İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2934
Kurumsal E-Posta necatisumer  siirt.edu.tr
E-Posta necatisumerr  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.11.2015 18:49:38

Dr. Öğr. Üyesi NECATİ SÜMER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Necati SÜMER

2. Doğum Tarihi          :1980

3. Unvanı                    : Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi,      İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Çukurova Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çukurova Üniversitesi

2007

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

 

6. Yayınlar

 

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                1.   SÜMER NECATİ (2017).  Deli Dumrul Öyküsünün ve Yedinci Mühür Sinema Filminin Çağrıştırdığı Ortak Tema: Ölümü Yenme Düşüncesi.  Turkish StudiesInternational Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(35), 407-421.

            2.   SÜMER NECATİ (2017).  Mitolojk ve Dinsel Bir Sembol Olarak Ayna.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 1367-1375.

3.   SÜMER NECATİ, AKTAŞ AHMET (2017).  Yezidilerde Dini Teşkilatlanmanın Sosyal Hayata Yansımaları (Batman-Beşiri Örneğiİ).  Dini Araştırmalar, 20(51), 117-136.

4.   SÜMER NECATİ (2016).  Tanah ta Cinsel Sapkınlıklar.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi-Asos Journal-The Journal of Academic Social Science(29), 167-177

5.   SÜMER NECATİ (2016).  Cahiliye Araplarında Falcılık.  Milel ve Nihal, 13(1), 134-157

6.   SÜMER NECATİ (2016).  Ingmar Bergman ın Kış Işığı Filmi Çerçevesinde Hıristiyanlıkta Deus OtiosusTanrı Anlayışını Sorgulamak.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research , 9(44), 1395-1403.

7.   SÜMER NECATİ (2016).  Katolik Mezhebinde Yedi Ölümcül Günah Problemi.  Journal of Turkish Studies, 11(Volume 11 Issue 5), 481-498.

8.   SÜMER NECATİ (2016).  Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan.  The Journal of Academic Social Science Studies, 2(Number: 43), 275-288.,

 

6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   SÜMER NECATİ (2017).  Mehdilik Düşüncesine Temel Oluşturma Bağlamında İlkel Kabilelerde ve Mitolojide Kurtuluş Motifleri.  Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey.

            2.   SÜMER NECATİ (2016).  Yahudilikte Çevre Ahlakı.  ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality,  4-6 November 2016, Alanya – Turkey.

3.   SÜMER NECATİ (2016).  11 ve 13  Yüzyılları Arasında Kudüs te Dinsel Çoğulculuğun Sembolleri Olarak Ağlama Duvarı  Kutsal Kabir Kilisesi ve Kubbetüs Sahra.  ULUSLARARASI SELÂHADDîN EYYȖBÎ SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL, Siirt-Turkey.

4.   SÜMER NECATİ (2016).  Kâmil b  Hüseyin b  Mustafa Pâlî el Halebî el Ğazzî nin Nehrü z zeheb fî tarîhi l Haleb Eserine Göre Urfa Livası nın Özellikleri.  I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetlerinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa-Turkey.

 

6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   SÜMER NECATİ (2017).  Bir Ziyaret Fenomeni Olarak Şeyh Müslüm Türbesi ve Psikososyal Hayata Etkileri.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 25-42.

            2.   SÜMER NECATİ (2016).  Yahudilikte  Hıristiyanlıkta ve İslam da Ötanazi.  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 115-132.

3.   SÜMER NECATİ (2015).  Hint Dinlerinde Acıdan Kaçışın Bir Yolu Olarak Ötanazi.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 69-86.

4.   SÜMER NECATİ (2014).  Antik ve İlkel Toplumlarda İntihar Olgusu.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-116.

 

6.4. Ulusal yayınevlerinde yayınlanan kitaplar

1.  Dinlerde Intihar Sehitlik ve Ötanazi (2015)., SÜMER NECATI, Ankara Okulu Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:6059281072, Türkçe(Arastırma).

 

7.İdari Görevler

            1.   Dekan Yardımcılığı 2015/2017

            2.  Bölüm Başkanlığı   2017/-Devam Ediyor

 

 

8.Ödüller

            1.  Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü, İspanya

            2.  Ibn Rüşt Ödülü, İspanya

 

9 .Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Dinler Tarihi

Din Psikolojisi

 

4

15

 

 

280

İlkbahar

 

Dinler Tarihi

 

6

 

 

110

 

2017-2018

Güz

 

Dinler Tarihi

Din Psikolojisi

 

4

15

 

 

250

İlkbahar

Dinler Tarihi

 

 

6

 

 

115

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Akademik Çalışmalar
Eserler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. SÜMER NECATI (2016). Tanah ta Cinsel Sapkınlıklar. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi-Asos
J o u r n a l - T h e J o u r n a l o f A c a d e m i c S o c i a l S c i e n c e ( 2 9 ) , 1 6 7 - 1 7 7 . , D o i :
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 6 9 9 2 / A S O S . 1 3 0 5.

2. SÜMER NECATI (2016). Cahiliye Araplarında Falcılık. Milel ve Nihal, 13(1), 134-157., Doi: doi:
10.17131/milelnihal.95812.

3. SÜMER NECATI (2016). Ingmar Bergman ın Kıs Isıgı Filmi Çerçevesinde Hıristiyanlıkta Deus
OtiosusTanrı Anlayısını Sorgulamak. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, The Journal of
International Social Research , 9(44), 1395-1403. 

4. SÜMER NECATI (2016). Katolik Mezhebinde Yedi Ölümcül Günah Problemi. Journal of Turkish
Studies, 11(Volume 11 Issue 5), 481-498., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8748.

5. SÜMER NECATI (2016). Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan. The Journal of Academic
Social Science Studies, 2(Number: 43), 275-288., Doi: 10.9761/JASSS3229.

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. SÜMER NECATI (2016). Yahudilikte Çevre Ahlakı. ISEM2016, 3rd International Symposium on
Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya – Turkey, 299-306. (Tam Metin
Bildiri/).

2. SÜMER NECATI (2016). 11 ve 13 Yüzyılları Arasında Kudüs te Dinsel Çogulculugun Sembolleri
Olarak Aglama Duvarı Kutsal Kabir Kilisesi ve Kubbetüs Sahra. ULUSLARARASI SELÂHADDîN
EYY?BÎ SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3. SÜMER NECATI (2016). Kâmil b Hüseyin b Mustafa Pâlî el Halebî el Gazzî nin Nehrü z zeheb fî
tarîhi l Haleb Eserine Göre Urfa Livası nın Özellikleri. I. Uluslararası Islam Tarihi ve
Medeniyetlerinde Sanlıurfa Sempozyumu, 1(1), 318-329. (Tam Metin Bildiri/).


Yazılan Kitaplar

1. Dinlerde Intihar Sehitlik ve Ötanazi (2015)., SÜMER NECATI, Ankara Okulu Yayınları, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:6059281072, Türkçe(Arastırma).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. SÜMER NECATI (2016). Yahudilikte Hıristiyanlıkta ve Islam da Ötanazi. Sırnak Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 115-132.

2. SÜMER NECATI (2015). Hint Dinlerinde Acıdan Kaçısın Bir Yolu Olarak Ötanazi. Siirt Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 69-86. 

3. SÜMER NECATI (2014). Antik ve Ilkel Toplumlarda Intihar Olgusu. Siirt Üniversitesi Ilahiyat
Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-116.

Diger Yayınlar

1. SÜMER NECATI (2015). Mitolojinin Gücü Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji
veHikâyeler MediaCat Yayınları Çev Zeynep Yaman Istanbul 2007 ss 288. Siirt Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 226-232. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritigi) 

Editörlük
Siirt Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Otto,
01.01.2015