İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2934
Kurumsal E-Posta necatisumer  siirt.edu.tr
E-Posta necatisumerr  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.11.2015 18:49:38

Yrd.Doç.Dr. NECATİ SÜMER

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

  1.Adı Soyadı:  Necati SÜMER

2.Doğum Tarihi: 1980

3. Ünvanı: Yardımcı Doçent

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans  İlahiyat Fakültesi,      İlköğretim Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi Öğretmenliği  Bölümü

Çukurova Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çukurova Üniversitesi

2007

Doktora

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Ankara Üniversitesi

2015

 

 

 

 

Yüksek Lisans

Tez: Kitab-ı Mukaddes'te Cinsel Motifler

Danışman: Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK


Doktora

Tez: Dinlerde İntihar Olgusu

Danışman: Prof. Dr. Baki ADAM


Yabancı Dil

İngilizce: KPDS 65 

İDARİ GÖREVLER

 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2015-...
 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörü 2015-…


ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE GÖREVLERİ 

 • Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 2015-
 • Arş. Gör., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 2013-2015
 • Öğretmen, Ankara, Kooperatifler Birliği Ortaokulu, 2012-2013
 • Öğretmen, Ankara, Ali Suavi Ortaokulu, 2010- 2012
 • Öğretmen, Şanlıurfa, Bilim İlköğretim Okulu, 2007-2010
 • Öğretmen, Adana, Kılıçlı Ahmet Akyürek İlköğretim Okulu, 2005- 2007

 
Güncelleme : 02.06.2016 23:05:40
Akademik Çalışmalar
Eserler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. SÜMER NECATI (2016). Tanah ta Cinsel Sapkınlıklar. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi-Asos
J o u r n a l - T h e J o u r n a l o f A c a d e m i c S o c i a l S c i e n c e ( 2 9 ) , 1 6 7 - 1 7 7 . , D o i :
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 6 9 9 2 / A S O S . 1 3 0 5.

2. SÜMER NECATI (2016). Cahiliye Araplarında Falcılık. Milel ve Nihal, 13(1), 134-157., Doi: doi:
10.17131/milelnihal.95812.

3. SÜMER NECATI (2016). Ingmar Bergman ın Kıs Isıgı Filmi Çerçevesinde Hıristiyanlıkta Deus
OtiosusTanrı Anlayısını Sorgulamak. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, The Journal of
International Social Research , 9(44), 1395-1403. 

4. SÜMER NECATI (2016). Katolik Mezhebinde Yedi Ölümcül Günah Problemi. Journal of Turkish
Studies, 11(Volume 11 Issue 5), 481-498., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8748.

5. SÜMER NECATI (2016). Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan. The Journal of Academic
Social Science Studies, 2(Number: 43), 275-288., Doi: 10.9761/JASSS3229.

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. SÜMER NECATI (2016). Yahudilikte Çevre Ahlakı. ISEM2016, 3rd International Symposium on
Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya – Turkey, 299-306. (Tam Metin
Bildiri/).

2. SÜMER NECATI (2016). 11 ve 13 Yüzyılları Arasında Kudüs te Dinsel Çogulculugun Sembolleri
Olarak Aglama Duvarı Kutsal Kabir Kilisesi ve Kubbetüs Sahra. ULUSLARARASI SELÂHADDîN
EYY?BÎ SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3. SÜMER NECATI (2016). Kâmil b Hüseyin b Mustafa Pâlî el Halebî el Gazzî nin Nehrü z zeheb fî
tarîhi l Haleb Eserine Göre Urfa Livası nın Özellikleri. I. Uluslararası Islam Tarihi ve
Medeniyetlerinde Sanlıurfa Sempozyumu, 1(1), 318-329. (Tam Metin Bildiri/).


Yazılan Kitaplar

1. Dinlerde Intihar Sehitlik ve Ötanazi (2015)., SÜMER NECATI, Ankara Okulu Yayınları, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:6059281072, Türkçe(Arastırma).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. SÜMER NECATI (2016). Yahudilikte Hıristiyanlıkta ve Islam da Ötanazi. Sırnak Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 115-132.

2. SÜMER NECATI (2015). Hint Dinlerinde Acıdan Kaçısın Bir Yolu Olarak Ötanazi. Siirt Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 69-86. 

3. SÜMER NECATI (2014). Antik ve Ilkel Toplumlarda Intihar Olgusu. Siirt Üniversitesi Ilahiyat
Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-116.

Diger Yayınlar

1. SÜMER NECATI (2015). Mitolojinin Gücü Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji
veHikâyeler MediaCat Yayınları Çev Zeynep Yaman Istanbul 2007 ss 288. Siirt Üniversitesi
Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 226-232. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritigi) 

Editörlük
Siirt Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Otto,
01.01.2015