Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı
Telefon / 3019
Kurumsal E-Posta musa.atas  siirt.edu.tr
E-Posta hakmesyo  gmail.com
Açıklama http://musaatas.siirt.edu.tr/
Güncelleme11.12.2018 17:41:02

Doç.Dr MUSA ATAŞ

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi Araştırma Merkezi Müdürü
Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı
Güncelleme : 20.01.2019 13:01:00
Hakemliğini Yaptığı Projeler
 1. TUBITAK, TEYDEB
 2. TUBITAK, Lisans Öğrencileri Projeleri Yarışması
Hakemliğini Yaptığı Uluslararası Dergiler

Computers and Electronics in Agriculture.

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences.

Signal, Image and Video Processing.

Food Additive and Contaminants: Part A, TAYLOR & FRANCIS ONLINE.


Applied Soft Computing.

Ödüller
2006, 2015, Tübitak PTİ.

2010, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü.

2010, Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü, SİU-2010, Dicle Üniversitesi.

2004, Bilkent Software Quest Yarışması, En iyi Web Veritabanı Ödülü, "HMYO için E-Öğrenme Çatısı".


Projeler
2016---, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-1512 BIGG Teknogirişim, 2150154, "Bilgisayar Destekli Fıstık Sınıflandırma Sistemi".

2014-2015, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-1005, 113E620, "Siirt Fıstığının Bilgisayarlı Görü Sistemi Kullanılarak Otomatik Olarak Sınıflandırılması".

2013-2016, Proje Yürütücüsü, BAP - SİÜMUH-M16, "Bilgisayarlı Görü Tekniği Kullanılarak Siirt Fıstığında Aflatoksin Tespiti Üzerine Bir Araştırma".

2013-2016, Araştırmacı, TÜBİTAK-1003, 113E040, "Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi ile Eğitmenlerin Eğitilmesi Projesi".

2006-2009, Bursiyer, TÜBİTAK-1001, 106E057, "Tahribatsız ve Hızlı Yöntemlerle Gıdalarda Kalite Kontrolü".

2007-2008, Yazılım Mühendisi, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci, ERRL Projesi, Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği.

2005-2006, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-1001, MAG:104M569, "Robotlarda Görme ve Ses Algılama Becerilerinin Dinamik Çevre Şartlarında Geliştirilmesi". 

2005-2006, Proje Koordinatörü, Avrupa Birliği, DAKP, "HMYO için E-Ticaret Projesi".


SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
Ataş, M., Y. Yardimci, and A. Temizel. "A new approach to aflatoxin detection in chili pepper by machine vision." Computers and electronics in agriculture 87 (2012): 129-141.

Ataṣ, Musa, et al. "Use of interactive multisensor snow and ice mapping system snow cover maps (IMS) and artificial neural networks for simulating river discharges in Eastern Turkey." 
Arabian Journal of Geosciences 9.2 (2016): 1-17.

Ataş, Musa. "Open Cezeri Library: A novel java based matrix and computer vision framework."
Computer Applications in Engineering Education(2016).
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar
Verdiği Dersler
 1. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
 2. Matlab ile Programlama
 3. Internet Programlama
 4. Proje Geliştirme
 5. Nesne Yönelimli Programlama
 6. Java Programlama Dili
 7. C++ Programlama Dili
 8. İşletim Sistemleri
 9. Delphi Programlama Dili
 10. Örüntü Tanıma
 11. Yapay Sinir Ağları