Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2560
Kurumsal E-Posta babaogluresul  siirt.edu.tr
E-Posta babaogluresul  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.09.2017 17:40:04

Yrd.Doç.Dr. RESUL BABAOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi

DOKTORA / DOCTORAL DEGREE
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2012-2017)


YÜKSEK LİSANS / MASTER DEGREE
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih / Cumhuriyet Tarihi (2009-2012)

LİSANS / BACHELOR DEGREE
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (1999-2003)

Güncelleme : 14.09.2017 13:40:22
BABAOĞLU RESUL (2013). YÜKSEKÖĞRETİMDE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ AMAÇ KAPSAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-26 Eylül 2013, Siirt.
BABAOĞLU RESUL (2014). From the "Millet system" to a Hostage minority Greek Community of Turkey or a Trump Card in Cyprus Issue 1954-1955. International Conference on Humanity and social Science (ICHSS 2014), 21-22th May 2014, Paris.
BABAOĞLU RESUL (2014). Kıbrıs Cumhuriyetinin Kurulması ve Makariosun Türkiye Ziyareti 22 26 Kasım 1962. T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, 11-13 Aralık 2014- Gazimağusa
BABAOĞLU RESUL (2014). Tarihin İşlevi Bağlamında Tarihyazımında Nesnellik Sorunsalı Üzerine Düşünceler. Uluslararası 3. Tarih Eğitimi Sempozyumu, ISHE-Sakarya Üniversitesi, 25-27 Haziran 2014, Sakarya.
BABAOĞLU RESUL (2015). WAR AND HUMAN: HUMAN VIEWS OF THE BATTLE OF DARDANELLES FROM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESS. International Congress on Battle of Gallipoli on the Centenary,T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi-Çanakakale On Sekiz Mart Üniversitesi, 21-24th May 2015, Çanakkale
BABAOĞLU RESUL (2016). Majestelerinin Sadık Askerleri Çanakkale Cephesinde İngiliz Koloni Birlikleri. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-İngiliz Penceresi), T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-Akdeniz Üniversitesi, 7-10/Aralık 2016-Antalya
BABAOĞLU RESUL (2017). "The War Illustrated a Göre İngilterenin Mezopotamya Harekatı ve Kutül Amare Kuşatması",100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, İstanbul, 20-22 Aralık 2017.
BABAOĞLU RESUL (2017). “Giritte Türk Hâkimiyetinin Aşınması ve Eğitim Olgusu”, Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-Dokuz Eylül Üniversitesi-19-21/Ekim 2017. İzmir
BABAOĞLU RESUL (2017). Osmanlı İhtiyat Zabitlerinin Anılarında Harb-i Umumide Osmanlı-Alman İttifakı ve Alman Subayı İmgesi, I. Dünya Savaşının Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi), T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-İstanbul Üniversitesi, 6-9 Aralık 2017 -İstanbul.
OLGUN SAİD,BABAOĞLU RESUL (2015). Arşiv Belgeleri Işığında Kut ul Amare Zaferi. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı-Dokuz Eylül Üniversitesi, 12-15/Kasım 2015-İzmir.