Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3129
Kurumsal E-Posta mustafacengizogu  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:26:11

Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA CENGİZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Fen Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

Güncelleme : 23.02.2017 10:22:45
Proje

 1. BALBc Farelerde D-Galaktozamin/Tümör Nekroz Faktör Alfa ile Oluşturulan Karaciğer Hasarında Silmarin ve Nanoformlarının, DNA, Apoptosis, Nekrosis ve İnce İnce Yapı Üzerindeki Etkileri. ANABAP (Anadolu Üniversitesi Proje Birimi)(Araştırmacı-Tamamlandı).

2. Ratlarda D-Galaktozamin ile oluşturulan karaciğer hasarında ellajik asitin koruyucu ve iyileştirici etkileri. ANABAP (Anadolu Üniversitesi Proje Birimi)(Araştırmacı-Tamamlandı).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1.     Mustafa Cengiz, Bilge Özkal, Sibel Güneş, Zeynep Önaldı, Yılmaz Altuner, Songül Çetik, Adnan Ayhancı, Gökhan Bayramoğlu, Hakan Şentürk. “İnflamatuvar Barsak Hastalığında Likopenin Hematoprotektif Etkileri”. Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi. S: 123, 14-17 Eylül 2010 (Poster).

2.     Adnan Ayhancı, Mustafa Cengiz, Bilge Özkal, Sibel Güneş, Zeynep Önaldı, Yılmaz Altuner, Gökhan Bayramoğlu, Hakan Şentürk. “Deneysel Kolit Nedenli Karaciğer Hasarında Likopenin Koruyucu Etkileri”. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi. S: 46, 14-17 Eylül 2010, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne (bildiri).

3.     Bilge Özkal, Mustafa Cengiz, Adnan Ayhancı. “Deneysel Ülseratif Kolit Nedenli Karaciğer Hasarında Likopenin’ in Koruyucu Etkileri”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı’. S: 570-571, 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Poster).

4.     Mürvet Demirkaya, Adnan Ayhancı, Varol Şahintürk, Ahmet Menteşe, Ruhi Uyar, Ahmet Musmul, İlknur Kulcanay Şahin, Rıfat Ertekin, Sibel Güneş, Songül Çetik, Mustafa Cengiz, Yasemin Tekin. “Siklofosfamid nedenli oksidatif hasar üzerine Karvakrolün iyileştirici etkileri”. 38.Ulusal Fizyoloji Kongresi. 2012. P-048. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Poster).

 5.     Sibel Güneş, Adnan Ayhancı, Varol Şahintürk, Ahmet Menteşe, Ruhi Uyar, Ahmet Musmul, İlknur Kulcanay Şahin, Rıfat Ertekin, Mürvet Demirkaya, Songül Çetik, Mustafa Cengiz, Mahşude Yağış Piyale. “Sıçanlarda Siklofosfamid nedenli oksidadif stress ve Böbrek hasarına karşı Karvakrolun koruyucu etkisi”. 38.Ulusal Fizyoloji Kongresi. 2012. P-048.  (P-051) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Poster).

 6.     Adnan Ayhancı, Varol Şahintürk, Dilek Burukoğlu, Ruhi Uyar, K.Hüsnü Can Başer, Yılmaz Altuner, Sema Uslu, İlknur Kulcanay Şahin, Ahmet Musmul, Mustafa Cengiz, Rıfat Ertekin, Songül Çetik, Mürvet Demirkaya, Yasemin Tekin, Sibel Güneş. “Ratlarda siklofosfamid nedenli Ürotoksisite üzerine Karvakrolun Koruyucu etkisi”. XI. Ulusal Histoloji ve Embiryoloji Kongresi. “Uluslararası katılımlı”.S35, 16-19 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi Denizli, Türkiye. (Poster).

 7.     Songül Çetik, Varol Şahintürk, Ruhi Uyar, K.H.Can Başer, Betül Peker Cengiz, Yılmaz Altuner, Suzan Yaman, Sema Uslu, İlknur Kulcanay Şahin, Mustafa Cengiz, Rıfat Ertekin, Mürvet Demirkaya, Yasemin Tekin, ibel Güneş, Adnan Ayhancı. “Karvakrol Sitotksik İlaçların Kardiyotoksisitesini Önleyebilir mi?”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. “Uluslararsı Katılımlı”. PE-044. 3-7 Eylül 2012 Ege Üniversitesi, İzmir (Poster).

 8.     M.Yağış Piyale, Varol Şahintürk, Ruhi Uyar, Yılmaz Altuner ,İlknur Kulcanay Şahin, Mustafa Cengiz, Suzan Yaman, Rıfat Ertekin, Songül Çetik, Mürvet Demirkaya, Yasemin Tekin, Sibel Güneş, Adnan Ayhancı. “Antikanser Tedavide Karvakrolun Hematoprotektif etkileri”. SE-022. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. “Uluslararsı Katılımlı”. PE-044. 3-7 Eylül 2012 Ege Üniversitesi, İzmir (Bildiri).

 9.     Djanan Vejselova, H. Mehtap Kutlu, Eboubacar Diop, Mustafa Cengiz. “Ellagic Acid Effects on C6 Glioma Cell Line. II.Ulusal Glikobiyoloji Kongresi". “Uluslararası Katılımlı”. 11-14 Haziran 2013. Çeşme/İzmir (Poster).

 10.  Mustafa Cengiz Djanan Vejselova, H. Mehtap Kutlu, Eboubacar Diop.  “Ellagic Acid Effects on Ultrastructral Changes on C6 Glioma Cell Line. II.Ulusal Glikobiyoloji Kongresi. “Uluslararası Katılımlı”. 11-14 Haziran 2013. Çeşme/İzmir (Poster).

 11.  Gökhan Kuş, Djanan Vejselova, Selda Kabadere, Mustafa Cengiz, Mehtap Kutlu, Ruhi Uyar, “5RP7 ve 3T3 hücre hatları üzerine ceranib-2'nin sitotoksik ve antiproliferatif etkileri”, Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23-27 Haziran 2014, 24/06/2014

 12.  Mustafa Cengiz, Hatice Mehtap Kutlu, Adnan Ayhancı, “Balb-c farelerde tümör nekroz faktör alfa/D galaktozamin nedenli karaciğer hasarında silmarinin akut etkileri”, Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir Türkiye, 26.6.2014, 26/06/2014

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1.       Cengiz M., Kutlu H.M., Ertekin R., Demirkaya M., Gunes S., Cetik S., Tekin Y., Sahin I.K., Baser H.C., Ayhanci A. “The Effects of Cyclophosphamide-Induced Oxidative Liver Damage in Rats”. Nederlandse Verening voor Microscopie 2011 Materials Science Meeting. 10th of November 2011. Eidhoven University of Technology. Eidhoven/ Netherlands (Poster)., 2011

2.       M.Cengiz., Djanan Vejselova. “Antitumor efficacy of the salicylic acid on A549 cells"; 2012 Annual Meeting The American Society for cell biology December 15-19 2012. San Francisco, CA,USA. 3000-L119  (Poster)

3.       Djanan Vejselova, M.Cengiz..  In vitro toxicity evaluation of the salicylic acid on A549 cells; 2012 Annual Meeting The American Society for cell biology December 15-19 2012. San Francisco, CA,USA. 3002-L118 (Poster)

4.       Djanan Vejselova, H. Mehtap Kutlu, Mustafa Cengiz,”Inhibitory Effects of VOSO4·5H2O on C6 Glioma Cell Line”: 2013 Annual Meeting The American Society for cell biology December 13-18 2013. New Orleans, USA (Poster)

5.       Mustafa Cengiz, H. Mehtap Kutlu, Djanan Vejselova Cytotoxic Effects of Vanadyl Sulphate on 5RP7 Cell Line”: 2013 Annual Meeting The American Society for cell biology December 13-18 2013. New Orleans, USA (Poster)

6.       H. Mehtap Kutlu, Djanan Vejselova, Mustafa Cengiz,”Effects of Vanadyl Sulphate (VOSO5H2O) on the Morphology of C6 Glioma Cells”: 2013 Annual Meeting The American Society for cell biology December 13-18 2013. New Orleans, USA (Poster).

7.       Mustafa Cengiz, Hatice M. Kutlu, Adnan Ayhancı, Hepatoprotective “Effects of Silymarin on TNF Alpha /D-GaIN induced Liver Damage”, Microscopy and microanalysis, Hartford, Connecticut, ABD, 4.8.2014, 04/08/2014.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED DIŞINDA OLAN DERGİLER)

 1.        Cengiz Mustafa, Altuner Yılmaz, Sahintürk Varol, Özden Hilmi, Sentürk Hakan, Bayramoglu Gökhan, Ozkal Bige, Musmul Ahmet, Burukoglu Dilek, Ertekin Rifat, Sahin. K. İlknur, Ayhanci Ayhan; Lycopene protects liver against ulcerative colitis. Current Drug Therapy. (2012). 7,24-29., 2012

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED)

 1. Adnan Ayhanci, Sibel Günes, Varol Sahinturk, Sila Appak, Ruhi Uyar, Mustafa Cengiz, Yilmaz Altuner, Suzan Yaman. Seleno L-Methionine Acts on Cyclophosphamide-Induced Kidney Toxicity. Biol Trace Elem Res. (2010) 136:171–179., 2010.

2.  Cengiz, M., Kutlu, H.M., Donmez B. Dilek, Ayhanci, A. A comparative study on the therapeutic effects of Silymarin and Silymarin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles on D-GaIN/TNF-α-induced Liver Damage in Balb/c Mice. Food and Chemical Toxicology 77 (2015) 93–100.

3. Adnan Ayhanci, Mustafa Cengiz,  H. Mehtap Kutlu , Djanan Vejselova. Protective Effects of Ellagic Acid in D-galactosamine-induced Kidney Damage in Rats. Cytotechnology (2016). DOI 10.1007/s10616-015-9928-z.

4. Mustafa Cengiz, Adnan Ayhanci, H. Mehtap Kutlu, Ahmet Musmul. Potential Therapeutic effects of Silymarin and Silymarin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles on Experimental Kidney Damage in Balbc Mice: Biochemical and Histopathological Evaluation. Turkish journal of biology (2016).

5. Mustafa Cengiz, Jama Hossein Ali, Djanan Veyselova, H.Mehtap Kutlu. Potential Recruiting and Hepatoprotective Effects of Ellagic Acid in D-galactosamine-induced Liver Damage in Rats. Pakistan journal of Zoology (2017-Accepted)