Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3459-2843
Kurumsal E-Posta onder.bayraktar  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme09.06.2017 11:12:30

Yrd.Doç.Dr. ÖNDER VOLKAN BAYRAKTAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanı

1.       Adı Soyadı:      Önder Volkan BAYRAKTAR

2.       Doğum Tarihi: 21/01/1977

3.       Unvan:             Yardımcı Doçent

4.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Ekonomisi

Ege Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans

Tarımsal İşletmecilik

Ege Üniversitesi

2005

Doktora

Tarımsal İşletmecilik

Ege Üniversitesi

2015

 

 

 

 

 

5.       Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik-2015

6.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ziraat Mühendisleri Odası

7.       Ödüller

YAŞARAKINCI, N., SANER, G,     BAYRAKTAR, O.V., vd, 2004, “TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Programı Teşvik Ödülü

8.       İdari Görevler

Ekonomi, Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanı, 2010-2015

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2016- Halen

Siirt Üniversitesi

 

9.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-          Ziraat Mühendisleri Odası

 

10.   Ödüller

YAŞARAKINCI, N., SANER, G,     BAYRAKTAR, O.V., vd, 2004, “TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Programı Teşvik Ödülü

Güncelleme : 15.02.2017 11:13:48
YAYINLAR VE PROJELER

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

AKSOY, E., AKSOY, A., ARMAĞAN, G., ARSLAN, M., BAŞARAN, S., BAYRAKTAR, O., BOZ, O., BOZDOĞAN, O., BÜLBÜL, F., BÜKÜN, B., BÜYÜKKARAKUŞ, L., DEMİR, A., DEMİRKAN, H., DOĞAN, N., ERBAŞ, F., EYMİRLİ, S., IŞIK, D., KAÇAN, K., KADIOĞLU, İ., KAROĞLU, S., KAYA, E., KOLÖREN, O., MELAN, K., MENNAN, H., NEMLİ, Y., ÖĞÜT, D., ÖZASLAN, C., ÖZTEMİZ, S., PALA, F., RUŞEN, M., TEMEL, N., TETİK, Ö., TURSUN, N., TÜRKSEVEN, S., ULUDAĞ, A., UYGUR, S., UYGUR, F.N., ÜSTÜNER, T., ÜREMİŞ, İ., YAZLIK, A., VE YÜCEL, S., 2009. National Broomrape Project in Turkey. Proceedings IPPS, International Parasitic Plant Society, 10th World Congress of Parasitic Plants, 8-12 June, 2009, Kuşadası, Turkey, 82-83.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

TÜCER,A., A, ÖZERCAN., M. KÜÇÜKER., İ.POLAT., Ö.V.BAYRAKTAR, Manisa- Saruhanlı Pamuk Alanlarında Tarımsal İlaç Uygulamalarındaki Sorunların saptanması, 2001. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 16 (1) s:19-26. (ISSN 1300-4700)

AKSOY, E., ARSLAN, Z.F., EYMİRLİ, S., TETİK Ö., BAYRAKTAR, Ö.V., ARMAĞAN, G., Gaziantep ve Kilis İlleri Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Canavar Otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Üreticilerin Yabancı Ot Sorunlarına Yaklaşımları, Bitki Koruma Bülteni, 2014, 54(2):115-132 ISSN 0406-3597

BAYRAKTAR Ö. V., SANER G., İzmir-Kemalpaşa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüşleri, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2016, Cilt:22 Sayı:1 Sayfa:41-47, ISSN  1303-0183

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

BAYRAKTAR Ö. V., SANER G., Ege Bölgesinde Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi: Muğla İli Örnek Olayı, 22-24 Eylül 2010, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA

ÇUKUR T., SANER G., ÇUKUR F., DAYAN V., BAYRAKTAR Ö.V., Zeytincilik İşletmelerinin Enformasyon Kaynakları: Milas İlçesi Örnek Olayı, 09–12 Mayıs 2011, GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA

SANER G., ÇUKUR F., BAYRAKTAR Ö.V., YAŞARAKINCI N., KARATURHAN B., Muğla İlinde Örtüaltı Domates Üretiminde Entegre Ürün Yönetiminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 09–12 Mayıs 2011, GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA

AKSOY A., ARSLAN F. EYMİRLİ S., TETİK Ö., BAYRAKTAR Ö.V., ARMAĞAN G., Gaziantep ve Kilis İllerinde Kırmızı Mercimek Yetiştiricilerinin Canavar Otu Başta Olmak Üzere Yabancı Ot Sorunları ve Üreticilerin Sorunlara Yaklaşım Düzeylerinin Belirlenmesi, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya

Ulusal & Uluslararası Projeler

Türkiye’de Süne  (Eurygaster spp.) Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo – Ekonomik Faktörlerin Araştırılması, TAGEM, Proje Lideri, 2004-2008

Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek lisans Projesi), Proje Lideri, TAGEM, Ege Üniversitesi BAF, 2002-2005

İzmir-Kemalpaşa Yöresinde GLOBALGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönünün Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi, (Doktora Projesi), Proje Lideri, TAGEM, 2007-2015

Ege Bölgesinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi, TAGEM, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2005

Muğla’da Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK, Yardımcı Araştırıcı, 2003-2007

Ege Bölgesinde Nohutta Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi, TAGEM, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2005

Türkiye’de Yetiştirilen Tarımsal Ürünlerin Sınıflandırılması ve Günlük Tüketim Miktarlarının Belirlenmesi (Ülkesel MRL Projesi), DPT, Yardımcı Araştırıcı, 2005-2009

Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp.) Projesi, TÜBİTAK-1007-105G080, Yardımcı Araştırıcı, 2006-2010

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Tarım Ekonomisi

9

 

30

 

 

 

 

Bahar

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

4

 

9