Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon / 3235
Kurumsal E-Posta mbarisakgul  siirt.edu.tr
E-Posta mbakgul  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.11.2016 09:43:54

Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA BARIŞ AKGÜL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Hayvan Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekim

ÖZ GEÇMİŞ FORMU

Adı Soyadı: Mustafa Barış AKGÜL

 Doğum Tarihi: 21.06.1984

Unvan: Yardımcı Doçent Doktor

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Veterinerlik Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

2002-2009

Doktora

 Veterinerlik Fakültesi/ Cerrahi Anabilim Dalı

Uludağ Üniversitesi

2009-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim dalı, Uludağ Üniversitesi

2011-2014

Yrd. Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Siirt Üniversitesi

2016-

Güncelleme : 16.03.2017 16:52:55
Diğer yayınlar

1. M.Barış AKGÜL. Sığırlarda ön mide yabancı cisim hastalıkları ve korunma yolları. Balıkesir birlik dergisi, 22 (6), 32- 33, 2014.
2. M.Barış AKGÜL. Süt sığırlarında topallığın saptanması ve skorlanması. Balıkesir birlik dergisi, 13 (4), 36-38, 2012.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. M.Barış AKGÜL,  Kemal YANIK, Bir Buzağıda Karşılaştığımız Köpek Isırmasına Bağlı Oluşan Dil Kopması Olgusu. 4. Sürü Sağlığı Sempozyumu, Poster Bildirisi, 25-28 Mayıs 2016, ANTALYA.

2. Volkan İpek, Gülşah Akgül, Ahmet Akkoç, M.Barış Akgül. Holstein-Friesian Irkı Bir Buzağıda Boynuz Köreltme Sonrası Beyin Hasarı. 4. Sürü Sağlığı Sempozyumu, Poster Bildirisi, 25-28 Mayıs 2016, ANTALYA. 

3. İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunum, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

4. İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

5. Volkan İPEK, Göksen ÇEÇEN, M.Barış AKGÜL, Melike AKBALA, Gürsel SÖNMEZ, Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroz sialoadenitis (küttner tümörü) benzeri oluşumlar. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

6. Mustafa Barış AKGÜL, İsmail Altuğ ŞEN, Volkan İPEK, Aylin ALASONYALILAR DEMİRER, Melike ÇETİN, Deniz SEYREK İNTAŞ, Bir Lori ırkı papağanda (lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

7. M. Barış AKGÜL, İsmail A. ŞEN, Hasan KURT, Hilal ÇEŞME, Kemal YANIK, Yüzen Enik ‘swimming puppy’ sendromu. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster Bildirisi, 23-26 Ekim 2015, ANTALYA.

8. Volkan İPEK, Göksen ÇEÇEN, M.Barış AKGÜL, Melike AKBALA, Gürsel SÖNMEZ, Bir kedinin sublingual tükrük bezlerinde kronik skleroz sialoadenitis (küttner tümörü) benzeri oluşumlar. 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Poster Bildirisi, 8-10 Eylül 2014, KARS.

9. ÇEÇEM G., ÇİPE S., SALCI H., ÇALIŞKAN G.Ü., AKIN İ., ÇELİMLİ N., AKGÜL M.B., KURT H.,    AKBALA M., ŞEN A.İ., ÇETİN M., CANATAN U., U.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Uygulama Merkezinde Bulunan Sığırlarda Gözlenen Ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Değerlendirilmesi. Sığırlarda Topallık Ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu, Poster Bildirisi 26-27 Nisan 2013, BURSA.

10. Nureddin ÇELİMLİ, Hakan SALCI, Göksen ÇEÇEN, M. Barış AKGÜL, O. Sacit GÖRGÜL: İki Buzağıda Abomazo-Umbilikal Fistül. XIII. Ulusal veteriner cerrahi kongresi, Poster Bildirisi, 27 Haziran- 01 Temmuz 2012, KARS.

11. M.Özgür ÖZYİĞİT, Sevda İNAN ÖZTÜRKOĞLU, Nihal Yaşar GÜL SATAR, M.Barış AKGÜL: Kangal ırkı köpekte anal bez adenokarsinom ile birlikte kalpte hemangiosarkom. VI. Patoloji Kongresi Uluslar arası katılımlı, Poster Bildirisi, 19-23 Eylül 2012, KUŞADASI/AYDIN.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Zelal KARAKOÇ, Ali GÜLAYDIN, Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri. Harran Üniv Vet Fak Derg, 5(2) 146-151; 2016

2. Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Özgün GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN, Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Nitrofurazon Pomad ve %1 Hidrojen Peroksit Kremin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri ve Antibakteriyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 5(2) 135-140; 2016.

3. Mustafa Barış AKGÜL, Erhan BAŞER, Ali GÜLAYDIN, Nihat ŞINDAK, The Case of Unilateral Persiste Pupillary Membran in Cat. Van Vet J, 2016, 27 (3) 169-170.

4. Melike ÇETİN, Mustafa Barış AKGÜL, Hasan KURT, Hakan SALCI, Bir Koyunda Aşil Tendo Rupturu Sağaltımında Uygulanılan Kompresyon Vidası İle Geçici Calcaneo-Tibial Fiksasyon, Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 34(2015), 1,2: 95-99.

5. Volkan İpek, Gülşah Akgül, Ahmet Akkoç, M. Barış Akgül. Holstein-Friesian Irkı Bir Buzağıda Boynuz Köreltme Sonrası Beyin Hasarı. Uludag.Univ.J.Fac.Vet.Med. 33(2014), 1,2: 83-86.

6. M. Barış AKGÜL, İsmail A. ŞEN, Hilal ÇEŞME, Kemal YANIK, Yüzen Köpek Sendromu, Uludag.Univ.J.Fac.Vet. Med., 33 (2014), 1,2: 75-78.

7. Kemal YANIK, M.Barış AKGÜL, Nihal Yaşar GÜL SATAR, Elçin BATMAZ, Bir Köpekte Pancarpal Artrodez Uygulaması, Uludag.Univ.J.Fac.Vet. Med., 32 (2013), 1: 59-62.

8. Mustafa Barış AKGÜL, İsmail Altuğ ŞEN, Volkan İPEK, Aylin ALASONYALILAR DEMİRER, Melike ÇETİN, Deniz SEYREK İNTAŞ, Bir Lori ırkı papağanda (lorius garrulus) rastlanan lipom olgusu. Uludag.Univ.J. Fac.Vet. Med., 32 (2013), 2:57-61.

9. M.Barış AKGÜL, Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Cerrahisi. Derleme. Uludag.Univ.J. Fac.Vet. Med., 32 (2013), 2: 45- 51.

10. M.Barış AKGÜL,  Kemal YANIK, Bir Buzağıda Karşılaştığımız Köpek Isırmasına Bağlı Oluşan Dil Kopması Olgusu. Uludag.Univ.J. Fac.Vet. Med., 31 (2012), 2:67-69.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan Bildiriler
1.Hakan SALCI, Mustafa Barış AKGÜL, Hilal ÇEŞME, Bir Köpek Ve İki Kedide Radial        Hemimelia Ve Carpal Anomali, 1st International Turkey Veterinary Surgery Congress, Poster Bildirisi, 11-14 Mayıs 2016, ERZURUM.
2.
İsmail A.ŞEN, M. Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia, 32nd World Veterinary Congress, Sözlü Sunum, 13-17 Eylül 2015, İSTANBUL.
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. İsmail A.ŞEN, M.Barış AKGÜL, Nihal Y. GÜL SATAR, Ayşe TOPAL, Interval  Between injection of contrast material and positive contrast cheliography affects accurate diagnosis of diaphragmatic hernia, Acta Vet. Brno., 84 (2015), 173–179.
2.
Nihal Y. GÜL SATAR, İ. Taci CANGÜL,  Ayşe TOPAL, Ayberk OKTAY, Kıvanç İNAN, M. Barış AKGÜL, Effects of Ankaferd Blood Stopper (ABS) and Topical Tripeptide Copper Complex (TCC) on Wound Healing in Rats: An Experimental Study, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 20 (4) (2014), 545-551.

3. Karakaya E, Alpay G, Yılmazbaş-Mecitoğlu G, Alansonyalılar-Demirer A, Akgül M.B, İnan-Öztürkoğlu S, Özyiğit M.O, Seyrek-İntaş D, Seyrek-İntaş K, Yeşilbağ K, Gümen A, Keskin A, Perosomus elumbis in a holstein calf infected with bovine viral diarrhea virus. Case report. Thieraerztliche praxis. 2013, 41 (6), 387-391.