Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilimdalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3158
Kurumsal E-Posta mcatak  siirt.edu.tr
E-Posta mucaffer  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.12.2017 22:55:55

Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER ÇATAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              :Muzaffer ÇATAK

2.  Doğum Tarihi         :1979

3.  Unvanı                    :Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

1998- 2002

Y. Lisans

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2009- 2014

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     :   2015

Doçentlik Tarihi       :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1.   …

2.   …

6.2.  Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

 

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   …

2.   …

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. KAHYAOĞLU MUSTAFA, ÇATAK MUZAFFER (2017).  A Research on Cognitive Structure of Middle School Students Regarding Concepts of Nature and Environment.  US-China Education Review B, 7(3), 115-126., Doi: 10.17265/2161-6248/2017.03.001 (Yayın No: 3687350)

2.  OCAK GÜRBÜZ, ÇATAK MUZAFFER (2015).  Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 7), 733-750., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8016 (Yayın No: 2040188)

3. ÇATAK MUZAFFER (2015).  Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 7), 259-316., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8154 (Yayın No: 2039282)

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  ÇATAK MUZAFFER, KAHYAOĞLU MUSTAFA (2017).  ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE ETİĞİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININKARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ.  ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU (isoeva), 279-280. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3687700)

2.  KAHYAOĞLU MUSTAFA, ÇATAK MUZAFFER (2017).  ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE ETİĞİ FARKINDALIKLARI İNCELENMESİ.  Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (isoeva), 275-276. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3687713)

3. ÇATAK MUZAFFER (2017).  ÖĞRENCİLERİN LAİKLİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI.  USBES VI- USBES 2017, 561-562. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3687660)

4. ÇATAK MUZAFFER, YILDIZ ÇAĞLAR (2017).  ÖĞRENCİLERİN MİLLET KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI.  USBES VI- USBES 2017, 507-508. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3687635)

5. ÇATAK MUZAFFER (2017).  ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARINA YÖNELİKÖNYARGILARI.  USBES VI- USBES 2017, 559-560. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3687655)

6. EROL HÜSEYİN, ÇATAK MUZAFFER (2016).  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Değerlendirilmesi.  ASOS CONGRESS 2016, 1(1), 1220-1237. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926782)

7. KAYA MEHMET FATİH, EROL HÜSEYİN, ÇATAK MUZAFFER (2016).  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN BENİMSEDİKLERİYAKLAŞIMLARIN BELİRLENMESİ.  USBESV 2016, 635-643. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926692)

8. ÇATAK MUZAFFER, KAYA MEHMET FATİH, EROL HÜSEYİN (2016).  ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖNYARGILARI.  USBESV 2016, 438-449. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926661)

9. EROL HÜSEYİN, ÇATAK MUZAFFER, KAYA MEHMET FATİH (2016).  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PARALEL VE MERİDYEN KAVRAMLARINA İLİŞKİNZİHİNSEL MODELLERİ.  USBESV 2016, 377-387. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926609)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.  Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Programlarının Tarihi Gelişimi) (2016)., ÇATAK MUZAFFER,  Anı Yayıncılık, Editör: Şimşek, Selçuk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-170-080-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2613582)

2.   …

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   ÇATAK MUZAFFER (2015).  TÜRKİYE DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRA.  Ekev Akademi Dergisi, 62(62), 69-94., Doi: 10.17753/Ekev425 (Kontrol No: 2041348)

2.   KOCA NUSRET, ÇATAK MUZAFFER (2011).  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Su Kaynaklarının Görsel Materyal Olarak Kullanımı.  Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 167-181. (Kontrol No: 3687600)

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   …

2.   …

7.7.  Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

 

8.Projeler

1.   …

2.   …


9.İdari Görevler

1.  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı

2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. …

2.  …

 

11.Ödüller

1.   …

2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Materyal Tas.

Özel Öğretim Y.

Sos. Temelleri

2

2

2

2

2

0

80

35

95

İlkbahar

Materyal Tas.

Özel Öğretim Y.

2

2

2

2

94

163

 

2017-2018

Güz

Bilimsel Arş. Y.

Özel Öğretim Y.

Sos. Temelleri

2 +sınıf 4

2

2

0

2

0

189

55

134

İlkbahar

Materyal Tas.

Özel Öğretim Y

2

2

2

2

80

35

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 12.04.2018 14:07:36
ÇALIŞMALAR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZAFFER ÇATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Posta Adresi

:

mucaffer@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Telefon (İş)

:

2231224-3158

 

 

 

 

 

 

Telefon (Cep)

:

 

 

 

 

 

 

 

Faks

:

 

 

 

 

 

 

 

Adres

:

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi, B- Blok, Kapı no: BZ 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Aralık/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Ortaokullarda sosyal bilgiler öğretiminin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi  (2014) Tez Danışmanı:(ŞABAN ORTAK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENT

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersler *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Dili

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri II

Türkçe

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Deneyimi

Türkçe

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayat Bilgisi Öğretimi

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Deneyimi

Türkçe

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Proje Geliştirme

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Türkçe

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenlik Uygulaması

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri II

Türkçe

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatandaşlık Eğitimi

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel İstatistik

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri I

Türkçe

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Eğitim Tarihi

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Türkçe

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAHYAOĞLU, M ve ÇATAK, M. (2017).  A Research on the Cognitive Structure of Middle School Students Regarding Concepts of Nature and Environment.  US-China Education Review B, 7(3), 115-126., Doi: 10.17265/2161-6248/2017.03.001 (Yayın No: 3687350)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAK, G ve ÇATAK, M. (2015).  Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 7), 733-733., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8016 (Yayın No: 2040188)

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇATAK, M. (2015).  TÜRKİYE DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRA.  Ekev Akademi Dergisi, 62(62), 69-94., Doi: 10.17753/Ekev425 (Yayın No: 2041348)

 

 

 

 

 

 

3.