Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2684
Kurumsal E-Posta babaogluresul  siirt.edu.tr
E-Posta babaogluresul  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme07.05.2018 11:35:05

Dr. Öğr. Üyesi RESUL BABAOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Resul BABAOĞLU

2. Doğum Tarihi          : 1982

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

İstanbul Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dicle Üniversitesi

2012

Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Ankara Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 04.07.2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

           

1.  

        


 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

   1.  BABAOĞLU RESUL (2015), From   Millet System  toHostage Minority  Greek Community of Turkey or a Trump Card in Cyprus Issue 1954 1955.  International Journal of Social Sciences and Humanity, 5(6), 537-545., Doi: 10.7763/IJSSH.2015.V5.514  (Yayın No: 1235426)

           

 2.   BABAOĞLU RESUL,OLGUN SAİD (2015).  Siirt Basın Tarihi  Bibliyografik Bir Döküm.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 5), 57-57., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7985  (Yayın No: 1944579)

         

 3.  BABAOĞLU RESUL (2013).  YÜKSEKÖĞRETİMDE  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ  DERSİ  AMAÇ  KAPSAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA.  History School, 6(16), 589-603., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh315 (Yayın No: 240159)

         

 4. BABAOĞLU RESUL (2013).  6 7 EYLÜL 1955 OLAYLARI NIN MUHTEMEL FAİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.  The Journal of Academic Social and Sciences Studies, 6(2), 1349-1371. (Yayın No: 208070)

 

 5. BABAOĞLU RESUL (2012).  Türkiye Rum Cemaati ve 6 7 Eylül Olayları.  History Studies, 4(4), 15-34. (Yayın No: 178113)


 6. BABAOĞLU RESUL, (2018), Bir İngiliz Diplomatın Gözlemleriyle Türkiye'nin Doğu Vilayetlerinin 1956 Yılındaki Genel Durumu, History StudiesVolume 10 Issue 1, p. 33-46, February 2018.

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.   BABAOĞLU RESUL (2017).  The War Illustrated’xxa Göre İngilterenin Mezopotamya Harekatı ve Kutül Amare Kuşatması.  100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3617700)

 

2.  BABAOĞLU RESUL (2017).  Osmanlı İhtiyat Zabitlerinin Anılarında Harb-i Umumide Osmanlı-Alman İttifakı ve Alman Subayı İmgesi.  I. Dünya Savaşının Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3617713)

3. BABAOĞLU RESUL (2017).  Girit’te Türk Hakimiyeti’nin Aşınması ve Eğitim Olgusu.  Uluslararaası Ege Adaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3575450)

4. BABAOĞLU RESUL (2016).  Majestelerinin Sadık Askerleri  Çanakkale Cephesi nde İngiliz  Koloni Birlikleri.  Uluslararası I. dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-İngiliz Penceresi) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2931921)

5. OLGUN SAİD,BABAOĞLU RESUL (2015).  Arşiv Belgeleri Işığında Kut ul Amare Zaferi.  Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1937030)

6. BABAOĞLU RESUL (2015).  WAR AND HUMAN  HUMAN VIEWS OF THE BATTLE OF DARDANELLES FROM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESS.  International Congress on battle of Gallipoli on Centenary, 731-773. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1936641)

7. BABAOĞLU RESUL (2014).  Kıbrıs Cumhuriyeti nin Kurulması ve Makarios un Türkiye Ziyareti 22 26 Kasım 1962.  T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1272099)

8. BABAOĞLU RESUL (2014).  Tarihin İşlevi Bağlamında Tarihyazımında Nesnellik Sorunsalı Üzerine Düşünceler.  Uluslararası 3. Tarih Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1235446)

9. BABAOĞLU RESUL (2014).  From "Millet System" toHostage Minority Greek Community of Turkey or a Trump Card in Cyprus Issue 1954-1955.  International Conference on Humanity and social Science (ICHSS 2014), 5(6), 537-545., Doi: 10.7763/IJSSH.2015.V5.514 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3577789)

10. BABAOĞLU RESUL (2013).  YÜKSEKÖĞRETİMDE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ AMAÇ KAPSAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA.  Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:240184)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.   BABAOĞLU RESUL (2017).  İngiliz Belgelerinde Türkiye’nin Demokrasiye Geçiş Yılları: Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve 1946 Seçimleri.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 371-402. (Kontrol No: 3870375)

2. Güntepe Yeşilbursa Emine, BABAOĞLU RESUL (2016).  ATATÜRK İNÖNÜ AYRILIĞI VE DERSİM OLAYLARI.  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi(58), 39-75., Doi: 10.1501/Tite_0000000439 (Kontrol No: 2854070)

3. BABAOĞLU RESUL (2012).  Nutuk ve Hatıralar Ekseninde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Süreci.  Yakın dönem Türkiye Araştırmaları, 11(22), 63-108. (Kontrol No: 1247089)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  100. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları, Bölüm adı:(Savaş ve İnsan: Avusturya ve Yeni Zelanda Basınında Çanakkale Muharebelerinden İnsan Manzaraları) (2017)., BABAOĞLU RESUL,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Editör:Ayur Yavuz Akengin-Orhan Neçare, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 941, ISBN:978-975-16-3423-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4169728)

2. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği, Bölüm adı:(Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulması ve Makarios'un Türkiye Ziyareti (22 Kasım 1962) (2016)., BABAOĞLU RESUL,  Atatürk Araştırma Merkezi, Editör: Türker Çelik, Duygu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 779, ISBN:978-975-16-3239-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3241804)

7.7. Diğer yayınlar

 

1.   Uluslararası, REKLAM / TANITIM FİLMLERİ/Metin yazarı /, 06.11.2017-28.01.2017, Yakın Plan Cihan Harbi Belgeseli, TRT Kurumu, (No: 150823)

 

2. BABAOĞLU RESUL (2017).  Türkiye Kırsalında Siyasetin Dinamikleri.  Atatürk Yolu Dergisi(61), 493-510., Doi: 10.1501/Tite_0000000487 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3640549)

3. BABAOĞLU RESUL (2016).  Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun Sivas Demiryolu Amasya İstasyonunun İşletmeye Küşadı.  Yakın dönem Türkiye Araştırmaları, 13(25-26), 183-234. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2897328)

4. BABAOĞLU RESUL (2015).  Carter V.  Findley  Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Rem  Babıâli  1789 1922.  Journal of History School, 7(19), 843-850., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh599 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945363)

5. BABAOĞLU RESUL (2015).  Cangül Örnek, Türkiye nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı Antikomünizm ve Amerikan Etkisi.  Siirt Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 142-151. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945086)

6. BABAOĞLU RESUL (2015).  Altan Öymen Ve İhtilal.  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Tarihi ÇTTAD, 15(30), 369-377. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945463)

7. BABAOĞLU RESUL (2015).  Türkiye de Savaş Sonrası Dönemde Jön Türkler in İktidar Mücadelesi.  Journal of History School, 8(21), 647-660., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh678  (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 1945563)

8. BABAOĞLU RESUL (2014).  Hakan Özoğlu Cumhuriyetin Kuruluşunda İktidar Kavgası 150’likler Takrir i Sükûn ve İzmir Suikastı.  Journal of History School, 7(18), 1015-1021., Doi: http://dx.doi.org/10.14225/Joh453  (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 1945254)

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   Teşekkür Belgesi, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, 2016.

            2.   90. Yılında Lozan Konulu Makale Yarışması 3.'lük, İnönü Vakfı, 2013.

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

 

55

İlkbahar

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Türk Eğitim Tarihi

 

2

 

15

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

2

 

13

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I

2

 

64

Roma Tarihi ve Medeniyeti

2

 

64

İlkbahar

Bizans Tarihi ve Medeniyeti

 

2

 

60

Türk Hukuk Tarihi

2

 

25

Sömürgecilik Tarihi

2

 

25

Türkiye Cumhuriyeti Tarihin Kaynakları

2

 

25

Tarih Seminerleri

2

 

25

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II

2

 

60

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 01.03.2018 16:58:22
BABAOĞLU RESUL (2013). YÜKSEKÖĞRETİMDE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ AMAÇ KAPSAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-26 Eylül 2013, Siirt.
BABAOĞLU RESUL (2014). From the "Millet system" to a Hostage minority Greek Community of Turkey or a Trump Card in Cyprus Issue 1954-1955. International Conference on Humanity and social Science (ICHSS 2014), 21-22th May 2014, Paris.
BABAOĞLU RESUL (2014). Kıbrıs Cumhuriyetinin Kurulması ve Makariosun Türkiye Ziyareti 22 26 Kasım 1962. T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, 11-13 Aralık 2014- Gazimağusa
BABAOĞLU RESUL (2014). Tarihin İşlevi Bağlamında Tarihyazımında Nesnellik Sorunsalı Üzerine Düşünceler. Uluslararası 3. Tarih Eğitimi Sempozyumu, ISHE-Sakarya Üniversitesi, 25-27 Haziran 2014, Sakarya.
BABAOĞLU RESUL (2015). WAR AND HUMAN: HUMAN VIEWS OF THE BATTLE OF DARDANELLES FROM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESS. International Congress on Battle of Gallipoli on the Centenary,T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi-Çanakakale On Sekiz Mart Üniversitesi, 21-24th May 2015, Çanakkale
BABAOĞLU RESUL (2016). Majestelerinin Sadık Askerleri Çanakkale Cephesinde İngiliz Koloni Birlikleri. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-İngiliz Penceresi), T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-Akdeniz Üniversitesi, 7-10/Aralık 2016-Antalya
BABAOĞLU RESUL (2017). "The War Illustrated a Göre İngilterenin Mezopotamya Harekatı ve Kutül Amare Kuşatması",100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, İstanbul, 20-22 Aralık 2017.
BABAOĞLU RESUL (2017). “Giritte Türk Hâkimiyetinin Aşınması ve Eğitim Olgusu”, Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-Dokuz Eylül Üniversitesi-19-21/Ekim 2017. İzmir
BABAOĞLU RESUL (2017). Osmanlı İhtiyat Zabitlerinin Anılarında Harb-i Umumide Osmanlı-Alman İttifakı ve Alman Subayı İmgesi, I. Dünya Savaşının Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi), T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-İstanbul Üniversitesi, 6-9 Aralık 2017 -İstanbul.
OLGUN SAİD,BABAOĞLU RESUL (2015). Arşiv Belgeleri Işığında Kut ul Amare Zaferi. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-Dokuz Eylül Üniversitesi, 12-15/Kasım 2015-İzmir.