Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2844
Kurumsal E-Posta m.mirzapour  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme26.01.2016 14:11:49

Yrd.Doç.Dr. MOHSEN MIRZAPOUR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

A1.       Adı Soyadı: Mohsen MIRZAPOUR

2.       Doğum Tarihi: 06.12.1973

3.       Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.       Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat ve Bitki Islahı Mühendisliği

Fasa Üniversitesi-İran

1995

Yüksek Lisans

Bitki Islahı Mühendisliği

Ardabil Üniversitesi-İran

2003

Doktora

Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri ABD

Ankara Üniversitesi -Türkiye

2015

5.       Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik-2016

    6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

           6.2. Doktora Tezleri

   7. İdari Görevler

   8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

    -  İran Süs Bitkileri Topluluğu

    9. Ödüller

   Ankara Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Tarla Bitkiler Anabilim Dalında tamamlanan doktora  tezim 2015 yılında en yüksek yayın puanı alan tez olarak belirlenmiştir.  

 


 

Güncelleme : 14.02.2017 14:21:40
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar ve Projeler

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)


Ghaffari M, Farrokhi I. and Mirzapour M. 2011.Combining ability and gene actionfor agronomic traits and oil content in sunflower (Helianthus annuus L.) using F1 hybrids.Crop Breeding Journal, 1 (1); 75-87


MirzapourM, Hajyzadeh M, Khawar KM, Kendir H. 2012.Comparison of abaxially and adaxially cultured cotyledon explants on in vitro regeneration of Vicia sativa cv. Selcuk.Journal of Biotechnology, Volume 161, Supplement, November Page15.


Hajyzadeh M, Bakhsh A, Mirzapour M, Khawar KM. 2012.Genetic transformation of cv. Gokçe of chickpea using mature embryonic axis explants.Journal of Biotechnology,Volume 161, Supplement,November,Page 15


Mirzapour M, Nofouzi F, Mokhtarzadeh S, Kendir H, Khawar KM. 2013.Effects of BAP-NAA on plant regeneration from half cotyledon explants of Turkish Common Vetch (Vicia sativa L.) cultivar Kubilay.Current Opinion in Biotechnology, Volume 24, Supplement 1,Page S121


Nofouzi F, Mirzapour M, Mokhtarzadeh S, Khawar KM. 2013.In vitromass proliferation of two commercially important Turkish Broad Bean (Vicia faba L.) cultivars.Current Opinion in Biotechnology,Volume 24, Supplement 1,July, Page S121


Mokhtarzadeh S, Niyazpour F, Nofouzi F, Mirzapour M, Khawar KM, NeseKirimer.2013. Effect of BAP and NAA plant growth regulators in vitro regeneration and rooting of Echinacea purpurea (L.) Moench. Current Opinion in Biotechnology,Volume 24, Supplement 1,July,Page S121

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Mirzapour M, Kendir H, Khawar KM. 2014. Micropropagation of vetch (Vicia sativa L) cv. Kubilay. International Molecular Biology and Biotechnology Congress Bosnia and Herzegovina. 3RD Internatıonal molecular biology and biotechnology congress. June 02-06 2014. pp 44.


Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H. 2013. Salisilik Asit Ve GA3 Ön Uygulanmasının Adi Fiğin Kara Elçi Çeşidin Kotiledon Eksplantın Rejenerasyon Üzerinde Etkileri. International Plant Breeding congress. Nov. 10-14. 2013. Antalya.


Mirzapour M. 2014. Establishment of efficient micropropagation system of Astragalus vulneraria DC. an important plant of arid landscaping. 1st national Ornamental Plants congress. Tehran 21-22 October. 2014.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 


Derelli E., Allahverdikhan Vaziri, P, Mirzapour, M. ve Yıldız, M. 2012. Dokudaki Su Eksikliğinin Neden Olduğu Stresin In Vitro Şartlar Altında Keten (Linum usitatissimum L.) Hipokotil Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 153-156.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 


Valizadeh N, Nofouzi F, Mirzapour M, Mobasher Jannat S, Javani M. 2014. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’da Farklı sulama düzeyleri ile mineral ve biyolojik azotlu gübrenin verim ve verim üyeleri üzerinde etkisi. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.pp 336.


Derelli, E., Vaziri, P.A., Mirzapour, M. and Yıldız, M. 2012. Dokudaki su eksikliğinin neden olduğu stresin in vitro şartlar altında keten (Linum usitatissimum L.) hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan, Çankırı.


Köm, D., Mirzapour, M., Derelli, E., Allahverdikhan Vaziri, P., Kayan, M., Aycan, M. ve Yıldız, M. 2014. Ketende (Linum usitatissimum L.) yüzey sterilizasyonu süresinin in vitro fide gelişimi, sürgün rejenerasyonu ve bitkicik gelişimi üzerine etkisi. Ulusal Botanik – Bitki Bilimi Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya.

Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H. 2012. Adi Fiğnin Selçuk Çeşidinde İki Kotiledon ile Embriyo Eksplantları Kullanarak in vitro Mikroçoğaltım Çalışmaları. 15-18 Kasım. 2.  Moleküler biyoloji kongresi Antalya.

7.7. Diğer yayınlar


Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H.2012. Adi Fiğnin Kubilay Çeşidinde Yarım Kotiledon Eksplantı ile in vitro Hızlı çoğaltımı. 15-18 Kasım. 2.  Moleküler biyoloji kongresi Antalya.


Mirzapour M, Nofouzi F, Valizadeh N, Khawar KM, Kendir H. 2013. Adi Fiğini Cumhuriyet Ve Kara Elçi Çeşidin Tohumlarından Gelişen Fideciklerin Morfolojik Özellikleri Üzerine Sodyum Hipoklorit Muamelerin Etkileri. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013. 


Nofouzi F, Mirzapour M, Valizadeh N, Khawar KM. 2013.Türkiye’de Yetiştirilen İki Önemli Bakla Çeşitlerinde BAP ve NAA Büyüme Düzenleyici Maddelerin İn Vitro Koşullarında Rejenerasyon Üzerinde Etkileri. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.


Mirzapour M, Dilaver Z, Kendir H, Khawar KM. 2013.Micropropagation of Astragalus vulnerariae DC – a potential plant for use in arid land scaping. Internatıonal Plant Breeding congress. Nov. 10-14. 2013. Antalya.


7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu 

doldurunuz.

Akademik 2016-2017

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Bahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

13

Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji

2

2

2

Yüksek Lisan Dersi: Bitkilerde Gen Aktarım Teknikleri

3

0

1