Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3164
Kurumsal E-Posta mbakiminaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.05.2018 11:00:31

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET BAKİ MİNAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Muhammet Baki MİNAZ

 

2. Doğum Tarihi          :04/02/1975

 

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

 

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Eğitim Programları ve Öğretimi

İnönü Üniversitesi

1994-1998

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretimi

İnönü Üniversitesi

1998-2002

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Marmara Üniversitesi

2011-2017

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 23/01/2018

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

                1.   …

6.2. Doktora Tezleri

                1.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                1.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                1. TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "TÜRKİYE VE ABD KALİFORNİYA EYALETİ ANADİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ". 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018) (Sözlü Bildiri) 

              2TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "İLKOKUL 1.SINIFTAKİ SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN TEMEL DİL BECERİLERİNİ EDİNME SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ"" 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018) (Sözlü Bildiri)

3. TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ" 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar kongresi  (UEYAK-2018) (Sözlü Bildiri)

4.TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "Tanrıyı Dışlayan Hümanist Bir Mütefekkir Tiplemesi:Mevlana'' III.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (Sözlü Bildiri)

5.TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi'' III.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (Sözlü Bildiri)

6.TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "The Perceptionas of The School Administrators About The Ideal Student Parents''  ICONASH 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and humanities  (Sözlü Bildiri)

7.TAŞ HALİL, MİNAZ MUHAMMET BAKİ (2018). "Derslerde Yardımcı Kaynak Kullanılmasının Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi '' 2nd International Sypposium on Innovative Approachers in Scientific Studies  (Sözlü Bildiri)7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

                1. AKIN MEHMET ALİ, MİNAZ MUHAMMET BAKİ , KESKİNOĞLU MUHAMMET ŞERİF (2018). ETİK LİDERLİK, ANKARA : PEGEM A YAYINCILIK

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                1.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                1.   …

7.7. Diğer yayınlar

                1.   … 

8.Projeler

                1.   …

9.İdari Görevler

                1.   …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

                1.  …

11.Ödüller

                1.   …

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

1.EBB302 İNSAN İLİŞKİLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM (EĞİTİM FAK.-İLKÖĞRETİM MATAMETİK ÖĞRETMENLİĞİ 3-A ŞÜBESİ)

 2. EBB302 İNSAN İLİŞKİLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM (EĞİTİM FAK.-İLKÖĞRETİM MATAMETİK ÖĞRETMENLİĞİ 3-B ŞÜBESİ)

3.EBB304 İNSAN İLİŞKİLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM (EĞİTİM FAK.-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3-A ŞÜBESİ)

4.EBB304 İNSAN İLİŞKİLERİ VE ETKİLİ İLETİŞİM (EĞİTİM FAK.-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3-B ŞÜBESİ)

5.İSÖ430 TÜRK EĞİTİM TARİHİ (YGK) (EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4-A)

6.İSÖ430 TÜRK EĞİTİM TARİHİ (YGK) (EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4-B)

7.İSÖ434 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI -II (YMB) (EĞİTİM FAKÜLTESİ - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 9. ŞÜBE)

 3+0

3+0

3+0

3+0

2+0

2+0

2+6

 

 37

38

56

54

48

59

12


 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 04.12.2018 16:47:11