Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Telefon / 2819
Kurumsal E-Posta ali_kara1978  hotmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme05.12.2013 11:28:05

Yrd.Doç.Dr. MUHAMMET ALİ KARA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı

     1.      Adı Soyadı: Muhammet Ali KARA

2.      Doğum Tarihi: 21.03.1978

3.      Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Zootekni Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniv.

2001

Yüksek Lisans

Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniv.

2005

Doktora

Zootekni Bölümü

Selçuk Üniv.

2013

5.      Akademik Unvanlar:

Yrd. Doç Dr.

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

6.2. Doktora Tezleri


 

Güncelleme : 11.02.2017 23:28:08
Yayınlar ve Projeler

Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Doğal fitobiyotik bileşiklerin etlikpiliç rasyonlarında yem katkı maddesi olarak kullanım olanakları. UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1485-1491

 Bahtiyarca,Y., Kara, M.A., ve Koçbeker, V.D., 2011. Yemlerin besin maddesi muhtevasındakivaryasyonun azaltılması ve rasyon formülasyonundaki önemi. . UluslararasıKatılımlı I. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kong. ve Fuarı, Bildiriler Cilt 2, 27-30Nisan Eskişehir, s: 1493-1502.

 Bahtiyarca,Y., Uyaner, M., Konca, Y., Kocbeker, V.D., and Kara, M.A., 2011. Effect ofvarious boron sources on bone biomechanical traits in two commercial strains oflaying hens during phase two. 17. Int. Symp. on Boron, Borides and Related Materials,11-17 sempt., İSTANBUL. p: 324. (Abst. No: 239-0)

Ulusalhakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Kolaş,A., Kocbeker, V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2013. Genç japon bıldırcınlarında organik çinko kaynaklarının performans ve kemik mineralizasyonuna etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Derg. 6 (1): 178-182.

Deniz, S.,Akdeniz, H., Avcı, M., ve Kara, M.A,. 2005. Farklı devrelerde biçilen korunganın verim potansiyeli ile sindirilebilirlik ve enerji düzeylerinin invivo ve in vitro yöntemlerle belirlenmesi. Vet. Bil. Derg. 21, 3-4: 47-55.

 

Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2010. Fitojenik bileşiklerin yumurta tavuk rasyonlarında kullanım potansiyeli. E.Ü. Seyrani Zir. Fak. Zootekni Bl. ve Bilimsel Tavukçuluk Der. Kümes Hayvanları Kong.’2010. 7-9 Ekim, KAYSERİ, s:25

 Göçmen,R., Gürbüz, E., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2011 Enerji seviyesi farklımısır-soya küspesine dayalı yumurta tavuk rasyonlarına karma enzim ilavesinin performans, nişastanın sindirimi ve yumurta kalitesine etkisi. 7. UlusalZootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:195.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A. ve Bahtiyarca, Y., 2011. Rasyonda kullanılan dane yem tipionların seviyesi ve enzim ilavesinin japon bıldırcınlarında besi performansınaetkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kong. 14-16 Eylül, Çukurova Üniv. ADANA., s:202.

 Koçbeker,V.D., Kara, M.A., ve Bahtiyarca, Y., 2012. Süt sığır işletmelerinin potansiyel gelirini artırmada bir yol: erkek buzağılardan et üretimi. 10. Ulusal TarımEkonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7 Eylül, KONYA. Cilt 2, s:686-693

 Bahtiyarca, Y., Kocbeker, V.D., ve Kara, M.A., 2012. Küçük süt sığır işletmelerinde verimlilik ve kârlılığın artırılmayolları. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kong. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma. 5-7Eylül, KONYA. Cilt 2, s:737-745.

 

Projeler

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi, TAGEM, 2015- devamediyor…

 

İdariGörevler

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni BölümüBölüm Başkanı

 

Soniki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

a-      HayvanBeslemede Enzimlerin Kullanımı (Yüksek Lisans)

b-      Besinmaddelerinin Biyolojik Kullanılabilirliği (Yüksek Lisans)

c-      RuminantHayvanlarının Beslenmesi (Yüksek Lisans)

d-      SütSığırlarının Belenmesi (Yüksek Lisans)

e-      KanatlıHayvanların Beslenmesinde Bilimsel Esaslar (Yüksek Lisans)

f-       HayvanYetiştirme ve Besleme (Lisans)