Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2814
Kurumsal E-Posta mine.pakyurek  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme13.02.2017 16:15:09

Yrd.Doç.Dr. MİNE PAKYÜREK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
YAYIN VE PROJELER

 Yayınlar

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

           

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hepaksoy S., Kukul Y.S., Engin H., Eroğul D., Akşehirli M. 2009Leaf water potential of pomegranate ( Punica granatum L. ) under different irrigation levels. Acta Horticulture 818: 193-198.

 

Pakyürek M. and Akçin A. 2015. Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through RAPD Markers. International Journal of Secondary Metabolite. 2(1): 3-7.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Akşehirli M., Koubouris G., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Application of fAFLP markers to assess polymorphism within and between endogenous Cretan and Turkish olive tree (Olea  europaea L.) cultivars. Poster. XI. Congress of Hellenic Scientific Genetic Plant Breeding SocietyDemocretian University of Thrace, Horestias Greece. 31 October - 3 November 2006.

 

 Pakyürek M. A., Koubouris G., Petrakis P., Hepaksoy S., Metzidakis I., Yalcinkaya E., Doulis A.G., Differentiation within and between olive (Olea europaea L.)  cvs. Koroneiki and Mastoidis and wild Cretan Olea sp.populations revealed by SSR marker polymorphism. Oral Presentation. Olivebioteq 2011, International    Conference for Olive Tree and Olive Products, Chania, Crete, Greece. 31 October -  4 November 2011.

 

  Pakyürek M. and Akçin A., Determination of Genetic Polymorphism Among Soybean (Glycine max. L. Merrill) Cultivars Developed in Recent Years through    RAPD Markers. Poster. II. International Symposium Secondary Metabolites, Chemistry, Biology and BiotechnologyISSMET 2014, Moscow. 19-     23May 2014.

 

 Pakyürek Ö. ve Pakyürek M., Biyoloji, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji Derslerinde Okul Seralarının Kullanımıyla Çevre Duyarlılığının Arttırılması. Sözlü  Bildiri. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

 

 Pakyürek M. ve Pakyürek Ö., Basit Seraların Fen ve Biyoloji Derslerinde Laboratuvar Olarak Kullanılması İçin Tasarlanması. Sözlü Bildiri. Bilimin Işığında  Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt. 22-24 Mayıs 2014.

                       

 Pakyürek M., Boz İ., Taş L. ve Dağdelen S., Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım    Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

                         

 Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S., Pakyürek M. ve Şimşek  M., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının        Muhafazası ve Değerlendirilmesi. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

                       

   Çiçek M., Kaya M., Çelik K., Acar S. ve Pakyürek M., Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.Çeşidinin Çelikle     Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Poster. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır. 22-25 Eylül 2014.

 

Pakyürek M. and Dumanoğlu H. The Effects of Salt Stress on In Vitro Seed Germination and Seedling Growth of Some Turkish Fig Cultivars. Sözlü Bildiri. V. ISHS, International Symposium on Fig, Napoli – Italy. 31 Ağust – 3 September 2015.

 

Pakyürek M. and Mikail N. Prediction of The Juice Volume in Pomegranate by The Fuzzy Logic Method. Sözlü Bildiri. International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis 7 Aralık University. 19-20 March 2016.

 

Pakyürek M. Somatic Embriyogenesis Applications in Orcharding and Recent Developments. Sözlü Bildiri. International Agriculture Congress, Belgrad – Sirbia, 14-18 November 2016.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Hepaksoy S., Kavaklı Ş., Pakyürek M. A. ve Zainal A.A .Bazı nar çeşitlerinde meyvelerin besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi. Poster. Türkiye Ulusal VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, Urfa. 4-8 Ekim 2011.

 

Pakyürek M. ve Taş L. Siirt Fıstığının Ekolojik Üretim Açısından Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği. Poster. VI. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015.

 

Pakyürek M. ve Hepaksoy S. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Sözlü Bildiri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

 

Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Pakyürek M. A., Baştaş K. ve Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Mikro Çoğaltım Potansiyelinin Belirlenmesi. Sözlü Bildiri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.

  


   Projeler

Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Bazı Klon Anaçlarının In Vitro’da Optimum Çoğaltma Koşullarının Belirlenmesi. BAP Projesi, Araştırıcı, 2007 – 2009 (Tamamlandı).

 

Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin, Kara Leke ve Ateş Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık, Geç çiçeklenme ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK  Projesi, Bursiyer, 109O197. 01/11/2009-28/02/2011 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. BAP Projesi, Yürütücü, 2013 – 2015 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresinde Yetiştirilen Zivzik Narının (Punica granatum L.) Kısıntılı Sulama Koşullarında Sulama Programlarının Oluşturulması. BAP Projesi, Araştırıcı, 2014 - 2015 (Tamamlandı).

 

Van Havzasında Yetişen Asparagus L. Cinsine Ait Türlerin Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2016 (Tamamlandı).

 

Siirt Yöresinde Üretilen Zivzik Narında (Punica granatum L.) Ağır Metal Durumunun Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2015 – (Devam ediyor).

 

Siirt Yöresi İkizbağlar Köyü’nde Sulu ve Susuz Koşullarda Yetiştirilen Antep Fıstığında (Pistacia vera) Aflatoksin Düzeyinin Belirlenmesi. BAP Projesi, Yürütücü, 2015 (Öneri Aşamasında).