ve Aile Yaşamı Etkileşimi, TRT-1, (1995)

5.Ailede İnsan Kaynakları ve Geliştirilmesinin Önemi, TRT-1, (1997)

6.Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımı, TRT-1, (1997)

7.Okul Öncesi Çocuklarının Beslenme Sorunları, TRT-1, (1998)

 Ulusal & Uluslararası Projeler

-GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Çalışma Raporu 1 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Şanlıurfa ve Mardin, Sulama Birliği Örneği, 1997

-GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Çalışma Raporu 2 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Şanlıurfa-Kısas Sulama Birliği Örneği, 1997

-GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi, Çalışma Raporu 3 (TEMAV:Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı), Proje Çalışanı, Mardin Derik-Dumluca, 1997

İdari Görevler

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı(2015-2017)

Teşekkür ve Takdir Belgeleri:

1. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Çalıştayı, Teşekkür Belgesi, (2014)

2. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Teşekkür Belgesi, (2008)

3. T.C. Ankara Valiliği Tarım İl Müdürlüğü, Hizmette Üstün Başarı, Teşekkür Belgesi, (2000)

4. T.C. Sakarya Valiliği, Hizmette Üstün Başarı, Takdirname, (1999)

 

 Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

 

Sosyal Hizmete Giriş

3

 

80

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

3

 

80

Güz

 

 

Psikolojiye Giriş

3

 

80

Güz

Mesleki İngilizce I

2

 

70

2016

Bahar

Kendini Tanıma ve İletişim

2

 

75

 

 

 

 

 

 

Bahar

 

 

 

Topluma Hizmet ve Rehberlik

 

 

2

2

60

Bahar

Psikoloji

3

 

25

Bahar

Sağlık sosyolojisi

2

 

25

 

Güz

 

 

 

Hemşirelikte Öğretim

2

4

122

Psikolojiye Giriş

2

 

46

Psikoloji ve Davranış Bilimleri

2

 

38

 

 


 

 

 

                                                                                      

Güncelleme : 05.11.2017 21:08:11