Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 0(484) 223 6634 / 3243
Kurumsal E-Posta oguzhan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme11.03.2017 01:08:14

Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA OĞUZHAN KAYA

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Biyokimya
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

1. Ad Soyad

: Mustafa Oğuzhan KAYA

İletişim Bilgileri 

Adres

 

Mail

 

Siirt Üniversitesi Veteriner  Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Biyokimya    Anabilim Dalı            Siirt/TÜRKİYE

:  oguzhan@siirt.edu.tr

2. Doğum Tarihi

: 1984

3. Unvanı

: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu

: Doktora

   

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

Balıkesir Üniversitesi

2003-2007 (4 Yıl)

Yüksek Lisans

 Kimya (Biyokimya)

Balıkesir Üniversitesi

2007-2009 (2 Yıl)

Doktora

 Kimya (Biyokimya)

Balıkesir Üniversitesi

2010-2013 (3,5 Yıl)

                   

5. Akademik Unvanlar

     Yrd.Doç.Dr. (2014-……)   Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya A.B.D.

     Arş.Gör.Dr.  (2013-2013)   Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

     Arş.Gör.       (2009-2013)   Siirt Üniversitesi F.E.F. - Balıkesir Üniversitesi F.E.F. Kimya Böl.

6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

“Yeni Bir Metodla Hyalüronidaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı Bileşiklerin Bu Enzim Üzerine    Etkilerinin Araştırılması” (Doktora Tezi)

 

“Meme Kanserli Olgularda Paraoksonaz (PON1) Polimorfizminin Belirlenmesi” (Yüksek Lisans Tezi)

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde ( SCI & SCI-EXPANDED ) kabul edilen makaleler

“A new affinity method for purification of bovine testicular hyaluronidase enzyme and an investigation of the effects of some compounds on this enzyme” (Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry)

 

Is there a relation between genetic susceptibility with cancer? A study about PARAOXONASE (PON1) enzyme activity in breast cancer cases.” (Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry)

 

7.2. Uluslararası hakemli dergilerde ( SCI & SCI-EXPANDED Dışındaki ) kabul edilen makaleler

“Bazı yem ve gübre sanayi kimyasallarının hyalüronidaz üzerine in vitro etkileri” (Anadolu Tarım Bilimleri dergisi)


7.3. Ulusal hakemli dergilerde kabul edilen makaleler

“Siirt tiftik keçisi böbrek dokusundan karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı biyokimyasal özelliklerinin araştırılması” (Erzincan University Journal of Science and Technology)

 

7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

“Some of apigenin derivatives’ impact on polyphenol oxidase enzyme” (8th Aegean Analytical Chemistry Days)

 

“Carbonic Anhydrase I and II inhibition with levonorgestrel-ethinyl estradiol for birth control pill:Microgynon” (8th Aegean Analytical Chemistry Days)

 

“Some of carbazol substituted chalcone urea derivatives’ impact on polyphenol oxidase enzyme” (3rd Pak-Turk Conference on Chemical sciences)

 

“Xanthine oxidase inhibition with colchicine for gout disease drug: Colchicum Dispert” (3rd Pak-Turk Conference on Chemical sciences)

 

“Differential in vitro inhibition studies of some cerium vanadate derivatives on Xanthine oxidase” (FEBS JOURNAL-FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, FRANCE)

 

“A new affinity method for purification of bovine testicular hyaluronidase enzyme and an investigation of the effects of some compounds on this enzyme.” JOURNAL-FEBS 2015 Conference, Berlin, GERMANY

 

“Some Often Used Chemicals In Vitro Effects On Pon1: Associated With Biotechnology” (International Engineering, Science and Education Conference (INESEC)) (Diyarbakır-TURKEY) (Sözlü Sunum)

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

“Ch2 proteininin saflaştırılması ve kristalizasyon basamağı” (V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi) (Sözlü Sunum)

 

“Okso-tiyo crown eterlerin sentezi ve paraoksonaz enzimine karşı ilgisinin araştırılması” (V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi)

 

“Meme kanserli olgularda paraoksonaz (PON1) polimorfizminin belirlenmesi” (6.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi) (Sözlü Sunum)

 

“Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu Ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması.” (27. Ulusal Kimya Kongresi-Çanakkale-TÜRKİYE)

 

“Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve İnhibisyon Çalışmaları” (27. Ulusal Kimya Kongresi-Çanakkale-TÜRKİYE)

 

“Bazı biyoteknolojik kimyasalların PON1 enzimi üzerine In Vitro etkilerinin araştırılması” (10.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi) (Ayvalık/Balıkesir-TÜRKİYE) (Sözlü Sunum)

 

“Bioteknolojik Öneme Sahip Bazı Bileşiklerin Sığır Testis Hyalüronidazı Üzerine In Vitro Etkilerinin Araştırılması”  (8.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi) (Bursa-TÜRKİYE)(Sözlü Sunum)

 

  8. Projeler

“Ch2 proteininin saflaştırılması ve kristalizasyon basamağı” (Yurt dışı Yüksek Lisans Öğrenci Projesi) (Cardiff Üniversitesi-İngiltere) (Görev:Araştırmacı) (Proje tamamlanmıştır.) (2008-2009)

 

“Kanserli hastalarda Paraoksonaz Q ve R izoenzimlerinin aktivitelerinin saptanması ve bazı pestisitlerin bu izoenzimler üzerine inhibisyonunun araştırılması” (Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi 2008/31) (Proje tamamlanmıştır.)

 

“Hyalüronidaz enziminin farklı kaynaklardan yeni bir metot ile saflaştırılması ve bu enzimin immobilizasyonunun araştırılması” (Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi 2012/38) (Proje tamamlanmıştır.)

 

“Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması” (Görev:Yürütücü 2015-SİÜVET-03) (Proje tamamlanmıştır.)

 

“Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi” (Görev: Araştırmacı 2014-SİÜSYO-02) (Proje tamamlanmıştır.)

 

Siirt Koşullarında Bazı Çim Türlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi.” (Görev:Araştırmacı 2014-SİÜZİR-04 Devam etmekte.)

 

9. Yönetilen Tezler

 “Seryum Vanadat (CeVO)  türevlerinin Paraoksanaz (PON1) enzimi üzerine In Vitro etkilerinin araştırılması.” (Yüksek Lisans-Tez Aşaması Devam etmektedir)

 

10. Akademik ve Bilimsel Yetenek Alanları

v  PCR,

v Restriksiyon fragmentelerinin DNA vektörlerine klonlanması,

v  Komponent hücrelerin hazırlanması ve transformasyonu,

v  DNA fragmentlerinin yapılandırılması ve restriksüyon işlemi,

v  Rekombinant protein teknolojisi ve ekspresyonu,

v  Afinite kromatografisi tekniği, Jel filtrasyon tekniği gibi kromatografik yöntemlerle protein saflaştırma,

v  Manuel ve robotik protein kristalizasyon teknikleri,

v  Enzim kinetiği

v  Kanser biyolojisi

v  Suni tohumlamada enzim etkinliği

v  İstatiksel Veri Analizi

v  Biyoenformatik Araçlarının kullanımı

 

  11. İdari Görevler

 1. Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği (2014-2017)
 2. Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2014-2016)
 3. Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2016)
 4. Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği (2014-2016)
 5. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Böl. Biyokimya A.B.D. Başkanlığı (2014-…)
 6. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Muayene Kabul Komisyonu Üyeliği (2014-…..)
 7. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma Değerlendirme ve Projeler Komisyonu Üyeliği (2016-….)
 8. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği (2015-2017)
 9. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Danışmanlığı (2015-……)

 

12. Son iki yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

        Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Bahar

Biyokimya-II

4

 

18

2013-2014

Bahar

Biyokimya Lab.

 

4

14

2013-2014

Bahar

Organik Kimya

4

 

40

2013-2014

Bahar

Organik Kimya-II

4

 

22

2013-2014

Bahar

Organik Kimya Lab.-II

 

4

9

2013-2014

Bahar

İlaç Kimyası

2

 

5

2013-2014

Bahar

Biyoorganik Kimya

2

 

13

2013-2014

Bahar

Mesleki İngilizce-II

2

 

20

2013-2014

Bahar

Boyar Madde Kimyası

2

 

4

2014-2015

Güz

Organik Kimya

2

 

38

2014-2015

Bahar

Biyokimya

3

 

19

2014-2015

Bahar

Çevre Kimyası

2

 

19

2014-2015

Bahar

Enzimatik Analiz

(Lisansüstü Ders)

3

 

1

2014-2015

Bahar

İleri Enzim Kinetiği

(Lisansüstü Ders)

3

 

2

2014-2015

Bahar

Lipid Metabolizması Ve Membran Biyokimyası

(Lisansüstü Ders)

3

 

1

2015-2016

Güz

Gıda Mikrobiyoloji-I

2

2

8

2015-2016

Güz

Süt Teknolojisi-I

2

2

20

2015-2016

Güz

Biyokimyada Seçme Konular-I

3

 

1

2015-2016

Güz

Enzim İmmobilizasyonu

3

 

1

2015-2016

Güz

İleri Biyokimya Laboratuar Teknikleri-I

3

 

1

2015-2016

Güz

Biyokimya-II

3

4

36

2015-2016

Bahar

Enzimatik Analiz

(Lisansüstü Ders)

3

 

3

2015-2016

Bahar

Bionanoteknoloji

(Lisansüstü Ders)

3

 

4

2015-2016

Bahar

Biyokimyada Seçme Konular-II

(Lisansüstü Ders)

3

 

4

2016-2017

Güz

Biyokimyada Seçme Konular-I

3

 

7

2016-2017

Güz

İleri Biyokimya Laboratuar Teknikleri-I

3

 

4

2016-2017

Güz

Enzim İmmobilizasyonu

3

 

2

2016-2017

Güz

Organik Kimya

4

2

24

 

Güncelleme : 11.03.2017 01:05:25