Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Telefon / 3208
Kurumsal E-Posta rasimtosten  siirt.edu.tr
E-Posta rasimtosten  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme04.01.2018 10:53:05

Yrd.Doç.Dr. RASİM TÖSTEN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: Rasim TÖSTEN                     

Doğum Yeri ve Tarihi: TARSUS - 1986

Çalıştığı Kurum: Siirt Üniversitesi, BESYO

    Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Unvanı: Yardımcı Doçent

Yabancı Dil: İngilizce          

İletişim Bilgileri: Siirt Üniversitesi, BESYO/ Siirt

Tel: 05547476493   E-Posta: rasimtosten@siirt.edu.tr     rasimtosten@hotmail.com

Öğrenim Durumu:  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Kafkas Üniversitesi

2008

 

Master

Eğitim Programları ve Öğretim

Kafkas Üniversitesi

2011

Doktora

Eğitim Bilimleri ABD, EYTPE BD

Gaziantep Üniversitesi

2015

Master Tezi: İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Kars İli Örneği)

Doktora Tezi: Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Yürüttüğü Tezler:

Anık, S. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının problem çözme becerilerine etkisi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor)

İş Tecrübesi:

Yıl

Çalışılan Kurum

Pozisyon 

2011-2015

Dicle Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

2015-

Siirt Üniversitesi

Yardımcı Doçent Doktor

Yürüttüğü İdari Görevler:

Yıl

Kurum

Pozisyon 

2015- 2016

Siirt Üniversitesi

BESYO Müdür Yardımcılığı

2015- 2016

Siirt Üniversitesi

BESYO Yönetim Kurulu Üye.

2015- 2016

Siirt Üniversitesi

BESYO Yüksekokul Kurulu Üye.

2017 +

Siirt Üniversitesi

Kariyer Arş. Plan. ve Uyg. Merkezi Müdürlüğü 

BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

1.      Engin A., Tösten R, Kaya M. D. ,(2010), Bilgisayar Destekli Eğitim. Kafkas Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, , 5, 69-80.

2.      Tösten, R., Elçiçek, Z., Kılıç, M. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Kars İli Örneği). Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2012, 4,7.

3.      Tösten, R., Elçiçek Z. (2013). Alternatif Okullar Kapsamında Ev Okullarının (Homeschool) Durumu. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20. Diyarbakır

4.      Taşdan M., Tösten R., Bulut K., Karakaya V. (2013).  İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları  (Kars İli Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi (EBULİNE), c.12, s. 24

5.      Taşdan M., Tösten R., Bulut K., Karakaya V. (2013).  Okul Yöneticileri Profili Araştırması (Kars İli Örneği). EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 2,3.

6.      Kurtulmuş, M., Tösten, R., Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Değerler Eğitimi Dergisi (DED), sayı: 27, 12

7.      Taşdan M., Tösten R., Bulut K., Karakaya V. (2013).  Okul Profili Araştırması (Kars İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17,1

8.      Tösten, R., Avcı, Y. E., Kılıç, M. (2012). Kamu İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Değerleri ile Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyinin Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği . EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,1.

9.      Tösten, R. , Ekinci, İ. (2012). Japonya Eğitim Sisteminde Yükseköğretim. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) volume 5, 8. Publication of Association Esprit, Société et Rencontre.Strasbourg/FRANCE      http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_341

10.  Şahin, S., Elçiçek, Z., Tösten, R. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişim İçerisindeki Sorunlar. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1336, Volume 6 Issue 5,

11.  Tösten, R. , Çenberlitaş, İ., Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,10.

12.  Ergül, H. F., Saygın, S., Tösten, R. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi , 5,10.

13.  Tösten, R. Özgan, H. (2014). Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Dergisi (EKEV), 59

14.  Engin A., Tösten R., Kaya M. D., Köselioğlu Y.,  (2014). “İlköğretim Düzeyinde Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Eğitiminden Sorumlu Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamasıyla İlgili Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği)” Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13

15.  Tösten, R., Han, B. (2015). Okul Profili Çalışması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4

16.  Karakaş, A., Tösten, R., Kansu, V. (2016). Öğretmenlerin Duygusal Emek Davranışlarının İşdoyumlarına Etkisi. ESOSDER Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 56

17.  Tösten, R., Han, B., Ergül, F. (2016). Diyarbakır’daki Kamu Okullarının Yönetim Sorunları. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Dergisi (EKEV), 65

18.  Uzman, N., Tösten, R. (2016). Suriyeli Akademisyenlerin Bakış Açısından Türkiye- Suriye İlişkileri ve Sığınmacılar Meselesi. Hacettepe Üniversitesi HÜTAD dergisi, 24

19.  Tösten, R., Uzman, N. (2016). Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimde Karar Alma Sürecine Dair Çalışma ve Beklentileri. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 80

20.  Han, B., Tösten, R., Ergül, F. (2017). Diyarbakır Kamu Okullarında Eğitim Yönetici Profili. Milli Eğitim Dergisi, 213

21.  Tösten, R., Anık, S., Kayan ,S. (2016). Siirt Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6

22.  Tösten, R., Oral, B., Elçiçek, Z. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algılarının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. EJEDUS Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi 

23.  Tösten, R., Özgan, H. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının incelenmesi. ESOSDER,62

24.  Tösten, R. Avcı, Y. E., Çelik-Şahin, Ç. (2017). Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterliklerinin incelenmesi: Meslek liseleri örneği . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35

25.  Han, B. & Tösten, R. (2017). “In-Class Teacher-Student Communication According To High School Students’ Perceptions”. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Issue 11 (2016) 190-198

26.  Oral, B., Avcı, Y., Tösten, R. (2017). Öğretim Elemanlarının Mesleki Hayatlarında Karşılaştıkları Etik Olmayan Davranışlar. ESOSDER, 63

27.  Tösten, R., Han, B., Anık, S. (2017). Impact Of Parental Attitudes On Problem Solving Skills In High School Students. Universal Journal of Educational Research

28.  Tösten, R., Toprak, M. (2017). Positive Psychological Capital and Emotional Labor: A Study in Educational Organizations. Cogen Education

29.  Toprak, M., Tösten, R. (2017) What if what you have is not what you want: Aqualitative study on forces behind university students’ department selection. The Australian Journal of Career Development

30.  Tösten, R., Çelik Şahin, Ç. (2017) Examining the Teachers ' Emotional Labor Behavior. Journal of Education and Training StudiesVol. 5, No. 10

31.  Tösten, R., Toprak, M., Kayan, M. S. (2017). An Investigation on Forcibly Migrated Syrian Refugee Students at Turkish Public Schools. Universal Journal of Educational Research

32.  Serin, E., Tösten, R. (2017).  Unıversity Students’ Life Satısfactıon: A Comparison According to Sporting Circumstances.   European Journal of Education Studies. 3,5. doi: 10.5281/Zenodo.54566

33.  Tösten, R., Arslantaş, H. İ. & Şahin, G. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikoloji Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

1.      Engin, A., Tösten, R., Ağyar A. (2009), “İlköğretim öğrencilerinin öğrenme yeteneği kapasitelerini etkileyen stres düzeyi dağılımları (Kars ili örneği)”, Fen ve Çevre Sempozyumu, Giresun Üniversitesi

2.      Engin A., Tösten R., Kaya M D, Köselioğlu Y,  (2010). “İlköğretim Düzeyinde Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Eğitiminden Sorumlu Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamasıyla İlgili Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği)” Balıkesir I. Ulusal Eğitim Programları Kongresi, Balıkesir Üniversitesi.

3.      Özkan, F., Tösten, R. (2011). İlköğretim I. Kademe Öğrencilere Dini Değerlerin Kazandırılmasında Ailenin Etkisi: Diyarbakır İli Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu (26-28 Ekim), Eskişehir.

4.      Oral, B., Tösten, R. (2012) Medya ve Şiddet (Televizyon Dizileri, Haberler ve İnternet). Tüm Yönleriyle Şiddet Çalıştayı, (20-21 Nisan) Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

5.      Oral, B., Avcı, Y., Tösten, R. (2013). Öğretim Elemanlarının Mesleki Hayatlarında Karşılaştıkları Etik Olmayan Davranışlar. II. Kamu Etiği Kongresi 27-28 Mart TODAİ, Ankara

6.      Elçiçek, Z., Tösten, R. (2013). Sosyal Paylaşım Sitelerinin Okul Kültürüne Katkısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 7-9 Kasım 2013

7.      Tösten, R., Elçiçek, Z., Kansu, V. (2014). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Yeterlikleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs, Siirt

8.      Tösten, R., Han, B., Gündüz, Z. (2015). Değer Farkındalığı Kazandırma Yoluyla Özdenetimin Güçlendirilmesi: Cezaevi Örnek Uygulamaları. Uluslararası Yaklaşımlar Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu

9.      Tösten, R., Avcı, Y., Taşdan, M. (2016). 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kuşadası

10.  Tösten, R., Avcı, Y., Han, B. (2016).İç göçle gelen Öğrencilerin Uyum Durumlarının İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1.      Taşdan M., Bulut K., Tösten R., Karakaya V. (2010).  İlköğretim Okullarında Yönetici profili araştırması (Kars İli Örneği). I. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Kağızman, Kars

2.      Tösten, R. Özgan, H. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır (2-4 Octaber).

3.      Tösten, R., Avcı, Y. & Okçu, V. (2015). “The Relatıonshıp Betwen Secondary School Teachers’ Exposure To Mobbıng And Burnout Levels”. 5th World Conference On Educatıonal Technology Researches. 1517 October 2015, University Of Kyrenia, Kyrenia North Cyprus

4.      Han, B. & Tösten, R. (2015). “In-Class Teacher-Student Communication According To High School Students’ Perceptions”. 5th World Conference On Educatıonal Technology Researches. 1517 October 2015, University Of Kyrenia, Kyrenia North Cyprus

5.      Tösten, R., Han, B., Şahin, E. (2016). Diyarbakır Öğrenci Profili. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu. 02-05 Kasım 2016, Diyarbakır

6.      Tösten, R., Avcı, Y. E., Cengiz, Ö. (2017). Examination of Sports Policy of Turkish Ministry of National Education. 7th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT) 21-22 April 2017 in Tbilisi, Georgia.

7.      Tösten, R., Avcı, Y. E., Aslan, İ., Han, B.. (2017). Investigation of Teachers' Opinions Regarding to Positive Psychological Capital 7th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT) 21-22 April 2017 in Tbilisi, Georgia.

8.      Tösten, R., Avcı, Y. E., Şahin, E. (2017).The Relatıons Between The Organızatıonal Happıness And  The Organızatıonal Socıalıcatıon Perceptıons Of The Physıcal Educatıon And Sport Teachers. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 18 - 21, 2017, Ephesus-Kusadasi, Turkey. 

KAMUOYU VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR

1.      Eyigün, S., Oral, B., Tösten, R., Gündaş, A. (2013). Diyarbakır İlinde Yaşayan Vatandaşların Kürtaj Hakkındaki Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelemesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi (DÜSAMER), Diyarbakır

2.      Eyigün, S., Tösten, R., Elçiçek, Z. (2014). Ailelerde Evlilik Hayatı ve Aile Mutluluğu Araştırması: Diyarbakır Örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi (DÜSAMER), Diyarbakır 

PROJELER

1.      Taşdan M., Bulut K., Tösten R., Karakaya V. (2010).  İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları  (Kars İli Örneği). Proje kodu: BAP EF-32 Kafkas Üniversitesi, Kars.

2.      Oral, B. Kurtulmuş, M. Tösten, R., Elçiçek, Z. (2013).Sur İlçesinde Yaşayan Engelli Bireylerin İhtiyaç Analizi Çalışması Projesi" Kalkınma Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2-13/DFD2013 numaralı doğrudan faaliyet destek programı tarafından desteklenmiştir.

3.      Oral, B., Tösten, R., Elçiçek, Z. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Yeterliklerinin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Olarak 14-ZEF-122 kodu ile desteklenmiştir.

4.      Oral, B., Tösten, R., Han, B., Sezgin, K., Kinay, İ., Ardıç, T., Karabıyık, H., Süer, S. (2017). Sorularla Merak Ettiklerimiz. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Olarak 15-ZEF-1.. kodu ile desteklenmiştir.

5.      Ergül, H. F., Tösten, R., Han, B. (2016). Diyarbakır Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Olarak 15-ZEF-1.. kodu ile desteklenmiştir. 

KİTAP/BÖLÜM/EDİTÖR YAZARLIĞI 

1.      Yeğin, H. İ., Tösten, R. (2015). Dini Mekanlara Dayalı Öğrenme Alanları. (Ed. Seven, R., Koçoğlu, E.). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Alanları. Ankara: Pegem Akademi

2.      Tösten, R. (2015). Sorularla Öğretmenlik Mesleği. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Yayınları

3.      Dağlı, A., Han, B. (2015). Sorularla Yöneticilik ve Liderlik. (Editör Eyigün, S., Oral, B., Tösten, R., Han, B., Ardıç, T.). Diyarbakır: Dicle üniversitesi Yay.

4.      Eyigün, S. (2015). Sorularla Politika, İdeoloji ve Politik Edebiyat. (Editör Eyigün, S., Oral, B., Tösten, R., Han, B.). Diyarbakır: Dicle üniversitesi Yay.

5.      Buluttekin, M. B. (2015). Sorularla 19. YY. Osmanlı Ekonomik Sistemi. (Editör Eyigün, S., Oral, B., Tösten, R., Han, B.). Diyarbakır: Dicle üniversitesi Yay.

6.      Oral, B., Gündaş, A., Sezgin, K., Karataş, K. (2016). Sorularla Aile ve Eğitim. (Editör Oral, B., Tösten, R., Han, B.). Diyarbakır: Dicle üniversitesi Yay

VERDİĞİ/ KATILDIĞI SEMİNER VE KONFERANSLAR 

1.      Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Hakları adlı seminer (2009). Bilinçli çocuklar, güzel yarınlar projesi, Kafkas üniversitesi, Kars (katılımcı)

2.      Çocuk Hakları Sözleşmesi adlı seminer (2009), Bilinçli çocuklar, güzel yarınlar projesi, Kafkas Üniversitesi. Kars (katılımcı)

3.      Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (2014). TEOG Uygulaması Bağlamında Ölçme Değerlendirme Farkındalığı Kazandırma Hizmetiçi Eğitim Semineri. (196 saat 16 ilçe 35 grup- Eğitimci)

4.      Mevlana ve Değerlerimiz adlı konferans, (2015). Çermik .. Derneği Anne Çocuk Birlikte Öğreniyor Projesi (Konuşmacı)

5.      Kainat Düzeni ve Değerlerimiz adlı konferans, (2015). Lice Anadolu Lisesi (Konuşmacı)

6.      Kainat Düzeni ve Değerlerimiz adlı konferans, (2015). Silvan Kültür Merkezi (Konuşmacı)

7.      Eğitimcilerin Eğitimi. (2016). Bartın Üniversitesi (Konuşmacı)

8.      Öğretmenlerin değerler eğitimi sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve değerler eğitiminin değerlendirilmesi. (2017). Adana Bilim Sanat Merkezi (Konuşmacı)

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Eğitim bilimine giriş

24

-

313

Özel eğitim

12

-

212

İşletme yönetimi

3

-

41

Öğretim ilke yöntemleri

6

-

59

Takım çalışması

2

-

20

Bahar

Türk eğitim tarihi

16

-

250

Ölçme ve değerlendirme

24

-

285

Eğitim psikolojisi

6

-

65

2016-2017

Güz

İşletme yönetimi

3

-

49

Yönetim bilimi

6

-

101

Türk eğitim tarihi

6

-

86

Öğretim ilke yöntemleri

6

-

76

Bahar

Örgütsel davranış

6

-

101

Çatışma ve stres yönetimi

4

4

40

Eğitim psikolojisi

6

-

65

2017-2018

Güz

Eğitim bilimine giriş

6

 

60

Yönetim bilimi

6

 

80

Zaman yönetimi

4

4

40

Yönetimde denetim

6

 

80

Türk eğitim tarihi

2

 

20

Gelişim öğrenme

3

 

40

Eğtimin sosyal ve felsefi temelleri

3

 

6


                 

Güncelleme : 16.01.2018 16:42:36