Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon / 3040
Kurumsal E-Posta baytarorhan  gmail.com
E-Posta baytarorhan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.08.2016 11:53:07

Dr. Öğr. Üyesi ORHAN BAYTAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : ORHAN BAYTAR

2. Doğum Tarihi          :20.05.1983

3. Unvanı                   : Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu  : Doktor

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü

Harran Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enst. Kimya. ABD

Harran Üniversitesi

2007-2010

Doktora

Fen Bilimleri Enst. Kimya Müh. ABD

Selçuk Üniversitesi

2010-2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 07.01.2016

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.        SODYUM BOR HİDRÜR HİDROLİZİ İÇİN KARBON NANOTÜP DESTEKLİ METAL KATALİZÖRLERİN SENTEZLENMESİ(Devam Ediyor)

2.        BADEM KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ VE KATALİZÖR DESTEK MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI(Devam Ediyor)

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   Şahin Ö., Baytar O., Hansu F., Saka C., “Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydridewith Ni(0) catalyst in dielectric barrier discharge method”. Energy Sources,Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2014, 36(17), pp. 1886-1894

 

2.      Şahin Ö., Baytar O., Saka C., Hansu F., “Hydrogen generation from NaBH4 solution with high-permance Co(0) catalyst usingcold plasma method”. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2014, 36 (14), pp. 1578-1587.

 

3.      Ömer Şahin, Cafer Saka, Ayhan Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar., “The pyrolysis process of biomass two-stage chemical activation with different methodology and iodine adsorption”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2016, 38(12), 1756-1762.

4.      Ceyhan  A. A., Baytar O., Pehlivan E., “Effects of Different Gas Phases and Gas Bubbles on Nucleation Kinetics”. ACTA CHIMICA SLOVENICA. 2014, 61(2), 391-397.

 

5.      Sahin O., Saka C., Ceyhan A. A., Baytar O., “Preparation of High Surface Area Activated Carbon from Elaeagnus angustifolia Seeds Chemical Activation with ZnCl2 in One-Step Treatment and its Iodine Adsorption”. Separatıon Scıence and Technology. 2015, 50(6), 886-891.

6.      Ceyhan  A. A., Baytar O.,  Gulce A., “Effect of Heavy Metals Impurıtıes Upon Nucleatıon Kınetıcs of NaCI”. Journal of The Faculty af Engıneerıng and Archıtecture of Gazı Unıversıty. 2014, 29(1), 95-103.

 

7.      Ceyhan A. A., Şahin Ö., Baytar O, Saka C., “Surface and porous characterization of activated carbon prepared from pyrolysis of biomass two-stage procedure at low activation temperature and it's adsorption of iodine”.  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,  (2013), 104, pp. 378-383.

8.      Şahin Ö., Saka C., Baytar O., Hansu F., “Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni (o)-based catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4“ Journal of Power Sources,  240, 15 2013,  729-735.

9.      Baytar O., Sahin Ö, Kilicvuran H., Horoz S.,” Synsis, structural, optical and photocatalytic properties of Fe-alloyed CdZnS nanoparticles” Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017

10.  Horoz S., Baytar O., Sahin Ö, Kilicvuran H., “Photocatalytic degradation of methylene blue with Co alloyed CdZnS nanoparticles” Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.    Kilicvuran H., Sahin Ö., Baytar O., Horoz S., “Characterızatıon Of Ni Doped CdZnS Nanopartıcles And Theır Use In Methylene Blue Degradatıon Under Vısıble Lıght Irradıatıon” INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY, 6(11), 2017

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.                  A. A. Ceyhan, E. Özbay, O. Baytar, M. Akaslan, “The Analysis of Methylene Blue Adsorption With Using Factorial Design”, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

2.      A. A. Ceyhan, O. Baytar, D. Yılmaz, C.Mirad, Ö. Şahin, “Methylene Blue Adsorption Onto Formaldehyde Treated Elaegnus Angustıfalıa Seeds”, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

3.      M. E.. Baysal, A. A. Ceyhan, E. Özbay, O. Baytar, S. İçer, B. Emre, “The Statistical Analysis of Adsorption between Methylene Blue and Core-Shell of The Watermelon” 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

4.      M. E.. Baysal, A. A. Ceyhan, E. Özbay, O. Baytar, E. Demir, B. Akdeniz, “The Statistical Analysis of The Methylene Blue Removal From Aqueous Solutions Using Core-Shell of Melon”, 3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013), Tirana, Albania, May 31 - June 5, 2013

 

5.      H. DEMİR, O. BAYTAR, S. AĞRAK.,” The Use Of Ni-Cr-B Catalyst In The Hydrolysıs Of Sodıum Borohydrıde And Determınatıon Of Its Kınetıcs” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

6.      S. HOROZ, Ö. ŞAHİN, O. BAYTAR., ” Effect Of Manganese On The Propertıes Of Sb2S3 “Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

7.      O. BAYTAR, A. A. CEYHAN, Ö. ŞAHİN, “Optımızatıon Wıth Cr (Vı) Actıvated Carbon Adsorptıon And Surface Response Method” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

8.      M. S. İZGİ, H. DEMİR, O. BAYTAR, V. ADIGÜZEL, S. DEMİRCİ, “Productıon Of Lıthıum Tetraborate Tetrahydrate By Spray Drıer Method And Determınatıon Of Productıon Condıtıons” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

9.      M. S. KESKİN, M. S. AĞIRTAŞ, Ö. ŞAHİN, O. BAYTAR,” The Use Of NiPB Catalyst In The Hydrolysıs Of Potassıum Borohydrıde” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

10.  O. BAYTAR, S. HOROZ, M. S. İZGİ, “Investıgatıon Of Kınetıcs Of Sodıum Borohydrıde Hydrolysıs At Dıfferent Temperatures” Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017.

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      A. Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Ahmet Güngör, Eyüp Saygınlı, Celal Söylemez, ” Formaldehit İle Modifiye Edilmiş İğde Çekirdeği Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Malahit Yeşilinin Uzaklaştırılması” S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg. 1, 2013.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.                  Orhan Baytar, A.Abdullah Ceyhan, Özkan Özgen, Demet Arı. “Boraksın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Çorum, 2011.

 

2.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Fatma Tangal, Seda Çora” Sol - Jel Yöntemi İle Aktif Karbon Demir Oksit Nano Parçacıkların Üretimi Ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması”, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2015.

 

3.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Şükrü Kekiç, Hasan Elitaşlı, Yasin Tek” Aktif Karbona İmmobilize Edilmiş FeO Sentezi Ve Deney Tasarımı İle Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması”, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2015.

 

4.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Betül Kurtuluş, Begenç Roziyev” Borik Asidin Metastabil Bölge Genişliği Üzerine Boraks Katkısının Etkisi”, 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, 2012.

 

5.                  A.Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, Gözde İnal, Seda Saka” Borik Asitin Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi”, 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul, 2012.

 

6.                  Ömer Şahin, Fevzi Hansu, Orhan Baytar,”Kuvvetli Elektrik Alanına Tabi tutulmuş Ni(0) Katalizörünün Sodyum Borhidrür Hidrolizine Etkisi”. 1. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, 2010.

 

7.                  Mustafa Durgun, Ahmet Kılıç, Eşref Taş, Dilek Kılınç, Orhan Baytar” Sterik Engelli Tetradentat Salisilaldiminlerin Bazı Geçiş Metallerle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Kararlılıkları”, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Elazığ, 2009.

 

8.                  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar” NiWB Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretim”, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, 2013.

 

9.                  Orhan Baytar, Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Eşref Taş” Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Nikel/Paladyum Metal ve Komplekslerinin Katalizör Olarak Kullanılması”, Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, 2008.

 

8.Projeler

1.        Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum Tetraborat Trihidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının Belirlenmesi, 108M043, TÜBİTAK, 2008-2010, Bursiyer.

2.        Amonyum Floroborat Üretimi ve Üretim Parametrelerinin, 2013.Ç0399, BOREN, 2013-2015, Araştırmacı.

3.        Keçiboynuzu ve İğde Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbonun Ağır Metal, Boyarmadde ve Gaz Adsorpsiyonunda Kullanılması ve Adsorpsiyonun Modellenmesi, 2013-2015, SÜBAP, Araştırmacı.

4.        NanoBoyutta Farklı Katalizörlerin Sentezlenmesi Ve Fotokatalitik Uygulamaları, 2016-2017, SÜBAP, Araştırmacı.

5.        Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması, 2016-Devam ediyor, SÜBAP, Araştırmacı.

6.        Siirt fıstığı kabuklarından elde edilecek aktif karbonların kullanılmasıyla elde edilecek süperkapasitörlerin permansı üstüne soğuk plazma uygulamanın etkisinin incelenmesi, 2017-Devam ediyor, SÜBAP, Araştırmacı.

7.             Sodyum Borhidrür Hidrolizi İçin Karbon Nanotüp Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi, 2017-Devam ediyor, SÜBAP, Yürütücü.

8.        Kestane kabuklarından aktif karbonların elde edilmesi ve elde edilecek aktif karbonlarla elektrokapasitor üretimi, 2017-Devam ediyor, SÜBAP, Araştırmacı.

9.        Ceviz ve fındık kabuklarından elde edilecek aktif karbonların elektrokapasitör ve elektrot permanslarının incelenmesi ve grafen modifiye elektrotlarla kıyaslamalı olarak antikanser ilaçlardan etipozid ve epirubisin tayinine yönelik yöntem geliştirilmesi, 2017-Devam ediyor, SÜBAP, Araştırmacı.

 

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

11

Güz

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

8

Güz

Yüzey kimyası

3

 

7

İlkbahar

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

11

İlkbahar

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

8

İlkbahar

Su Kimyası

2

 

6

İlkbahar

Adsorpsiyon ve Uygulamaları

3

 

7

 

2017-2018

Güz

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

9

Güz

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

6

Güz

Yüzey kimyası

3

 

7

İlkbahar

 

Ayırma Teknikleri I

3

 

6

İlkbahar

Kimya Mühendisliği laboratuvarı I

 

4

6

İlkbahar

Su Kimyası

2

 

6

İlkbahar

Adsorpsiyon ve Uygulamaları

3

 

5

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 30.03.2018 09:44:29