Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2860
Kurumsal E-Posta nturan49  siirt.edu.tr
E-Posta nturan49  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme10.11.2017 09:19:18

Yrd.Doç.Dr. NİZAMETTİN TURAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Artsand Humanities)

Uçak, A. B., Gençoğlan, C., Bağdatlı, M. C., Turan, N., Arslan, H., İnal, B., 2016. Determination Of Water-Efficiency Relationships and Silage Quality Characteristics Of The Maize Species For Silage (Zea Mays L.). Fresenius Environmental Bulletin. 25 (12a/2016), 6053-6068, Germany.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Keskin, B., Akdeniz, H., Yılmaz, İ. H., Turan, N., 2005. Yield and Quality of Forage Corn (Zea Mays L.) as İnfluenced by Cultivar and Nitrogen Rate. Asian Network for Scientific İnformation J. Agron,. 4 (2), 138-141.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uçak, A. B., Çil, A. N., Çil, A., Turan, N., Bağdatlı, C., Oğuz, A., 2014. Sunflower Plants Cultivated in Different Time Of the Crop Water Stress İndex (CWS) is Determination. İnternational Mesopotamia Agriculture Congress, 299-306. Diyarbakır.  

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Turan, N., Yılmaz, İ., 2000. Van Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Silajlık Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Hasıl Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, 2000, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 63-71. Erzurum.

Turan, N., Altuner, F., 2014. Van İlinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2014, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi,  1 (1), 91-97. Siirt.

Turan, N., Özyazıcı, M. A., Yalçın Tantekin, G., 2015. Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde Edilen Kaba Yem Üretim Potansiyeli, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 69-75. Siirt.

Uçak, A. B., Ayaşan, T., Turan, N., 2016. Yield, Quality and Water Use Efficiencies of Silage Maize as Effected by Deficit Irrigation Treatments, 2016, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(12): 1228-1239, 2016 4 (1228-1239). Niğde.

 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

 7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Bahar

Çayır Mera Ekolojisi

2

 

8

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

9

Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

3

 

1

Mera Islahı ve Tekniği

3

 

2

Mera Hayvan İlişkileri

3

 

3

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

5

Yüksek Lisans Semineri

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

3

 

Yembitkileri Tarımının Genel Esasları

3

 

1

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3

 

1

Çayır Meraları Hukuki Nitelikleri

3

 

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

2015-2016

Bahar

Tarla Yembitkileri Yetiştirme Tekniği

3

 

1

Mera Islahı ve Tekniği

3

 

1

Mera Hayvan İlişkileri

3

 

2

Çayır Mera Ekolojisi

2

 

13

Temel Bilgi Teknolojileri

2

1

10

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

3

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

2

1

Güz

Buğdaygil Yem Bitkileri

2

 

14

Tarım Ekonomisi

2

 

4

Yembitkileri Tarımının Genel Esasları

3

 

3

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3

 

2

Çayır Meraları Hukuki Nitelikleri

3

 

1

Uzmanlık Alanı Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

2

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

2