Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2818
Kurumsal E-Posta naziremikail  siirt.edu.tr
E-Posta naziremikail  gmail.com
Açıklama
Güncelleme13.02.2017 16:03:28

Yrd.Doç.Dr. NAZİRE MİKAİL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

1.      Adı Soyadı: Nazire MİKAİL

2.      Doğum Tarihi: 25.10.1978

3.      Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Uygulamalı matematik ve sibernetik

Bakü Devlet Üniversitesi

2000

Yüksek lisans

Olasılık teorisi ve istatistik

Bakü Devlet Üniversitesi

2002

Doktora

Biyometri ve genetik

Selçuk Üniversitesi

2012

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik-2013

     6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

1. Alev Çetin Feyza, (2016). Van ili bazı bal arısı (apis mellifera l.) populasyonlarının filogenetik yapılarının moleküler tekniklerle belirlenmesi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

2. Gök Turgut, (2016). Süt sığırcılığında laktasyon eğrisinin matematiksel modellerle incelenmesi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

       7. Ödüller

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2013

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2015

Güncelleme : 16.02.2017 09:44:17
YAYINLAR VE PROJELER
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Mikail N., Keskin İ., 2015,  Subclinical mastitis prediction in dairy cattle by application of fuzzy logic.  Pak. J. Agri. Sci., Vol. 52(4), 1101-1107; 2015

Mikail N., Keskin İ., 2015, Application of neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system to predict subclinical mastitis in dairy cattle. Indian J. Anim. Res., 49 (5) 2015 : 671-679

Mammadova N., Keskin İ., 2013,  Application of the support vector machine to predict subclinical mastitis in dairy cattle.  Scientific World Journal, (2013), 1-10

Mikail N., Keskin İ., 2011,  İneklerde bulanık mantık modeli ile hareketlilik ölçüsünden yararlanılarak kızgınlığın tespiti.  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (6): 1003–1008

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Aytekin İ., Mammadova M. N., Altay Y., Topuz D., Keskin İ., 2016, Determination of the factors effecting lactation milk yield of holstein friesian cows by the path analysis. Selcuk J Agr Food Sci, 30(1): 44-48

Memmedova N., Keskin İ., 2009. Hayvancılıkta bulanık mantık uygulamaları (derleme). Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (47): (2009) 89-95

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Mammadova N., Keskin İ., Mikailsoy F., 2009, Prediction of the Milk Yield in Brown Swiss Cows using Fuzzy Logic. IWW2009 Proceeding of the IVth International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, 5-7 June, Kocaeli

Keskin İ., Mammadova N., İlhan F., Dağ B., Mikailsoy F., 2010, Comparison of eleven Mathematical Models for describing the first Lactation Curve of Holstein Cattle in Turkey, Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo

Mikail N., Altay Y., Keskin İ., 2013, A Sample Model for Prediction of 305-Day Milk Yield of Holstein Cows Using Artificial Neural Networks, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON, Tekirdağ, Turkey, 03-05 EKİM, 2013 

Altay Y., Mikail N., Keskin İ., 2013, Lactation Curve Traits of Holstein Cows Raised at a Corporation Farm, VIth International Balkan Animal Conference, BALNIMALCON, Tekirdağ, Turkey. Tekirdağ, Turkey, 03-05 EKİM, 2013 

Mikailsoy F., Mammadova N., 2014, Modeling of the dynamics of cattle milk productivity, International Research to Practice Conference, ‘Prospects of Innovative Development of Agriculture’ (in the framework of the XXIV International Specialized Exibition AGROCOMPLEX-2014), Rusya, 11-14 MART, 2014 

Mikail N., Keskin İ., Altay Y., Siyah Alaca Ineklerin Süt Verimi Tahmininde Yapay Sinir Ağları Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemlerinin Kullanımı, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 EYLÜL 2014, Diyarbakır, Türkiye 

Dağ B., Mammadova N. M., Keskin İ., Altay Y, Topuz D., 2015, Developing Expert Systems Based on Fuzzy Logic in Dairy Cattle Husbandry, The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference, 15-16 EYLÜL 2015, Kosova

Keskin İ., Mammadova N. M., Topuz D., Altay Y, Aytekin, İ., 2015, Development of Support Decision Systems in Agriculture by Using Artificial Intelligent Systems, The first Mitrovica Innovations Scientific International Conference, 15-16 EYLÜL 2015, Kosova 

Bozkurt Y., Aydogan T., Tuzun C.G., Mikail N., Varban S., Dogan C., Tatlı M. 2015, Some Applications of Artificial Neural Networks Used for Beef Cattle Production, 4th International Congress New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production, 07-09 EKİM 2015, Belgrade, Sırbistan

Pakyürek M., Mikail N., 2016, Prediction of the juice volume in pomegranate by the fuzzy logic method, International Conference On Natural Science and Engineering, 19-20 MART 2016, Kilis, Türkiye

Mikail N., Keskin İ,, Altay Y., Dağ B., 2016, A Sample Model for Prediction of Milk Yield in Akkaraman Ewes Using Artificial Neural Networks, International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, 07-09 EKİM 2016, Bosna Hersek

Mikail N., Bakır G., Alev F., 2016, Regression Tree Analysis of Factors Affecting First Lactation Milk Yield of Dairy Cattle, International Agriculture Congress, 14-18 KASIM 2016, Belgrad, Sırbistan

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Alev Çetin F., Mikail N., 2016, Hayvancılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Turk J Agric Res (2016) 3: 79-88 ©TÜTAD ISSN: 2148-2306 doi: 10.19159/tutad.30179

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Mammadova N., Keskin İ., Zülkadir, U., 2011, The Development of a Sample Culling Model for Dairy Cattle via Fuzzy Logic Method. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana

Altay Y., Topuz D., Mikail N., Keskin İ., 2015, Hayvancılıkta yanıt yüzey yönteminin kullanımı, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül, Konya

Diğer yayınlar

MAMMADOVA N., 2002, Completeness of the system of eigenfunctions and associated elements of a random operator. Riyaziyyatın Tətbiqi Problemləri Elmi Konfransının materialları. Bakü. BDÜ yayınevi

Ulusal & Uluslararası Projeler

Siirt Koşullarında, Kısıntılı Sulama Uygulamaları Altında Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim Ve Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-08

Siirt yöresinde yetiştirilen zivzik narının (punica granatum l.) Kısıntılı sulama koşullarında sulama programlarının oluşturulması (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-11

Siirt İli ve Çevresindeki Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunlarının Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Araştırmacı, 2014-SİÜZİR-09

Van İlindeki Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarının Filogenetik Yapılarının Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-14

Süt Sığırcılığında Laktasyon Eğrisinin Matematiksel Modellerle İncelenmesi (Tamamlandı), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-20

Bulanık Uzman Sistemler, Hayvancılıkta Uygulamaları ve Örnek Bir Tasarım (Devam ediyor), Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü, 2016-SİÜFEB-21