Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3032
Kurumsal E-Posta mustafaergen  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.12.2016 14:04:55

Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA ERGEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

İsim: Mustafa Ergen

Ünvanı: Yard. Doç. Dr.

Doğum Yılı: 1977

Öğrenim Durumu: Doktora

Diller: İngilizce(İyi Düzeyde), Almanca (Orta Düzeyde)

Adres: Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 56100 SİİRT/TÜRKİYE

E-mail: mustafaergen2002@yahoo.com, mustafaergen@siirt.edu.tr

 

Eğitim Bilgileri:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1996-2000

Yüksek Lisans

Şehir ve Bölge Planlama

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2001-2005

Yüksek Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Anhalt Üniversitesi

2003-2006

Uzmanlaşma Diploması

Çevre Yönetimi

Girit Akdeniz Tarım Enstitüsü

2007-2008

Doktora

Kentsel Tasarım

Dortmund Teknik Üniversitesi

2006-2013Akademik Diploma Derecelerindeki Tez Konuları:
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: “AB’ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye’dekin Kentleşmenin Ekolojik Yapıya Etkisinin Araştırılması; Yozgat Örneği”-Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nihal ŞENLİER

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: “A New Methodology Proposal for Urban Regenaration of Brownfield Areas; Case Study of Zonguldak City, Turkey” - Tez Danışmanı: Prof. Dipl-Ing. Christa REICHER

 

Akademik Çalışmalardaki Diğer Tez Konuları:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: “Assessing and Giving a Solution of Regaining European Urban Areas in Urban Regeneration Context; Case Study Yozgat City in Turkey” – Tez Danışmanı: Prof. Dipl.-Ing. Erich BUHMANN

 

Çevre Yönetimi Uzmanlaşma Diploması Kredi Esasına Dayalı Mezuniyet

 

Bilgisayar Programları: Arcview, ArcMap, Arc Catalog, Autocad, Microstation, Adobe (Photoshop ve Illustrator), Access, Dreamweaver MX 2004, Corel Draw, SPSS, JMP, ERDAS, IDRISI

 

Hobiler: Çalışmak, Yürüyüş Yapmak, Satranç Oynamak, Kitap Okumak, Tiyatro ve Sinemaya Gitmek

 

Büyük Amaç: “Mesleğimde iyi olmak”

 

Felsefem: Benim felsefem insanlar ve doğa için tasarım yapmaktır. Tasarım felsefem ise insanlar için doğa ve insan dengesinin tasarımlarım içinde sağlanmasıdır. Amacım tasarım kalitesinin yüksekliğini sağlamak için doğanın kullanılması ve insanlar için yaşanabilir alanlar yaratmaktır. Temel olarak doğal düşünce, doğal eylem, doğal tasarım ve doğal yaklaşımların kullanılması tasarımlarım içindeki felsefemi oluşturmaktadır.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi-Mimarlık Bölümü

2016- Devam ediyor…

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi – Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü-Kentsel Tasarım Anabilim Dalı

2013 –2016

Araştırma Görevlisi

Amasya Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

2010-2013

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2006-2010 

İdari Görevler:

 

Görevi

Yıl

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı (Amasya Üniversitesi)

2013-2014

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı (Amasya Üniversitesi)

2014 – 2016

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı (Siirt Üniversitesi)

2017-


 Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik veya Ulusal ve Uluslararası Dergilerin Editör Kurulu Üyeliği:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Hakemlik (1)

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi Hakemlik (1)

Yıldız Teknik Üniversitesi MEGARON Dergisi Hakemlik (1)

Agro Science African Journal Hakemlik (1)

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Editör Kurul Üyeliği

Üyelikleri:

Peyzaj Mimarları Odası Üyeliği

 Bulunduğu Ülkeler:

Almanya, Arnavutluk, Hollanda, Kosova, Malta,  Portekiz, Yunanistan, Makedonya, Karadağ

ESERLER

A. Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Ergen, Y. B., Ergen M., 2016, “Using Multi-criteria Evaluation to Determine Suitable Land Use Areas in Coastal Zones. Case Study of Zonguldak City, Turkey”, Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 17 No.3, 1105-1110 (SCI-Expanded)

A2.Ergen M., 2016, "The Distribution and Analysis of Green Spaces in Amasya City, Turkey", International Journal of Ecosystem and Ecology Science 6 (3),311-318 (Emerging Source Citation Index)

A3.Arkun A. K., Ergen M.,Çakır F., 2014,  “Bitki Kökleriyle Şev Stabilizasyonun Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi“, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayfa 77-83, ISSN: 1302-7085 e-ISSN: 1309-2011

B.Uluslal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. Ergen Y. B., Kılıçbay M., Kurt S. S., Hamurcu A., Koçyiğit F., Ergen M., 2013, “Herkes İçin Tasarımda Mobilya Kavramına Bütüncül Bakış”, 2. Ulusal Mobilya Konferansı, Pamukkale Üniversitesi, 11-13 Nisan 2013, Denizli, Türkiye (Basıldı)

B2. Ergen, Y. B., Dede, O. M., Ergen, M., Ergen, B., 2010, “Kömür Madeninin Kente ve Kentsel Yaşama Olan Etkisinin Zonguldak Örneğinde Araştırılması”, Türkiye 17. Kömür Kongresi, 02-04 Haziran 2010, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak, Türkiye (Basıldı)

B3. Ergen, Y., B., Ergen, B., Ergen, M., 2010, “Sürdürülebilir Bölgesel Gelişim Açısından Kırsal Alanların Almanya Örneğinde İncelenmesi”, 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 11-12 Mart 2010, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye (Basıldı)

B4. Ergen, M., Ergen, Y., B., 2007, “Küreselleşme İçindeki Yarışmacı Kentler: Ekonomik, Kültürel ve Ekolojik Kaynak Destekli Kentsel Dönüşüm Projelerinde Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Yeri”, 3. Bin Yılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi Hedefler, Stratejiler, Politikalar, Kasım 23-24, Antalya, Türkiye (Basıldı)

B5. Ergen, Y., B., Dede, O., M., Ayten, A., M., Yazar, K., H., Ergen, M.,  2007, “İstatistiki Bölge Birimi Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım: “Kayseri-Sivas-Yozgat” Örneği Üzerine Bir Değerlendirme, 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, Ekim 25-26,  İTÜ, Türkiye (Basıldı)

B6. Ergen, M., 2005, “Yozgat Çamlık Milli Parkının Rekreatif Amaçlı Kullanımı ve Korunması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi, Eylül 8-10, Isparta, Türkiye (Basıldı)

B7. Ergen, M., Ergen, B., 2005, “Avrupa Birliği’nde Kırsal Alan Bio-Çeşitliliğinin Korunmasına Yönelik Politikalar (Natura 2000); Örnek Çalışma Çek Cumhuriyeti Emerald Ekolojik Ağı Pilot Projesi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 7. Kırsal Alan Planlama Semineri, Nisan 8, İstanbul, Türkiye, (Basıldı)

B8. Ergen, M., 2004, “Avrupa Şehirlerinin Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Türkiye’de Oluşacak Sorunlara Genel Bakış“, Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu, Kasım 8-9-10, Ankara, Türkiye, (Basıldı)

B9. Ergen, M., 2002, “Dağ Bölgelerindeki Yerleşmelerin Sorunları ve Çözümüne İlişkin Öneriler“, Türkiye 1. Ulusal Dağlar Sempozyumu, Haziran 25-27, Kastamonu, Türkiye, (Basıldı)

B10. Ergen, Y., B., Ergen, M., 1999, “Kent Planlamada Güneş Enerjisinin Yeri ve Öneminin Mekan Boyutunda Değerlendirilmesi”, Güneş Günü Sempozyumu, Haziran 25-27, Kayseri, Türkiye, (Basıldı)

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1. Ergen, B., Ergen, Y.B., Ergen, M., Tobias, K., Ergen, Z., 2012, "Integration of Two Methods: Buffer Zone Method and Land Property Led Urban Conservation Case Study Tokat Conservation Plan", Seventh International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, Wessex Institute of Technology, p: 343-352, doi:10.2495/SC120291, Ancona, Italy (Basıldı)

C2. Ergen, Y., B., Ergen, B., Ergen, M., 2009, “Necessity of Natural Environment and Ecology for Sustainable Urbanization in Urban Planning” International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan Caucasus and Turkic Republics, Proceedings Volume I, Süleyman Demirel University, Engineering and Architecture Faculty, Isparta, Türkiye (Basıldı)

C3. Ergen, B., Ergen, Y., B., Ergen, M., 2009, “An Intervention and Research the Büyükçekmece Coastal Zone as an Ecological Planning Approach”, XXI. International Building & Life Congress, Nature, City & Sustainability, UCTEA Chamber of Architects, Bursa Section of Chamber of Architects, Bursa, Türkiye (Basıldı)

C4. Baylan, E., Ergen, M., 2006, “Features of the Urartian Gardens in the Context of the Relationship Between Historical Urartian Irrigation Canals”, First IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, October 28-30, Iraklio, Yunanistan (Basıldı)

C5. Ergen, Y., B., Ergen, M., 2005 “Ankara City Development Problems and Proposal of Solution”, International Conference for Integrating Urban Knowledge and Practice (Poster Session), May 29-June 3, Gothenburg, İsveç, (Özetler Kitabında Basıldı)

 

D. Yazılan ulusal/ulusalararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D1.Ergen M.,2016, “Relationship Between Population and Agricultural Land, Amasya”, Urban Agriculture, Edited by Mohamed Saner, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN 978-953-51-2404-7, Printed in Crotia, (Basıldı)

D2.Ergen, M, 2016, "A New Methodology Proposal for Urban Regeneration of Brownfield Areas; Case Study Zonguldak City, Turkey", SVH Südwestdeutscher Verlag, OmniScriptum GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3-8381-5183-0, (Basıldı)

D3.Ergen, M., 2014, "AB'ye Giriş Sürecinde Türkiye'deki Kentleşmenin Ekolojik Yapıya Etkisi", Copyright OmniScriptum GmbH & Co. KG, Türkiye Alim Kitapları, ISBN: 978-3-639-67056-1, (Basıldı)

D4. Ergen Y. B., Ergen M.,2013, “Application of Geographical Information System to the Analysis of Urban Green Areas in Urban Development Plans-A Case Study of Zonguldak, Turkey”, Advances in Landscape Architecture, Edited by Murat Özyavuz, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN 978-953-51-1167-2, Printed in Crotia, (Basıldı)

E. Ulusalararası kitaplarda editörlük:

E1.2016, "Sustainable Urbanization", Edited by Mustafa ERGEN, Intech Prepress, Novi Sad, ISBN 978-953-51-2653-9, Print ISBN 978-953-51-2652-2 Printed in Crotia, (Basıldı)

F.Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, çalıştay,konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

F1. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi (TÜBİTAK-2237) Kursiyer, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1-3 Nisan 2016, Isparta-Türkiye

F2.Workshop "Characterising Historic Landscapes: Interdisciplinary Perspectives" organized by Newcastle University and Ege University 1-4 March 2016, İzmir-Turkey

F3. "Kentlerin Dönüştüğü Ortamda Peyzaj Mimarlığının Rolü" panelist, 2014, Kayseri-Türkiye

 

 

 

 

Güncelleme : 11.12.2017 16:32:58