İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3281
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:14:18

Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Dokuz Eylül

1988

Yüksek Lisans

İşletme

Dokuz Eylül

1994

Doktora

Ekonometri

Dokuz Eylül

2002

Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi; Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992-1994

Öğretim Görevlisi; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu 1994-2002

Öğretim Görevlisi Dr.; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu 2002-2007

Yrd.Doç. Dr.; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu 2007-2017

Yrd.Doç. Dr.; Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017- …

1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri

“Geleneksel Türk El Sanatlarından Halı-Kilim İşletmelerinin Üretim- Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri” Kürşad Seçkin KARAHAN; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim Dalı, Van, 2006 

“Otel İşletmelerinde İnternet Reklamlarının Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi” İbrahim AYDIN; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Van, 2012

2. Yayınlar

2.1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

S. Yükçü, M Çelik, Ş. Atak; “The Expectations of Turkish Newspaper Reader”, Düşünceler, Ege Ün. İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 10, İzmir, 1997.

A. Kiracı, M.Çelik, Y. Birinci, S.S. Aktuğ; “Siirt ilinin Sosyo Ekonomik Yapısı” Siirt Üniversitesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt 2; Sayı 2; s 17-55; Ocak 2105.

2.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D.S. Deder, M. Mete, M. Çelik, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, UIK Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, İşletmelerin Vicdani Gereği Sosyal Sorumluluk ve Etik: Sabancı Örneği”, s: 293-299, Mayıs 2014, Kemer/Antalya.

2.3. Ulusal & Uluslararası Projeler

“21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Belediye Meclislerinde Siyaset”, Van İli Proje Sorumlusu, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, İzmir Yerel Gündem 21, Dokuz Eylül Üniversitesi, HABİTAT destekli Proje İzmir, 2000.

“Yerel Yönetimlerde Uzlaşmacı ve Çatışmacı Yaklaşımlar”, Van ve Siirt İlleri Proje Sorumlusu, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, İzmir Yerel Gündem 21, Dokuz Eylül Üniversitesi destekli Proje, İzmir, 2004.

Logit Modeller Kullanılarak Van İlindeki İç Göç Hareketlerine Ait Parametrelerin Tahminlenmesi” Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK Proje No: 107K393 2009.

DAKP Sosyal Kalkınma Bileşenindeki “Muhasebe Ara Elemanı Yetiştirme Projesi” DG ELARGI MEDTQ/04/01 SD/028 nolu projede Koordinatör, Van, Ekim, 2006.

DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI TRA2 Kapsamında kabul edilen “Güneş Doğubeyazıt’tan Yükselecek” TR 0405.02.LDI/489 nolu projede Eğitmen, Doğubeyazıt, Nisan-Mayıs, 2007.

“İKMEP -İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi- “ MEB-YÖK İşbirliği Projesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Proje Koordinatörü.2005-2008

3. İdari Görevler

Program Koordinatörü; YYÜ Van Meslek Yüksekokulu, 1994 - 2000

Bölüm Başkanlığı; YYÜ Van Meslek Yüksekokulu, 2000 – 2013, 2015-2016

KOBİ Koordinatörü YYÜ Bölgesel Araştırma ve Kalkınma Enstitüsü 2004 - 2005

Van İŞGEM Danışma Kurulu Üyeliği-Üniversite Temsilcisi 2004 - 2005

İl Eğitim ve İstihdam Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı 2009 - 2012

Kültür ve Turizm İl Koordinasyon Kurulu Daimi Üyeliği - Üniversite Temsilcisi 2009 - 2012

MEB Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) 2010 - 2012

Çalışma Bakanlığı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) Koordinatör Yardımcısı 2010 - 2012

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) 2010 - 2012

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı BHİTYE (Bölgesel Hibe İzleme Takip Yardım Ekibi) 2010 – 2012

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı          2013-2015

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 2013-2015

Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkez Müdürlüğü 2013-2015

Siirt Üniversitesi Rektör Danışmanlığı 2013-2015

4. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

5. Ödüller

“İkinci Yüzyılda Egeli Yeni Asır’dan Neler Bekliyor ?” Yeni Asır Gazetesi Şevket BİLGİN Yarışması İkincilik Ödülü, Bağlan ALTINTUĞ Şermin ATAK, Serdar AYAN, Mustafa ÇELİK, v.d., Editör; Doç. Dr. Süleyman YÜKÇÜ, İzmir, 1994.

6. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

İstatistik I (Lisans)

3

0

96

Ekonometri I (Lisans)

3

0

92

Bahar

İstatistik II (Lisans)

3

0

112

Ekonometri II (Lisans)

3

0

85

2016-2017

Güz

İstatistik I (Lisans)

3

0

109

Ekonometri I (Lisans)

3

0

86

Sayısal Karar Alma Tek.

3

0

44

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Lisanüstü)

3

0

9

Bahar

İstatistik II (Lisans)

3

0

120

Ekonometri II (Lisans)

3

0

84

Girişimcilik (Lisans)

3

0

45

Stratejik Yönetim (Lisans)

3

0

48


Güncelleme : 02.03.2017 16:28:00