Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili
Telefon (484) 223 12 24 - 223 17 39 / 2711
Kurumsal E-Posta sahapbulak  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme25.03.2013 10:51:00

Yrd.Doç.Dr. ŞAHAP BULAK

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Uluslararası Siirt Arapçası Çalıştayı: Dünü, Bugünü, Yarını Kordinatör
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yaşayan Diller Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı

Özgeçmiş için tıklayınız

Güncelleme : 13.03.2017 10:38:38
Bildiriler

1. BULAK, Şahap (2013) "Necip Fazıl Şiirinin Şifreleri: Zamirler" Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2013, Kahramanmaraş.

Makaleler

 1. BULAK, Şahap (2012) “Türkiye Türkçesinde Düz Tümleç(Nesne)” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012,Ankara, s.419-438
 2. BULAK, Şahap (2012) Türkçede –sA İsimden Fiil Yapma Eki” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, Ankara, s. 683-708.
 3. BULAK, Şahap (2012) Kelime Türetme ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine” The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, s. 63-74, February 2012
 4. BULAK, Şahap (2012) “–sA Ekinin İşlevleri”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:46 Erzurum, s.25-38.
 5. BULAK, Şahap (2012)Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi” SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:30, Konya, s.71-98.
 6. BULAK, Şahap (2013) "Türkçenin Sadeleştirilmesinde Yanlış Ek Kullanımı veya Eklerin Yanlış Kullanılması" The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, s. 57-76, March 2013.
 7. BULAK, Şahap (2013) "Özne Türleri Üzerine" Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, Ankara, s. 1101-1127.
 8. BULAK, Şahap (2015) “Cümle Ögelerinin Tasnifi” SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:38, Güz 2015, Konya, s.163-175.
 9. BULAK, Şahap (2016) “Bir Mikro Üslup İnceleme Denemesi: Ahmed Arif’in Merhaba İçerde Ay Karanlık Şiirlerinde Üslup”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:55 Erzurum, s.277-304.
 10. BULAK, Şahap (2016) “Van Küresin Ağzında Deyimler”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı:56 Erzurum, s.837-857.
 11. BULAK, Şahap (2016) “Türkiye Türkçesi Söz Diziminde İç İçe Ögeler”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Sayı:54 Mart-Nisan 2016, Celalabat, s.807-822.
 12. BULAK, Şahap (2016) “Üçüncü Kişi İyelik Eklerinin Kelime Türetme İşlevi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:42 Şubat 2016, s.50-56.
 13. BULAK, Şahap (2016) “Azerbaycan İsminin Kökeni ve Anlamı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:43 Nisan 2016, s.54-60.
 14. BULAK, Şahap (2016) “Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Kullandığı Zamirler Üzerine”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:9 Sayı:46 Ekim 2016, s.32-47.