Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon / 3235
Kurumsal E-Posta mbarisakgul  siirt.edu.tr
E-Posta mbakgul  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.11.2016 09:43:54

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA BARIŞ AKGÜL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Hayvan Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekim

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mustafa Barış AKGÜL

2. Doğum Tarihi          : 21.06.1984

3. Unvanı                    : Yardımcı Doçent

4.Öğrenim Durumu    : Doktora / Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

2002-2009

Doktora

Veterinerlik Cerrahisi

Uludağ Üniversitesi

2009-2014

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2016

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN, Serpil KAHYA, Kadir SULU. Comparative evaluations of tear secretion in healthy and infectious keratoconjunctivitis

Romanov sheep with Schirmer tear test and phenol red thread tear test, Turk J Vet Anim Sci

(2017) 41: 793-797. doi:10.3906/vet-1702-31

            2.   İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia, Acta Vet. Brno., 84 (2015), 173–179.

3. Nihal Y. GÜL SATAR, İ. Taci CANGÜL,  Ayşe TOPAL, Ayberk OKTAY, Kıvanç İNAN, M. Barış AKGÜL, Effects of Ankaferd Blood Stopper (ABS) and Topical Tripeptide Copper Complex (TCC) on Wound Healing in Rats: An Experimental Study, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 20 (4) (2014), 545-551.

4. Karakaya E, Alpay G, Yılmazbaş-Mecitoğlu G, Alansonyalılar-Demirer A, Akgül M.B, İnan-Öztürkoğlu S, Özyiğit M.O, Seyrek-İntaş D, Seyrek-İntaş K, Yeşilbağ K, Gümen A, Keskin A, Perosomus elumbis inholstein calf infected with bovine viral diarrhea virus. Case report. Thieraerztliche praxis. 2013, 387-391.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Zelal KARAKOÇ, Ali GÜLAYDIN. Macroscopic, Radiographic and Tomographic Comparison of Embryonic Development in Japanese Quail Eggs. Van Vet J, 2017, 28 (3) 123-126.

            2.  Nihat ŞINDAK, Mustafa Barış AKGÜL, Ali GÜLAYDIN, Zelal KARAKOÇ. Effects of Topical Terebinth Berry Oil and Different Experimental Mixtures on Wound Healing in Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica). Van Vet J, 2017, 28 (2) 69-74.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia, 32nd World Veterinary Congress, Sözlü Sunum, 13-17 Eylül 2015, İSTANBUL.

            2.  Hakan SALCI, Mustafa Barış AKGÜL, Hilal ÇEŞME, Bir Köpek Ve İki Kedide Radial Hemimelia Ve Carpal Anomali, 1st International Turkey Veterinary Surgery Congress, Poster Bildirisi, 11-14 Mayıs 2016, ERZURUM.

3. AKGÜL GÜLSAH, AKGÜL MUSTAFA BARIS, IRAK KIVANÇ,ÇELIK ÖZGÜR YASAR,KAHYA DEMIRBILEK SERPIL,UZABACI ENDER,SINDAK NIHAT. Infeksiyöz Keratokonjuktivitis’li Romanov Irkı Koyunlarda Serum C-Reaktif Protein, Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve Lökosit Sayısının Arastırılması. I. Uluslararası Türkiye Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirisi, 10-13 Ekim 2017, Antalya.

4. AKGÜL MUSTAFA BARIS, SINDAK NIHAT, AKGÜL GÜLSAH, GÜLAYDIN ALI, ÖZEN DOGUKAN, KAHYA DEMIRBILEK SERPIL, SULU KADIR. Saglıklı ve Infeksiyöz Keratokonjuktivitli Romanov Irkı Koyunlarda Göz Yası Sekresyonunun Schirmer Göz Yası Testi (STT) ve Phenol Red Göz Yası Testi (PRT) ile Karsılastırılmalı Olarak Degerlendirilmesi. I. Uluslararası Türkiye Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirisi, 10-13 Ekim 2017, Antalya.

5. AKGÜL GÜLSAH, AKGÜL MUSTAFA BARIS, ÇELIK ÖZGÜR YASAR, IRAK KIVANÇ, UZABACI ENDER, GÜLAYDIN ALI, SULU KADIR, SINDAK NIHAT. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Kan Glukozu Üzerine Cinsiyet ve Yasın Etkisi. I. Uluslararası Türkiye Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirisi, 10-13 Ekim 2017, Antalya.

6. AKGÜL GÜLSAH, AKGÜL MUSTAFA BARIS, MECITOGLU ZAFER, KAHYA DEMIRBILEK SERPIL, ÖZEN DOGUKAN, IRAK KIVANÇ, ÇELIK ÖZGÜR YASAR SENTÜRK SEZGIN. C.Pseudotuberculosis’xxli Keçilerde Serum Prokalsitonin, Haptoglobin ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Karsılastırılması. I. Uluslararası Türkiye Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirisi, 10-13 Ekim 2017, Antalya.

7. AKGÜL GÜLSAH, KAHYA DEMIRBILEK SERPIL, ÇELIK ÖZGÜR YASAR, IRAK KIVANÇ, AKGÜL MUSTAFA BARIS, MERSIN SEYRANI. Bir Boer-Kıl Keçisi Melezi Keçide Corynebacterium Pseudotuberculosis Olgusu. I. Uluslararası Türkiye Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirisi, 10-13 Ekim 2017, Antalya.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN. Japon Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Xylazine-Ketamine ve Medetomidine-Ketamine Anestezisinin Klinik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, 14(3), 169-176, 2017.

2. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN. Erkek ve Dişi Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Tibiotarsus’un Epifizer Plak Kapanma Sürecinin Radyolojik Olarak Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2017;10(2):95-102.

            3. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Zelal KARAKOÇ, Ali GÜLAYDIN, Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri. Harran Üniv Vet Fak Derg, 5(2) 146-151; 2016

            4. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Özgün GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Nitrofurazon Pomad ve %1 Hidrojen Peroksit Kremin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri ve Antibakteriyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 5(2) 135-140; 2016.

5. Mustafa Barış AKGÜL, Erhan BAŞER, Ali GÜLAYDIN, Nihat ŞINDAK, The Case of Unilateral Persiste Pupillary Membran in Cat. Van Vet J, 2016, 27 (3) 169-170.

6. Mustafa Barış AKGÜL, Erhan BAŞER, Ali GÜLAYDIN, Nihat ŞINDAK. Bir Atta Blanket’e Bağlı Kuyruk Yaralanması Olgusu. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 35 (2016), 1,2: 49-52

7. Melike ÇETİN, Mustafa Barış AKGÜL, Hasan KURT, Hakan SALCI, Bir Koyunda Aşil Tendo Rupturu Sağaltımında Uygulanılan Kompresyon Vidası İle Geçici Calcaneo-Tibial Fiksasyon, Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 34(2015), 1,2: 95-99.

8. Volkan İpek, Gülşah Akgül, Ahmet Akkoç, M. Barış Akgül. Holstein-Friesian Irkı Bir Buzağıda Boynuz Köreltme Sonrası Beyin Hasarı. Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 33(2014), 1,2: 83-86.

9. M. Barış AKGÜL, İsmail A. ŞEN, Hilal ÇEŞME, Kemal YANIK, Yüzen Köpek Sendromu, Uludag.Univ.J.Fac.Vet. Med., 33 (2014), 1,2: 75-78.

10. Kemal YANIK, M.Barış AKGÜL, Nihal Yaşar GÜL SATAR, Elçin BATMAZ, Bir Köpekte Pancarpal Artrodez Uygulaması, Uludag.Univ.J.Fac.Vet. Med., 32 (2013), 1: 59-62.

11. Mustafa Barış AKGÜL, İsmail Altuğ ŞEN, Volkan İPEK, Aylin ALASONYALILAR DEMİRER, Melike ÇETİN, Deniz SEYREK İNTAŞ, Bir Lori ırkı papağanda (lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu. Uludag.Univ.J. Fac.Vet. Med., 32 (2013), 2:57-61.

12. M.Barış AKGÜL, Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Cerrahisi. Derleme. Uludag.Univ.J. Fac.Vet. Med., 32 (2013), 2: 45- 51.

13. M.Barış AKGÜL,  Kemal YANIK, Bir Buzağıda Karşılaştığımız Köpek Isırmasına Bağlı Oluşan Dil Kopması Olgusu. Uludag.Univ.J. Fac.Vet. Med., 31 (2012), 2:67-69.

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Gülşah Akgül, Mustafa Barış Akgül, Kıvanç Irak, Özgür Yaşar Çelik, Serpil Kahya Demirbilek, Ender Uzabacı, Rahmi Doğan. İnfeksiyöz Keratokonjunktivitis’li Romanov ırkı Koyunlarda Serum C Reaktif Protein, Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve Lökosit sayısının Araştırılması. I. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ KONGRESİ, Sözlü Tebliğ, 18-20 Ekim 2017, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yakutiye/ERZURUM.

            2.   Gülşah Akgül, M. Barış Akgül, Ö. Yaşar Çelik, Kıvanç Irak, Ender Uzabacı, Ali Gülaydın, Kadir Sulu, Nihat Şındak, Zelal Karakoç, Cezmi Çağlar. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Kan Glukozu Üzerine Cinsiyet ve Yaşın Etkisi. I. ULUSLARARASI KATILIMLI

ÖĞRENCİ KONGRESİ, Sözlü Tebliğ, 18-20 Ekim 2017, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yakutiye/ERZURUM.

3. M.Barış AKGÜL,  Kemal YANIK, Bir Buzağıda Karşılaştığımız Köpek Isırmasına Bağlı Oluşan Dil Kopması Olgusu. 4. Sürü Sağlığı Sempozyumu, Poster Bildirisi, 25-28 Mayıs 2016, ANTALYA. 

4. Volkan İpek, Gülşah Akgül, Ahmet Akkoç, M.Barış Akgül. Holstein-Friesian Irkı Bir Buzağıda Boynuz Köreltme Sonrası Beyin Hasarı. 4. Sürü Sağlığı Sempozyumu, Poster Bildirisi, 25-28 Mayıs 2016, ANTALYA. 

5. İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunum, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

6. İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

7. Volkan İPEK, Göksen ÇEÇEN, M.Barış AKGÜL, Melike AKBALA, Gürsel SÖNMEZ, Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroz sialoadenitis (küttner tümörü) benzeri oluşumlar. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

8. Mustafa Barış AKGÜL, İsmail Altuğ ŞEN, Volkan İPEK, Aylin ALASONYALILAR DEMİRER, Melike ÇETİN, Deniz SEYREK İNTAŞ, Bir Lori ırkı papağanda (lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

            9. M. Barış AKGÜL, İsmail A. ŞEN, Hasan KURT, Hilal ÇEŞME, Kemal YANIK, Yüzen Enik ‘swimming puppy’ sendromu. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

10. Volkan İPEK, Göksen ÇEÇEN, M.Barış AKGÜL, Melike AKBALA, Gürsel SÖNMEZ, Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroz sialoadenitis (küttner tümörü) benzeri oluşumlar. 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Poster Bildirisi, 8-10 Eylül 2014, KARS.

11. ÇEÇEM G., ÇİPE S., SALCI H., ÇALIŞKAN G.Ü., AKIN İ., ÇELİMLİ N., AKGÜL M.B., KURT H.,    AKBALA M., ŞEN A.İ., ÇETİN M., CANATAN U., U.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Uygulama Merkezinde Bulunan Sığırlarda Gözlenen Ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Değerlendirilmesi. Sığırlarda Topallık Ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013, BURSA.

            12. Nureddin ÇELİMLİ, Hakan SALCI, Göksen ÇEÇEN, M. Barış AKGÜL, O. Sacit GÖRGÜL: İki Buzağıda Abomazo-Umbilikal Fistül . XIII. Ulusal veteriner cerrahi kongresi, 27 Haziran- 01 Temmuz 2012, KARS.

13. M.Özgür ÖZYİĞİT, Sevda İNAN ÖZTÜRKOĞLU, Nihal Yaşar GÜL SATAR, M.Barış AKGÜL: Kangal ırkı köpekte anal bez adenokarsinom ile birlikte kalpte hemangiosarkom. VI. Patoloji Kongresi Uluslar arası katılımlı, 19-23 Eylül 2012, KUŞADASI/AYDIN.

 

7.7. Diğer yayınlar

            1. M. Barış AKGÜL, Sığırlarda ön mide yabancı cisim hastalıkları ve korunma yolları. Balıkesir birlik dergisi. 22 (6), 32- 33, 2014.

2. M. Barış AKGÜL, Süt sığırlarında topallığın saptanması ve skorlanması, Balıkesir birlik dergisi, 13 (4),36-38, 2012.

           

 

8.Projeler

           

1. Sağlıklı Romanov ırkı koyunlarda gözyaşı sekresyonu ve göz içi basıncınm, melatoniıı hormonu seviyesi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Proje Kodu:2017-SİÜVET-23. (Yürütücü-Tamamlandı.)

2. Farelerde Deneysel Yaralarda Menengiç Ekstratı Ve Menengiç Ekstratı+Oksitetrasiklin Karışımının Yara İyileşmesi İle Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması. Proje Kodu: 2017-SİÜVET-24. (Yardımcı Araştırıcı – Tamamlandı).

3. Kedilerde Femur’un diyafizer transversal kırıklarının biyoçözünebilir ve titanyum mini plaka ile osteosentezi sonrası kırık iyileşmelerinin klinik ve radyolojik olarak karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Uludağ üniversitesi Veteriner Fakültesi bilimsel araştırma projesi. (Yardımcı Araştırıcı – Tamamlandı).

4. Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR tarafından yürütülmekte olan UAP (Z)-2011/65 numaralı ‘Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Obezite ve Pankreas Kanseri Oluşumuna Etkisinin Araştırılması’ konulu Ziraat Fakültesi araştırma projesinde (Yardımcı Araştırıcı – Tamamlandı).

           

 

9.İdari Görevler

            1. Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı

            2. Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi

3. Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği

2. Veteriner Cerrahi Dergisi Derneği

           

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Topografik Anatomi

 

1

2

53

Anestezi ve Reanimasyon

1

4

28

İyi Veteriner Hekimlik Uygulamaları

1

1

 

Cerrahi-I

2

4

 

İlkbahar

Tıbbi Terminoloji

 

2

0

36

Radyoloji

1

2

21

Radyolojik Film Okuma

1

0

21

Dış Hastalıklar

2

2

 

 

2017-2018

Güz

Anestezi ve Reanimasyon

 

1

4

53

Cerrahi-II

2

1

26

İyi Veteriner Hekimlik Uygulamaları

1

1

78

Cerrahi-I

2

4

56

İlkbahar

Radyoloji

 

1

2

48

Radyolojik Film Okuma

1

0

43

Ayak Hastalıkları

2

2

 

Dış Hastalıklar

2

2

 

Ortopedi ve Travmatoloji

2

0

 

Klinik Uygulama-I

0

8

 

Klinik Uygulama-III

0

4

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45