Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 3024
Kurumsal E-Posta rahmiuyar  siirt.edu.tr
E-Posta rahmiuyar  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme30.01.2018 15:26:08

Dr. Öğr. Üyesi RAHMİ UYAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

16.03.2017

ÜNVANI ADI SOYADI

Yardımcı Doç. Dr.

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi A Blok Oda No: Z16

E-POSTA

rahmiuyar@siirt.edu.tr

 

 

2.EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2014

Doktora

Mersin Üniversitesi Gıda Müh.

2009

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi Gıda Müh.

2006

Lisans

Mersin Üniversitesi Gıda Müh.

 

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Gıda Mühendisliği

Öğretim Üyesi

2015-Halen

Siirt Üniversitesi

Türkiye

Siirt

Gıda Mühendisliği

Bölüm Başkan Yardımcısı

2017-Halen

 

 

4.ALDIĞI SERTİFİKALAR

TARİH

SERTİFİKA ADI

NERDEN ALDIĞI

 

 

 

 

 

 

5.PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

 

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

108

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

-

3

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

 

Diğer Faaliyetler(Eser/sorumluluk/üyelik vb.)

 

 

 

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

 

 

 

 

7.YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

R Uyar, F Erdogdu, F Sarghini, F Marra (2016) Computer simulation of radio-frequency heating applied to block-shaped foods: Analysis on the role of geometrical parameters  
Food and Bioproducts Processing 98, 310-319

Rahmi Uyar, Tesfaye Faye Bedane, Ferruh Erdogdu,T. Koray Palazoglu,Karim W. Farag, Francesco Marra (2015) , Radio-frequency thawing of food products – A computational study. Journal of Food Engineering, Volume 146:163–171

Rahmi Uyar, Ferruh Erdogdu, Francesco Marra  (2014). Effect of Load Volume on Power Absorption and Temperature Evolution during Radio-Frequency Heating of Meat Cubes: a Computational Study. Food and Bioproducts Processing Volume 92, Issue 3:243–251

Rahmi Uyar ve Ferruh Erdogdu  (2012). Numerical Evaluation of Spherical Geometry Approximation for  Heating and Cooling of Irregular Shaped Food Products. Journal of Food Science. Volume 77(7): E166–E175

Mustafa Karaduman, Rahmi Uyar ve Ferruh Erdogdu (2012).  Toroid cans – An experimental and computational study for process innovation. Journal of Food Engineering, 111: 6-13  

Ferruh Erdoğdu, Rahmi Uyar ve T. Koray Palazoğlu  (2010). Experimental Comparison of Natural Convection and Conduction Heat Transfer. Journal of Food Process Engineering. 33: 85–100.

Rahmi Uyar and Ferruh Erdoğdu (2009).  Potential use of 3-dimensional scanners for food process modeling. Journal of Food Engineering, 93: 337-343.

 

Uluslararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Francesco Marra, Tesfaye F. Bedane, Rahmi Uyar, Ferruh Erdogdu, James G. Lyng (2014) “Application of Radiowave Frequency in Food Processing”, Conventional and Advanced Food Processing. (editor: S. Bhattacharya), John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK.

Uyar, R., Erdoğdu, F. and Marra, F. “Effect of projection area on radio-frequency heating of food products,” 29th Effost International Conference, Athens, Greece, 2015.

Marra, F., Bedane, T.F., Uyar, R. and  Erdoğdu, F., “Virtualization of Food Thawing Assisted by RF Heating,” International Conference on Food Engineering, ICEF12, Quebec City, Quebec, Canada, 2015.

Uyar, R. and Erdoğdu, F., “Spherical geometry approximation for heating and cooling of food products with irregular geometries,” Effost Annual Meeting, Montpellier, France, 2012.

Boz, Z., Erdoğdu, F. and Uyar, R., “Simulation of transient natural convection in canned convection heated foods using computational fluid dynamics (CFD) approach,” International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, Izmir, Turkey, 2011.

Uyar. R. and Erdoğdu, F., “Computational modeling of heat transfer in food processes with 3-dimensional scanners,” International Conference on Food Engineering, ICEF11, Athens, Greece, 2011.

Uyar, R. ve Erdoğdu, F., (2008) “3 boyutlu tarama sistemlerinin gıda prosesleri simülasyonunda kullanımı” Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2008, Eskişehir, 17-19 Ekim. 

Uyar, R. ve Erdogdu, F. (2008) “Use of 3-dimensional scanners with computational fluid dynamic programs for simulation of food processing operations”, The IFT Annual Meeting and Food Expo, New Orleans, LA. June 27 - July 2.

 

 

8.İDARİ GÖREVLER

Yıl

Görevi

2017-Halen

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

 

Güncelleme : 15.03.2017 23:45:21
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
Francesco Marra, Tesfaye F. Bedane, Rahmi Uyar, Ferruh Erdogdu, James G. Lyng (2014) “Application of Radiowave Frequency in Food Processing”, Conventional and Advanced Food Processing. (editor: S. Bhattacharya), John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK.

Uyar, R., Erdoğdu, F. and Marra, F. “Effect of projection area on radio-frequency heating of food products,” 29th Effost International Conference, Athens, Greece, 2015.

Marra, F., Bedane, T.F., Uyar, R. and  Erdoğdu, F., “Virtualization of Food Thawing Assisted by RF Heating,” International Conference on Food Engineering, ICEF12, Quebec City, Quebec, Canada, 2015.

Uyar, R. and Erdoğdu, F., “Spherical geometry approximation for heating and cooling of food products with irregular geometries,” Effost Annual Meeting, Montpellier, France, 2012.

Boz, Z., Erdoğdu, F. and Uyar, R., “Simulation of transient natural convection in canned convection heated foods using computational fluid dynamics (CFD) approach,” International Food Congress Novel Approaches in Food Industry, Izmir, Turkey, 2011.

Uyar. R. and Erdoğdu, F., “Computational modeling of heat transfer in food processes with 3-dimensional scanners,” International Conference on Food Engineering, ICEF11, Athens, Greece, 2011.

Uyar, R. ve Erdoğdu, F., (2008) “3 boyutlu tarama sistemlerinin gıda prosesleri simülasyonunda kullanımı” Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2008, Eskişehir, 17-19 Ekim.

Uyar, R. ve Erdogdu, F. (2008) “Use of 3-dimensional scanners with computational fluid dynamic programs for simulation of food processing operations”, The IFT Annual Meeting and Food Expo, New Orleans, LA. June 27 - July 2.Uluslarası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
R Uyar, F Erdogdu, F Sarghini, F Marra (2016) Computer simulation of radio-frequency heating applied to block-shaped foods: Analysis on the role of geometrical parameters 
Food and Bioproducts Processing 98, 310-319

Rahmi Uyar, Tesfaye Faye Bedane, Ferruh Erdogdu,T. Koray Palazoglu,Karim W. Farag, Francesco Marra (2015) , Radio-frequency thawing of food products – A computational study. Journal of Food Engineering, Volume 146:163–171

Rahmi Uyar, Ferruh Erdogdu, Francesco Marra  (2014). Effect of Load Volume on Power Absorption and Temperature Evolution during Radio-Frequency Heating of Meat Cubes: a Computational Study. Food and Bioproducts Processing Volume 92, Issue 3:243–251

Rahmi Uyar ve Ferruh Erdogdu  (2012). Numerical Evaluation of Spherical Geometry Approximation for  Heating and Cooling of Irregular Shaped Food Products. Journal of Food Science. Volume 77(7): E166–E175

Mustafa Karaduman, Rahmi Uyar ve Ferruh Erdogdu (2012).  Toroid cans – An experimental and computational study for process innovation. Journal of Food Engineering, 111: 6-13 

Ferruh Erdoğdu, Rahmi Uyar ve T. Koray Palazoğlu  (2010). Experimental Comparison of Natural Convection and Conduction Heat Transfer. Journal of Food Process Engineering. 33: 85–100.

Rahmi Uyar and Ferruh Erdoğdu (2009).  Potential use of 3-dimensional scanners for food process modeling. Journal of Food Engineering, 93: 337-343.


Yayınlanan Kitap Bölümleri

Ziynet Boz, Rahmi Uyar and FerruhErdogdu (2013). “Heat treatment of foods: principles of canning”, Encyclopediaof Food Microbiology, 2nd ed., ed. by Batt, C. and Tortorello, M.L. ElsevierLtd.

Francesco Marra, Tesfaye F. Bedane, Rahmi Uyar, FerruhErdogdu, James G. Lyng (2014) “Application of Radiowave Frequency in FoodProcessing”, Conventional and Advanced Food Processing.(editor: S. Bhattacharya), JohnWiley & Sons, Ltd, Chichester, UK.