Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilimdalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3158
Kurumsal E-Posta mcatak  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:33:55

Yrd.Doç.Dr. MUZAFFER ÇATAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Aslen Sivaslı'dır. 2002 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik görevine başlamıştır. 2009 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler alanında yüksek lisansını; 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilgiler alanında doktorasını tamamlamıştır. 2015 yılından itibaren Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Güncelleme : 25.01.2016 16:00:43
ÇALIŞMALAR


 

1.      Adı Soyadı: Muzaffer ÇATAK

2.      Doğum Tarihi:

3.      Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 Niğde Üniv.

2002

Y. Lisans

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Niğde Üniv.

2009

Doktora

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Afyon Kocatepe Üniv.

2014

5.      Akademik Unvanlar:  Yrd. Doç. Dr.

 

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. OCAK GÜRBÜZ,ÇATAK MUZAFFER (2015).  Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 7), 733-733., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8016 (Yayın No: 2040188)

 

2.             

 

 

 

 

 

  1. ÇATAK MUZAFFER (2015).  TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM PROGRA.  Ekev Akademi Dergisi(62), 69-69., Doi: 10.17753/Ekev425  (Yayın No: 2041348)

 

4.             

 

 

 

 

 

  1. ÇATAK MUZAFFER (2015).  Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 7), 259-259., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8154 (Yayın No: 2039282)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

EROL HÜSEYİN, ÇATAK MUZAFFER (2016).  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının
Değerlendirilmesi.  ASOS CONGRESS 2016, 1(1), 1220-1237. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926782)

 

 

 

 

KAYA MEHMET FATİH, EROL HÜSEYİN, ÇATAK MUZAFFER (2016).  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN BENİMSEDİKLERİ
YAKLAŞIMLARIN BELİRLENMESİ.  USBESV 2016, 635-643. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926692)

 

 

 

 

ÇATAK MUZAFFER, KAYA MEHMET FATİH, EROL HÜSEYİN (2016).  ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖNYARGILARI.  USBESV 2016, 438-449. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926661)

 

 

 

 

EROL HÜSEYİN, ÇATAK MUZAFFER, Kaya Mehmet Fatih (2016).  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PARALEL VE MERİDYEN KAVRAMLARINA İLİŞKİN
ZİHİNSEL MODELLERİ.  USBESV 2016, 377-387. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2926609)

 

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler             

TÜRKİYE’DE EĞİTİM SORUNLARINA YÖNELİK AKADEMİK
DEĞERLENDİRMELER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I, Bölüm adı:(SAĞLIK, HİJYEN, BESLENME VE GÜVENLİK SORUNLARI) (2016)., ÇATAK MUZAFFER,  MAYA AKADEMİ, Editör:Recep AKSU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 22, ISBN: 978-605-4515-69-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2969800)

 

 

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Programlarının Tarihi Gelişimi) (2016)., ÇATAK MUZAFFER,  Anı Yayıncılık, Editör:Şimşek, Selçuk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-170-080-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2613582)

-

7. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-

2016


Sosyal Bilgilerin Temelleri

2

 

 

Özel Öğretim Yöntemi I

2

2

 

Okul Deneyimi

1

 

 

Hayat Bilgisi

3

 

 

Vatandaşlık Eğitimi

2

 

 

İstatistik

2

 

 

Sosyal Bilgilerin Temelleri

2

 

 

Özel Öğretim Yöntemi II

2

2

 

Sosyal Proje

1

2

 

Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

 

 

Türk Eğitim Tarihi

2

 

 

Öğretmenlik Uygulaması

 

2

 

2016-

2017

 

Sosyal Bilgilerin Temelleri

2

 

 

Özel Öğretim Yöntemi I- II

2

2

 

Okul Deneyimi

1

 

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama

2

2