Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2846
Kurumsal E-Posta m.budak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.01.2016 15:12:18

Yrd.Doç.Dr. MESUT BUDAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

1.Özgöz Engin, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Gökmen Fatih, Birol Murat, Budak Mesut (2011).  Soıl Qualıty And Spatıal Varıabılıty Assessment Of Land Use Effects In A Typıc Haplustoll.  Land Degradation & Development, 24(3), 277-286., Doi:  10.1002/ldr.1126 (Yayın No: 1752217)

2.Gunal Hikmet, Ersahin Sabit, Uz Buket Y., Budak Mesut, Acir Nurullah (2011).  Soil Particle Size Distribution and Solid Fractal Dimension as Influenced By Pretreatments.  Tarım Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, 17(3), 217-229. (Yayın No: 271411)

3.Çelik İsmail, Günal Hikmet, Budak Mesut, Akpınar Çağdaş (2010).  Effects of long-term organic and mineral fertilizers on bulk density and penetration resistance in semi-arid Mediterranean soil conditions.  Geoderma, 160(2), 236-243., Doi: 10.1016/j.geoderma.2010.09.028 (Yayın No: 271437)

4.Gunal H., Akbas F., Ersahin S., Budak M. (2007).  Soil indices for differentiating parent material in an alluvial/colluvial location.  AGROCHIMICA, 51(4-5), 231-243. (Yayın No: 271282)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2016).  Visible and Near Infrared Spectroscopy Techniques for Determination of Some Physical and Chemical Properties in Kazova Watershed.  Advances in Environmental Biology (AENSI Journals), 10(5), 61-72. (Yayın No: 2893757)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Tuzlu-Alkali Topraklarda Bor Konsantrasyonunun Uzaysal Değişkenliğinin Jeoistatistiksel Analizi Ve Haritalanması.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 191-200. (Yayın No: 1733196)

3.Günal Hikmet, Acir Nurullah, Polat Atilla, Elif Günal, Budak Mesut, Nazife Erdem, Zekeriya Malı, Önen Hüseyin (2015).  Tuzlu Ve Bor Toksikliği Bulunan Arazilerin İdaresinde Mesafeye Bağlı Değişkenliğin Önemi.  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2), 189-198., Doi: 10.7161/Anajas.2015.30.2. (Kontrol No: 1739246)

4.Erdem Halil, Budak Mesut, Acir Nurullah, Gökmen Fatih (2012).  Micronutrient Variability In A Lacustrine Environment Of Calcic Haplosalids.  Fresenius Environmental Bulletin, 21(3), 553-562. (Yayın No: 271500)

5.Günal Hikmet, Acir Nurullah, Budak Mesut (2012).  Heavy Metal Variability Of A Native Saline Pasture In Arid Regions Of Central Anatolia.  Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 7(2), 183-193., (Yayın No: 271474)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2016) Factors Affecting Available Phosphorus Concentration In Naturally Formed Saline Alkaline Soils. VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” P:2211-2217 Sarajevo/Bosna Hersek (Tam Metin Bildiri)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah, Çelik İsmail, Yıldız Hakan. (2016) Spatial Analyses Of Plant Available Phosphorus Concentration Under Different Management Practices VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” P:2205-2210 Sarajevo/Bosna Hersek (Tam Metin Bildiri)

3.Budak Mesut, Günal Hikmet, Acir Nurullah (2016) Varibility Among Mapping Units Of The Same Soil Series In External Solonchacks EUROSOIL 2016 İSTANBUL P: 225 (Özet Bildiri)

4.Günal Hikmet, Budak Mesut, Acir Nurullah, Murat Birol (2011).  Saline Soil Formation Within A Lacustrine Environment In Mid-Anatolia Of Turkey..  Fundamental For Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 130-130. (Özet Bildiri)(Yayın No:1740988)

5.Yunus Serin, Günal Hikmet, Önen Hüseyin, Acir Nurullah, Budak Mesut, Birol Murat (2011).  Soil Plant Relations In Diagnosing The Saline/Alkaline Soils From An Arid Region Of Turkey.  Fundamental For Life: Soil, Crop, & Environmental Sciences,, 67-67. (Özet Bildiri)(Yayın No:1740861)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Günal Hikmet, Erşahin Sabit, Akbaş Fevzi, Budak Mesut (2007).  Toprak Biliminde Yakın Kızıl Ötesi Spektrometrenin Kullanım Potansiyeli.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. , 22(2), 219-226. (Kontrol No: 290285)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Standart Toprak Analizlerinin Belirlenmesinde Görülebilir-Yakın Kızılötesi Spektroskopisinin Kullanımı..  Gap. VII. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 222-227., (Yayın No:1739714)

2.Budak Mesut, Günal Hikmet (2015).  Kurak Bir Alanda Petrokalsik Horizonunun Oluşma Derinliğinin Tuzluluğun Alansal Dağılımına Etkisi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 24-25., (Yayın No:1740199)

3.Elif Günal, Cabir Ç Gence, Budak Mesut, Acir Nurullah, Erdem Halil, Günal Hikmet (2015).  Toprak Tuzluluğunu Tanımlayan İdeal Toprak Su Karışımı Ne Olmalıdır?.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 25-26., (Yayın No:1740341)

4.Emre Matur, Günal Hikmet, Polat Atilla, Budak Mesut, Nurhan Mutlu (2015).  Parçacık Büyüklük Dağılımı Analizlerinde Organik Madde Uzaklaştırılmasının Önemi.  4. Uluslar Arası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 5-6., (Yayın No:1740444)

5.Attilla Polat, Acir Nurullah, Elif Günal, Emre Matur, Budak Mesut, Murat Birol (2015).  Toprak Özelliklerinin Tarla İçi Değişkenliğinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi.  Gap. Vıı. Tarım Kongresi Şanlıurfa, 235-243., (Yayın No:1740025)

 7.7. Diğer yayınlar

7.8.Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1.Medalus Modelinin Çölleşmeye Hassas Alanların Belirlenmesi Ve İzlenmesinde Dicle Havzasına Adaptasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015 (Devam Ediyor)

2.Siirt Üniversitesi Bilim ve Te knoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Geliştirilmesi. BAP, Araştırmacı, 2016 (Devam Ediyor)

3.Tuzlu-Alkali Toprakların Klasik Toprak Etüd ve Geoistatik Yöntemlerle Haritalanması, Oluşumları ve Sınıflandırılmaları, BAP, Araştırmacı, 2011-2012

4.Kazova'da Sürdürülebilir Tarımsal Üretim İçin Gerekli Güncel Veritabanının Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2006-2008 

5.Farklı Marul Çeşitlerinin Antosiyanin, Klorofil Ve Nitrat Içeriklerine Organik-inorganik Gübreleme Rejimi Ile Dikim Zamanlarının Etkisi Ve Görülebilir/yakın-kızılötesi Spektroskopisi Ölçümlerinin Spektrofotometre Ölçümleri Ile Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2008-2011 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016/2017

1.       

Bitki Besleme  (Lisans)

3

0

33

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği (Lisans üstü)

3

0

2

Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri  (Lisans üstü)

3

0

1

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

 

 

 

 

2.       

Uzmanlık alan dersi (Lisans üstü)

8

0

1

Yüksek lisans tez hazırlık

0

1

1

Seminer Hazırlık

0

2

1

2015/2016

1.

Bitki Besleme

3

0

18

2.

Toprak Bilimi

3

2

35